Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας

alt

Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας - Ερμηνευτική-Νομολογιακή Ανάλυση (κατ' άρθρο) - 9 τόμοι & Συμπλήρωμα

Βασίλης Αντ. Βαθρακοκοίλης, Αρεοπαγίτης ε.τ.

Ειδική προσφορά!


Αποκτήστε τώρα
την 9τομη Ερμηνεία ΚΠολΔ του Β. Βαθρακοκοίλη μαζί με το Συμπλήρωμα (Ν. 4055/2012) στην προνομιακή τιμή των 528 € ή με 12 μηνιαίες άτοκες δόσεις των 44 €  με όλες τις πιστωτικές κάρτες (αρχική τιμή 765 €).

Η προσφορά ισχύει μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων.


Παραγγελία

 
Πρόσφατες κυκλοφορίες

Ασφαλιστικά Μέτρα
Προσωρινή δικαστική προστασία αξιώσεων ιδιωτικού δικαίου. Σχολιασμένη νομολογία και βιβλιογραφία. Νομικές μελέτες/Γνωμοδοτήσεις του συγγραφέως. Επιστημονική επιμέλεια ύλης: Δρ. Μιχαήλ Γ. Βαρκλαντής, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Φιλολογική επιμέλεια ύλης: Άρτεμις Κυρ. Γεωργίου, Τελειόφοιτη του Τμήματος Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Συγγραφέας: Γεωργίου Κυριάκος Δημ.
Στο έργο συμπεριλαμβάνεται η εκτενώς ευρετηριασμένη (ανά άρθρο επιμέρους λήμμα)  νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων κατά τη διαρρεύσασα δεκαπενταεντία. Προτάσσεται ιστορική αναδρομή του ΚΠολΔ και τινά περί προσωρινής δικαστικής προστασίας, διαχρονικώς (ρωμαϊκή αυτοκρατορία, δυτική Ευρώπη), ακολουθεί δε εκτενής Εισαγωγή στην έννοια των ασφαλιστικώ...
Τιμή: €85,00
-Η διαδικαστική θεωρία της ορθότητας του Ρ. Αλέξυ
Θεμελίωση κι εφαρμογή της. Μια κριτική θεώρηση
Συγγραφέας: Παπαδιαμάντης Κωνσταντίνος Π.
Ποιος κρίνει τους κριτές; Πώς ξέρουμε ότι το ορθό είναι ορθό, ή διαφορετικά: μπορούμε να επεξεργαστούμε μια μέθοδο, η εφαρμογή της οποίας αρκεί για να μας οδηγήσει σε μια ορθολογική απόφαση; Πώς θα την επεξεργαστούμε και πώς θα θεμελιώσουμε τον ορθολογικό της χαρακτήρα; Μία από τις πιο επεξεργασμένες απαντήσεις στα παλιά αυτά ερωτήματα της πρακτικ...
Τιμή: €16,00
-


Η ασφάλιση στο Ι.Κ.Α. - έκδοση 2015
Ασφάλιση - Εισφορές - Παροχές - Περίθαλψη - Συντάξεις. Προϋποθέσεις και διαδικασία ασφάλισης. Εξαιρέσεις ασφάλισης. Υπολογισμός και τρόπος καταβολής εισφορών. Πίνακες εισφορών. Οικοδομικές - τεχνικές εργασίες. Ασφάλιση βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Ειδικές εισφορές, εργόσημο, επαρχιακής βιομηχανίας, επαγγελματικού κινδύνου, μαθητών - τεχνιτών κ.λπ. Παροχές ασθένειας. Ιατρική περίθαλψη - Ε.Ο.Π.Υ.Υ., επιδόματα. Συντάξεις γήρατος, αναπηρίας, θανάτου. Υπολογισμός συντάξεων, προσαυξήσεις, επιδόματα. Εργατικό ατύχημα. Βοήθημα τοκετού - επιδόματα μητρότητας. Περίθαλψη, νοσοκομειακή, σανατοριακή, στο εξωτερικό. Πρόσθετες παροχές. Διαδοχική ασφάλιση. Ενστάσεις, προσφυγές. Προαιρετική, διαδοχική, παράλληλη, τυπική ασφάλιση. Ε.Τ.Ε.Α. - Επικουρική ασφάλιση, εισφορές, συντάξεις κ.λπ.
Συγγραφέας: Λαναράς Κωνσταντίνος Δ.
Η ασφαλιστική νομοθεσία χαρακτηρίζεται από διαρκείς μεταβολές, που δυσχεραίνουν τον εφαρμοστή του δικαίου, πόσο μάλλον στη «μνημονιακή» περίοδο που διανύουμε, κατά την οποία σε σύντομο χρονικό διάστημα έχει νομοθετηθεί πληθώρα διατάξεων που καθιστούν την κωδικοποίηση και κατανόηση του οικείου νομοθετικού πλαισίου ιδιαίτερα επίπονη διαδικασία. H Ασ...
Τιμή: €60,00
-


Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο - Β' έκδοση
Βασικές έννοιες
Συγγραφέας: Κωνσταντινίδης Άγγελος Ι.
Στο παρόν αναλύονται με ευσύνοπτο τρόπο, σε έξι μέρη, βασικές έννοιες του Ποινικού Δικονομικού Δικαίου: τα όργανα απονομής της ποινικής δικαιοσύνης, η προδικασία, η κύρια διαδικασία, τα ένδικα μέσα, οι έκτακτες διαδικασίες και η εκτέλεση των αποφάσεων. Στο πρώτο μέρος εξετάζονται, μεταξύ άλλων, η δικαιοδοσία των ποινικών δικαστηρίων, τα ποινικά δι...
Τιμή: €65,00
-


Εισαγωγή στα νομικά. Στοιχεία Δικαίου - Τόμος Α' - Β' έκδοση
Αναθεωρημένη, Συμπληρωμένη και Επικαιροποιημένη
Συγγραφέας: Ζουδιανός Διονύσης Ν.
Ο σύγχρονος πολίτης κατακλύζεται καθημερινά από δικαστικά ρεπορτάζ στα ΜΜΕ με ευρέως φάσματος «νομικής φύσεως» ειδήσεις. Τα νομικά θέματα γεννούν στον μη ειδικό απορίες και προβλήματα κατανόησής τους. Εγχείρημα κάλυψης αυτού του κενού πληροφόρησης αποτελεί το παρόν ευσύνοπτο βοήθημα. Απευθύνεται και στο μέσο φιλομαθή αναγνώστη και σε φοιτητές-σπου...
Τιμή: €18,00
-


Ο λύκος και ο νόμος
Συμβολικές αναπαραστάσεις του ‘εγκληματία’ ανθρώπου ως λύκου
Συγγραφέας: Αρχιμανδρίτου Μαρία
Η απόδοση σε έναν άνθρωπο του χαρακτηρισμού «είσαι λύκος» και ο στιγματισμός του ως θηρίου αποτελεί στις αρχαϊκές αφηγήσεις το αποτέλεσμα μίας κυρωτικής δράσης για μία πράξη που συνιστά malum in se, είναι με άλλα λόγια καθεαυτή, εγγενώς  κακή (Λυκάων-ανθρωποφαγία). Στο έργο αυτό προσεγγίζονται ερμηνευτικά διάφορες αφηγήσεις με αφετηρία τη συμβολικ...
Τιμή: €40,00
-


Η Νομή
Νομή - Οιονεί νομή - Κατοχή
Συγγραφέας: Βαθρακοκοίλης Βασίλης Αντ.
Ο θεσμός της νομής παρουσιάζει πολλές ιδιαιτερότητες. Στο παρόν έργο περιλαμβάνεται πλήρης ερμηνεία των σχετικών περί αυτής διατάξεων του ισχύοντος και προϊσχύοντος Αστικού Δικαίου περί νομής, οιονεί νομής και κατοχής. Στο έργο αυτό περιλαμβάνεται επίσης η μέχρι τούδε νομολογία του Αρείου Πάγου και των ουσιαστικών δικαστηρίων καθώς και πλήρης βιβλι...
Τιμή: €85,00
-


Εγχειρίδιο Αστικού Δικονομικού Δικαίου - Β' έκδοση
Ένδικα μέσα - Αναγκαστική εκτέλεση
Συγγραφέας: Κλαμαρής Νικόλαος Κ., Ορφανίδης Γεώργιος Τσ., Ράμμος Γεώργιος Θ.
Στην παρούσα ενιαία έκδοση (του Εγχειριδίου Αστικού Δικονομικού Δικαίου) αναλύονται διεξοδικά τα Ένδικα Μέσα και η Αναγκαστική Εκτέλεση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και δίδεται η δυνατότητα στους φοιτητές νομικής και στη νεώτερη γενιά νομικών να εντρυφήσουν στην έγκυρη διδασκαλία του Αστικού Δικονομικού Δικαίου, όπως αυτή διδάχθηκε και εκφράστηκ...
Τιμή: €75,00
-


Νομικά θέματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου - Β' έκδοση
• Ηλεκτρονικές συμβάσεις και ηλεκτρονικές υπογραφές • Διεθνής δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο • Ηλεκτρονικές διευθύνσεις • Προστασία χρήστη - καταναλωτή • Προστασία προσωπικών δεδομένων
Συγγραφέας: Δελούκα-Ιγγλέση Κορνηλία
Τα βασικά Ενωσιακά νομοθετήματα που ρυθμίζουν το ηλεκτρονικό εμπόριο, ήτοι οι Οδηγίες 2000/31/ΕΚ «για το ηλεκτρονικό εμπόριο» και 1999/93/ΕΚ «για τις ηλεκτρονικές υπογραφές» και, κατ’ επέκτασιν και οι Εθνικές μας πράξεις προσαρμογές, ήτοι τα ΠΔ 131/2003 και 150/2001, αντιστοίχως, δεν έχουν τροποποιηθεί. Ωστόσο, οι εν τω μεταξύ επελθούσες ραγδαίες ...
Τιμή: €44,00
-


Πολιτική Δικονομία - Β' έκδοση
(ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ – ΑΠΟΔΕΙΞΗ)
Συγγραφέας: Κλαμαρής Νικόλαος Κ., Κουσούλης Στέλιος Ν., Πανταζόπουλος Στέφανος Στ.
Η παρούσα ενιαία έκδοση περιλαμβάνει την ύλη του Οργανισμού Δικαστηρίων και της Καταστάσεως Δικαστικών Λειτουργών, τη Γενική Εισαγωγή στο Αστικό Δικονομικό Δίκαιο και τη Διαδικασία στα Πρωτοβάθμια Δικαστήρια, καθώς εν τέλει και την Απόδειξη. Αναλύεται, ακόμη, για πρώτη φορά και η Διαμεσολάβηση ως τρόπος επιλύσεως διαφορών με βάση τον Ν. 3898/2010....
Τιμή: €75,00
-


 
Σύνθετη αναζήτηση

Όνομα:
Email:
Εγγραφείτε συνδρομητής στη δωρεάν e-mail υπηρεσία των Εκδόσεων Σάκκουλα! Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας, από τα επιστημονικά περιοδικά Επιθεώρηση πολιτικής δικονομίας, Εφημερίδα διοικητικού δικαίου, Νομικά Χρονικά, Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου, Ενέργεια και Δίκαιο, Ιατρικό δίκαιο και Βιοηθική, Revue Hellénique de Droit International. Ενημέρωση για νέες εκδόσεις.

Καλάθι αγορών
Η βιβλιοθήκη μου

iPhone Apps
Σάκκουλα Α.Ε. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Υπολογισμός Τόκων - iOS App
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook