Ελληνικά English
| | | |

Books


Ι. Παπαφλωράτος, Η ιστορία του Ελληνικού Στρατού, τόμ. 2, 2014

Edition info

Title
Η ιστορία του Ελληνικού Στρατού
(1833-1949)
Η δράση των Ι-VIII Μεραρχιών Πεζικού. Νομική και χαρτογραφική παρουσίαση των γεγονότων
© 2014
Foreword
Author
Volume
vol. 2
ISBN
978-960-568-107-4
Pages
866
Price
€ 42.00
In stock

Ι. Παπαφλωράτος, Η ιστορία του Ελληνικού Στρατού, τόμ. 2, 2014


Ι. Παπαφλωράτος, Η ιστορία του Ελληνικού Στρατού, τόμ. 2, 2014

Το ανά χείρας έργο είναι αποτέλεσμα πολυετούς ερεύνης του συγγραφέα σε πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές. Στο κείμενο εξετάζεται κατά βάση το ζήτημα της συστάσεως, λειτουργίας επανδρώσεως και κυρίως δράσεως των Ενόπλων Δυνάμεων, από την περίοδο του Βασ. Όθωνα έως την λήξη της ένοπλης διαπάλης μεταξύ αφ’ ενός του Εθνικού Στρατού και αφ’ ετέρου του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Σε δύο πολυσέλιδους τόμους, περικλείεται όλη η ιστορία του νεότερου ελληνικού κράτους και η σταδιακή επέκτασή του, μέσω της απελευθερώσεως εδαφών στα οποία διαβιούσαν ομογενείς πληθυσμοί. Συνοπτικά, εξετάζονται κατά σειράν, ο ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, οι Βαλκανικοί Πόλεμοι, ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, η Μικρασιατική εκστρατεία, ο Β΄ Παγκόσμιος και τα επακόλουθα γεγονότα έως το 1949. Το έργο δεν αποτελεί μία στεγνή παράθεση στρατιωτικών γεγονότων, καθώς ο συγγραφέας δεν παραγνωρίζει τα τεκταινόμενα στην εσωτερική πολιτική κονίστρα, ιδίως όσα είχαν άμεση ή έμμεση σχέση με τις Ένοπλες Δυνάμεις. Επίσης, γίνεται διασύνδεση των γεγονότων με τις εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον, οι οποίες επέδρασαν καθοριστικά στο ελληνικό γίγνεσθαι.

Δίδεται μεγάλη έμφαση σε «δύσκολες» περιόδους για τον νεότερο ελληνισμό (όπως ο «εθνικός διχασμός» και η Μικρασιατική εκστρατεία), ενώ κατεβλήθη προσπάθεια ερμηνεύσεως ορισμένων σημείων της ελληνικής ιστορίας, όπως π.χ. των δικαιωμάτων προστασίας επί της Ελλάδος τα οποία υπεστήριζαν ότι είχαν οι τρεις Μεγάλες Δυνάμεις της Συνεννοήσεως έως το 1920, των αιτίων της εκλογικής ήττας των Φιλελευθέρων τον Νοέμβριο του έτους εκείνου κ.ά.

Το βιβλίο αποτελείται από δύο μέρη: το πρώτο αφορά στο ιστορικό πλαίσιο, το οποίο αναδεικνύεται μέσα από πληθώρα δημοσιευμένων πηγών· το δεύτερο συγκροτείται από ορισμένα απολύτως χαρακτηριστικά περιστατικά εκ της δράσεως των οκτώ πρώτων μεραρχιών του Ελληνικού Στρατού (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV, V, VI, VII και VIII), όπως αυτή παρουσιάζεται μέσα από τα στρατιωτικά αρχεία. Η παράθεση των γεγονότων γίνεται με νηφαλιότητα, δίχως εξάρσεις και λυρισμούς. Προς τούτο, αποφεύγεται κατά το δυνατόν η χρήση επιθέτων. Επίσης, υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση μέσω 4.900 και πλέον παραπομπών. Τέλος, το έργο εμπλουτίζεται από δεκάδες χάρτες της Διευθύνσεως Ιστορίας Στρατού, καθώς και από πληθώρα (αδημοσίευτων εν πολλοίς) φωτογραφιών.


Πατήστε εδώ για τον Τόμο Ι

Edition info

Title
Η ιστορία του Ελληνικού Στρατού
(1833-1949)
Η δράση των Ι-VIII Μεραρχιών Πεζικού. Νομική και χαρτογραφική παρουσίαση των γεγονότων
© 2014
Foreword
Author
Volume
vol. 2
ISBN
978-960-568-107-4
Pages
866
Price
€ 42.00
In stock

Table of contents   +

Τόμος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Περίοδος της αβασίλευτης δημοκρατίας.

Τα χρόνια της αστάθειας (1924-1926).

Η περίοδος της σταθερότητaς (1926-1932).

Η άνοδος στην εξουσία των αντιβενιζελικών.

Το λυκόφως της Α΄ αβασίλευτης δημοκρατίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. Β΄ Περίοδος του Βασιλέως Γεωργίου Β΄ (1935-1947)

Το πολιτικό σύστημα βρίσκεται σε αδιέξοδο.

Οι διεθνείς εξελίξεις (1919-1936).

Η Γερμανία επανέρχεται δυναμικά στο διεθνές προσκήνιο.

Η προετοιμασία της Ελλάδος εν όψει της νέας παγκοσμίου συρράξεως.

Ο ελληνοϊταλικός πόλεμος (1940-1941).

Η γερμανική στρατιωτική επέμβαση στην Βαλκανική την άνοιξη του 1941

Δηλώσεις ξένων αξιωματούχων για την μαχητική ικανότητα

του Ελληνικού Στρατού κατά το έπος των ετών 1940-1941.

Η Ελλάδα υπό ξενική κατοχή.

Η απελευθέρωση της Ελλάδος και το κίνημα του Δεκεμβρίου του 1944.

Η διατήρηση της πολιτικής κρίσεως

και η πορεία προς την ένοπλη αναμέτρηση.

Το τελικό ξεκαθάρισμα των λογαριασμών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Περίοδος του Βασιλέως Παύλου Α΄.

Η εντατικοποίηση της δράσεως του «Δημοκρατικού Στρατού».

Ο Εθνικός Στρατός αποκρούει τις μεγάλες επιθέσεις των ανταρτών.

Ο Εθνικός Στρατός αντεπιτίθεται.

ΜΕΡΟΣ B´

Oι Μεραρχίες

Ι Mεραρχία Πεζικού.

ΙΙ Mεραρχία Πεζικού.

ΙΙΙ Mεραρχία Πεζικού.

ΙV Mεραρχία Πεζικού.

VMεραρχία Πεζικού.

VI Mεραρχία Πεζικού.

VII Mεραρχία Πεζικού.

VIII Mεραρχία Πεζικού.

74η Ταξιαρχία.

75η Ταξιαρχία.

76η Ταξιαρχία.

Επίλογος.

Παράρτημα.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.

Αδημοσίευτες πηγές.

Δημοσιευμένες πηγές.

Βιβλία, απομνημονεύματα, μελέτες.

Αρθρογραφία.

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ.

Ονόματα γραμμένα στα ελληνικά.

Ονόματα γραμμένα στα λατινικά.

Content type

Categories

Purchase

Add to cart  Add to cart
Add to wishlist  Add to wishlist

Related editions

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account