Εκδηλώσεις

Ελληνική Δικαιοσύνη (Συνδρομή εξωτερικού - International subscription)

Ετήσια συνδρομή - Yearly subscription


προτείνετε αυτό το προϊόν

Συγγραφέας: Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 2/2018:


Συμψηφισμός, προτεινόμενος από τράπεζα κατά συνδικαιούχου καταθέσεως σε κοινό λογαριασμό. Ένα πολύπαθο θέμα, του Σπ. Ψυχομάνη, σ. 321

Περί της διορθωτικής λειτουργίας των ΑΚ 388 και 288 σε αμφοτεροβαρείς συμβάσεις με μερικώς εκπληρωθείσα παροχή ή αντιπαροχή, του Λ. Κιτσαρά, σ. 331

Καταχρηστική άσκηση της αξίωσης διατροφής, του Ευρ. Ρίζου, σ. 338

Η δικαστική πληρεξουσιότητα και η προσκομιδή του δικαστικού ενσήμου υπό το πρίσμα του ν. 4335/2015 στην τακτική διαδικασία, της Ελ. Κώνστα, σ. 350

Η νέα ρύθμιση του θεσμού της διαμεσολάβησης (άρθρα 178-206 ν. 4512/2018), του Π. Μάζη, σ. 356

Η (προ)καταβολή δαπανών και η αποκατάσταση ζημιών μελών δ.σ. ανώνυμης εταιρείας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η εφαρμογή των ΑΚ 721 έως 723 στο δίκαιο της ανώνυμης εταιρείας, του Β. Τουντόπουλου, σ. 368

Αυτοτελή και μη αυτοτελή διαπλαστικά δικαιώματα στην ελληνική θεωρία του Αστικού Δικαίου, του Εμμ. Αλαφραγκή, σ. 381

ΑΠ 764/2015: Γνήσιες και καταχρηστικές ενστάσεις. Έννοια καταχρηστικής ένστασης. Πότε η ένσταση συμψηφισμού είναι γνήσια και πότε καταχρηστική (Σημ. Αθ. Πανταζόπουλου), σ. 438

ΑΠ 841/2017: Αναπροσαρμογή μισθώματος και υπερημερία μισθωτή (Παρατ. Εμμ. Γιαννακάκι, Ι. Κατρά), σ. 443

ΑΠ 1429/2017: Θεμέλιο της διοικητικής εκτέλεσης τίτλος που ενσωματώνει ιδιωτική απαίτηση του Δημοσίου (Σημ. Π. Αλικάκου), σ. 434

ΑΠ 1789/2017: Υπαγωγή οφειλέτη στις ρυθμίσεις του ν. 3869/2010 (Σημ. Αγγ. Λαμπριανίδου), σ. 448

ΑΠ 2111/2017: Διεθνής εμπορική διαιτησία (ν. 2735/1999). Δημόσια τάξη (Παρατ. Κ. Καλαβρού), σ. 407

ΕφΑθ 3696/2017: Δεδικασμένο από διαταγή πληρωμής (Παρατ. Στ. Πανταζόπουλου, Ελ. Κώνστα), σ. 455

ΕφΠειρ 791/2017: Η καταχρηστικότητα ΓΟΣ. Δάνεια σε ελβετικό φράγκο (Παρατ. Β. Τσιαφούτη), σ. 493

ΔΕΕ C-64/17: Κανονισμός (ΕΕ) 1215/2012. Σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας (Παρατ. Ι. Δεληκωστόπουλου), σ. 599

ΔΕΕ C-289/17: Ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος για μη αμφισβητούμενες αξιώσεις. Προϋποθέσεις πιστοποιήσεως (Σημ. Α. Βαθρακοκοίλη), σ. 616


---------------------------------------

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΤΟΥΣ 2017

Αθανασιάδης Γιάννης, Δικηγόρος, Δ.Ν. Αλαπάντας Αντώνιος, Πρόεδρος Πρωτοδικών, Δ.Ν. Αλεξόπουλος Ηρακλής, Δικηγόρος Αλιβιζάτος Νικόλαος, Καθηγητής Αναγνωστόπουλος Ηλίας, Αν. Καθηγητής Βαθρακοκοίλης Αντώνης, Πρόεδρος Πρωτοδικών Βαλμαντώνης Γιάννης, Πρόεδρος Πρωτοδικών Βάρκα-Αδάμη Αλεξάνδρα, Ομ. Καθηγήτρια, Επ. Δικηγόρος Βασιλακάκης Ευάγγελος, Καθηγητής Γεωργίου Κυριάκος, τ. Εφέτης, τ. Δικηγόρος Δεληδήμος Νικόλαος, Εισαγγελεύς Πρωτοδικών Δεληκωστόπουλος Ιωάννης, Επ. Καθηγητής, Δικηγόρος Δημαρέλλης Κωνσταντίνος, Δικηγόρος, Λέκτορας Διαμαντόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής, Επιστ. Δ/ντης ΚΕΚΤΗΜΕ Ζαβρακλής Χρήστος, Δικηγόρος Καλαβρός Κωνσταντίνος, Καθηγητής Καποδίστριας Σπυρίδων, Πρωτοδίκης Καραμπατζός Αντώνης, Αν. Καθηγητής Καρεκλάς Ιάκωβος, τ. Fellow, Faculty of Law Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Γιάννα, Καθηγήτρια Κατράς Ιωάννης, Δικηγόρος Κολοτούρος Παναγιώτης, Αν. Καθηγητής  Κουκούλης Ανδρέας-Νικόλαος, Δικηγόρος, Δ.Ν. Κουκουράκη Ιωάννα, Πρόεδρος Πρωτοδικών Κρητικός Αθανάσιος, Αντιπρόεδρος ΑΠ, ε.τ. Κώνστα Ελευθερία, Πρόεδρος Πρωτοδικών Λισγάρα Σωσάννα, Δικηγόρος Μάζης Παναγιώτης, Δικηγόρος, Δ.Ν. Μαμαδάς Ιωάννης, Πρωτοδίκης Μαντή Παναγιώτα, Πρωτοδίκης Μαρίνος Μιχαήλ-Θεόδωρος, Καθηγητής, Δικηγόρος Μαστροκώτας Χρήστος, Καθηγητής Μαυροειδάκου Αλεξάνδρα-Μαρία, Δικηγόρος Μιχελή Παναγιώτα, Δικηγόρος, Δ.Ν. Μούζουλας Σπήλιος, Δικηγόρος, Δ.Ν. Μούζουρα Σαλώμη, Εφέτης Μπακόπουλος Κωστής, Δικηγόρος, Επ. Καθηγητής Μπερμπέρη Αναστασία, Δικηγόρος, ΜΔΕ Μπώλος Άγγελος, Επ. Καθηγητής Οικονόμου Κυριάκος, Πρόεδρος Εφετών Παναγιώτου Παναγιώτης, Αν. Καθηγητής, Δικηγόρος Πανταζόπουλος Αθανάσιος, Πρωτοδίκης, Δ.Ν. Πανταζόπουλος Στέφανος, Εφέτης, Αν. Καθηγητής Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος, Επ. Καθηγητής Πλαστήρας Κωνσταντίνος, Δικηγόρος Πλάτσικας Κωνσταντίνος, Δικηγόρος Ποδηματά Ευαγγελία, Καθηγήτρια Ρήγας Κωνσταντίνος, Πρωτοδίκης, Δ.Ν. Ρόκας Ιωάννης, Δικηγόρος, Ομ. Καθηγητής Ρούσσης Δημήτριος Δικηγόρος  Στασινόπουλος Ευάγγελος, Πρωτοδίκης Σχοινοχωρήτης Γεώργιος, Εφέτης Ταμιωλάκης Εμμανουήλ, Δικηγόρος Τσιλιγγερίδου Μαγδαληνή, Δικηγόρος Φερεντίνου Ευγενία, Ασκ. Δικηγόρος Φίλιος Χρίστος, Αν. Καθηγητής

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Δικαστικό Σώμα

• Αντώνιος Αλαπάντας, Πρόεδρος Πρωτοδικών, Δ.Ν.

• Γεώργιος Αυγέρης, Εφέτης

• Αντώνιος Βαθρακοκοίλης, Πρόεδρος Πρωτοδικών

• Ιωάννης Βαλμαντώνης, Πρόεδρος Πρωτοδικών

• Δημήτριος Δαλιάνης, Αντιπρόεδρος ΑΠ ε.τ.

• Σπύρος Καποδίστριας, Πρωτοδίκης

• Αθανάσιος Κατσιρώδης, Αντεισαγγελέας ΑΠ

• Δημήτριος Κράνης, Αντιπρόεδρος ΑΠ

• Αθανάσιος Κρητικός, Αντιπρόεδρος ΑΠ ε.τ.

• Χαράλαμπος Μαχαίρας, Αρεοπαγίτης

• Σαλώμη Μούζουρα, Εφέτης

• Κυριάκος Οικονόμου, Αρεοπαγίτης

• Αθανάσιος Πανταζόπουλος, Πρωτοδίκης, Δ.Ν.

• Στέφανος Πανταζόπουλος, Εφέτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Παν. Αθηνών

• Πάνος Πετρόπουλος, Αρεοπαγίτης

• Ευάγγελος Στασινόπουλος, Πρωτοδίκης

• Γεώργιος Σχοινοχωρίτης, Εφέτης

• Ιωάννης-Σπυρίδων Τέντες, Εισαγγελέας ΑΠ ε.τ.

• Ιωάννης Χαμηλοθώρης, Αρεοπαγίτης ε.τ.

• Ευθύμιος Αντωνόπουλος, Σύμβουλος Επικρατείας

• Παναγιώτης Τσούκας, Σύμβουλος Επικρατείας

Μέλη ΔΕΠ Ελληνικών Πανεπιστημίων

Αστικό Δίκαιο:

• Αναστάσιος Βαλτούδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

• Χρίστος Φίλιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Πολιτική Δικονομία:

• Κωνσταντίνος Πολυζωγόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Παν. Αθηνών

• Ιωάννης Δεληκωστόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Παν. Αθηνών

Εμπορικό Δίκαιο:

• Μιχαήλ-Θεόδωρος Μαρίνος, Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

• Νικόλαος Βερβεσός, Λέκτορας Νομικής Παν. Αθηνών

• Θεόδωρος Κατσάς, Λέκτορας Νομικής ΔΠΘ

Εργατικό Δίκαιο:

• Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Καθηγητής Νομικής Παν. Αθηνών

Ποινικό Δίκαιο:

• Ηλίας Αναγνωστόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Παν. Αθηνών

• Νικόλαος Δημητράτος, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Παν. Αθηνών

Συντονιστής έκδοσης

• Γεώργιος Αποστολάκης, Αρεοπαγίτης

Επιμέλεια ύλης

• Ιωάννης Κατράς, Δικηγόρος


----------------------------------------


Ετήσιες συνδρομές:

Φυσικά πρόσωπα (Yearly subscription - Individuals - Greece only)
Εταιρείες (Yearly subscription - Legal firms - Greece only)
Ν.Π.Δ.Δ. (Yearly sybscription - Public Sector - Greece only)
Δικαστές (Yearly subscription - Judges - Greece only)

Φοιτητές (Yearly subscription - Law students - Greece only)
Εξωτερικό (International subscription)Τιμή: €165,00
ISBN/ISSN:0302-1467-5
Σελίδες:336
Copyright:2018
|Δείτε τα περιεχόμενα|
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Σύνθετη αναζήτηση
Προσφορές

Εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης
Καλάθι αγορών
Η βιβλιοθήκη μου

iPhone Apps
Σάκκουλα Α.Ε. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Υπολογισμός Τόκων - iOS App
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook