Η έφεση

 

alt

Η έφεση

(Ερμηνεία - Νομολογία - Βιβλιογραφία). Ειδικές διατάξεις. Ενημέρωση με τις κυριότερες τροποποιήσεις του Ν. 4335/2015

 

Βαθρακοκοίλης Βασίλης Αντ.

 

Πλήρης ανάπτυξη και ερμηνεία του ενδίκου μέσου της έφεσης.

 

Περισσότερες πληροφορίες - Παραγγελία

 
ΠροσφορέςΚώδικας Πολιτικής Δικονομίας - Ερμηνευτική-Νομολογιακή Ανάλυση (κατ' άρθρο) - 9 τόμοι & Συμπλήρωμα
Δημόσια Έργα & Μελέτες - Κυρίως έργο & Συμπλήρωμα
ΕΡΝΟΜΑΚ - Ερμηνεία - Νομολογία Αστικού Κώδικα - 10τομη Ερμηνεία
Αποζημίωση από τροχαία αυτοκινητικά ατυχήματα - 4η έκδοση & Συμπλήρωμα
Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.: Ν. 2696/1999) έκδοση 2009 & Συμπλήρωμα
Κανονισμοί Εκκλησίας της Ελλάδος - Β' έκδοση
Πρόσφατες κυκλοφορίες
Ποινικός κώδικας - Νοέμβριος 2015
[Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 3]
Συγγραφέας: Σύγχρονη Νομοθεσία
Ο Ποινικός Κώδικας της σειράς «Σύγχρονη Νομοθεσία» είναι πλήρως ενημερωμένος με όλες τις πρόσφατες τροποποιήσεις έως και τους Νόμους 4249/2014 (ΦΕΚ Α΄ 73/24.3.2014), 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄ 85/7.4.2014), 4258/2014 (ΦΕΚ Α΄ 94/14.4.2014), 4262/2014 (ΦΕΚ Α΄ 114/10.5.2014), 4264/2014 (ΦΕΚ Α΄ 118/15.5.2014), 4267/2014 (ΦΕΚ Α΄ 137/12.6.2014), 4268/2014 (ΦΕΚ Α΄...
Τιμή: €7,50
-


Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας
Με εισαγωγικό Σημείωμα και επισήμανση των τροποποιήσεων που επέφερε ο Ν. 4335/2015 (ΦΕΚ Α΄ 23.7.2015)
Συγγραφέας: Καλαβρός Κωνσταντίνος Φ.
Στην παρούσα έκδοση παρουσιάζεται ο νέος ΚΠολΔ, ο οποίος θα αρχίσει να εφαρμόζεται από 1.1.2016. Ο νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας παρουσιάζει αρκετές καινοτομίες και πολλές νέες διατάξεις. Οι βασικές του επεμβάσεις εντοπίζονται, ωστόσο, στη πρωτοβάθμια διαγνωστική δίκη της τακτικής διαδικασίας, στις ειδικές διαδικασίες και στην αναγκαστική εκτέ...
Τιμή: €20,00
-


Κτηματολογικές εγγραφές - Γ' έκδοση
Η διόρθωση των πρώτων ανακριβών εγγραφών. Θεωρία - Νομολογία - Υποδείγματα. Ενημερωμένη μέχρι και το Ν. 4315/2014. Εμπλουτισμένη με όλη την πρόσφατη αδημοσίευτη νομολογία και νέα υποδείγματα
Συγγραφέας: Μαγουλάς Γιώργος
Στο βιβλίο καταγράφεται κατά συστηματικό τρόπο η διαδικασία και ο τρόπος διόρθωσης των πρώτων ανακριβών κτηματολογικών εγγραφών. Οι νομοθετικές παρεμβάσεις των τελευταίων ετών στο βασικό νομοθέτημα που αφορά τη  διόρθωση των κτηματολογικών εγγραφών με κύρια τη νομοθετική παρέμβαση του Ν. 4164/2013 κατέστησε αναπόφευκτη την παρούσα έκδοση  η οποία ...
Τιμή: €45,00
-


Πολυκώδικας - 41 Νομοθετήματα
[Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία]
Συγγραφέας: Σύγχρονη Νομοθεσία
Η νέα έκδοση του Πολυκώδικα περιλαμβάνει μια συλλογή από βασικούς Κώδικες και θεσμικά νομοθετήματα της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε έναν εύχρηστο τόμο, που γίνεται το καθημερινό εργαλείο του νομικού της πράξης. Η νομοθεσία είναι ενημερωμένη με τις νομοθετικές αλλαγές. Έχουν συμπεριληφθεί κατατοπιστικά σχόλια και το κείμενο των προϊσχυσασώ...
Τιμή: €38,00
-


Δίκαιο Αλλοδαπών
Με τη συνεργασία του Βασιλείου Κούρτη, Επίκ. Καθηγητή Νομικής Α.Π.Θ.
Συγγραφέας: Παπασιώπη-Πασιά Ζωή
Η παρούσα έκδοση, λόγω του νέου νόμου 4251/2014 για τον Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής ΄Ενταξης, εξετάζει τα πολύ καίρια και πάντα επίκαιρα ζητήματα που καλύπτει ο κλάδος του Δικαίου Αλλοδαπών και Προσφύγων, όπου εμπλέκονται τόσο ζητήματα της νομικής κατάστασης όσων πολιτών τρίτων χωρών εισέρχονται νόμιμα ή παράτυπα στην ελληνική επικράτεια, δ...
Τιμή: €30,00
-


Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής
(Σύμφωνα και με το Ν. 4335/2015)
Συγγραφέας: Πανταζόπουλος Στέφανος Στ.
Η νομοθετική ρύθμιση, ισχύουσα αλλά και η τελείως πρόσφατη, που εισήχθη με το ν. 4335/2015 «επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4334/2015» (ΦΕΚ 87/23-7-2015, τ. Α), η οποία όμως θα εφαρμόζεται για τις ανακοπές και επομένως τους πρόσθετους λόγους που ασκούνται μετά την 1-1-2016 κατ' άρθρο ένατο παρ. 2, 3, 4 του ως άνω νόμου, παρουσιάζει σημαντικά δογμα...
Τιμή: €20,00
-


Ευθύνη οργάνων ΟΤΑ Α' βαθμού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους
ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ. Όργανα αιρετά - υπηρεσία. Ευθύνη Αστική - ποινική - πειθαρχική. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ πειθαρχικής διαδικασίας αιρετών και υπηρεσιακών οργάνων
Συγγραφέας: Μακρής Ιωάννης
Η συγκρότηση ενός κράτους βασισμένου στις αρχές της λαϊκής συμμετοχής και της αποκέντρωσης αποτέλεσε διακηρυκτική αρχή της Επανάστασης του 1821. Εξάλλου ο ελληνισμός κουβαλούσε μακρά αυτοδιοικητική παράδοση από την περίοδο της Τουρκοκρατίας, όταν τα τοπικά συμβούλια κι οι δημογέροντες διαχειρίζονταν το μεγαλύτερο μέρος των ζητημάτων της καθημερινής...
Τιμή: €30,00
-


Νομοκανονικά - (Νομικά πρόσωπα)
Εξαμηνιαία Επιθεώρηση Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου
Συγγραφέας: Επιστημονικό Περιοδικό
Η περιοδική έκδοση που καλύπτει πλήρως όλα τα ζητήματα θεωρίας και πράξης του Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου.   Τα ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΚΑ είναι η Επιθεώρηση  που επιδιώκει να καλύψει δύο σύνθετους και δυσχερείς επιστημονικούς κλάδους,  το Εκκλησιαστικό και το Κανονικό Δίκαιο, τόσο σε επίπεδο θεωρίας όσο και δικαστηριακής πράξεως.Στην ύλη του περιοδι...
Τιμή: €75,00
-


Η πραγματογνωμοσύνη στην ποινική διαδικασία
Ζητήματα δικαστηριακής πρακτικής - Σύντομη θεωρια - Υποδείγματα
Συγγραφέας: Σουσούρας Δημήτριος Χρ.
Το έργο αυτό αποτελεί το αποτέλεσμα μιας πολυετούς διττής έρευνας της πραγματογνωμοσύνης, τόσο από την ιδιότητα του νομικού με ειδίκευση στον τομέα του Ποινικού Δικονομικού Δικαίου, όσο και από αυτή του πραγματογνώμονα με μακρά δικαστηριακή εμπειρία στην εν τη πράξει διενέργειά της. Γίνεται για πρώτη φορά βιβλιογραφικά μία προσπάθεια συστηματικής ...
Τιμή: €18,00
-


Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου - (Συνδρομή έτους φυσικά πρόσωπα)
Νομοθεσία - Νομολογία - Θεωρία. Συντακτική επιτροπή: Σπ. Καραλής, Ευ. Κουτούπα, Κ. Ρέμελης, Σ. Λύτρας, Γ. Σιούτη, Σπ. Φλογαΐτης
Συγγραφέας: Επιστημονικό Περιοδικό
Στο τεύχος 4/2015 Η αντοχή του Συντάγματος απέναντι στην οικονομική κρίση Εκλογικό σύστημα, συνταγματική δικαιοσύνη και εκλογική μεταρρύθμιση στην Ιταλία Το ελληνικό Σύνταγμα και η επιφύλαξη του εφικτού της προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων Επικαιρότητα Μπορεί ο Πρωθυπουργός να μην είναι βουλευτής; Προς μία ενωσιακή δικονομία των περιβαλλ...
Τιμή: €100,00
-


Διοικητική Δίκη (ΔιΔικ) - Φυσικά πρόσωπα
Διμηνιαίο Επιστημονικό Περιοδικό - Συνδρομή έτους
Συγγραφέας: Επιστημονικό Περιοδικό
Η Διοικητική Δίκη (ΔιΔικ), το περιοδικό της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, η περιοδική έκδοση για το δημόσιο δίκαιο με τη μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα στη χώρα μας, εκδίδεται πλέον από τις Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ (Αθήνα – Θεσσαλονίκη). Από τα περιεχόμενα του Τεύχους 3/2015 ΆΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ Σ. Ρίζος: Λόγος επί τη αποχωρήσει, σ. 321   Χρ. Δετσαρίδης: Η...
Τιμή: €90,00
-


Ελληνική Δικαιοσύνη - (Φυσικά πρόσωπα)
Ετήσια συνδρομή
Συγγραφέας: Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων
Από τα περιεχόμενα του τεύχους 4/2015 Η ευθύνη του «Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων» (ΕΚ) για ατυχήματα που προξενήθηκαν από ασφαλισμένους σε ασφαλιστικές εταιρίες που ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας τους, του Ι. Ρόκα, σ. 961 Συντηρητική κατάσχεση χρηματικής απαίτησης στα χέρια τρίτου με τίτλο διαταγή πληρωμής, ...
Τιμή: €100,00
-


 
Σύνθετη αναζήτηση
Προσφορές

Όνομα:
Email:
Εγγραφείτε συνδρομητής στη δωρεάν e-mail υπηρεσία των Εκδόσεων Σάκκουλα! Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας, από τα επιστημονικά περιοδικά Επιθεώρηση πολιτικής δικονομίας, Εφημερίδα διοικητικού δικαίου, Νομικά Χρονικά, Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου, Ενέργεια και Δίκαιο, Ιατρικό δίκαιο και Βιοηθική, Revue Hellénique de Droit International. Ενημέρωση για νέες εκδόσεις.

Καλάθι αγορών
Η βιβλιοθήκη μου

iPhone Apps
Σάκκουλα Α.Ε. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Υπολογισμός Τόκων - iOS App
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook