Τώρα ο Υπολογισμός Τόκων σε app για iPhone, iPad, iTouch


Εργατικό Δίκαιο - Ατομικές εργασιακές σχέσεις

zerdelis-atomikes-emporio
Εργατικό Δίκαιο - Ατομικές εργασιακές σχέσεις - Γ' έκδοση

Δημήτρης Ζερδελής, Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Μία συστηματική και πλήρης παρουσίαση και επεξεργασία της ύλης των ατομικών εργασιακών σχέσεων, με ανάλυση και ερμηνεία όλων των πρόσφατων μεταβολών της εργατικής νομοθεσίας.

Περισσότερες πληροφορίες

 
Πρόσφατες κυκλοφορίες

Η προστασία της μειοψηφίας στην περίπτωση  της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης  αγοράς κινητών αξιών
Συγγραφέας: Κηπουργού Αδαμαντία Κων.
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η προστασία της μειοψηφίας εισηγμένης εταιρίας ως ζητούμενο της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης αγοράς του άρθρου 7 του Ν. 3461/2006. Συγκεκριμένα, αναζητούνται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της μειοψηφίας εισηγμένης εταιρίας, προκειμένου να διαγνωσθούν οι κίνδυνοι που συνδέονται με αυτά στην περίπτωση της αλλ...
Τιμή: €40,00
-


Ο έλεγχος των δημοσίων δαπανών και λογαριασμών από το Ελεγκτικό Συνέδριο - Β΄ έκδοση
Συγγραφέας: Ρίζος Κωνσταντίνος Θ.
Μια συστηματική προσέγγιση του θεσμού του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο σχεδόν άγνωστο μέρος αυτού, του ελέγχου, η οποία απευθύνεται στους προϊσταμένους και υπαλλήλους γενικότερα των αρμόδιων οικονομικών υπηρεσιών του Δημοσίου και λοιπών ελεγχόμενων από το Συνέδριο οργανισμών που θέλουν να γνωρίζουν ακριβώς τις θεσμοθετημένες υπηρεσιακές απέναντι στο έ...
Τιμή: €24,00
-


Εργατική νομοθεσία - Βασικά Νομοθετήματα
Ιανουάριος 2015. Επιμέλεια: Άρις Καζάκος, Δημήτριος Ζερδελής, Βικτωρία Δούκα. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 26]
Συγγραφέας: Σύγχρονη Νομοθεσία
Στην παρούσα έκδοση ενσωματώνονται όλες οι επελθούσες νομοθετικές μεταβολές στο Εργατικό Δίκαιο, Ατομικό και Συλλογικό, καθώς και οι νεότερες εθνικές γενικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας....
Τιμή: €14,00
-


Συνταγματική Αναθεώρηση
Επιστημονικό Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ). Διεύθυνση Σειράς: Α. Μακρυδημήτρης. Επιμέλεια Σειράς: Μ.-Η. Πραβίτα. Επιμέλεια Τεύχους 10: Βασίλης Γ. Τζέμος, Μαρία-Ηλιάνα Πραβίτα. [Σειρά: Διοίκηση και Κοινωνία - τ. 10]
Συγγραφέας: Δετσαρίδης Χρήστος, Κατρούγκαλος Γιώργος, Μακρυδημήτρης Αντώνης, Μικρουλέας Ηλίας, Μπελαντής Δημήτριος, Πραβίτα Μαρία-Ηλιάνα, Τζέμος Βασίλης, Τσιλιώτης Χαράλαμπος Μ., Τσιμαράς Κωνσταντίνος, Τσιρωνάς Αθανάσιος
Η Ένωση Ελλήνων Δημοσιολόγων διοργάνωσε στις 5 και 6 Φεβρουαρίου 2014, στο Αμφιθέατρο Δρακοπούλου στο Κεντρικό Κτήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών, επιστημονικό συνέδριο με θέμα «Συνταγματική Αναθεώρηση», με τη συμμετοχή 26 καθηγητών και διδακτόρων δημοσίου δικαίου. Συνισταμένη των εισηγήσεων, 10 από τις οποίες δημοσιεύονται στο παρόν βιβλίο (κατά τη ...
Τιμή: €18,00
-


Ποινική Προστασία Απορρήτου
Συστηματική Ερμηνεία Άρθρων 370-371 ΠΚ
Συγγραφέας: Φιλόπουλος Παναγιώτης
Το παρόν βιβλίο αποτελεί αναλυτική ερμηνεία του Εικοστού Δεύτερου (ΚΒ΄) Κεφαλαίου του Ποινικού Κώδικα «Παραβίαση απορρήτων» (ά. 370-371). Η παρουσίαση της ύλης και η ανάλυση των διάφορων θεματικών συνοδεύονται από αλφαβητικό ευρετήριο και ευρετήριο λημμάτων, τα οποία παραπέμπουν σε περιθωριακούς αριθμούς. Οι αναφορές στην ελληνική θεωρία και νομολο...
Τιμή: €25,00
-


Οικονομική Κρίση και Εργασιακά Δικαιώματα
Η Ελλάδα απέναντι στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας και τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη. [Σειρά: Δημοσιεύματα Ιδρύματος Διεθνών Νομικών Μελετών Καθ. Ηλία Κρίσπη και Δρ. Α. Σαμαρά-Κρίσπη - τ. 32]
Συγγραφέας: Μπρεδήμας Αντώνης
Μετά τις πολιτικές εξελίξεις στην ευρωπαϊκή ήπειρο (1989-1990), άνοιξαν οι θύρες για την προώθηση και επιβολή των νεοφιλελεύθερων αντιλήψεων στο οικονομικό και κοινωνικό πεδίο, ιδιαίτερα σε χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα αποτέλεσε τον «αδύνατο κρίκο». Οι αντιλήψεις αυτές εκφράστηκαν μέσα από την υιοθέτηση των «Μνημονίων», πο...
Τιμή: €12,00
-


Πρακτικά θέματα εργατικού δικαίου
Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις
Συγγραφέας: Ζερδελής Δημήτρης
Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει 15 θέματα εργατικού δικαίου από την ύλη των ατομικών εργασιακών σχέσεων. Στα θέματα αυτά δεν αντιμετωπίζεται ένα μόνο ζήτημα αλλά εμπλέκονται περισσότερα, όπως συνήθως συμβαίνει στην πράξη. Στα περισσότερα θέματα υπάρχουν εκτενέστερες θεωρητικές αναλύσεις, οι οποίες θα βοηθήσουν στην κατανόηση και λύση των ζητημάτων πο...
Τιμή: €24,00
-


Αστικός κώδικας και Εισαγωγικός Νόμος - Ιανουάριος 2015
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 593/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008. Κανονισμός ΕΚ 864/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2007. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 1].
Συγγραφέας: Σύγχρονη Νομοθεσία
Ο Αστικός Κώδικας της σειράς «Σύγχρονη Νομοθεσία» είναι ενημερωμένος με όλες τις πρόσφατες τροποποιήσεις, έως και τους Νόμους 3719/2008 (ΦΕΚ Α΄ 241/26.11.2008), 3853/2010 (ΦΕΚ Α΄ 90/17.6.2010), 4055/2012 (ΦΕΚ Α΄ 51/12.3.2012), 4077/2012 (ΦΕΚ Α΄ 168/31.8.2012), 4139/2013 (ΦΕΚ Α΄ 74/20.3.2013), 4182/2013 (ΦΕΚ Α΄ 185/10.9.2013), 4268/2014 (ΦΕΚ Α΄ 141/...
Τιμή: €12,00
-


Διά βίου μάθηση
Συστημική και διεπιστημονική προσέγγιση υπό το πρίσμα της κοινωνιολογίας του δικαίου. Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες με εθνοπολιτισμικές ιδιαιτερότητες - Ευρωπαϊκό και Ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο (hard & soft law)- Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση περιεχομένου νομικών κειμένων και συνεντεύξεων έρευνας - Ενδεικτικά υποδείγματα ερευνητικών εργαλείων. Πρόλογος Νικολάου Γ. Ιντζεσίλογλου
Συγγραφέας: Κουτίδου Γ. Ευαγγελία
Ο ερευνητικός στόχος αυτού του βιβλίου είναι η μελέτη του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζονται στην Ελλάδα οι κάθε είδους νομικοί κανόνες και ο βαθμός αποτελεσματικότητάς τους για τη διά βίου μάθηση, όσον αφορά δύο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες του ελληνικού πληθυσμού, που είναι οι Τσιγγάνοι και οι Παλιννοστούντες από τις πρώην σοσιαλιστικές χώρες της ανα...
Τιμή: €30,00
-


Ασφαλιστικό Δίκαιο - Βασική εμπορική νομοθεσία Χ
Δεκέμβριος 2014. Επιμέλεια: Ράνια Χατζηνικολάου-Αγγελίδου. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 33]
Συγγραφέας: Σύγχρονη Νομοθεσία
Στο παρόν τεύχος της σειράς «Βασική Εμπορική Νομοθεσία - Χ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» συμπεριλαμβάνεται όλη η νομοθεσία του ιδιωτικού ασφαλιστικού δικαίου, με τις τροποποιήσεις που επήλθαν τον τελευταίο χρόνο κυρίως στον Κ.Ν. 489/1976 για την υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης αυτοκινήτων. (Ν. 4092/2012, Ν. 4261/2014, Ν. 4286/2014)....
Τιμή: €12,00
-


Η Οδηγία 2011/61/ΕΕ για τους διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων
[Σειρά: Δίκαιο των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων - τ.3]
Συγγραφέας: Μούζουλας Σπήλιος Αντ.
Η οδηγία 2011/61/ΕΕ ακολουθεί μία πραγματιστική προσέγγιση, αφού επιλέγει ως αντικείμενο ρύθμισης τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων, αφήνοντας τη διαμόρφωση του τρόπου λειτουργίας των ίδιων των οργανισμών στην αγορά, ή και στην κρίση των εθνικών νομοθετών. Την αφορμή για το παρόν σύγγραμμα  παρέσχε η ανάθεση του έργου της ενσωμάτ...
Τιμή: €65,00
-


Φορολογικό δίκαιο - Ε' έκδοση
Ουσιαστικό μέρος - Φορολογική διαδικασία - Φορολογική δικονομία
Συγγραφέας: Φινοκαλιώτης Κωνσταντίνος
Μόνο το έτος 2013 ψηφίστηκαν 15 φορολογικοί νόμοι και εκδόθηκαν περίπου 282 εγκύκλιοι, οι οποίοι εμφανίζουν ασάφειες και αντιφάσεις με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη φορολογική διοίκηση, τους δικηγόρους, τους λογιστές και τους φορολογούμενους. Αντί να παράγουμε προϊόντα, παράγουμε βραχείας χρηστικότητας νομοθετικά κείμενα, που δημιουργούν απλώς σύγχυ...
Τιμή: €75,00
-


Περιουσία και χωριστές περιουσίες
Συμβολή στις έννοιες υποκείμενο και αντικείμενο δικαίου μετά το ν. 4072/2012
Συγγραφέας: Φίλιος Χρίστος Π.
Η μελέτη της περιουσίας και των χωριστών περιουσιών αποτέλεσε και εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα δογματικότερα ζητήματα του θετικού δικαίου. Η πολυσχιδεία των περιουσιών σκοπού που έχουν καθιερωθεί, άλλες νομοθετικά και άλλες νομολογιακά, δημιουργεί ανασφάλεια στους δανειστές, αν αυτοί δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν με σαφήνεια τις αρχές που δι...
Τιμή: €25,00
-


Τα όρια του αναιρετικού ελέγχου
Οι νομικές έννοιες και η λειτουργία τους
Συγγραφέας: Καλαβρός Κωνσταντίνος Φ.
Το βιβλίο αυτό αναπτύσεται σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος περιέχει τις νομικές έννοιες που περιέχονται στον κανόνα δικαίου, αφού την εφαρμογή αυτών των εννοιών μέσω του τελικού δικανικού συλλογισμού εξετάζει, εντέλει, ο αναιρετικός έλεγχος. Το δεύτερο μέρος, ασχολείται με τον δικανικό συλλογισμό, και ειδικότερα με την ελάσσονα πρόταση αυτού, αλλά κα...
Τιμή: €46,00
-


Πολυκώδικας - 40 Νομοθετήματα
[Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία]
Συγγραφέας: Σύγχρονη Νομοθεσία
Η νέα έκδοση του Πολυκώδικα περιλαμβάνει μια συλλογή από βασικούς Κώδικες και θεσμικά νομοθετήματα της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε έναν εύχρηστο τόμο, που γίνεται το καθημερινό εργαλείο του νομικού της πράξης. Η νομοθεσία είναι ενημερωμένη με τις νομοθετικές αλλαγές. Έχουν συμπεριληφθεί κατατοπιστικά σχόλια και το κείμενο των προϊσχυσασώ...
Τιμή: €38,00
-


Συνταγματικό Δίκαιο - Β' έκδοση
Με τη συνδρομή του Στυλιανού-Ιωάννη Γ. Κουτνατζή
Συγγραφέας: Χρυσόγονος Κωνσταντίνος
Από την εποχή της πρώτης έκδοσης του έργου αυτού, το 2003, έχουν σημειωθεί σημαντικές εξελίξεις στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, τόσο σε νομικό όσο και σε πραγματικό επίπεδο. Τούτο κατέστησε επιτακτική την ενημέρωση του παρόντος έργου, χωρίς πάντως να αλλάζει ο χαρακτήρας του. Το περιεχόμενο του βιβλίου καλύπτει το σύνολο της ύλης του «οργανωτικού» συ...
Τιμή: €54,00
-


 
Αναζήτηση Βιβλίου

Καλάθι αγορών
Η βιβλιοθήκη μου

Όνομα:
Email:
Εγγραφείτε συνδρομητής στη δωρεάν e-mail υπηρεσία των Εκδόσεων Σάκκουλα! Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας, από τα επιστημονικά περιοδικά Επιθεώρηση πολιτικής δικονομίας, Εφημερίδα διοικητικού δικαίου, Νομικά Χρονικά, Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου, Ενέργεια και Δίκαιο, Ιατρικό δίκαιο και Βιοηθική, Revue Hellénique de Droit International. Ενημέρωση για νέες εκδόσεις.

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
iPhone Apps
Σάκκουλα Α.Ε. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Υπολογισμός Τόκων - iOS App
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook