νέα από το sakkoulasOnline.gr

 alt

 
1st International Arbitration Forum – Strategy and Tactics

 alt

 
ΠροσφορέςΕΡΝΟΜΑΚ - Ερμηνεία - Νομολογία Αστικού Κώδικα - 10τομη Ερμηνεία
Αποζημίωση από τροχαία αυτοκινητικά ατυχήματα - 4η έκδοση, Συμπλήρωμα και 4 επιπλέον βιβλία Δωρεάν!
Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.: Ν. 2696/1999) έκδοση 2009 & Συμπλήρωμα
Θεμελιώδεις διατάξεις σχέσεων Κράτους-Θρησκευμάτων - Γ' έκδοση
Πρόσφατες κυκλοφορίες
Λόγοι ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής από τραπεζικές συμβάσεις
Πρόλογος: Πελαγία Γέσιου-Φαλτσή, Ομ. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ, αντ. Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Διεύθυνση Σειράς: Κωνσταντίνος Φ. Καλαβρός, Νικόλαος Καν. Κλαμαρής, Νικόλαος Θ. Νίκας. [Σειρά: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ. τ. 12.]
Συγγραφέας: Τριανταφυλλίδης Χρήστος
Στην παρούσα μονογραφία γίνεται για πρώτη φορά για το ελληνικό δίκαιο, αναλυτική παρουσίαση, καταγραφή και αποτίμηση, των λόγων ανακοπής δανειολήπτη που κατά κανόνα ασκούνται κατά διαταγής πληρωμής Τράπεζας. Η συστηματική, και λεπτομερειακή ανάδειξη των θέσεων της ελληνικής νομολογίας για σειρά τραπεζικών όρων, στο πλαίσιο των συμβάσεων δανεισμού κ...
Τιμή: €20,00
-


Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως - Τόμος ΙΙα - Γ' έκδοση
Ειδικό μέρος
Συγγραφέας: Γέσιου-Φαλτσή Πελαγία
Τα είδη της αναγκαστικής εκτελέσεως - Κατασχέσεις κινητών και ακινήτων - Συμμετοχή των άλλων δανειστών -  Ηλεκτρονικός πλειστηριασμός ως αποκλειστικό μέσο - Διανομή του πλειστηριάσματος  κατά το νέο άρθρο 977Α – Νέο διαχρονικό δίκαιο για το ν. 4512/2018.   Λίγους μόλις μήνες μετά την κυκλοφορία της δεύτερης εκδόσεως του Δικαίου Αναγκαστικής Εκτελ...
Τιμή: €95,00
-


Κληρονομικό δίκαιο - Δ' έκδοση
Συνεργασία/επιμέλεια: Μ.Ι. Σπυριδάκης
Συγγραφέας: Σπυριδάκης Ιωάννης Σ.
Οι κανόνες του Κληρονομικού Δικαίου του Αστικού Κώδικα διατυπώθηκαν με βάση το προϊσχύσαν δίκαιο και τους αλλοδαπούς Κώδικες που αποτέλεσαν πρότυπο για τον Αστικό Κώδικα. Κατά το διαρρεύσαν  διάστημα θεωρία και νομολογία, καθώς και νομοθετικές τροποποιήσεις, διαμόρφωσαν το ζωντανό Κληρονομικό Δίκαιο της Χώρας μας, προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγμα...
Τιμή: €48,00
-


Ευρωπαϊκό εμπορικό δίκαιο - Γ' έκδοση
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ - ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ. [Σειρά: Juris Prudentia]
Συγγραφέας: Κοτσίρης Λάμπρος Ε.
Το εμπορικό δίκαιο, από την φύση του, αστείρευτη πηγή θεσμών και φαινομένων του κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος, αλλά και τις κρίσιμες μεταβολές στον ευρωπαϊκό χώρο όπως την έξοδο της Μ. Βρετανίας, δίνει υλικό στην Ε.Ε. και δέχεται αντίστοιχα ρύθμιση με συνεχείς κανονισμούς και οδηγίες ενώ εμπλουτίζεται από τη νομολογία των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίω...
Τιμή: €82,00
-


Παροχή διόδου κατά ΑΚ 1012-1017 - Β' έκδοση
Συστηματική και κατ’ άρθρο ερμηνεία, υποδείγματα
Συγγραφέας: Σπυριδάκης Ιωάννης Σ.
Η «αναγκαστική παροχή διόδου κατά ΑΚ 1012-1017 απασχολεί συχνά την πράξη, όπως δείχνει και η πλούσια σχετική νομολογία. Εκτός όμως από το πρακτικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και ενδιαφέρον θεωρητικό. Άλλωστε, στα νομικά η αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση θεωρίας και πράξεως είναι αναπόφευκτη και από τη φύση του πράγματος εγγενής. Στο παρόν περιλαμβάνο...
Τιμή: €20,00
-


Εμπορικές εταιρίες - 8η έκδοση
Συγγραφέας: Ρόκας Νικόλαος Κ.
Η παρούσα όγδοη έκδοση είναι ενημερωμένη μέχρι τέλους Μαΐου 2018. Έχει ληφθεί υπόψη η νεότερη νομοθεσία, μέχρι και τον ν. 4541/2018, με τον οποίο επήλθαν ορισμένες τροποποιήσεις στον ν. 3190/1955 για τις ΕΠΕ, καθώς και η νεότερη νομολογία και βιβλιογραφία. Περαιτέρω, ελήφθησαν, μεταξύ άλλων, υπόψη οι νέες σημαντικές διατάξεις για την εταιρική δημοσ...
Τιμή: €68,00
-


Δίκαιο πληροφορικής - Γ' έκδοση
Συγγραφέας: Ιγγλεζάκης Ιωάννης
Στη νέα έκδοση του εγχειριδίου με τίτλο «Δίκαιο Πληροφορικής» ο Αν. Καθηγητής Νομικής Ιωάννης Ιγγλεζάκης παρουσιάζει σφαιρικά τις νομικές ρυθμίσεις για την κοινωνία της πληροφορίας και οι οποίες εκτείνονται από το ιδιωτικό, το εμπορικό έως το δημόσιο και το ποινικό δίκαιο. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται τα ψηφιακά αγαθά (λογισμικό, βάσεις δεδομένων...
Τιμή: €38,00
-


Θεωρίες των Διεθνών Σχέσεων
Πρόλογος: Καθηγήτριας Παρ. Νάσκου-Περράκη
Συγγραφέας: Παπαφλωράτος Ιωάννης Σ.
Οι Διεθνείς Σχέσεις αποτελούν μία επιστήμη, η οποία βασίζεται κατ’ εξοχήν σε ορισμένες θεωρίες. Αυτές αποτελούν το θεμέλιο για την ερμηνεία των γεγονότων στην διεθνή αρένα. Η αλληλεπίδρασή τους με το διακρατικό σύστημα και την Διεθνή Πολιτική Οικονομία δημιουργεί ένα πλέγμα κανόνων, που νοηματοδοτούν το υπόβαθρο των αποφάσεων των διαφόρων δρώντων σ...
Τιμή: €22,00
-


Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός
[Σειρά: Δημοσιεύματα Σπουδαστηρίου Πολεοδομικών Ερευνών του ΕΜΠ - τ. 3]. Επιμέλεια: Κ. Σερράος, Δ. Μέλισσας. Επιστημονική Εσπερίδα που διοργανώθηκε από το Σπουδαστήριο Πολεοδομικών Ερευνών του ΕΜΠ, την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, και την Επιστημονική Εταιρεία Δικαίου Πολεοδομίας και Χωροταξίας, Ιούνιος 2018, Αίθουσα Τελετών ΕΜΠ - Κτίριο Αβέρωφ
Συγγραφέας: Αυγερινού-Κολώνια Σοφία, Βασενχόβεν Λουδοβίκος, Βασιλοπούλου Βασιλική Δρ., Κοκκώσης Χάρης, Λαζόγλου Μιλτιάδης...
Το αντικείμενο του παρόντος τόμου, που είναι ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο χώρο, αποτελεί επίσης όπως και τα προηγούμενα δύο θέματα, ένα εξόχως σημαντικό για την Ελλάδα, αλλά και εξαιρετικά επίκαιρο ζήτημα, μιας και βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τρίτων χωρών. Αποτελεί δε μια ιδιαίτερα σ...
Τιμή: €14,00
-


Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων (ν. 4469/2017) - Συμπλήρωμα
Σύμφωνα με το Ν. 4549/2018
Συγγραφέας: Κουλουριάνος Θεόδωρος, Ρόκας Αλέξανδρος Ν., Ψαρουδάκης Γιώργος
Με το Νόμο 4549/2018 (ΦΕΚ Α΄ 105/14-06-2018) με τίτλο: «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων – Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις», επήλθαν τροποποιήσεις στο θεσμικό πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων. Στο παρόν συ...
Τιμή: €3,00
-


Ποινικός Κώδικας - Ιούνιος 2018
[Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 3]
Συγγραφέας: Εκδόσεις Σάκκουλα
Ο Ποινικός Κώδικας της σειράς «Σύγχρονη Νομοθεσία» είναι πλήρως ενημερωμένος με όλες τις πρόσφατες τροποποιήσεις έως και τους Νό­μους 4249/2014 (ΦΕΚ Α΄ 73/24.3.2014), 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄ 85/7.4.2014), 4258/2014 (ΦΕΚ Α΄ 94/14.4.2014), 4262/2014 (ΦΕΚ Α΄ 114/10.5.2014), 4264/2014 (ΦΕΚ Α΄ 118/15.5.2014), 4267/2014 (ΦΕΚ Α΄ 137/12.6.2014), 4268/2014 (ΦΕΚ Α...
Τιμή: €7,50
-


Δίκαιο και Ιστορία 3
Επιμέλεια: Μαρία Γιούνη, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΔΠΘ
Συγγραφέας: Αρναούτογλου Ηλίας Ν., Γούναρη Βασιλική, Δέλιος Αθανάσιος Α., Διάφα-Καμπουρίδου Βασιλική, Καϊδατζής Ακρίτας...
Η σειρά Δίκαιο και Ιστορία φιλοξενεί τις εισηγήσεις των συνέδρων στο πλαίσιο των Συναντήσεων Ιστορίας Δικαίου της Κομοτηνής, ενός θεσμού που ξεκίνησε το 1997 στη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Οι ανακοινώσεις καλύπτουν όλους του τομείς του δικαίου, δημόσιου και ιδιωτικού, και απλώνονται χρονικά σε όλες τις ιστορικές περιόδους ...
Τιμή: €28,00
-


Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως ΙΙ - Β' έκδοση
Ειδικό μέρος
Συγγραφέας: Νίκας Νικόλαος Θ.
O πρόσφατος νόμος 4512/2018, που καθιέρωσε τη διενέργεια των πλειστηριασμών αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα και τοποθέτησε σε νέες (υγιείς) βάσεις την κατάταξη των δανειστών κατά τη διανομή του πλειστηριάσματος, καθυστέρησε την έκδοση του παρόντος τόμου. Η ριζική αναμόρφωση του βασικού κορμού της αναγκαστικής εκτελέσεως για την ικανοποίηση χρηματι...
Τιμή: €94,00
-


Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος - Κατ' άρθρο ερμηνεία (Ν. 4172/2013) - Νομοθετικό Συμπλήρωμα
Σύμφωνα με το νόμο 4549/2018 (ΦΕΚ Α΄/105/15.06.2018)
Συγγραφέας: Μπάρμπας Νικόλαος
Νομοθετικό συμπλήρωμα σύμφωνα με το νόμο 4549/2018 (ΦΕΚ Α΄/105/15.06.2018)....
Τιμή: €5,00
-


Αδικαιολόγητος πλουτισμός στις τριμερείς σχέσεις, ιδίως του τραπεζικού δικαίου
Συγγραφέας: Βαλτούδης Αναστάσιος
Το ποιος πλουτίζει αδικαιολόγητα και σε βάρος ποιου και με ποιο περιεχόμενο ευθύνης, όταν σε μια περιουσιακή μετακίνηση εμπλέκονται τρία, τέσσερα ή και περισσότερα μέρη (όπως π.χ. στην τραπεζική εγγυητική επιστολή ή την ενέγγυα πίστωση, στην τραπεζική επιταγή ή στη συνδεδεμένη σύμβαση πίστωσης, στην εκχώρηση απαίτησης, απλή, εξασφαλιστική ή χρηματο...
Τιμή: €35,00
-


Εργατική Νομοθεσία - Βασικά Νομοθετήματα
Συγγραφέας: Ζερδελής Δημήτρης, Σιδέρης Δημήτρης
Τα προβλήματα που δημιουργούνται από την έλλειψη ενός κώδικα εργασίας, επιδιώκει, ως ένα βαθμό, να μειώσει η έκδοση αυτή, η οποία περιέχει τα βασικά νομοθετήματα του εργατικού δικαίου. Τα νομοθετήματα αυτά, με βάση το περιεχόμενό τους, έχουν ενταχθεί συστηματικά σε επιμέρους ενότητες, προκειμένου να διευκολύνεται ο χρήστης στην αναζήτηση των διατάξ...
Τιμή: €24,00
-


Διαιτησία (Φυσικά πρόσωπα)
Τριμηνιαίο νομικό περιοδικό
Συγγραφέας: Συλλογικό Έργο
Το περιοδικό που παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις στο δυναμικά αναπτυσσόμενο πεδίο της Διαιτησίας Υπό την Αιγίδα της Ελληνικής Ένωσης Διαιτησίας, με συντελεστές τους κορυφαίους εκπροσώπους της επιστήμης και της πράξης, η «Διαιτησία» φιλοδοξεί να αποτελέσει τον έγκυρο σύμβουλο του νομικού κόσμου για το δίκαιο της διαιτησίας, εσωτερικής και διεθνούς,...
Τιμή: €100,00
-


Εμπορικό δίκαιο - 3η έκδοση
Γενικό μέρος - Δίκαιο εμπορικών συμβάσεων
Συγγραφέας: Ψυχομάνης Σπυρίδων
Στη νέα  γ’ έκδοση (2018) του βιβλίου του καθηγητή Νομικής, Σπυρίδωνος Ψυχομάνη, με τον τίτλο «Γενικό Μέρος του Εμπορικού Δικαίου-Δίκαιο Εμπορικών Συμβάσεων», ο συγγραφέας, στο μεν πρώτο μέρος του ασχολείται με τις έννοιες και διακρίσεις των εμπορικών πράξεων και των εμπόρων και με τις συνέπειες, επίσης, που προβλέπει ο νόμος για την εμπορικότητα τ...
Τιμή: €42,00
-


Σύγχρονες προκλήσεις  από την εφαρμογή του εκτεταμένου γονιδιακού ελέγχου
Ιατρικά, ηθικά και νομικά προβλήματα. Διεύθυνση Σειράς: Μ. Καΐάφα-Γκμπάντι, Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου. [Σειρά: Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής - τ. 28].
Συγγραφέας: Pennings Guido, Βιδάλης Τάκης Κ., Κοτζάμπαση Αθηνά, Πάγκαλος Κωνσταντίνος Γ., Πέτρου Ιωάνης
Σήμερα το επιστημονικό ενδιαφέρον, ή το επιστημονικό ζητούμενο, μετατοπίζεται από την ανάλυση του ανθρώπινου γονιδιώματος και τη χρήση αυτής της ανάλυσης στο πεδίο της επέμβασης στη δομή του DNA και τη χρήση ενός τροποποιημένου γονιδιώματος - σε ποιο βαθμό και σε ποια έκταση και κυρώς με ποιες προϋποθέσεις. Οι εισηγήσεις που περιλαμβάνονται στον τ...
Τιμή: €10,00
-


Δώδεκα δράσεις θεσμικού χαρακτήρα για τη Διοικητική Δικαιοσύνη
Συγγραφέας: Συμεωνίδης Ιωάννης
Τα τελευταία χρόνια, το ζήτημα των καθυστερήσεων τέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης και μία σειρά νομοθετημάτων, από το έτος 2008 και μετά, προχώρησαν σε δραστικές παρεμβάσεις, δικονομικού ως επί το πλείστον χαρακτήρα, για την αντιμετώπιση του προβλήματος, το οποίο με εμφατικό τρόπο επεσήμανε το Δικαστήριο του Στρασβούργου στην υπόθεση Αθανασίου κα...
Τιμή: €10,00
-


Δημόσιες Συμβάσεις - Ν. 4412/2016 - Ερμηνεία κατ' άρθρο
Σχετικές διατάξεις – Νομολογία. Τόμος Ι: Ανάθεση δημοσίων συμβάσεων βιβλίου Ι - Προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. - Δικαστική προστασία στο προσυμβατικό στάδιο
Συγγραφέας: Βλάχου Ευαγγελία Γ., Ράικος Δημήτριος Γ., Σαββίδη Ευανθία Κ.
Σκοπός του παρόντος εγχειρήµατος είναι η δηµιουργία ενός εύχρηστου και εύληπτου ερµηνευτικού εργαλείου, το οποίο θα περιέχει σαφή έκθεση του νοήµατος κάθε διάταξης των βασικών νοµοθετηµάτων, συµπεριλαµβάνοντας και τις σχετικές κανονιστικές διατάξεις (π.δ/τα, Κ.Υ.Α., Υ.Α. κ.λπ.), όπου αυτό απαιτείται, µε αναφορά στη νοµολογία, τη θεωρία, και τις διο...
Τιμή: €125,00
-


Ελληνική Δικαιοσύνη - (Φυσικά πρόσωπα)
Ετήσια συνδρομή
Συγγραφέας: Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων
Από τα περιεχόμενα του τεύχους 2/2018: Συμψηφισμός, προτεινόμενος από τράπεζα κατά συνδικαιούχου καταθέσεως σε κοινό λογαριασμό. Ένα πολύπαθο θέμα, του Σπ. Ψυχομάνη, σ. 321 Περί της διορθωτικής λειτουργίας των ΑΚ 388 και 288 σε αμφοτεροβαρείς συμβάσεις με μερικώς εκπληρωθείσα παροχή ή αντιπαροχή, του Λ. Κιτσαρά, σ. 331 Καταχρηστική άσκηση της ...
Τιμή: €100,00
-Πνευματική ιδιοκτησία - Βασική εμπορική νομοθεσία IV
Ιούνιος 2018. Επιμέλεια: Ανθούλα Παπαδοπούλου. Ελληνική νομοθεσία - Κοινοτική νομοθεσία - Διεθνείς συμβάσεις. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 22]
Συγγραφέας: Σύγχρονη Νομοθεσία
Η ανά χείρας νέα έκδοση του τεύχους «Βασική Εμπορική Νομοθεσία IV- Πνευματική Ιδιοκτησία», μέσα σε ένα χρόνο από την προηγούμενη, προέκυψε από την ανάγκη επικαιροποίησης τόσο του βασικού Ν. 2121/1993 όσο και του Ν. 4481/2017. Με τον πρόσφατο Ν. 4481/2017 «Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση ...
Τιμή: €11,00
-


Π.Δ. 18/1989 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το ΣτΕ» και Ν. 2717/1999 «Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας»
Ιούνιος 2018. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 8]
Συγγραφέας: Εκδόσεις Σάκκουλα
Το Π.Δ. «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας» της σειράς «Σύγχρονη Νομοθεσία» είναι πλήρως ενημερωμένο με όλες τις πρόσφατες τροποποιήσεις, έως και τους Νόμους 4055/2012 (ΦΕΚ Α΄ 51/12.3.2012), 4205/2013 (ΦΕΚ Α΄ 242/6.11.2013), 4274/2014 (ΦΕΚ Α΄ 147/14.7.2014), 4446/2016 (ΦΕΚ Α΄ 240/22.12.2016), 4465/2017 (ΦΕΚ Α΄ 47/4.4.201...
Τιμή: €12,00
-


 
Σύνθετη αναζήτηση
Προσφορές

Εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης
Καλάθι αγορών
Η βιβλιοθήκη μου

iPhone Apps
Σάκκουλα Α.Ε. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Υπολογισμός Τόκων - iOS App
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook