Άρχισαν οι εγγραφές στα νομικά προγράμματα του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος


Άρχισαν οι εγγραφές στα νομικά προγράμματα του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος
Άρχισαν οι εγγραφές στα νομικά προγράμματα του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος

Άρχισαν οι εγγραφές στα νομικά προγράμματα του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος

Για περισσότερες λεπτομέρειες https://lnkd.in/dV6-42Z

Για πληροφορίες +30 2310 807 529 / 526 ή via email at: infoshsse@ihu.edu.gr.