Nέο πρόγραμμα προετοιμασίας για την Εθνική Σχολή Δικαστών

alt

alt

 

ΕΝΤΑΧΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

 

ΜΕ ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας στο info@lawtraining.eplo.eu ή τηλεφωνήστε
για πληροφορίες στο 210 7258801 και 210 3387500

Περισσότερες πληροφορίες

Έναρξη - ανοιχτό μάθημα: 19 Νοεμβρίου 2015

(Με τη συνεργασία και την υποστήριξη των Εκδόσεων Σάκκουλα ΑΕ)


 
ΠροσφορέςΚώδικας Πολιτικής Δικονομίας - Ερμηνευτική-Νομολογιακή Ανάλυση (κατ' άρθρο) - 9 τόμοι & Συμπλήρωμα
Δημόσια Έργα & Μελέτες - Κυρίως έργο & Συμπλήρωμα
ΕΡΝΟΜΑΚ - Ερμηνεία - Νομολογία Αστικού Κώδικα - 10τομη Ερμηνεία
Αποζημίωση από τροχαία αυτοκινητικά ατυχήματα - 4η έκδοση & Συμπλήρωμα
Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.: Ν. 2696/1999) έκδοση 2009 & Συμπλήρωμα
Κανονισμοί Εκκλησίας της Ελλάδος - Β' έκδοση
Ειδική προσφορά - Κανονισμοί Εκκλησίας της Ελλάδος - Β' έκδοση
Πρόσφατες κυκλοφορίες
Η φιλοσοφική σκέψη στον 20ό αιώνα - Β' έκδοση
Συγγραφέας: Γεωργίου Θεόδωρος
Ο συγγραφέας του βιβλίου: «Η φιλοσοφική σκέψη στον 20ο αιώνα», Θεόδωρος Γεωργίου, καθηγητής Φιλοσοφίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, υπερασπίζεται έναν τύπο στοχασμού και σκέψης που είναι άρρηκτα δεμένος με τον ορθολογισμό. Η εγελιανή εκδοχή του φιλοσοφικώς σκέπτεσθαι, σύμφωνα με την οποία η φιλοσοφία δεν είναι παρά η ίδια η πραγματικότητα σ...
Τιμή: €18,00
-


Πτωχευτικό δίκαιο & Δίκαιο ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων - Βασική εμπορική νομοθεσία VII
Σεπτέμβριος 2015. Επιμέλεια: Σπύρος Ψυχομάνης. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 25]
Συγγραφέας: Σύγχρονη Νομοθεσία
Νέες αλλαγές στους ήδη πολλάκις τροποποιηθέντες αρχικούς νόμους 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» και 3869/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις» επέφερε ο προσφάτως ψηφισθείς νόμος 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94/14.8.2015) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις – Κύρωση σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον ΕΜΣ και Ρυθμίσει...
Τιμή: €12,00
-


Κώδικας πολιτικής δικονομίας - Σεπτέμβριος 2015 (Σύμφωνα και με το Ν. 4335/2015)
Περιλαμβάνονται και: Εισαγωγικός Νόμος, Κανονισμοί (ΕΕ) 1215/2012, (ΕΚ) 44/2001, (ΕΚ) 2201/2003, Αναλυτικό λημματικό ευρετήριο. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 2]
Συγγραφέας: Σύγχρονη Νομοθεσία
Ο Νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας και ο ΕισΝΚΠολΔ της σειράς «Σύγχρονη Νομοθεσία» είναι ενημερωμένοι με όλες τις τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν. 4335/2015 (ΦΕΚ Α΄ 23.7.2015). Σύμφωνα με τις παρ. 1-4 και 16 του άρθρου ενάτου του άρθρου 1 του Ν. 4335/2015: «1. Οι διατάξεις των άρθρων 237 και 238 εφαρμόζονται για τις κατατιθέμενες μετά την 1.1.2016...
Τιμή: €12,00
-


Η προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων της υγείας στη βιοϊατρική έρευνα
Διεύθυνση Σειράς: Μ. Καΐάφα-Γκμπάντι, Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου. [Σειρά: Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής - τ. 19]
Συγγραφέας: Τζωρτζάτου Όλγα Γ.
Η ταχύτατη εξέλιξη που σημειώνεται στο χώρο της βιοιατρικής επιστήμης τα τελευταία χρόνια, έχει γεννήσει μια σειρά από βιοηθικούς και νομικούς προβληματισμούς αναφορικά με την εξισορρόπηση της προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων, αφενός της προάσπισης της ελευθερίας της έρευνας και αφετέρου την κατοχύρωση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του πληροφορι...
Τιμή: €25,00
-


Οι συγκρούσεις λειτουργιών και δικαιοδοσιών & Η επίλυσή τους από το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο
Συγγραφέας: Τσιρωνάς Αθανάσιος
Στην ελληνική έννομη τάξη λειτουργούν δικαστήρια ενταγμένα σε τρεις οργανικά διακριτούς δικαιοδοτικούς κλάδους, που ελέγχονται από τρία διαφορετικά ανώτατα δικαστήρια (τον Άρειο Πάγο, το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο). Οι τρεις όμως αυτοί διακεκριμένοι δικαιοδοτικοί κλάδοι λειτουργούν, με ελάχιστες εξαιρέσεις, υπό απόλυτη δικο...
Τιμή: €55,00
-


Η πραγματογνωμοσύνη στην ποινική διαδικασία
Ζητήματα δικαστηριακής πρακτικής - Σύντομη θεωρια - Υποδείγματα
Συγγραφέας: Σουσούρας Δημήτριος Χρ.
Το έργο αυτό αποτελεί το αποτέλεσμα μιας πολυετούς διττής έρευνας της πραγματογνωμοσύνης, τόσο από την ιδιότητα του νομικού με ειδίκευση στον τομέα του Ποινικού Δικονομικού Δικαίου, όσο και από αυτή του πραγματογνώμονα με μακρά δικαστηριακή εμπειρία στην εν τη πράξει διενέργειά της. Γίνεται για πρώτη φορά βιβλιογραφικά μία προσπάθεια συστηματικής ...
Τιμή: €18,00
-


The Doctrine of Necessity in Constitutional Law
Συγγραφέας: Κόμπος Κωνσταντίνος
The book deals with the most classical question of Cypriot law: the Law of Necessity. The approach towards such a fundamental issue is innovative, thoroughly detailed and founded on constructively critical argumentation. The author emphasizes the uniqueness of the importance of the Law of Necessity for the Cypriot legal system as well as the intern...
Τιμή: €34,00
-


The Impact of EU law on Cypriot Public Law
Συγγραφέας: Κόμπος Κωνσταντίνος
The book adopts a critical yardstick and focuses on the implementation of fundamental principles of EU law by the Cyprus courts and places the emphasis on the field of public law. The approach of the Supreme Court of the Republic of Cyprus as to the constitutional principles of EU law (principle of the supremacy and direct effect) is thoroughly ana...
Τιμή: €32,00
-


Ο Κανονισμός της Βουλής
Αύγουστος 2015. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΚΕΙΜΕΝΟ - ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ. Επιμέλεια: Θανάσης Γ. Ξηρός, Δ.Ν., Δικηγόρος. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 30]
Συγγραφέας: Σύγχρονη Νομοθεσία
Στον τόμο περιέχεται το Κοινοβουλευτικό Μέρος του Κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων, δηλαδή οι ρυθμίσεις που διέπουν την οργάνωση και τη λειτουργίας της. Προτάσσεται εκτενής εισαγωγή στην οποία παρουσιάζονται, κατά σειρά, η σχετική συνταγματική πρόβλεψη, η διαδικασία επεξεργασίας και οι βασικές επιλογές του πρώτου Κανονισμού της μεταπολιτευτικής πε...
Τιμή: €8,00
-


Διοικητική Δίκη (ΔιΔικ) - Φυσικά πρόσωπα
Διμηνιαίο Επιστημονικό Περιοδικό - Συνδρομή έτους
Συγγραφέας: Επιστημονικό Περιοδικό
Η Διοικητική Δίκη (ΔιΔικ), το περιοδικό της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, η περιοδική έκδοση για το δημόσιο δίκαιο με τη μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα στη χώρα μας, εκδίδεται πλέον από τις Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ (Αθήνα – Θεσσαλονίκη). Από τα περιεχόμενα του Τεύχους 3/2015 ΆΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ Σ. Ρίζος: Λόγος επί τη αποχωρήσει, σ. 321   Χρ. Δετσαρίδης: Η...
Τιμή: €90,00
-


Εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου
Χρήσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο ή καταλύτης για μη βιώσιμο χρέος; Πρόλογος: Παναγιώτης Ο. Πικραμμένος, τ. Πρωθυπουργός, Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ε.τ.
Συγγραφέας: Ζευγώλης Νικόλαος Εμμ.
Στην παρούσα μελέτη, αναλύεται με ιδιαίτερη σαφήνεια το ζήτημα των εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου, με παράθεση τόσο το προϊσχύσαντος νομοθετικού καθεστώτος όσο και των αλλαγών που έχουν προκύψει, εστιάζοντας ταυτόχρονα την προσοχή του αναγνώστη και στην επιρροή του ενωσιακού δικαίου και των θέσεων των ευρωπαϊκών θεσμών επί του ζητήματος. Ταυτόχρο...
Τιμή: €32,00
-


Η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στην Ευρώπη: Κοινωνικά, ηθικά και νομικά ζητήματα
Διεύθυνση Σειράς: Μ. Καΐάφα-Γκμπάντι, Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου. [Σειρά: Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής - τ. 20I]
Συγγραφέας: Stoll Jane, Bergh Christina, Casini Marina, Leroyer Anne-Marie, Müller-Terpitz Ralf...
Στο παρόν τεύχος περιλαμβάνονται οι εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν σε Διεθνές Συνέδριο, το οποίο οργανώθηκε από την Νομική Σχολή και το Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (στο πλαίσιο προγράμματος ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ, που συγχρηματοδοτείται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και την Ευρωπαϊκή Ένωση), σε συνεργασία με ...
Τιμή: €25,00
-


Επισκόπηση εμπορικού δικαίου
Τριμηνιαίο Περιοδικό Εμπορικού Δικαίου. Συνδρομή έτους. Φυσικά πρόσωπα
Συγγραφέας: Μακεδονική Ένωση Εμπορικού Δικαίου
Η επισκόπηση εμπορικού δικαίου είναι το έγκυρο επιστημονικό περιοδικό του Εμπορικού Δικαίου. Περιλαμβάνει μελέτες, γνωμοδοτήσεις, σχολιασμένη νομολογία και άρθρα Από τα περιεχόμενα του Τεύχους Δ-2014: ΜΕΛΕΤΕΣ Ρ. Γιοβαννόπουλου, Προστασία δανειολήπτη στα δάνεια σε αλλοδαπό νόμισμα, σελ.  647 Σπ. Μούζουλα, Η παραίτηση όλων των μελών του διοικ...
Τιμή: €100,00
-


Ελληνική Δικαιοσύνη - (Φυσικά πρόσωπα)
Ετήσια συνδρομή
Συγγραφέας: Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων
  Από τα περιεχόμενα του τεύχους 3/2015 Η παραγραφή της αξίωσης καταβολής μισθωμάτων και της αποζημίωσης χρήσης σε σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, της Κ. Παντελίδου, σ. 641 Ζητήματα μερικής μη εκπλήρωσης της παροχής στο ιδιωτικό δίκαιο, του Α. Βαλτούδη, σ. 648 Η εφαρμογή του άρθρου 34 σημ. 4 Κανονισμού (ΕΚ) 44/2001 στις ασυμβίβαστες αποφάσει...
Τιμή: €100,00
-


 
Σύνθετη αναζήτηση
Προσφορές

Όνομα:
Email:
Εγγραφείτε συνδρομητής στη δωρεάν e-mail υπηρεσία των Εκδόσεων Σάκκουλα! Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας, από τα επιστημονικά περιοδικά Επιθεώρηση πολιτικής δικονομίας, Εφημερίδα διοικητικού δικαίου, Νομικά Χρονικά, Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου, Ενέργεια και Δίκαιο, Ιατρικό δίκαιο και Βιοηθική, Revue Hellénique de Droit International. Ενημέρωση για νέες εκδόσεις.

Καλάθι αγορών
Η βιβλιοθήκη μου

iPhone Apps
Σάκκουλα Α.Ε. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Υπολογισμός Τόκων - iOS App
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook