20/2 - Προκηρύξεις Nομικών για Δημόσιες Συμβάσεις και Κρατικές Ενισχύσεις του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) για το 2018

Προκηρύξεις Nομικών για Δημόσιες Συμβάσεις και Κρατικές Ενισχύσεις του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) για το 2018


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για απασχόληση ενός (1) Ερευνητή/τριας

σε θέματα Κρατικών Ενισχύσεων

Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΚΔΕΟΔ), στο πλαίσιο εκτέλεσης του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «Υποστήριξη της λειτουργίας της Μονάδας Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων (ΜοΠαΔιΣ) και της Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)» που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Τεχνικής Βοήθειας, προτίθεται να απασχολήσει για 20 ώρες την εβδομάδα στις εγκαταστάσεις του στη Θεσσαλονίκη (Ικάρων 1, 55102 Καλαμαριά), και συγκεκριμένα στη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων, έναν/μία (1) ερευνητή/τρια με σύμβαση μίσθωσης έργου, αρχικής διάρκειας έξι (6) μηνών, με δυνατότητα παράτασής της μέχρι τη λήξη του έργου (31.12.2020) υπό την προϋπόθεση της θετικής αξιολόγησης του έργου του/ης ερευνητή/τριας.


Πατήστε εδώ για την αναλυτική προκήρυξη

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για απασχόληση ενός (1) Ερευνητή/τριας

σε θέματα Δημοσίων Συμβάσεων

Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΚΔΕΟΔ) στο πλαίσιο εκτέλεσης του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «Υποστήριξη της λειτουργίας της Μονάδας Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων (ΜοΠαΔιΣ) και της Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)» που χρηματοδοτείται από το ΕΠ Τεχνικής Βοήθειας, προτίθεται να απασχολήσει για 20 ώρες την εβδομάδα στις εγκαταστάσεις του στη Θεσσαλονίκη (Ικάρων 1, 55102 Καλαμαριά), και συγκεκριμένα στη Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων, έναν/μία (1) ερευνητή/τρια με σύμβαση μίσθωσης έργου, δοκιμαστικής αρχικής διάρκειας έξι (6) μηνών, με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του έργου (31.12.2020) υπό την προϋπόθεση της θετικής αξιολόγησης του έργου του/ης ερευνητή/τριας.

 

Πατήστε εδώ για την αναλυτική προκήρυξη


<< επιστροφή

Σύνθετη αναζήτηση
Προσφορές

Εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης
Καλάθι αγορών
Η βιβλιοθήκη μου

iPhone Apps
Σάκκουλα Α.Ε. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Υπολογισμός Τόκων - iOS App
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook