Τα ομολογιακά δάνεια μετά τον ν. 4548/2018


Διαδικτυακό σεμινάριο
 
 
 

Τα ομολογιακά δάνεια μετά τον ν. 4548/2018

Ζητήματα ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου από τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων με ομολογιακά δάνεια

Εισηγητές: Άννα Εμ. Πλεύρη, Ελευθερία Χριστιανοπούλου

16/05/2024

Ημερομηνία διεξαγωγής

16 Μαΐ 2024 17:00 - 20:00

Διάρκεια

3 ώρες

Διαδικτυακό σεμινάριο

Online

Σε συνεργασία

Εισηγητές

Άννα Ε. Πλεύρη, Επίκουρη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Δικηγόρος
Ελευθερία Χριστιανοπούλου, Δ.Ν. ΑΠΘ, Διδάσκουσα στη Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Δικηγόρος

Γενικά

Η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και οι Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ διοργανώνουν Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο 3ωρης διάρκειας στο Δίκαιο των Ομολογιακών Δανείων που εκδίδονται κατά τις διατάξεις των άρθρων 59 επ. του ν. 4548/2018.

Σε ποιους απευθύνεται

Δικηγορικές εταιρείες, δικηγόρους και ασκούμενους δικηγόρους που ασχολούνται στην πράξη με τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων με ομολογιακά δάνεια ή/και τον δικαστικό χειρισμό υποθέσεων και απαιτήσεων από τα δάνεια αυτά
Δικαστές που επιθυμούν να αποκτήσουν περαιτέρω γνώση για τα εν λόγω θέματα

Στόχος

Το σεμινάριο αφορά τα ομολογιακά δάνεια, τα οποία εκδίδονται κατά τις διατάξεις του ν. 4548/2018, με έμφαση στα κοινά ομολογιακά δάνεια, που είναι και τα συνηθέστερα στην πράξη. Αναπτύσσονται κρίσιμα νομικά ζητήματα σχετικά με την έκδοση των δανείων αυτών, τις εξασφαλίσεις τους, τη λειτουργία της ομάδας των ομολογιούχων, τα καθήκοντα, τις εξουσίες και τη δικονομική θέση του εκπροσώπου των ομολογιούχων, την καταγγελία των εν λόγω δανείων καθώς και την επιδίκαση απαιτήσεων.
Εκπαιδευτικός στόχος του σεμιναρίου είναι η επιμόρφωση δικηγόρων και δικαστών στα ζητήματα ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου, τα οποία ανακύπτουν στην πράξη εκ των ομολογιακών δανείων.

Κατά την έναρξη των μαθημάτων θα παρασχεθεί βιβλιογραφικό και νομολογιακό υλικό.
Κατά την ολοκλήρωση του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου θα παρέχονται στους συμμετέχοντες Βεβαιώσεις Συμμετοχής, υπογραμμένες από τον διδάσκοντα και τον Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.
Η συνεπής και αυτοπρόσωπη παρουσία των εγγεγραμμένων συμμετεχόντων στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο είναι απαραίτητη καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού και ελέγχεται. Λόγω του προσανατολισμού και της ειδίκευσης του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου και του τρόπου διεξαγωγής του, το Σεμινάριο θα είναι ολιγομελές. Για τον λόγο αυτό, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Οι Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ διατηρούν το δικαίωμα α) να αναβάλουν την πραγματοποίηση του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου ή β) να ματαιώσουν την προγραμματισμένη πραγματοποίηση αυτού έως δύο (2) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η πραγματοποίησή του από οποιαδήποτε αιτία.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Άννα Εμ. Πλεύρη, Επίκουρη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Δικηγόρος

H Δρ Άννα Εμ. Πλεύρη είναι από το έτος 2014 μέλος ΔΕΠ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Επίκουρη Καθηγήτρια από τον Ιούλιο του 2019 έως σήμερα. Τον Νοέμβριο του έτους 2023 εξελέγη Επίκουρη Καθηγήτρια Πολιτικής Δικονομίας στη Νομική Σχολή του Α.Π.Θ.

Διδάσκει Αστικό Δικονομικό Δίκαιο, Διαιτησία, Διαμεσολάβηση και Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο ενώ ερευνά και δημοσιεύει και στη θεματική της σχέσης μεταξύ δικαίου και τεχνολογίας καθώς και στην επιρροή και συμβολή της τεχνολογίας στην απονομή της δικαιοσύνης. Υπήρξε ειδικό διδακτικό επιστημονικό προσωπικό (ΕΔΕΠ) της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ και Επισκέπτρια Καθηγήτρια σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας (IHU). Από το έτος 2019 έως και σήμερα είναι Επισκέπτρια Καθηγήτρια σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Είναι δικηγόρος στον Άρειο Πάγο με μεγάλη εμπειρία στη δικαστηριακή και διαιτητική πράξη, μέλος του ΔΣΘ και μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Έχει μετεκπαιδευθεί, σε διάφορα προγράμματα μετεκπαίδευσης στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στη Γερμανία, στην Αγγλία, στην Ελβετία και στην Αμερική και στο Ντουμπάι. Είναι διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια Αστικών, Εμπορικών, Εργασιακών, Οικογενειακών, Κτηματολογικών Διαφορών και ODR, πιστοποιημένη και ανεξάρτητη εκπαιδεύτρια διαμεσολαβητών, μέλος του Καταλόγου Επιμορφωμένων Χρηματοοικονομικών Διαμεσολαβητών του ΕΚΕΕΧΔ και μέλος του ICC Hellas. Είναι επίσης εκπαιδεύτρια -μέλος του μητρώου εκπαιδευτών του ΕΚΔΔΑ. Συμμετέχει συχνά, ως εισηγήτρια σε επιμορφωτικά προγράμματα δικαστών διοργάνωσης της Εθνικής Σχολής Δικαστών και ανήκε στον πίνακα διδασκόντων της ίδιας Σχολής για το έτος 2022. Είναι μέλος συντακτικών επιτροπών και επιστημονική συνεργάτης διαφορών νομικών περιοδικών. Έχει συγγράψει δεκάδες μελέτες στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Το έργο της παραπέμπεται πολύ συχνά στη νομολογία και στην επιστήμη. Τον Δεκέμβρη του 2023 κατετάγη από τα WWL & Global Arbitration Review στους Future Leaders 2024 για την Ελλάδα. Συγγραφικό έργο (ενδεικτικά):

  1. Η αναιρετική δίκη με άξονα το άρθρο 573 ΚΠολΔ, Εκδόσεις Σάκκουλα (Αθήνα-Θεσσαλονίκη), 2023, ISBN: 978-960-648-689-0, Σελ. XVIII + 288
  2. Μελέτες Αστικού Δικονομικού Δικαίου Διαιτησίας & Διαμεσολάβησης (2008-2022), τ. 1, Εκδόσεις Σάκκουλα (Αθήνα-Θεσσαλονίκη), 2022, ISBN: 978-960-648-618-0, Σελ. XVI + 1447
  3. Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, Ερμηνεία κατ’ άρθρο. Άρθρων 1-31 του ν. 4640/2019 και των περί εξώδικης επίλυσης της διαφοράς άρθρων του ΚΠολΔ, Εκδόσεις Σάκκουλα (Αθήνα-Θεσσαλονίκη), 2021, ISBN:978-960-648-339-4, Σελ. 628
  4. Διαιτησία στον τομέα της Ενέργειας - Ελληνικό και Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, Εκδόσεις Σάκκουλα (Αθήνα-Θεσσαλονίκη), 2018, ISBN: 978-960-568-895-0, Σελ.411
  5. Μη δικαιούχοι και μη υπόχρεοι διάδικοι στην πολιτική δίκη», Εκδόσεις Σάκκουλα (Αθήνα-Θεσσαλονίκη), 2014, ΙSBN: 978-960-568-178-4, Σελ.515.

Ελευθερία Χριστιανοπούλου, Δ.Ν. ΑΠΘ, Διδάσκουσα στη Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Δικηγόρος

Η Δρ Ελευθερία Χριστιανοπούλου είναι μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Είναι Διδάκτωρ Αστικού Δικαίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μετά από προπτυχιακές σπουδές και μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στο Αστικό Δίκαιο (στον Τομέα Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου, Νομική Σχολή, Α.Π.Θ.). Είναι, επίσης, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (D.E.A.) στον τομέα των Πολιτικών Επιστημών (Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Ι Montpellier, Γαλλία).

Είναι μαχόμενη δικηγόρος από το 1997, παρ’ Αρείω Πάγω από το 2013. Έχει σταθερή συνεργασία με τράπεζες από το 2000, κυρίως στον τομέα των μεγάλων χρηματοδοτήσεων. Έχει, ακόμα, πολύχρονη συνεργασία με μεγάλες επιχειρήσεις, στο πλαίσιο των οποίων έχει χειριστεί κάθε είδους θέματα αστικού, εμπορικού και τραπεζικού δικαίου, δημοσίων συμβάσεων, και παλαιότερα, αναδιαρθρώσεων, πτωχευτικού και προπτωχευτικού δικαίου.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

1. Η ευθύνη του πωλητή λόγω έλλειψης ανταπόκρισης του πράγματος στη σύμβαση, Αθήνα, 2010

2. Τραπεζική Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων (Ζητήματα αστικού δικαίου από τις εγγυήσεις του Δημοσίου), Αθήνα, Ιούνιος 2015, β’ έκδοση, Ιανουάριος 2018

3. Ενστάσεις κατά τον Αστικό Κώδικα, (συλλογικό έργο σε επ. Ελ. Καστρήσιου), Αθήνα, 2011, β’ έκδοση, Αθήνα, 2019

4. Υπεροχή της διαιτητικής ρήτρας έναντι μεταγενέστερης ρήτρας παρέκτασης με βάση το εφαρμοστέο δίκαιο και την ερμηνεία των αντίστοιχων συμβάσεων, (γνωμ. από κοινού με τον Ευάγγελο Βασιλακάκη, άλλοτε Καθηγητή Νομικής Σχολής ΑΠΘ), σε Ελληνική Δικαιοσύνη, 2/2023, σελ. 64 επ., δημοσιευμένη, επίσης, σε Ε.Βασιλακάκη, Μελέτες διαιτησίας, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα- Θεσσαλονίκη, 2021, ISBN: 978-960-648-386-8, σ. 61 επ.

5. Εγγύηση και ρύθμιση οφειλών προς τράπεζες, μελέτη δημοσιευμένη στις Εφαρμογές Αστικού Δικαίου και Δικαίου Πολιτικής Δικονομίας, 2018, σ. 26 επ.