Τώρα ο Υπολογισμός Τόκων σε app για iPhone, iPad, iTouch

Νέες κυκλοφορίες
Ευρωπαϊκό Δίκαιο - Β' έκδοση
...
Παράλληλες εισαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη χρήση και Δίκαιο Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Δείτε όλες τις νέες κυκλοφορίες

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - CD ROM

 

energeia-150Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - CD ROM

Ηλεκτρονική σειρά: Δίκαιο Ενέργειας - 1.

Κωδικοποίηση και Συστηματοποίηση της νομοθεσίας ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ με νομολογιακές εφαρμογές

Επιμέλεια: Αλεξανδροπούλου Βαρβάρα (Βέρα), Γουρζή Αλεξάνδρα, Κουκουριτάκη Αντωνία

 

Για πρώτη φορά κωδικοποίηση και συστηματοποίηση της νομοθεσίας ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

 
Πρόσφατες κυκλοφορίες

Ο Ευρωπαϊκός Συνεταιρισμός
Συγγραφέας: Κιάντος Βασίλειος
Οι θεσμοί της ΕΕ αυξάνονται από ημέρα σε ημέρα και έχουν σαν αποτέλεσμα τη διευκόλυνση των συναλλασσομένων εντός της ΕΕ. Οι Έλληνες συναλλασσόμενοι, οι οποίοι συνεταιρίζονται, είναι δυνατό να κινούνται άνετα εντός της ΕΕ με την ίδρυση ενός ευρωπαϊκού συνεταιρισμού. Η παρούσα εργασία, η οποία ασχολείται με αυτόν, περιλαμβάνει τις εισαγωγικές γνώσει...
Τιμή: €40,00
-


Εργασιακές σχέσεις αθλητών
Η υπαγωγή των αθλητών στο πεδίο εφαρμογής του εργατικού δικαίου
Συγγραφέας: Γούλας Δημήτριος Γ.
Μια συστηματική μονογραφία για την εφαρμογή του εργατικού δικαίου στη σύγχρονη αθλητική πραγματικότητα. Μέσα από τις σελίδες του έργου, ιχνογραφούνται τα όρια αντοχής του εργατικού δικαίου και διευκρινίζεται σε ποιες περιπτώσεις και ως ποιο βαθμό ο νομοθέτης ή τα συμβαλλόμενα μέρη επιτρέπεται να αποκόπτουν μια σχέση εξαρτημένης εργασίας από το πεδ...
Τιμή: €40,00
-


Τα όρια της ιδιωτικής αυτονομίας  στις συζυγικές έννομες σχέσεις
ιδίως η καταχρηστική άσκηση της συμβατικής ελευθερίας κατά τη διαμόρφωση των συνεπειών του διαζυγίου
Συγγραφέας: Γκατζηρούλης Αχιλλέας
Η με­λέ­τη αναπτύσσεται σε δύ­ο θε­μα­τι­κές. Η μία α­φο­ρά γε­νι­κές πα­ρα­τη­ρή­σεις σχε­τι­κά με την έν­νοι­α και το πε­ρι­ε­χό­με­νο της αρ­χής της ι­δι­ω­τι­κής αυ­το­νο­μί­ας σε συν­δυα­σμό με κά­ποι­ες ει­σα­γω­γι­κές κα­τα­το­πι­στι­κές έν­νοι­ες. Ταυ­τό­χρο­να α­να­φέ­ρον­ται σε γε­νι­κές γραμ­μές οι μορ­φές εμ­φά­νι­σης της ι­δι­ω­τι­κής ...
Τιμή: €25,00
-


Η ίδρυση, η συμμετοχή στις εκλογές και τα οικονομικά των πολιτικών κομμάτων
στο Σύνταγμα, στη νομοθεσία και τη νομολογία
Συγγραφέας: Ξηρός Θανάσης
Στον τόμο είναι συγκεντρωμένα άρθρα που γράφτηκαν την περίοδο 1992-2014 και δημοσιεύθηκαν σε νομικά περιοδικά, σε συλλογικούς τόμους και στον ημερήσιο ή στον περιοδικό Τύπο. Πραγματεύονται βασικές πτυχές του κομματικού φαινομένου, δηλαδή ειδικά ζητήματα του δικαίου των πολιτικών κομμάτων. Όλα τους έχουν απασχολήσει, κατά καιρούς, την επικαιρότητα, ...
Τιμή: €30,00
-


Κυπριακό Ιδιωτικό Δίκαιο - Κατ' άρθρο ερμηνεία - Νομολογία
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Τατιανή-Ελένη Συνοδινού, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Νομικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου. ΠΡΟΛΟΓIZOYN: Συμεών Χρ. Συμεωνίδης, Ομότιμος Κοσμήτωρ και κάτοχος διακεκριμένης έδρας Alex L. Parks Willamette University, Oregon, USA Αναστασία Γραμματικάκη-Αλεξίου, Ομότιμη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Philippe Jοugleux, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Νομικής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου - Βενετία Αργυροπούλου, Δικηγόρος, Master in Maritime Law (University of Oslo), Master in Public International Law with specialization in International Economics and Investments Law (University of Oslo), Υποψ. Διδάκτωρ Νομικής - Τζιώρτζια Πάρπα, LLM, Imperial College, London, Υποψ. Διδάκτωρ Νομικής - Ανδρέας Χρ. Χριστοφόρου, Δικηγόρος, LLM, Munich Intellectual Property Law Center
Συγγραφέας: Jougleux Philippe, Αργυροπούλου Βενετία, Πάρπα Τζιώρτζια, Συνοδινού Τατιάνα-Ελένη, Χριστοφόρου Ανδρέας Χρ.
Το παρόν συλλογικό έργο αποτελεί την πρώτη συστηματική συλλογή και ερμηνεία του βασικού κορμού του κυπριακού ιδιωτικού δικαίου. Ειδικότερα, με κύριο άξονα τη νομολογία,- κυπριακή, αγγλική, κοινοτική και άλλη-, αναλύονται συνολικά 27 νόμοι οι οποίοι διέπουν την συμβατική και εξωσυμβατική ευθύνη, την καταδολίευση δανειστών, το οικογενειακό και κληρον...
Τιμή: €125,00
-


Κοινωνικό κράτος και δημόσιες πολιτικές υγείας
Καινοτόµες εθνικές δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης ως µοχλός ανάσχεσης των ανισοτήτων κατά την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. [Σειρά: ΙΔΡΥΜΑ ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - Δικαιώματα του ανθρώπου και θεσμικός εκσυγχρονισμός - τ. 1]
Συγγραφέας: Τσεβρένης Βασίλειος Κ.
Στο πλαίσιο του ευαίσθητου τομέα της ισότιμης πρόσβασης όλων στις υπηρεσίες υγείας, η τραγική σήμερα υποβάθμιση του κοινωνικού κράτους –λόγω της δημοσιονομικής κρίσης των χωρών– εγείρει μια ιδιαίτερα επίμαχη προβληματική: πώς μπορούν τα συστήματα υγείας στις επί μέρους χώρες να επιτύχουν την καθολική κάλυψη παροχής υπηρεσιών υγείας, εξασφαλίζοντας ...
Τιμή: €16,00
-


Δικαιώματα του Ανθρώπου - (Συνδρομή έτους φυσικά πρόσωπα)
Τριμηνιαία επιθεώρηση Ατομικών και Κοινωνικών Δικαιωμάτων
Συγγραφέας: Επιστημονικό Περιοδικό
Από τα περιεχόμενα του τεύχους 60: Μελέτες: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΥΚΟΥΝΑΣ, Παλιές και νέες πολιτιστικές ρίζες στην Ευρώπη. CHARLES DURIN, Qu’estce que la droite, la gauche? Être de droite ou de gauche, un droit de l’homme. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΡΟΣ, Η συνεισφορά της περιγραφικής θεωρίας της απόφασης στο έργο του Παναγιώτη Κονδύλη. Για την ερμηνεία του δικαίου και ...
Τιμή: €75,00
-


Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο
Βασικές έννοιες
Συγγραφέας: Κωνσταντινίδης Άγγελος Ι.
Στο παρόν αναλύονται με ευσύνοπτο τρόπο, σε πέντε μέρη μέρη, βασικές έννοιες του Ποινικού Δικονομικού Δικαίου: τα όργανα απονομής της ποινικής δικαιοσύνης, η προδικασία, η κύρια διαδικασία, τα ένδικα μέσα και οι έκτακτες διαδικασίες. Στο πρώτο μέρος εξετάζονται, μεταξύ άλλων, η δικαιοδοσία των ποινικών δικαστηρίων, τα ποινικά δικαστήρια, η σύνθεση...
Τιμή: €58,00
-


Κτηματολογικό Δίκαιο: Νομοθετική έκρηξη και νομολογιακή πραγματικότητα
Επιμέλεια: Δημήτριος Η. Παπαστερίου. [Σειρά: Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος - τ. 70]
Συγγραφέας: Διαμαντόπουλος Γεώργιος Ν., Εμμανουηλίδου Κωνσταντία, Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Γιαννούλα, Λισγάρα Σωσάννα Γ., Παπαστερίου Δημήτριος Η., Πλιάτσικας Κωνσταντίνος Β.
Στο παρόν τεύχος παρουσιάζονται οι εισηγήσεις από την επιστημονική εκδήλωση της Εταιρείας Νομικών Βορείου Ελλάδος που πραγματοποιήθηκε στις 24.1.2014 στην αίθουσα Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα αναλύονται: Η εκρηκτική νομοθετική παραγωγή στην κτηματολογική έννομη τάξη, το Κτηματολόγιο και η κληρονομική διαδοχή, η...
Τιμή: €15,00
-


Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος  ΙΙ
2009-2014
Συγγραφέας: Διαμαντόπουλος Γεώργιος Ν.
Στον παρόντα τόμο συγκεντρώνονται 40 μελέτες του συγγραφέα της τελευταίας πενταετίας, όλες των οποίων αναφέρονται σε θέματα αστικού δικονομικού, αστικού και κτηματολογικού δικαίου. Μεταξύ πολλών άλλων περιέχονται δικονομικές μελέτες που αναφέρονται στις διαπλαστικές αποφάσεις· στην καθοδηγητική εξουσία του δικαστή στην πολιτική δίκη· στην πλαγιαστ...
Τιμή: €60,00
-


Οικογενειακό Δίκαιο
Συγγραφέας: Γεωργιάδης Απόστολος Σ.
Το Οικογενειακό Δίκαιο διαφέρει ουσιωδώς από τα άλλα τμήματα του Αστικού Δικαίου που συγκροτούν το λεγόμενο «περιουσιακό δίκαιο», γιατί αυτά είναι ατομοκεντρικά· έχουν ως αντικείμενό τους το «άτομο» ως φορέα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, όπως αυτό λειτουργεί στο πλαίσιο της ιδιωτικής αυτονομίας. Αντίθετα το Οικογενειακό Δίκαιο είναι ανθρωποκεντρικά ...
Τιμή: €90,00
-


Νομοκανονικά - (Φυσικά πρόσωπα)
Εξαμηνιαία Επιθεώρηση Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου
Συγγραφέας: Επιστημονικό Περιοδικό
Η περιοδική έκδοση που καλύπτει πλήρως όλα τα ζητήματα θεωρίας και πράξης του Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου. Τα ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΚΑ είναι η Επιθεώρηση  που επιδιώκει να καλύψει δύο σύνθετους και δυσχερείς επιστημονικούς κλάδους,  το Εκκλησιαστικό και το Κανονικό Δίκαιο, τόσο σε επίπεδο θεωρίας όσο και δικαστηριακής πράξεως.Στην ύλη του περιοδικού...
Τιμή: €55,00
-


ΕΠολΔ - Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας - (Φυσικά πρόσωπα - Ετήσια συνδρομή)
Διμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό
Συγγραφέας: Επιστημονικό Περιοδικό
Η διαρκής ερμηνεία του αστικού δικονομικού δικαίου Η ΕΠολΔ είναι το περιοδικό που αποσκοπεί στην έγκυρη και άμεση πληροφόρηση για όλα τα ζητήματα της Πολιτικής Δικονομίας. Μέσα από τις σελίδες της ο σύγχρονος και απαιτητικός νομικός επαγγελματίας ενημερώνεται για όλες τις εξελίξεις από τους πλέον έγκυρους συγγραφείς στο γνωστικό αντικείμενο που...
Τιμή: €100,00
-


Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου - (Συνδρομή έτους φυσικά πρόσωπα)
Νομοθεσία - Νομολογία - Θεωρία. Συντακτική επιτροπή: Σπ. Καραλής, Ευ. Κουτούπα, Κ. Ρέμελης, Σ. Λύτρας, Γ. Σιούτη, Σπ. Φλογαΐτης
Συγγραφέας: Επιστημονικό Περιοδικό
Στο τεύχος 2/2014: Μάρτιος-Απρίλιος 2014 Η εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο ενωσιακό δίκαιο Ο δικαστικός έλεγχος των νόμων από τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια Αποκλεισμός πολιτικών κομμάτων από την κρατική χρηματοδότηση Το δικαίωμα του συνέρχεσθαι και η ίση μεταχείριση των πολιτικών κομμάτων   Επικαιρότητα Χρηματοδοτική στήρ...
Τιμή: €100,00
-


Διοικητική Δίκη (ΔιΔικ) - Φυσικά πρόσωπα
Διμηνιαίο Επιστημονικό Περιοδικό - Συνδρομή έτους
Συγγραφέας: Επιστημονικό Περιοδικό
Η Διοικητική Δίκη (ΔιΔικ), το περιοδικό της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, η περιοδική έκδοση για το δημόσιο δίκαιο με τη μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα στη χώρα μας, εκδίδεται πλέον από τις Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ (Αθήνα – Θεσσαλονίκη). Από τα περιεχόμενα του Τεύχους 3/2014 ΜΕΛΕΤΕΣ Δ. Ράικος: Η αμεροληψία κατά την απονομή της δικαιοσύνης             ...
Τιμή: €90,00
-


 
Αναζήτηση Βιβλίου

Καλάθι αγορών
Η βιβλιοθήκη μου

Όνομα:
Email:
Εγγραφείτε συνδρομητής στη δωρεάν e-mail υπηρεσία των Εκδόσεων Σάκκουλα! Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας, από τα επιστημονικά περιοδικά Επιθεώρηση πολιτικής δικονομίας, Εφημερίδα διοικητικού δικαίου, Νομικά Χρονικά, Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου, Ενέργεια και Δίκαιο, Ιατρικό δίκαιο και Βιοηθική, Revue Hellénique de Droit International. Ενημέρωση για νέες εκδόσεις.

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
iPhone Apps
Σάκκουλα Α.Ε. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Υπολογισμός Τόκων - iOS App
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook