Ελληνικά English
| | | |

Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου: Συνεργάτης πλήρους απασχόλησης για το τμήμα αναπτυξιακών προγραμμάτων


Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου: Συνεργάτης πλήρους απασχόλησης για το τμήμα αναπτυξιακών προγραμμάτων
Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου: Συνεργάτης πλήρους απασχόλησης για το τμήμα αναπτυξιακών προγραμμάτων

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου επιθυμεί να προσλάβει επιστημονικό συνεργάτη πλήρους απασχόλησης για το τμήμα αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Περιγραφή θέσης

• Διαχείριση διεθνών και κοινοτικών έργων: κατάρτιση χρονοδιαγράμματος, έλεγχος ροής, συντονισμός και υλοποίηση δράσεων, κατάρτιση αναφορών προόδου, επικοινωνία με αρμόδιους φορείς

• Υποστήριξη επιστημονικών παραδοτέων στα πλαίσια υλοποιούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων

Εκπαίδευση

Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο νομικών ή κοινωνικών επιστημών και να χειρίζεται άριστα την αγγλική γλώσσα. Επίσης θα ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

• Μεταπτυχιακός τίτλος

• Άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

Εμπειρία

Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τριετή εμπειρία στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων. Ειδικότερα:

• Γνώση των διαδικασιών κοινοτικών διαγωνισμών

• Εμπειρία στην υλοποίηση διακρατικών έργων

• Εμπειρία στη διαχείριση κοινοτικών έργων στην Ελλάδα

• Εμπειρία στη συγγραφή/ επίβλεψη επιστημονικών παραδοτέων

• Ικανότητα εργασίας υπό αυστηρά χρονοδιαγράμματα

• Άριστη ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας με διεθνείς ομάδες επιστημόνων

Επιπλέον προσόντα που θα εκτιμηθούν:

• Πιστοποίηση διαχείρισης έργων ή αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση κοινοτικών έργων

• Εμπειρία στη συγγραφή προτάσεων για συγχρηματοδοτούμενα έργα

• Δυνατότητα για ταξίδια μικρής διάρκειας εντός Ευρώπης

Η θέση προσφέρει:

• Θέση πλήρους απασχόλησης με έδρα την Αθήνα

• Δυνατότητα συνεργασίας με επιστήμονες διεθνούς κύρους

• Εκπαίδευση

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό στα αγγλικά, συνοδευόμενο από επιστολή ενδιαφέροντος στα αγγλικά, στο email seminars@cecl.gr

έως τις 5 Ιουλίου 2019

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Ακαδημίας 43, 106 72 Αθήνα

ΤΗΛ.: (210) 36.23.634, 36.23.736· FAX: (210) 33.90.522

Website: www.cecl.gr · E-mail: centre@cecl.gr

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού