3ο Συνέδριο Ενέργειας - Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος