Τώρα ο Υπολογισμός Τόκων σε app για iPhone, iPad, iTouch

Νέες κυκλοφορίες
Πολυκώδικας - 39 Νομοθετήματα
[Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία] & Συμπλήρωμα Δεκεμβρίο...
Αιτήσεις και Ισχυρισμοί στην Πολιτική Δίκη
...
Δείτε όλες τις νέες κυκλοφορίες

Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών - Διοικητική Δικαιοσύνη

 

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο Ινστιτούτο Κατάρτισης στο Δίκαιο και τη Διακυβέρνηση για τη θεωρητική και πρακτική προετοιμασία των υποψηφίων για το διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (κατεύθυνση διοικητικής δικαιοσύνης).

 

Τα μαθήματα ξεκινούν στις 24 Νοεμβρίου με απογευματινές διαλέξεις  (ώρες 5 μμ -9 μμ), δύο ή τρεις φορές την εβδομάδα, οι οποίες θα πραγματοποιούνται στα κεντρικά γραφεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO), εκπαιδευτική μονάδα του οποίου είναι το Ινστιτούτο (Αχαιού 16-Κολωνάκι, Αθήνα).

 
Πρόσφατες κυκλοφορίες

Οικονομική κρίση και Σύνταγμα
Συνταγματικές και ενωσιακές διαστάσεις της οικονομικής κρίσης στο ελληνικό παράδειγμα. Μορφές και τεχνικές δικαστικού ελέγχου των εφαρμοστικών νόμων των μνημονίων στο πεδίο των δικαιωμάτων
Συγγραφέας: Μαντζούφας Παναγιώτης Γ.
Στην παρούσα μονογραφία του επ.καθηγητή Π.Μαντζούφα αναλύονται οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην λειτουργία των θεσμών του ελληνικού κράτους και ειδικότερα του Συντάγματος. Στο πρώτο μέρος, μετά από μια αναλυτική εισαγωγή όπου τίθενται οι βάσεις του προβληματισμού και οι βασικές υποθέσεις εργασίας, παρουσιάζεται η ενωσιακή διάσταση της κρίσ...
Τιμή: €34,00
-


Φορολογικός Πολυκώδικας - 17 Νομοθετήματα
Επιμέλεια: Νικόλαος Ν. Μπάρμπας, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ - Στυλιανός Δ. Μαυρίδης, Δ.Ν. Δικηγόρος, Αντιπρόεδρος ΔΣΘ
Συγγραφέας: Σύγχρονη Νομοθεσία
Με την έκδοση του παρόντα Φορολογικού Πολυκώδικα ακολουθώντας ως διάγραμμα την οικονομική διάκριση των φόρων σε φόρους εισοδήματος, κεφαλαίου και κατανάλωσης, παρατίθενται τα βασικά νομοθετήματα του όλου συστήματος της φορολογίας όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί ή τον πρώτον θεσπισθεί και ισχύουν και στην Ελλάδα. Αρχικά, τίθενται οι διατάξεις του νέου...
Τιμή: €22,00
-


Εμβάθυνση σε ειδικά ζητήματα ποινικού δικαίου
Από την πράξη στη θεωρία
Συγγραφέας: Βαθιώτης Κωνσταντίνος Ι.
Στο ανά χείρας έργο ο συγγραφέας αναλύει 15 ζητήματα Ποινικού Δικαίου που, ως επί το πλείστον, αφορούν πεδία του Γενικού και του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα. Όλα τα ζητήματα προκύπτουν από υποθέσεις που έχουν κριθεί στη νομολογία και δίδουν ερεθίσματα για εμβάθυνση σε υποφωτισμένα προβλήματα της ποινικής δογματικής. Με την εμβάθυνση αυτή επι...
Τιμή: €30,00
-


Κληρονομικό Δίκαιο I - Δ' έκδοση
Βασικές έννοιες κληρονομικής διαδοχής - Επαγωγή - Αποδοχή κληρονομίας - Αποδοχή με το ευεργέτημα της απογραφής - Αποκλήρωση - Αποποίηση κληρονομίας - Κληρονομική ανα-ξιότητα - Εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή - Συνεισφορά - Αναγκαστική διαδοχή
Συγγραφέας: Ψούνη Νίκη
Η συνεχής (πρόσφατη) παραγωγή νομοθετικού, αλλά και βιβλιογραφικού έργου αναφορικά με ρυθμίσεις κληρονομικού δικαίου καθιστά σκόπιμη την εκ νέου ενημέρωση του παρόντος έργου. Ειδικότερα o ν. 4182/10.9.2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχο­λαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» με τα άρθρα 82 VIII α και 82 VII ε, αντίστοιχα, δεν περιορίζεται...
Τιμή: €45,00
-


Κληρονομικό Δίκαιο ΙI - Δ' έκδοση
Βασικές έννοιες κληρονομικής διαδοχής - Επαγωγή - Αποδοχή κληρονομίας - Αποδοχή με το ευεργέτημα της απογραφής - Αποκλήρωση - Αποποίηση κληρονομίας - Κληρονομική ανα-ξιότητα - Εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή - Συνεισφορά - Αναγκαστική διαδοχή
Συγγραφέας: Ψούνη Νίκη
Η συνεχής (πρόσφατη) παραγωγή νομοθετικού, αλλά και βιβλιογραφικού έργου αναφορικά με ρυθμίσεις κληρονομικού δικαίου καθιστά σκόπιμη την εκ νέου ενημέρωση του παρόντος έργου. Ειδικότερα o ν. 4182/10.9.2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχο­λαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» με τα άρθρα 82 VIII α και 82 VII ε, αντίστοιχα, δεν περιορίζεται...
Τιμή: €55,00
-


Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων
Συγγραφέας: Ράικος Δημήτριος Γ.
Πρόκειται για ένα έργο που ασχολείται συστηματικά με το συνολικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, το οποίο έχει υποστεί μεγάλες αλλαγές τα τελευταία χρόνια και ιδίως πρόσφατα, τόσο σε επίπεδο νομοθεσίας (ενωσιακής και εθνικής) όσο και νομολογιακής επεξεργασίας από το ΔΕΕ και τα εθνικά δικαστήρια. Το έργο καλύπτει αφεν...
Τιμή: €95,00
-


Δίκαιο Αλλοδαπών
Κατ’ άρθρο ερμηνεία του νόμου 3907/2011 υπό το πρίσμα του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης (Ν. 4251/2014). Υποδείγματα δικογράφων – Υπουργικές αποφάσεις, προεδρικά διατάγματα, εγκύκλιοι – Ευρωπαϊκά και διεθνή νομοθετικά κείμενα
Συγγραφέας: Τσιάτσιος Θεόδωρος
Σκοπός του έργου είναι να παρουσιάσει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά τη δημοσίευση και του νέου Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης, κυρίως στα ζητήματα του δικαίου αλλοδαπών που εμφανίζουν πρακτικό ενδιαφέρον, όπως είναι η κάθε μορφής εξαναγκασμένη απομάκρυνση αλλοδαπού (επιστροφή, διοικητική και δικαστική απέλαση, ...
Τιμή: €70,00
-


Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι - Ενημέρωση Εξαμήνου Α2014
Ηλεκτρονική έκδοση - CD ROM
Συγγραφέας: CODEX - Ηλεκτρονική Σειρά (CD Rom), Ζήσης Αχιλλέας Κ.
H παρούσα ενημέρωση αφορά τις προσθήκες ενός εξαμήνου, και ειδικότερα A 2014, δηλαδή αφορά νομοθετικές και νομολογιακές μεταβολές που έγιναν μέχρι 31/6/2014. Ειδικότερα: 1. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4229 (ΦΕΚ Α 8 / 10.1.2014) Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις. Προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγηση...
Τιμή: €32,00
-


Αστικός κώδικας και Εισαγωγικός Νόμος - Οκτώβριος 2014
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 593/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008. Κανονισμός ΕΚ 864/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2007. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 1].
Συγγραφέας: Σύγχρονη Νομοθεσία
Ο Αστικός Κώδικας της σειράς «Σύγχρονη Νομοθεσία» είναι ενημερωμένος με όλες τις πρόσφατες τροποποιήσεις, έως και τους Νόμους 3719/2008 (ΦΕΚ Α΄ 241/26.11.2008), 3853/2010 (ΦΕΚ Α΄ 90/17.6.2010), 4055/2012 (ΦΕΚ Α΄ 51/12.3.2012), 4077/2012 (ΦΕΚ Α΄ 168/31.8.2012), 4139/2013 (ΦΕΚ Α΄ 74/20.3.2013), 4182/2013 (ΦΕΚ Α΄ 185/10.9.2013) και 4268/2014 (ΦΕΚ Α΄ 1...
Τιμή: €12,00
-


Ποινικός κώδικας - Οκτώβριος 2014
[Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 3]
Συγγραφέας: Σύγχρονη Νομοθεσία
Ο Ποινικός Κώδικας της σειράς «Σύγχρονη Νομοθεσία» είναι πλήρως ενημερωμένος με όλες τις πρόσφατες τροποποιήσεις έως και τους Νόμους 4249/2014 (ΦΕΚ Α΄ 73/24.3.2014), 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄ 85/7.4.2014), 4258/2014 (ΦΕΚ Α΄ 94/14.4.2014), 4262/2014 (ΦΕΚ Α΄ 114/10.5.2014), 4264/2014 (ΦΕΚ Α΄ 118/15.5.2014), 4267/2014 (ΦΕΚ Α΄ 137/12.6.2014), 4268/2014 (ΦΕΚ Α΄...
Τιμή: €7,50
-


Κώδικας ποινικής δικονομίας - Οκτώβριος 2014
Π.Δ. 258/1986). [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 4]
Συγγραφέας: Σύγχρονη Νομοθεσία
Ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας της σειράς «Σύγχρονη Νομοθεσία» είναι πλήρως ενημερωμένος με όλες τις πρόσφατες τροποποιήσεις έως και τους Νόμους 4236/2014 (ΦΕΚ Α΄ 33/11.2.2014), 4251/2014 (ΦΕΚ Α΄ 80/1.4.2014), 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄ 85/7.4.2014), 4264/2014 (ΦΕΚ Α΄ 118/15.5.2014), 4267/2014 (ΦΕΚ Α΄ 137/12.6.2014) και 4274/2014 (ΦΕΚ Α΄ 147/14.7.2014)....
Τιμή: €9,00
-


Κώδικας πολιτικής δικονομίας - Οκτώβριος 2014
Περιλαμβάνονται και: Εισαγωγικός Νόμος, Κανονισμοί (ΕΚ) 44/2011 & 2201/2003, Αναλυτικό λημματικό ευρετήριο. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 2]
Συγγραφέας: Σύγχρονη Νομοθεσία
Ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας της σειράς «Σύγχρονη Νομοθεσία» είναι πλήρως ενημερωμένος με όλες τις πρόσφατες τροποποιήσεις μέχρι και τους Νόμους 3994/2011 (ΦΕΚ Α΄ 165/25.7.2011), 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226/27.11.2011), 4055/2012 (ΦΕΚ Α΄ 51/12.3.2012), 4077/2012 (ΦΕΚ Α΄ 168/31.8.2012), 4138/2013 (ΦΕΚ Α΄ 72/19.3.2013), 4139/2013 (ΦΕΚ Α΄ 74/20.3.2013, 41...
Τιμή: €12,00
-


Αλλοδαπές δικαστικές και διαιτητικές αποφάσεις
Αναγνώριση και κήρυξη εκτελεστότητας στην Ελλάδα. KΠολΔ - Διμερείς και πολυμερείς συμβάσεις - Κοινοτικοί κανονισμοί. Πρακτικός οδηγός νομοθεσίας / νομολογίας ανά κράτος προέλευσης
Συγγραφέας: Άνθιμος Απόστολος Μ.
Η θεματική των αλλοδαπών δικαστικών και διαιτητικών αποφάσεων φαντάζει για την πλειοψηφία του νομικού κόσμου ευχερής, κυρίως για όσους εκκινούν από την αντίληψη, ότι όλα τα επιμέρους ζητήματα στο συγκεκριμένο πεδίο επιλύονται με την εφαρμογή των διατάξεων του ΚΠολΔ. Ωστόσο, η προβληματική δεν επιδέχεται υπεραπλουστεύσεων: Επτά κοινοτικοί κανονισμοί...
Τιμή: €44,00
-


Ελληνική Δικαιοσύνη - (Φυσικά πρόσωπα)
Ετήσια συνδρομή
Συγγραφέας: Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων
  Από τα περιεχόμενα του τεύχους 4/2014 55 χρόνια από την ίδρυση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, της Β. Θάνου-Χριστοφίλου, σ. 961 Η καταχρηστική εκμετάλλευση σχέσεως οικονομικής εξαρτήσεως ως αθέμιτη πράξη. Διάγραμμα πρακτικής εφαρμογής και θεωρητικού προβληματισμού στο «νέο» άρθρο 18α ν. 146/1914, του Μ.-Θ. Μαρίνου, σ. 966 Η μεγάλη διάρκε...
Τιμή: €100,00
-


Διοικητική Δίκη (ΔιΔικ) - Φυσικά πρόσωπα
Διμηνιαίο Επιστημονικό Περιοδικό - Συνδρομή έτους
Συγγραφέας: Επιστημονικό Περιοδικό
Η Διοικητική Δίκη (ΔιΔικ), το περιοδικό της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, η περιοδική έκδοση για το δημόσιο δίκαιο με τη μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα στη χώρα μας, εκδίδεται πλέον από τις Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ (Αθήνα – Θεσσαλονίκη). Από τα περιεχόμενα του Τεύχους 4/2014 Β. Ζαχαρόπουλος: Η τύχη της δίκης ως προς το κεφάλαιο των τόκων επί νομοθετική...
Τιμή: €90,00
-


Αποζημίωση από τροχαία αυτοκινητικά ατυχήματα - 4η έκδοση & Συμπλήρωμα
Νομοθεσία - Νομολογία - Θεωρία
Συγγραφέας: Κρητικός Αθανάσιος Γ.
Τιμή: 150 € Τιμή ειδικής προσφοράς: 95€   Το έργο «Αποζημίωση από τροχαία αυτοκινητικά ατυχήματα» παρέχει έγκυρη πληροφόρηση και όλες τις λύσεις για τον εφαρμοστή του δικαίου, αποτυπώνοντας όλες τις νομολογιακές, νομοθετικές και θεωρητικές εξελίξεις. Στην ειδική προσφορά περιλαμβάνονται το κυρίως έργο και το Συμπλήρωμα της 4ης έκδοσης, στο οποί...
Τιμή: €95,00
-


Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι - Ενημέρωση Εξαμήνου Α2014
Έντυπη έκδοση (κινητά φύλλα)
Συγγραφέας: Ζήσης Αχιλλέας Κ.
H παρούσα ενημέρωση αφορά τις προσθήκες ενός εξαμήνου, και ειδικότερα A 2014, δηλαδή αφορά νομοθετικές και νομολογιακές μεταβολές που έγιναν μέχρι 31/6/2014. Ειδικότερα: 1. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4229 (ΦΕΚ Α 8 / 10.1.2014) Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις. Προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγηση...
Τιμή: €32,00
-


Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - CD ROM
Ηλεκτρονική σειρά: Δίκαιο Ενέργειας - 1. Κωδικοποίηση και Συστηματοποίηση της νομοθεσίας ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ με νομολογιακές εφαρμογές
Συγγραφέας: Αλεξανδροπούλου Βαρβάρα (Βέρα), Γουρζή Αλεξάνδρα, Κουκουριτάκη Αντωνία
Για πρώτη φορά κωδικοποίηση και συστηματοποίηση της νομοθεσίας ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. Περιλαμβάνονται: Γενικό νομοθετικό πλαίσιο Ειδικότερες ρυθμίσεις ΑΠΕ: Αιολική ενέργεια, υβριδικοί σταθμοί, υδροηλεκτρικοί σταθμοί, φωτοβολταϊκοί σταθμοί, ηλιοθερμικοί σταθμοί, γεωθερμία, βιομάζα-βιοκαύσιμο Συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) Λο...
Τιμή: €140,00
-


Οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία στο Κτηματολογικό Δίκαιο
Συστηματική ερμηνεία. Νομοθεσία - Νομολογία - Υποδείγματα αγωγών και αιτήσεων
Συγγραφέας: Παπαστερίου Δημήτριος Η.
Με την έκδοση αυτή γίνεται για πρώτη φορά συνδυασμένη συστηματική ανάλυση αφενός της οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας αφετέρου του Κτηματολογικού Δικαίου. Η διείσδυση του κτηματολογικού φαινομένου στην οροφοκτησία δημιουργεί σειρά νομικών ζητημάτων, που αντιμετωπίζονται με βάση τα νομολογιακά δεδομένα και την υπάρχουσα συμβολή της θεωρίας κατά πε...
Τιμή: €85,00
-


Κυπριακό Ιδιωτικό Δίκαιο - Κατ' άρθρο ερμηνεία - Νομολογία
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Τατιανή-Ελένη Συνοδινού, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Νομικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου. ΠΡΟΛΟΓIZOYN: Συμεών Χρ. Συμεωνίδης, Ομότιμος Κοσμήτωρ και κάτοχος διακεκριμένης έδρας Alex L. Parks Willamette University, Oregon, USA Αναστασία Γραμματικάκη-Αλεξίου, Ομότιμη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Philippe Jοugleux, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Νομικής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου - Βενετία Αργυροπούλου, Δικηγόρος, Master in Maritime Law (University of Oslo), Master in Public International Law with specialization in International Economics and Investments Law (University of Oslo), Υποψ. Διδάκτωρ Νομικής - Τζιώρτζια Πάρπα, LLM, Imperial College, London, Υποψ. Διδάκτωρ Νομικής - Ανδρέας Χρ. Χριστοφόρου, Δικηγόρος, LLM, Munich Intellectual Property Law Center
Συγγραφέας: Jougleux Philippe, Αργυροπούλου Βενετία, Πάρπα Τζιώρτζια, Συνοδινού Τατιάνα-Ελένη, Χριστοφόρου Ανδρέας Χρ.
Το παρόν συλλογικό έργο αποτελεί την πρώτη συστηματική συλλογή και ερμηνεία του βασικού κορμού του κυπριακού ιδιωτικού δικαίου. Ειδικότερα, με κύριο άξονα τη νομολογία,- κυπριακή, αγγλική, κοινοτική και άλλη-, αναλύονται συνολικά 27 νόμοι οι οποίοι διέπουν την συμβατική και εξωσυμβατική ευθύνη, την καταδολίευση δανειστών, το οικογενειακό και κληρον...
Τιμή: €125,00
-


 
Αναζήτηση Βιβλίου

Καλάθι αγορών
Η βιβλιοθήκη μου

Όνομα:
Email:
Εγγραφείτε συνδρομητής στη δωρεάν e-mail υπηρεσία των Εκδόσεων Σάκκουλα! Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας, από τα επιστημονικά περιοδικά Επιθεώρηση πολιτικής δικονομίας, Εφημερίδα διοικητικού δικαίου, Νομικά Χρονικά, Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου, Ενέργεια και Δίκαιο, Ιατρικό δίκαιο και Βιοηθική, Revue Hellénique de Droit International. Ενημέρωση για νέες εκδόσεις.

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
iPhone Apps
Σάκκουλα Α.Ε. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Υπολογισμός Τόκων - iOS App
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook