Τώρα ο Υπολογισμός Τόκων σε app για iPhone, iPad, iTouch

Νέες κυκλοφορίες
Δημόσια Οικονομικά και Δίκαιο
Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Νικόλαο Ι. Μπάρμπ...
Δίκαιο του Κυπριακού ζητήματος
Διεύθυνση Σειράς: Δρ. Ιάκωβος Καρεκλάς, Δρ. Αναστα...
Δείτε όλες τις νέες κυκλοφορίες

9/5 - ΗΜΕΡΙΔΑ: Ο νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας

 

Πατήστε εδώ για το πρόγραμμα της ημερίδας

 
Πρόσφατες κυκλοφορίες

Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις
Διεθνής εμπειρία και ελληνική εφαρμογή. Ερωτήματα που απαντώνται ανά Ενότητα - Χρήσιμα Υποδείγματα - Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία
Συγγραφέας: Αντωνέλος Σπύρος, Πλέσσα Ελένη
Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στο δικηγόρο, στον πολίτη και στον επιχειρηματία που θέλει να μάθει για τη διαμεσολάβηση ως τρόπο εξωδικαστικής επίλυσης ιδιωτικών (αστικών και εμπορικών) διαφορών. Επίσης, στο φοιτητή και στον εκπαιδευόμενοo διαμεσολαβητή που προσεγγίζει τη διαμεσολάβηση ως νέο γνωστικό αντικείμενο. Τέλος, στο διαπιστευμένο διαμεσολαβητή...
Τιμή: €25,00
-


Η δεσμευτική ενέργεια των αποφάσεων της ποινικής και πολιτικής δικαιοδοσίας στη διοικητική δίκη
Πρόλογος: Κωνσταντίνος Ε. Γώγος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ
Συγγραφέας: Παυλίδου Ευαγγελία
Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτημα πότε οι αποφάσεις της ποινικής και πολιτικής δικαιοδοσίας αναπτύσσουν δεσμευτική ενέργεια στη διοικητική δίκη. Με κριτήριο το είδος της διαφοράς (διαφορές διεπόμενες από τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, το π.δ. 18/1989 ή το π.δ. 1225/1981), αλλά και τον τρόπο διασταύρωσης των εκάστοτε δικών (σχέ...
Τιμή: €55,00
-


Το «νέο» Εργατικό Δίκαιο - ΤΙΜΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ για τον Καθηγητή Ιωάννη Δ. Κουκιάδη
Συγγραφέας: Συλλογικό Έργο
Ο καθηγητής του εργατικού δικαίου Ιωάννης Κουκιάδης συμπλήρωσε το 2007 τριάντα επτά (37) χρόνια πανεπιστημιακής θητείας στη Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. Στον παρόντα τόμο συγκεντρώνονται μελέτες έγκριτων νομικών κατανεμημένες στις εξής ενότητες: Σύνταγμα και εργασιακές σχέσεις, Ατομικές εργασιακές σχέσεις, Συλλογικές εργασιακές σχέσεις....
Τιμή: €45,00
-


Η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων στην εποχή των μνημονίων
Από την καθιέρωση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, στα μνημονιακά καθεστώτα της διαθεσιμότητας - κινητικότητας και της αυτοδίκαιης αργίας
Συγγραφέας: Συμεωνίδης Ιωάννης
Μετά έναν αιώνα συνταγματικής κατοχύρωσης της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, το καθεστώς εργασιακής ασφάλειας που αυτή παρείχε, μέσω των επί μέρους εγγυήσεών της, τίθεται υπό γενικευμένη αμφισβήτηση. Μια σειρά από νομοθετικά μέτρα, τα οποία σχετικοποιούν τις εγγυήσεις αυτές, συμπιέζοντας πρωτίστως τη νομοθετική τους διεύρυνση στο απολύτως αναγ...
Τιμή: €30,00
-


Ποινικός κώδικας - Απρίλιος 2013
[Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 3]
Συγγραφέας: Σύγχρονη Νομοθεσία
Ο Ποινικός Κώδικας της σειράς «Σύγχρονη Νομοθεσία» είναι πλήρως ενημερωμένος με όλες τις πρόσφατες τροποποιήσεις έως και τους Νόμους 4055/2012 (ΦΕΚ Α΄ 51/12.3.2012), 4072/2012 (ΦΕΚ Α΄ 86/11.4.2012), 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222/12.11.2012), 4139/2013 (ΦΕΚ Α΄ 74/20.3.2013), 4198/2013 (ΦΕΚ Α΄ 215/11.10.2013), 4199/2013 (ΦΕΚ Α΄ 216/11.10.2013), 4205/2013 (ΦΕ...
Τιμή: €7,50
-


Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο - 6η έκδοση
Συγγραφέας: Δαγτόγλου Πρόδρομος Δ.
Το κλασικό έργο για το διοικητικό δικονομικό δίκαιο το οποίο παρουσιάζει τον πλήρη χάρτη της διοικητικής δίκης. Η νέα έκτη έκδοση του έργου είναι ενημερωμένη με σημαντικές νομοθετικές και νομολογιακές αλλαγές. Ειδικότερα έχουν ληφθεί υπόψη:• ο ν. 4055/2012 ο οποίος εισήγαγε πολυάριθμες μεταβολές στη διοικητική δίκη, στη δικονομία του Ελεγκτικού Συ...
Τιμή: €90,00
-


Εκπαιδευτικό Δίκαιο και Θεσμοί - 7η έκδοση
Οργάνωση και διοίκηση της Σχολικής εκπαίδευσης, της Ευρωπαϊκής παιδείας, της διά βίου εκπαίδευσης, της Μειονοτικής και Ιδιωτικής εκπαίδευσης, της Ανώτατης Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης, της Στρατιωτικής, Παιδαγωγικής, Τεχνολογικής και Εκκλησιαστικής εκπαίδευσης - Υπηρεσιακή κατάσταση και πειθαρχικό καθεστώς του προσωπικού - Θεσμοί της Εκπαίδευσης
Συγγραφέας: Πουλής Παναγιώτης
Η Εκπαίδευση και στις τρεις βαθμίδες της, εξακολουθεί να νοσεί και να δυσλειτουργεί από τις επανειλημμένες παρεμβάσεις των εκάστοτε Υπουργών Παιδείας προκειμένου να θεραπεύσουν το χρονίως πάσχον ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα με νομοθετικές πράξεις και κανονιστικές διατάξεις, χωρίς μέχρι σήμερα να έχουν υπάρξει ικανοποιητικά αποτελέσματα, παρά τις φ...
Τιμή: €45,00
-


Ανάλυση DNA και δικαστηριακή πράξη
Διεύθυνση Σειράς: Μ. Καΐάφα-Γκμπάντι, Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου. [Σειρά: Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής - τ. 17]
Συγγραφέας: Συλλογικό Έργο
Η ανάλυση του γενετικού υλικού τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει σημαντικά την αποδεικτική διαδικασία τόσο στην αστική δίκη, κυρίως σε ό,τι αφορά την αναγνώριση της πατρότητας, όσο και στην ποινική διαδικασία για την ταυτοποίηση πιθανών ενόχων ή τον αποκλεισμό υπόπτων. Η ανάλυση αυτή συνδέεται ωστόσο με σειρά ερωτημάτων, που σχετίζονται αφενός με τη...
Τιμή: €18,00
-


Η αστική ευθύνη των διοικούντων Α.Ε. & Ε.Π.Ε. για φορολογικές οφειλές
και υπό το πρίσμα του νέου Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013) όπως ισχύει μετά και τον Ν. 4223/2013
Συγγραφέας: Φινοκαλιώτη Αικατερίνη Κ.
Στο παρόν έργο ερευνάται το ιδιαίτερα κρίσιμο και επίκαιρο ζήτημα της αστικής ευθύνης των διοικούντων α.ε. και ε.π.ε. για τις φορολογικές οφειλές της εταιρίας. Η εκπόνησή του έγινε σε μία περίοδο διαρκούς φορολογικής μεταρρύθμισης και έντασης των φορολογικών ελέγχων, αλλά συγχρόνως και οικονομικής κατάρρευσης μεγάλου αριθμού ελληνικών επιχειρήσεων,...
Τιμή: €45,00
-


Αξιόγραφα - Βασική εμπορική νομοθεσία ΧΙ
Επιμέλεια: Dr. Νικόλαος Ελευθεριάδης. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 35]
Συγγραφέας: Σύγχρονη Νομοθεσία
Το ανά χείρας τεύχος, μέρος της «Βασικής Εμπορικής Νομοθεσίας», της οποίας την επιμέλεια έχουν οι διδάσκοντες του Τομέα Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ., περιλαμβάνει τα βασικότερα νομοθετήματα περί αξιογράφων. Ακολουθεί τη θεμελιώδη επιλογή της «Βασικής Εμπορικής Νομοθεσίας» να παράσχει στο νομικό μια πιο εύχρηστη, π...
Τιμή: €7,00
-


Η γένεση του Κοινοβουλευτικού συστήματος και η ανάδειξη της Κυβέρνησης - Β' έκδοση
Το κοινοβουλευτικό σύστημα και η ανάδειξη της κυβέρνησης στην Ελλάδα (1844-1875)
Συγγραφέας: Δημητρόπουλος Ανδρέας
Η μετάβαση από αυταρχικές μορφές διακυβέρνησης στον κοινοβουλευτισμό και η γένεση του κοινοβουλευτικού συστήματος αποτελούν σταθμό στην πολιτική και τη νομική ιστορία κάθε χώρας. Το κοινοβουλευτικό σύστημα δεν «μεταφυτεύθηκε» αλλά δημιουργήθηκε μέσα από τις ιστορικές συνθήκες. Η δημιουργία και η εξέλιξη του κοινοβουλευτικού συστήματος βαίνει παράλλ...
Τιμή: €18,00
-


Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης επιχειρήσεων - Β’ έκδοση πλήρως αναθεωρημένη
Αναμόρφωση αλλοδαπών διαδικασιών εξυγίανσης ύστερα από την διεθνή οικονομική κρίση - αναφορά σε οκτώ αλλοδαπά δίκαια | Διαχρονική επισκόπηση του ελληνικού δικαίου εξυγίανσης | Υπαγωγή στη διαδικασία εξυγίανσης (άρ. 99 επ. ΠτωχΚ) | Προληπτικά μέτρα | Περιεχόμενο και σύναψη της συμφωνίας οφειλέτη πιστωτών | Επικύρωση και αποτελέσματα της συμφωνίας | Άμεση επικύρωση συμφωνίας - «Pre-Pack» (άρ. 106β ΠτωχΚ) | Πρόσφατη νομολογία & παραδείγματα επικυρωμένων συμφωνιών
Συγγραφέας: Ρόκας Αλέξανδρος Ν.
Στην παρούσα έκδοση αναλύονται εξαντλητικά οι διατάξεις του Έκτου Κεφαλαίου του Πτωχευτικού Κώδικα περί διαδικασίας εξυγίανσης (άρ. 99 106ι ΠτωχΚ), όπως αυτές ισχύουν μετά τους Ν. 4013/2011 και 4072/2012. Ενδεικτικά, επεξηγούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής στη διαδικασία, το περιεχόμενο της αίτησης, τα κριτήρια αποδοχής της, οι μορφές σύναψης της συμ...
Τιμή: €45,00
-


Εμπορική Νομοθεσία - 82 Νομοθετήματα
• ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ • ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ • ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ • ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΚΑΙOΠΡΑΞΙΕΣ • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ • ΔΙΚΑΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ • ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ • ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ • ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ • ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ • ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ • ΔΙΚΑΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ • ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Επιμέλεια: Βασίλης Γ. Αντωνόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Α.Π.Θ. Συνεργάσθηκαν: Δανάη Αντωνοπούλου, Μυρτώ Αντωνοπούλου
Συγγραφέας: Σύγχρονη Νομοθεσία
Τα επιμέρους νομοθετήματα είναι ενημερωμένα σύμφωνα με τα παρακάτατω: Γενικό Εμπορικό Δίκαιο, ν. 3419/2005, όπως τροποποιήθηκε με τους ν. 3853/2010, 3982/2011, 4013/2011, 4038/2012, 4072/2012 και 4155/2013. Τραπεζικό Δίκαιο, ν. 3601/2007 όπως τροποποιήθηκε με τους ν. 3862/2010, 4002/2011, 4021/2011, 4051/2012, 4063/2012, 4079/2012, 4093/2012, 409...
Τιμή: €42,00
-


Αναστολή πλειστηριασμού της κύριας κατοικίας
Ερμηνευτική προσέγγιση του άρθρου 2 του ν. 4224/2013
Συγγραφέας: Κατηφόρης Νικόλαος
Οι νέες ρυθμίσεις για την αναστολή πλειστηριασμού της κύριας κατοικίας. Με το άρθρο 2 του ν. 4224/2013 καταργήθηκε το μέχρι την 31.12.2013 ισχύσαν θεσμικό πλαίσιο προστασίας του οφειλέτη, που καθιέρωναν οι ρυθμίσεις, αφενός μεν για την αναστολή των πλειστηριασμών που επισπεύδονται από πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες παροχής πιστώσεων και τους εκδοχ...
Τιμή: €12,00
-


ΕΠολΔ - Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας - Συνδρομή φυσικών προσώπων
Διμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό
Συγγραφέας: Επιστημονικό Περιοδικό
Από τα περιεχόμενα του τεύχους 6/2013 Μελέτες Ν. Νίκας, Ζητήματα από την εκτέλεση αγγλικής διαταγής (order) στην Ελλάδα κατά τον Κανονισμό 44/2001 (Βρυξέλλες Ι), σ. 753 Δ. Δημητρίου, Σκέψεις περί του αντικείμενου της ανακοπής κατά της δηλώσεως του τρίτου επί κατασχέσεως εις χείρας του, σ. 759 Μ. Μαρκουλάκης, Η δέσμευση του προστηθέντος από το δ...
Τιμή: €100,00
-


Pύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Ερμηνεία κατ' άρθρο - Γ΄ έκδοση
με βάση τον N. 3869/2010 όπως ισχύει μετά τις επελθούσες νομοθετικές μεταβολές. Τρίτη έκδοση αναθεωρημένη με βάση και την πρόσφατη νομολογία - Συμπληρωμένη με τις νομοθετικές μεταβολές (Ν. 4161/14-6-2013 και Ν. 4224/31-12-2013). Περιέχει: Αιτιολογικές εκθέσεις - Yποδείγματα αιτήσεων του οφειλέτη και άλλων εγγράφων
Συγγραφέας: Κρητικός Αθανάσιος Γ.
H εφαρμογή στην πράξη του Ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων κατέδειξε κρίσιμες αδυναμίες του. Oι υποβαλόντες αίτηση για ένταξη στο νόμο οφειλέτες επωφελούμενοι ορισμένων ευνοϊκών ρυθμίσεων και έχοντας εξασφαλίσει αναστολή εκτελέσεως των καταδιωκτικών κατά της περιουσίας τους μέτρων, διέκοπταν αμέσως την εξυπ...
Τιμή: €65,00
-


Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου - (Συνδρομή έτους φυσικά πρόσωπα)
Νομοθεσία - Νομολογία - Θεωρία. Συντακτική επιτροπή: Σπ. Καραλής, Ευ. Κουτούπα, Κ. Ρέμελης, Σ. Λύτρας, Γ. Σιούτη, Σπ. Φλογαΐτης
Συγγραφέας: Επιστημονικό Περιοδικό
Στο τεύχος 6/2013: Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2013 Η ένστολη άσκηση του δικαιώματος του συνέρχεσθαι από αστυνομικούς ΟΤΑ και συνταγματική αναθεώρηση Κωλύματα υποψηφίων για την εκλογή σε θέση πρύτανη ΑΕΙ Συμμετοχή πολιτικού κόμματος σε αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Επτανησιακός συνταγματισμός Δελτίο νομολογίας ΣτΕ Ολ. 3516/2013 Ηλικιακοί π...
Τιμή: €100,00
-


Δυσμενή μέτρα κατά δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων
Καταλογισμός – Αργία – Διαθεσιμότητα – Μειώσεις συντάξεων. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
Συγγραφέας: Χριστοφορίδης Σπύρος Ν.
Το παρόν έργο πραγματεύεται όλες τις επιμέρους θεματικές που αφορούν τη θέση δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών σε διαθεσιμότητα ή αργία, καθώς και τις παραπομπές τους στα πειθαρχικά συμβούλια, τα ένδικα μέσα και τους τρόπους άμυνας κατά των ανωτέρω πράξεων. Παράλληλα γίνεται ευρεία αναφορά στις καταλογιστικές πράξεις των δημοσίων υπαλλήλων και των ...
Τιμή: €35,00
-


Υπερχρεωμένα νοικοκυριά - Νομική αντιμετώπιση - Γ΄έκδοση
Ενημερωμένη με τις τροποποιήσεις του Ν. 4161/2013 και τις ρυθμίσεις για την προστασία της κύριας κατοικίας του Ν. 4224/2013 • Κατ’ άρθρο ερμηνεία • Αιτιολογικές εκθέσεις των νόμων • Εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία • Διαμεσολάβηση • Υποδείγματα • Μοντέλο πρακτικής εφαρμογής του Ν. 3869/2010
Συγγραφέας: Γαλανοπούλου-Μητροπούλου Αγγελική
Κατ’ άρθρο ερμηνεία του Ν. 3869/2010, όπως ισχύει σήμερα, έπειτα από την ψήφιση του Ν. 4161/2013. Αναλύονται επίσης και οι νέες ρυθμίσεις του Ν. 4224/2013 για την προστασία της κύριας κατοικίας, ενώ παρατίθενται και όλες οι διατάξεις για τον νέο θεσμό της διαμεσολάβησης καθώς και η σχετική εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για τον δανεισμό και την υπε...
Τιμή: €30,00
-


Νομοθεσία Εργατική και Ασφαλιστική - έκδοση 2014
Εφαρμογή - Νομολογία - Ερμηνεία
Συγγραφέας: Λαναράς Κωνσταντίνος Δ.
Ερμηνεία, νομολογιακή ανάλυση και πρακτική εφαρμογή της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. Ένα έργο με το οποίο παρέχεται ουσιαστική και εύληπτη καθοδήγηση για όλα τα θέματα που απασχολούν εργοδότες και μισθωτούς, μέσα από πρακτικές οδηγίες, υποδείγματα εγγράφων, πίνακες και παραδείγματα, ώστε να παρέχεται η πλήρης εικόνα της νομοθεσίας που δι...
Τιμή: €60,00
-


Πολυκώδικας - 39 Νομοθετήματα
[Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία] & Συμπλήρωμα Δεκεμβρίου 2013 (ΚΠολΔ, ΠΚ, ΚΠοινΔ, Ναρκωτικά, ΠΔ 18/1989-ΣτΕ, ΚΔιοικΔικ, ΚΔιοικΔιαδικ, ΚΟΔΚΔΛ, ΥΚ).
Συγγραφέας: Σύγχρονη Νομοθεσία
Η νέα έκδοση του Πολυκώδικα περιλαμβάνει μια συλλογή από βασικούς Κώδικες και θεσμικά νομοθετήματα της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε έναν εύχρηστο τόμο, που γίνεται το καθημερινό εργαλείο του νομικού της πράξης. Η νομοθεσία είναι ενημερωμένη με τις νομοθετικές αλλαγές. Έχουν συμπεριληφθεί κατατοπιστικά σχόλια και το κείμενο των προϊσχυσασώ...
Τιμή: €38,00
-


 
Αναζήτηση Βιβλίου

Καλάθι αγορών
Η βιβλιοθήκη μου

Όνομα:
Email:
Εγγραφείτε συνδρομητής στη δωρεάν e-mail υπηρεσία των Εκδόσεων Σάκκουλα! Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας, από τα επιστημονικά περιοδικά Επιθεώρηση πολιτικής δικονομίας, Εφημερίδα διοικητικού δικαίου, Νομικά Χρονικά, Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου, Ενέργεια και Δίκαιο, Ιατρικό δίκαιο και Βιοηθική, Revue Hellénique de Droit International. Ενημέρωση για νέες εκδόσεις.

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
iPhone Apps
Σάκκουλα Α.Ε. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Υπολογισμός Τόκων - iOS App
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook