Εκδηλώσεις

Το θεσμικό πλαίσιο της αγοράς ενέργειας

Η οργάνωση και η λειτουργία της απελευθερωμένης αγοράς ενέργειας στην Ελλάδα


προτείνετε αυτό το προϊόν

Συγγραφέας: Πανάγος Θεόδωρος Κ.

Με τη ψήφιση, το θέρος του 2011, του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις», μεταφέρθηκε στην εσωτερική έννομη τάξη η ευρωπαϊκή νομοθεσία, όπως αυτή περιέχεται στις οδηγίες 2009/72/ΕΚ «Σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και για την κατάργηση της οδηγίας 2003/54/ΕΚ» και 2009/73/ΕΚ «Σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου και την κατάργηση της οδηγίας 2003/55/ΕΚ». Το ανωτέρω ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο είναι γνωστό και ως «Τρίτη Δέσμη Απελευθέρωσης των Αγορών Ενέργειας».
Το παρόν έργο αποτελεί μια συστηματική θεματική ανάλυση της απελευθερωμένης αγοράς ενέργειας στην Ελλάδα.Τιμή: €32,00
ISBN/ISSN:978-960-445-810-3
Σελίδες:ΧΧΙΙ + 258
Copyright:2012
|Δείτε τα περιεχόμενα|
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών


Δείτε επίσης:

Σύνθετη αναζήτηση
Προσφορές

Εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης
Καλάθι αγορών
Η βιβλιοθήκη μου

iPhone Apps
Σάκκουλα Α.Ε. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Υπολογισμός Τόκων - iOS App
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook