Τώρα ο Υπολογισμός Τόκων σε app για iPhone, iPad, iTouch


Εργατικό Δίκαιο - Ατομικές εργασιακές σχέσεις

zerdelis-atomikes-emporio
Εργατικό Δίκαιο - Ατομικές εργασιακές σχέσεις - Γ' έκδοση

Δημήτρης Ζερδελής, Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Μία συστηματική και πλήρης παρουσίαση και επεξεργασία της ύλης των ατομικών εργασιακών σχέσεων, με ανάλυση και ερμηνεία όλων των πρόσφατων μεταβολών της εργατικής νομοθεσίας.

Περισσότερες πληροφορίες

 
Πρόσφατες κυκλοφορίες

Πρακτικά θέματα εργατικού δικαίου
Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις
Συγγραφέας: Ζερδελής Δημήτρης
Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει 15 θέματα εργατικού δικαίου από την ύλη των ατομικών εργασιακών σχέσεων. Στα θέματα αυτά δεν αντιμετωπίζεται ένα μόνο ζήτημα αλλά εμπλέκονται περισσότερα, όπως συνήθως συμβαίνει στην πράξη. Στα περισσότερα θέματα υπάρχουν εκτενέστερες θεωρητικές αναλύσεις, οι οποίες θα βοηθήσουν στην κατανόηση και λύση των ζητημάτων πο...
Τιμή: €24,00
-


Γενικό Διοικητικό Δίκαιο - Έβδομη έκδοση
Συγγραφέας: Δαγτόγλου Πρόδρομος Δ.
Το κορυφαίο σύγγραμμα διοικητικού δικαίου σε νέα, πλήρως ενημερωμένη έκδοση. Το πληρέστερο σύστημα διοικητικού δικαίου στην Ελλάδα έφτασε στην 7η έκδοσή του.Στη νέα έκδοση έχουν ενσωματωθεί όλες οι νομοθετικές παρεμβάσεις. Έχουν ακόμη ληφθεί υπ’ όψιν όλες οι πλούσιες εξελίξεις στη νομολογία των διοικητικών δικαστηρίων αλλά και στη βιβλιογραφία, ελλ...
Τιμή: €75,00
-


Συνταγματικοί Στοχασμοί
Συγγραφέας: Βαρβιτσιώτης Ιωάννης Μ.
Στο βιβλίο του αυτό, καταστάλαγμα της μακράς  κοινοβουλευτικής του πείρας, ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης συμπυκνώνει τον προβληματισμό του για το ελληνικό Σύνταγμα και την προοπτική της αναθεώρησής του. Ο συγγραφέας εντοπίζει με ακρίβεια αλλά και περίσκεψη τα σημεία του συνταγματικού κειμένου που χρειάζονται βελτίωση, και προτείνει συγκεκριμένες συνταγματ...
Τιμή: €15,00
-


Πολυκώδικας - 40 Νομοθετήματα
[Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία]
Συγγραφέας: Σύγχρονη Νομοθεσία
Η νέα έκδοση του Πολυκώδικα περιλαμβάνει μια συλλογή από βασικούς Κώδικες και θεσμικά νομοθετήματα της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε έναν εύχρηστο τόμο, που γίνεται το καθημερινό εργαλείο του νομικού της πράξης. Η νομοθεσία είναι ενημερωμένη με τις νομοθετικές αλλαγές. Έχουν συμπεριληφθεί κατατοπιστικά σχόλια και το κείμενο των προϊσχυσασώ...
Τιμή: €38,00
-


Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Δίκαιο - Δ' έκδοση
Συγγραφέας: Χατζηνικολάου-Αγγελίδου Ράνια
Η παρέλευση δύο χρόνων από την προηγούμενη τρίτη έκδοση (2012) δικαιολογεί την τέταρτη έκδοση του βιβλίου, λόγω των εξελίξεων στο ασφαλιστικό δίκαιο και ιδίως στο χώρο της υποχρεωτικής ασφάλισης ευθύνης αυτοκινήτων. Οι μεταβολές επήλθαν αφενός μεν στη λειτουργία του Επικουρικού Κεφαλαίου με το Ν. 4092/2012 αφετέρου στη λειτουργία της ασφαλιστικής ...
Τιμή: €40,00
-


Το Εργατικό Δίκαιο στους ομίλους επιχειρήσεων
Συγγραφέας: Τραυλός-Τζανετάτος Δημήτρης Α.
Αποτελεί πια κοινοτοπία η παρατήρηση ότι οι όμιλοι επιχειρήσεων, βασικά εξουσιαστικής δομής, εθνικοί και πολυεθνικοί, ως κυρίαρχη μορφή συνδεδεμένων επιχειρήσεων, δεσπόζουν στην οικονομική ζωή της χώρας. Ωστόσο, παρά τα σημαντικά ζητήματα που η δράση του, στερούμενου νομικής προσωπικότητας, σύνθετου επιχειρηματικού αυτού μορφώματος σε μια σειρά δικ...
Τιμή: €28,00
-


Συνταγματικό Δίκαιο - Β' έκδοση
Με τη συνδρομή του Στυλιανού-Ιωάννη Γ. Κουτνατζή
Συγγραφέας: Χρυσόγονος Κωνσταντίνος
Από την εποχή της πρώτης έκδοσης του έργου αυτού, το 2003, έχουν σημειωθεί σημαντικές εξελίξεις στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, τόσο σε νομικό όσο και σε πραγματικό επίπεδο. Τούτο κατέστησε επιτακτική την ενημέρωση του παρόντος έργου, χωρίς πάντως να αλλάζει ο χαρακτήρας του. Το περιεχόμενο του βιβλίου καλύπτει το σύνολο της ύλης του «οργανωτικού» συ...
Τιμή: €54,00
-


Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης - Β' έκδοση
Συγγραφέας: Στεργίου Άγγελος
Το παρόν βιβλίο αποτελεί μια συστηματική ανάπτυξη και ερμηνεία του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης. Η κοινωνική ασφάλιση είναι ένας ζωντανός, συνεχώς εξελισσόμενος θεσμός, βασικός παράγοντας της κοινωνικής συνοχής. Το νομικό της οικοδόμημα χαρακτηρίζεται από δαιδαλώδεις και λεπτομερείς ρυθμίσεις που γεννούν πληθώρα διενέξεων. Το βιβλίο συστηματικοποιε...
Τιμή: €65,00
-


Εγχειρίδιο Εμπορικών Μισθώσεων
Μετά το Ν. 4242/2014. Προστασία νέων εμπορικών μισθώσεων – Προστασία παλαιών εμπορικών μισθώσεων
Συγγραφέας: Παπαδάκης Χαράλαμπος Δ.
Το αντικείμενο του έργου είναι οι εμπορικές μισθώσεις, όπως αυτές ρυθμίστηκαν από τον πρόσφατο Ν. 4242/2014. Ο άνω νόμος εισάγει διαφορετικό εν μέρει δίκαιο για τις εμπορικές μισθώσεις που συνάπτονται μετά την ισχύ του (28/2/2014), διαφοροποιεί δε το ισχύον δίκαιο του Π.Δ. 34/1995 για τις υφιστάμενες μισθώσεις. Έτσι καθιερώνονται δύο δίκαια που δι...
Τιμή: €55,00
-


Κυπριακό Ιδιωτικό Δίκαιο - Κατ' άρθρο ερμηνεία - Νομολογία
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Τατιανή-Ελένη Συνοδινού, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Νομικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου. ΠΡΟΛΟΓIZOYN: Συμεών Χρ. Συμεωνίδης, Ομότιμος Κοσμήτωρ και κάτοχος διακεκριμένης έδρας Alex L. Parks Willamette University, Oregon, USA Αναστασία Γραμματικάκη-Αλεξίου, Ομότιμη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Philippe Jοugleux, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Νομικής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου - Βενετία Αργυροπούλου, Δικηγόρος, Master in Maritime Law (University of Oslo), Master in Public International Law with specialization in International Economics and Investments Law (University of Oslo), Υποψ. Διδάκτωρ Νομικής - Τζιώρτζια Πάρπα, LLM, Imperial College, London, Υποψ. Διδάκτωρ Νομικής - Ανδρέας Χρ. Χριστοφόρου, Δικηγόρος, LLM, Munich Intellectual Property Law Center
Συγγραφέας: Jougleux Philippe, Αργυροπούλου Βενετία, Πάρπα Τζιώρτζια, Συνοδινού Τατιάνα-Ελένη, Χριστοφόρου Ανδρέας Χρ.
Το παρόν συλλογικό έργο αποτελεί την πρώτη συστηματική συλλογή και ερμηνεία του βασικού κορμού του κυπριακού ιδιωτικού δικαίου. Ειδικότερα, με κύριο άξονα τη νομολογία,- κυπριακή, αγγλική, κοινοτική και άλλη-, αναλύονται συνολικά 27 νόμοι οι οποίοι διέπουν την συμβατική και εξωσυμβατική ευθύνη, την καταδολίευση δανειστών, το οικογενειακό και κληρον...
Τιμή: €125,00
-


 
Αναζήτηση Βιβλίου

Καλάθι αγορών
Η βιβλιοθήκη μου

Όνομα:
Email:
Εγγραφείτε συνδρομητής στη δωρεάν e-mail υπηρεσία των Εκδόσεων Σάκκουλα! Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας, από τα επιστημονικά περιοδικά Επιθεώρηση πολιτικής δικονομίας, Εφημερίδα διοικητικού δικαίου, Νομικά Χρονικά, Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου, Ενέργεια και Δίκαιο, Ιατρικό δίκαιο και Βιοηθική, Revue Hellénique de Droit International. Ενημέρωση για νέες εκδόσεις.

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
iPhone Apps
Σάκκουλα Α.Ε. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Υπολογισμός Τόκων - iOS App
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook