Ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός στον παράκτιο και δασικό χώρο - ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ


Online seminar
 
 
 

Ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός στον παράκτιο και δασικό χώρο - ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

Μετά και τη θέση σε ισχύ του νέου ν. 5092/2024 «Όροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές και άλλες διατάξεις»

Instructor: Δημήτρης Μέλισσας

19/03/2024 - 21/03/2024

Dates

19 Mar 2024 17:00 - 20:00
21 Mar 2024 17:00 - 20:00

Duration

6 hours

Online seminar

Online

In collaboration with

Instructor

Dimitris Melissas

About

Η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και οι Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ διοργανώνουν Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Εξειδίκευσης και Εμβάθυνσης 6 ωρών σε εξειδικευμένα ζητήματα από την εφαρμογή του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού.

Audience

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, δικαστικούς λειτουργούς, ασκούμενους δικηγόρους, μηχανικούς, φοιτητές και ερευνητές που επιθυμούν να ενημερωθούν για την εφαρμογή στην πράξη του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τον χερσαίο και υδάτινο χώρο.

Objective

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί σε 2 συνεδρίες. Η πρώτη θα αφορά στους βασικούς ορισμούς και έννοιες του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού για την ανοικοδόμηση και στη δεύτερη θα παρουσιαστούν οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επεμβάσεων και ανοικοδόμησης κτιρίων στον παράκτιο και δασικό χώρο, λαμβάνοντας υπόψη και τον πρόσφατα ψηφισμένο ν. 5092/2024.

Κατά την έναρξη των μαθημάτων θα παρασχεθεί βιβλιογραφικό και νομολογιακό υλικό. Οι συμμετέχοντες θα έχουν, ακόμη, καθόλη τη διάρκεια του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου, πρόσβαση στη βάση νομικών δεδομένων sakkoulas-online.

Κατά την ολοκλήρωση του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου θα παρέχονται στους συμμετέχοντες Βεβαιώσεις Συμμετοχής, υπογραμμένες από τον διδάσκοντα και τον Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Οι Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ διατηρούν το δικαίωμα α) να αναβάλουν την πραγματοποίηση του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου ή β) να ματαιώσουν την προγραμματισμένη πραγματοποίηση αυτού έως δύο (2) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η πραγματοποίησή του από οποιαδήποτε αιτία.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος: ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ, Επικεφαλής Επιστημονικής Επιτροπής
Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας

INSTRUCTOR

Δημήτρης Μέλισσας