Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως - Τόμος Ι - Β' έκδοση

Γενικό μέρος


προτείνετε αυτό το προϊόν

Συγγραφέας: Γέσιου-Φαλτσή Πελαγία

Η δεύτερη αυτή έκδοση παρουσιάζει συστηματικά το νέο δίκαιο της αναγκαστικής εκτελέσεως, όπως αυτό θεσμοθετήθηκε με το ν. 4335/2015, με τον οποίο αντικαταστάθηκαν σαράντα επτά (47) άρθρα, καταργήθηκαν πέντε (5) και εισήχθηκαν δύο (2) νέες διατάξεις. To έργο είναι επιπρόσθετα εμπλουτισμένο με τη νεότερη νομολογία, η οποία διαμόρφωσε καθοριστικά τη λειτουργία ορισμένων επιμέρους θεσμών της αναγκαστικής εκτελέσεως, όπως και με τις πρόσφατες, αξιόλογες συμβολές της θεωρίας.

Ο παρών τόμος του Γενικού Μέρους του Δικαίου της Αναγκαστικής Εκτελέσεως, καλύπτει τις ανάγκες μεταβάσεως από το παλαιό στο νέο δίκαιο, προσεγγίζοντας ερμηνευτικά –και αξιολογώντας– το νέο δίκαιο του ν. 4335/2015, σε σύγκριση και ως την εξελικτική συνέχεια των προηγούμενων ρυθμίσεων του ΚΠολΔ.

Προσφέρει παράλληλα μια πλήρη και συστηματική εικόνα για την εξελικτική πορεία της ελληνικής νομολογίας τις τελευταίες δύο δεκαετίες, παρέχοντας και την αναγκαία ενημέρωση για τις αντίστοιχες θέσεις της ελληνικής θεωρίας, με συγκριτικές αναφορές στις πλησιέστερες προς το ελληνικό δίκαιο ευρωπαϊκές έννομες τάξεις.Τιμή: €95,00
ISBN/ISSN:978-960-568-566-9
Σελίδες: L + 1055
Copyright:2017
|Δείτε τα περιεχόμενα|
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών


Δείτε επίσης:

Σύνθετη αναζήτηση
Προσφορές

Εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης
Καλάθι αγορών
Η βιβλιοθήκη μου

iPhone Apps
Σάκκουλα Α.Ε. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Υπολογισμός Τόκων - iOS App
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook