Εμπράγματο δίκαιο - Τόμος ΙΙΙ

Δουλείες - Εμπράγματη ασφάλεια


προτείνετε αυτό το προϊόν

Συγγραφέας: Παπαστερίου Δημήτριος Η.

Τόμος Ι (Εμπράγματη σχέση, το πράγμα, η κατοχή και η νομή)
Τόμος ΙΙ (Κυριότητα)
Τόμος ΙΙΙ (Δουλείες, εμπράγματη ασφάλεια)

Η ολοκληρωμένη αυτή έκδοση του Εμπράγματου Δικαίου αναπτύσσεται σε τρεις τόμους. Στον πρώτο τόμο ερευνώνται η εμπράγματη σχέση, το πράγμα, η κατοχή και η νομή. Στο δεύτερο τόμο εντάσσονται οι αναπτύξεις για την κυ-ριότητα. Ο τρίτος τόμος περιέχει τις αναπτύξεις για τις δουλείες και την ε-μπράγματη ασφάλεια.

Ο συγγραφέας κ. Δ. Παπαστερίου, καθηγητής στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ, προσφέρει στο νομικό κόσμο μια υπεύθυνη, επιστημονικά τεκμηριωμένη και νομολογιακά πλήρως ενημερωμένη αντιμετώπιση του Εμπράγματου Δικαίου, ως αναπόσπαστου τμήματος του Ιδιωτικού Δικαίου.

Στον πρώτο τόμο δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στις θέσεις θεωρίας και νομολο-γίας για τις ρυθμίσεις που αφορούν στο πράγμα (με κυρίαρχες αναπτύξεις στα συστατικά και παραρτήματα), στην κατοχή (μια εμπράγματη σχέση με ξεχω-ριστή σημασία) και στη νομή (την εμπράγματη σχέση με την τεράστια πρακτι-κή της σημασία).

Στο δεύτερο τόμο, που ολόκληρος είναι αφιερωμένος στην κυριότητα, δεσπό-ζουν η ερμηνεία των διατάξεων για τους περιορισμούς της κυριότητας, την κτήση κινητών και ακινήτων με σύμβαση ή χρησικτησία, την κατάχρηση, την προστασία και την απώλεια της κυριότητας, καθώς και η παρουσίαση των θε-σμών της συγκυριότητας, της οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας.

Στον τρίτο τόμο εντάσσονται ποικίλες αναπτύξεις για τις δουλείες και την ε-μπράγματη ασφάλεια. Ειδικότερα εξετάζονται οι πραγματικές δουλείες, οι προσωπικές δουλείες (επικαρπία, οίκηση και περιορισμένες προσωπικές δουλείες), το ενέχυρο και η υποθήκη (με ιδιαίτερη ανάπτυξη στην προσημεί-ωση).Τιμή: €48,00
ISBN/ISSN:978-960-445-274-3
Σελίδες:ΧΧΧIV + 455
Copyright:2008
|Δείτε τα περιεχόμενα|
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών


Δείτε επίσης:

Σύνθετη αναζήτηση
Προσφορές

Εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης
Καλάθι αγορών
Η βιβλιοθήκη μου

iPhone Apps
Σάκκουλα Α.Ε. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Υπολογισμός Τόκων - iOS App
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook