Ο απόλυτος οδηγός της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας

 alt

Ένα έργο με το οποίο παρέχεται ουσιαστική και εύληπτη καθοδήγηση για όλα τα θέματα που απασχολούν εργοδότες και μισθωτούς, μέσα από πρακτικές οδηγίες, υποδείγματα εγγράφων, πίνακες και παραδείγματα, ώστε να παρέχεται η πλήρης εικόνα της νομοθεσίας που διέπει τις σχέσεις εργοδοτών - εργαζομένων.


ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
Εφαρμογή - Νομολογία - Ερμηνεία

Λαναράς Κωνσταντίνος Δ., Πρώην Διευθυντής Ι.Κ.Α.

 

Περισσότερες πληροφορίες - Παραγγελία

 
ΠροσφορέςΚώδικας Πολιτικής Δικονομίας - Ερμηνευτική-Νομολογιακή Ανάλυση (κατ' άρθρο) - 9 τόμοι & Συμπλήρωμα
Δημόσια Έργα & Μελέτες - Κυρίως έργο & Συμπλήρωμα
ΕΡΝΟΜΑΚ - Ερμηνεία - Νομολογία Αστικού Κώδικα - 10τομη Ερμηνεία
Αποζημίωση από τροχαία αυτοκινητικά ατυχήματα - 4η έκδοση & Συμπλήρωμα
Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.: Ν. 2696/1999) έκδοση 2009 & Συμπλήρωμα
Κανονισμοί Εκκλησίας της Ελλάδος - Β' έκδοση
Πρόσφατες κυκλοφορίες

Ισότητα και απαγόρευση διακρίσεων
ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Αντώνης Μανιτάκης, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Α.Π.Θ. Διεύθυνση σειράς: Α. Μανιτάκης, Γ. Πάσχος, Κ. Μ. Σταμάτης. [Σειρά: Μελέτες Συνταγματικού Δικαίου και Πολιτειολογίας - τ. 20]
Συγγραφέας: Κοφίνης Στέργιος
Το βιβλίο πραγματεύεται τη σχέση μεταξύ δύο θεμελιωδών εννοιών του σύγχρονου δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συγκεκριμένα της ισότητας και της απαγόρευσης των διακρίσεων. Το πρώτο μέρος ασχολείται διεξοδικά με την αρχή της ισότητας: αρχικώς, μελετώνται οι διάφορες εκφάνσεις της (ισότητα ευκαιριών, ισότητα αναλογική και αριθμητική, εντός και...
Τιμή: €25,00
-


Κώδικας Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων – ΚΕΔΕ (Ν.Δ. 356/1974)
Φεβρουάριος 2016. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 16]
Συγγραφέας: Σύγχρονη Νομοθεσία
Ο Κ.Ε.Δ.Ε. περιέχει διατάξεις που αφορούν τη διοικητική εκτέλεση, η οποία αποσκοπεί στην αναγκαστική είσπραξη όλων των χρηματικών απαιτήσεων του Δημοσίου, ανεξάρτητα αν θεμελιώνονται στο δημόσιο δίκαιο, όπως π.χ. οι φόροι, οι χρηματικές ποινές, τα διοικητικά πρόστιμα, ή στο ιδιωτικό δίκαιο, όπως π.χ. τα έσοδα που προκύπτουν από κληρονομική διαδοχή,...
Τιμή: €9,00
-


Πτωχευτικό δίκαιο & Δίκαιο ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων - Βασική εμπορική νομοθεσία VII
Φεβρουάριος 2016. Επιμέλεια: Σπύρος Ψυχομάνης. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 25]
Συγγραφέας: Σύγχρονη Νομοθεσία
Νέες αλλαγές στους ήδη πολλάκις τροποποιηθέντες αρχικούς νόμους 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» και 3869/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις» επέφεραν οι νόμοι 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94/14.8.2015 και 4346/2015 (ΦΕΚ Α΄ 152/20.11.2015). Πολλές παλαιότερες διατάξεις τροποποιήθηκαν και νέες εισήχθησαν για την ρύθμιση...
Τιμή: €12,00
-


Ο θεσμός του δημοσίου υπολόγου στο ελληνικό δημοσιονομικό σύστημα
Πρόλογος: Νικόλαος Αλ. Μηλιώνης, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Ελεγκτικού Συνεδρίου και Επίκουρος Καθηγητής Δημοσιονομικού Δικαίου του Παντείου Πανεπιστημίου
Συγγραφέας: Μπάλτα Ευαγγελία Γ.
Στο πλαίσιο της παρούσας μονογραφίας προσεγγίζεται κατά τρόπο συστηματικό ο θεσμός του δημοσίου υπολόγου στο ελληνικό δημοσιονομικό δίκαιο, ο οποίος αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της δομής και της λειτουργίας κάθε εθνικής δημοσιονομικής τάξης. Διερευνάται με πληρότητα αφενός η έννοια και η ευθύνη του δημοσίου υπολόγου και αφετέρου ο κατασταλτικός έλεγχ...
Τιμή: €22,00
-


Η διάρκεια της προσωρινής κράτησης και η διαδικασία ελέγχου της
Συγγραφέας: Αδάμπας Βασίλειος Ι.
Στην παρούσα μονογραφία γίνεται προσπάθεια συνολικής προσέγγισης του κανονιστικού περιγράμματος της διάρκειας της προσωρινής κράτησης και της διαδικασίας ελέγχου της. Ιδιαίτερα σημασία αποδίδεται (i) στην οριοθέτηση της καθ’ ύλην αρμοδιότητας, ενόψει κυρίως της σχετικής «σύγκρουσης» μεταξύ του συμβουλίου πλημμελειοδικών ή εφετών∙ (ii) στο μηχανισμό...
Τιμή: €35,00
-


Δίκαιο ανταγωνισμού (αθέμιτου & ελεύθερου) - Δίκαιο προστασίας καταναλωτή - Βασική εμπορική νομοθεσία ΙΙΙ
Επιμέλεια: Έφη Τζίβα. Ιανουάριος 2016. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 21]
Συγγραφέας: Σύγχρονη Νομοθεσία
Το δίκαιο προστασίας του καταναλωτή, ειδικά, έχει υποστεί μεγάλες και ριζικές αλλαγές και δυστυχώς όχι μόνο στο βασικό ν. 2251/1994, αλλά και σε άλλα νομοθετήματα, τα οποία εκδόθηκαν, είτε με την πρωτοβουλία του έλληνα νομοθέτη, είτε μετά από σχετικές μνημονιακές δεσμεύσεις, με αποτέλεσμα να παρουσιάζει σήμερα μια εικόνα διάσπασης, αλληλοκάλυψης τω...
Τιμή: €6,00
-


Κανονισμός (ΕΚ) 2201/2003 [Κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙα] - Κατ' άρθρο Ερμηνεία
Για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας. [Σειρά: ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ/ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ - τ. 1]. Διευθυντές Σειράς: Πάρις Αρβανιτάκης - Ευάγγελος Βασιλακάκης
Συγγραφέας: Αρβανιτάκης Πάρις, Βασιλακάκης Ευάγγελος, Γιαννόπουλος Παναγιώτης, Καπετανγιάννη Μαρία, Κούρτης Βασίλειος...
Το παρόν έργο εντάσσεται σε μια νέα προσπάθεια συνθετικής και συστηματικής προσέγγισης, με την μορφή της κατ’ άρθρον ερμηνείας, των σημαντικότερων ευρωπαϊκών Κανονισμών στο πεδίο του δικονομικού και ευρύτερα του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, που απασχολούν συχνά τη δικαστηριακή πράξη. Σκοπός του έργου είναι η έγκυρη, εμπεριστατωμένη, ενδελεχής και ευ...
Τιμή: €55,00
-


Η αναζήτηση της αλήθειας στην πολιτική δίκη
Δικονομικοί μηχανισμοί και νέες διατάξεις του ΚΠολΔ. Ενημέρωση με όλες τις τροποποιήσεις που επέφερε στον ΚΠολΔ ο Ν. 4335/2015.
Συγγραφέας: Δεληκωστόπουλος Ιωάννης Στ.
Στην παρούσα μονογραφία εξετάζονται συνολικά οι δικονομικοί μηχανισμοί ανεύρεσης της αλήθειας στην πολιτική δίκη. Συγκεκριμένα, αναλύονται τα ζητήματα της εμμάρτυρης απόδειξης, του βάρους απόδειξης, των ιατρικών εξετάσεων με τη μέθοδο DNA, της συντηρητικής απόδειξης, της επίδειξης εγγράφων, της δυνατότητας προσβολής ενός εγγράφου ως πλαστού, της λο...
Τιμή: €42,00
-


Δίκαιο της πληροφορικής - Συμπλήρωμα
Συγγραφέας: Ιγγλεζάκης Ιωάννης
Ο κλάδος του δικαίου πληροφορικής δεν είναι μόνο ένας νεότευκτος κλάδος του δικαίου, αλλά είναι και ταχύτατα αναπτυσσόμενος. Στα πλαίσιά του εντάσσεται μια ποικιλία νομικών ζητημάτων, με επίκεντρο τις νέες τεχνολογίες. Λόγω, δε, της εξέλιξης της τεχνολογίας, καθίστανται αναγκαίες οι συχνές αναθεωρήσεις της νομοθεσίας, όπως και η έκδοση δικαστικών α...
Τιμή: €5,00
-


Εμπορική Νομοθεσία - 75 Νομοθετήματα
• ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ • ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ • ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ • ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΚΑΙOΠΡΑΞΙΕΣ • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ • ΔΙΚΑΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ • ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ • ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ • ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ • ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ • ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ • ΔΙΚΑΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ • ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. Επιμέλεια: Βασίλης Γ. Αντωνόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Α.Π.Θ. Συνεργάσθηκαν: Δανάη Αντωνοπούλου, Μυρτώ Αντωνοπούλου
Συγγραφέας: Σύγχρονη Νομοθεσία
Η παρούσα συλλογή περιλαμβάνει τη βασική νομοθεσία που αναφέρεται στο Εμπορικό Δίκαιο. Η νομοθεσία αυτή να είναι επικαιροποιημένη με βάση τις πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις. Ειδικότερα περιέχονται νομοθετήματα για τα: ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ · ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ · ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ · ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΚΑΙOΠΡΑΞΙΕΣ · ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ · ΔΙΚΑΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑ...
Τιμή: €42,00
-


Αποδεικτικές απαγορεύσεις στην Ποινική Δίκη
Συγκριτική προσέγγιση των παραδόσεων του κοινοδικαίου & του ηπειρωτικού δικαίου με αφορμή την κυπριακή & την ελληνική έννομη τάξη. Χάρης Παπαχαραλάμπους (επιμ.)
Συγγραφέας: Διονυσοπούλου Αθανασία, Παπαχαραλάμπους Χάρης, Παύλου Στέφανος Κλ., Συμεωνίδου-Καστανίδου Έλισάβετ, Χαραλάμπους Χαράλαμπος Β....
Οι συμβολές αυτού του τόμου ασχολούνται με το πεδίο των αποδεικτικών απαγορεύσεων στην ποινική δίκη, εκεί δηλ. όπου οι διωκτικοί μηχανισμοί αναπτύσσουν όλο το προ-δραστικό τους έργο. Τα επί μέρους αντικείμενα των συμβολών αυτών συντείνουν κατά τρεις τρόπους στην εμβάθυνση της σχετικής προβληματικής. Κατά πρώτον, ερευνάται η διάβρωση της ιδιωτικότη...
Τιμή: €18,00
-


Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας
Με εισαγωγικό Σημείωμα και επισήμανση των τροποποιήσεων που επέφερε ο Ν. 4335/2015 (ΦΕΚ Α΄ 23.7.2015)
Συγγραφέας: Καλαβρός Κωνσταντίνος Φ.
Στην παρούσα έκδοση παρουσιάζεται ο νέος ΚΠολΔ, ο οποίος θα αρχίσει να εφαρμόζεται από 1.1.2016. Ο νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας παρουσιάζει αρκετές καινοτομίες και πολλές νέες διατάξεις. Οι βασικές του επεμβάσεις εντοπίζονται, ωστόσο, στη πρωτοβάθμια διαγνωστική δίκη της τακτικής διαδικασίας, στις ειδικές διαδικασίες και στην αναγκαστική εκτέ...
Τιμή: €20,00
-


Αεροπορική μεταφορά επιβατών - Γ' έκδοση
Σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις, το εθνικό και το ενωσιακό δίκαιο αεροπορικών μεταφορών
Συγγραφέας: Χατζηνικολάου-Αγγελίδου Ράνια
Η παρούσα τρίτη έκδοση αποτελεί μια νέα, εκσυγχρονισμένη παρουσίαση του δικαίου της αεροπορικής μεταφοράς επιβατών, όπως διαμορφώθηκε τα τελευταία πέντε χρόνια από την προηγούμενη 2η έκδοση του 2010. Σε διεθνές επίπεδο, παρουσιάζονται κυρίως οι τροποποιήσεις που επήλθαν στη Σύμβαση του Μόντρεαλ αναφορικά με τα αναθεωρημένα όρια ευθύνης του αεροπορ...
Τιμή: €42,00
-


Πολυκώδικας - 41 Νομοθετήματα
[Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία]
Συγγραφέας: Σύγχρονη Νομοθεσία
Η νέα έκδοση του Πολυκώδικα περιλαμβάνει μια συλλογή από βασικούς Κώδικες και θεσμικά νομοθετήματα της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε έναν εύχρηστο τόμο, που γίνεται το καθημερινό εργαλείο του νομικού της πράξης. Η νομοθεσία είναι ενημερωμένη με τις νομοθετικές αλλαγές. Έχουν συμπεριληφθεί κατατοπιστικά σχόλια και το κείμενο των προϊσχυσασώ...
Τιμή: €38,00
-


 
Σύνθετη αναζήτηση
Προσφορές

Όνομα:
Email:
Εγγραφείτε συνδρομητής στη δωρεάν e-mail υπηρεσία των Εκδόσεων Σάκκουλα! Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας, από τα επιστημονικά περιοδικά Επιθεώρηση πολιτικής δικονομίας, Εφημερίδα διοικητικού δικαίου, Νομικά Χρονικά, Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου, Ενέργεια και Δίκαιο, Ιατρικό δίκαιο και Βιοηθική, Revue Hellénique de Droit International. Ενημέρωση για νέες εκδόσεις.

Καλάθι αγορών
Η βιβλιοθήκη μου

iPhone Apps
Σάκκουλα Α.Ε. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Υπολογισμός Τόκων - iOS App
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook