Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα - Β' έκδοση

ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ Ν. 4335/2015, 4356/2015. Συστηματική ερμηνεία των άρθρ. 1400-1402 ΑΚ – Ουσιαστική έρευνα ζητημάτων – Δικονομία αποκτημάτων – Σύμβαση κοινοκτημοσύνης και αποκτήματα – Σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης και αποκτήματα – Υποδείγματα αγωγών – Κείμενα σημαντικών δικαστικών αποφάσεων


προτείνετε αυτό το προϊόν

Συγγραφέας: Παπαδάκης Χαράλαμπος Δ.

Πρόκειται για δεύτερη έκδοση του βιβλίου μετά την πάροδο αρκετού χρόνου από την πρώτη (2010). Την επανέκδοσή του επέβαλε εκτός από το γεγονός αυτό και η ταυτόχρονη ανάγκη πληρέστερης βιβλιογραφικής και νομολογιακής κάλυψης με την νεότερη βιβλιογραφία και νομολογία και το γεγονός ότι έχει μεσολαβήσει σοβαρή νομοθετική μεταβολή, αρχικά με το ν. 4335/2015, με τον οποίο θεσπίσθηκαν σοβαρές μεταβολές στο δικονομικό επiπεδο, αλλά και με το ν. 4356/2015, με τον οποίο αναδιαρθρώθηκε το σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης.

Σκοπός του έργου είναι η εξαντλητική αντιμετώπιση των ουσιαστικών και δικονομικών προβλημάτων, ώστε να διευκολύνεται ο χειρισμός των υποθέσεων αρχικά από το δικηγόρο και ύστερα από το δικαστή. Ειδικότερα:

1. Ερμηνεύονται κατά συστηματικό τρόπο οι ουσιαστικές διατάξεις των άρθρ. 1262 αριθ.4, 1400-1402 ΑΚ και όσες συνάπτονται με αυτές, αναλύονται δε οι προϋποθέσεις εφαρμογής αυτών και εξετάζεται η επίδραση της αξίωσης σε άλλους θεσμούς (κληρονομικό δικαίωμα, καταδολίευση δανειστών κ.λπ).

2. Αντιμετωπίζονται τα δικονομικά ζητήματα άσκησης των σχετικών αξιώσεων και αναπτύσσεται η ανέλιξη της σχετικής ειδικής διαδικασίας κατά τη χρονική σειρά της (στοιχεία της βάσης των σχετικών αγωγών, άμυνα εναγομένου, αρμοδιότητα, νομιμοποίηση, προτάσεις, αποδείξεις κ.λπ.).

3. Εντάσσεται στο σύστημα του θεσμού των αποκτημάτων η ερμηνεία του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης (νεαρός ν. 4356/2015), που αντικατέστησε το ν. 3719/2008.

4. Αναπτύσσονται τα σχετικά με την εξασφάλιση της απαίτησης μέσα (εγγραφή υποθήκης, παροχή ασφαλείας, λήψη ασφαλιστικών μέτρων).

5. Για την πληρότητα της έρευνας και τη διευκόλυνση των αναγνωστών παρατίθενται και σχέδια των σχετικών αγωγών (πλήρους, τεκμηρίου, λόγω τριετούς διάστασης, ελεύθερης συμβίωσης).

6. Τέλος το έργο ολοκληρώνεται με εκτεταμένα ευρετήρια.Τιμή: €65,00
ISBN/ISSN:978-960-568-704-5
Σελίδες:520
Copyright:2017
|Δείτε τα περιεχόμενα|
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών


Δείτε επίσης:

Σύνθετη αναζήτηση
Προσφορές

Εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης
Καλάθι αγορών
Η βιβλιοθήκη μου

iPhone Apps
Σάκκουλα Α.Ε. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Υπολογισμός Τόκων - iOS App
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook