Μακεδονική Ένωση Εμπορικού Δικαίου

Ταξινόμηση κατά:
     Προβολή ανά σελίδα:  
Επισκόπηση εμπορικού δικαίου
€100,00
Επισκόπηση εμπορικού δικαίου
Τριμηνιαίο Περιοδικό Εμπορικού Δικαίου. Συνδρομή έτους. Φυσικά πρόσωπα
Συγγραφέας: Μακεδονική Ένωση Εμπορικού Δικαίου
ISBN/ISSN: 1106-5729
© 2018
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Επισκόπηση εμπορικού δικαίου
€140,00
Επισκόπηση εμπορικού δικαίου
Τριμηνιαίο Περιοδικό Εμπορικού Δικαίου. Συνδρομή έτους. Νομικά πρόσωπα
Συγγραφέας: Μακεδονική Ένωση Εμπορικού Δικαίου
ISBN/ISSN: 1106-5729-2
© 2018
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Επισκόπηση εμπορικού δικαίου
€75,00
Επισκόπηση εμπορικού δικαίου
Τριμηνιαίο Περιοδικό Εμπορικού Δικαίου. Φοιτητές
Συγγραφέας: Μακεδονική Ένωση Εμπορικού Δικαίου
ISBN/ISSN: 1106-5729-7
© 2018
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Επισκόπηση εμπορικού δικαίου
€180,00
Επισκόπηση εμπορικού δικαίου
Τριμηνιαίο Περιοδικό Εμπορικού Δικαίου. Συνδρομή εξωτερικού
Συγγραφέας: Μακεδονική Ένωση Εμπορικού Δικαίου
ISBN/ISSN: 1106-5729-8
© 2018
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου - Ενημέρωση έτους 2015 - CD Rom
€50,00
Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου - Ενημέρωση έτους 2015 - CD Rom
Περιέχει όλη την ύλη έτους 2015 του ηλεκτρονικού περιοδικού. CD ROM
Συγγραφέας: Μακεδονική Ένωση Εμπορικού Δικαίου
ISBN/ISSN: 978-960-568-540-9
© 2016
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Προσωπική κράτηση για χρηματικές υποχρεώσεις από σύμβαση
€3,00
Προσωπική κράτηση για χρηματικές υποχρεώσεις από σύμβαση
Διεύθυνση Σειράς: Κ. Παμπούκης. [Σειρά: Μακεδονική Ένωση Εμπορικού Δικαίου τ. 7]
Συγγραφέας: Μακεδονική Ένωση Εμπορικού Δικαίου, Παμπούκης Κωνσταντίνος Γ.
ISBN/ISSN: 978-960-301-403-6
© 1999
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Η δικαστική απαγόρευση της είσπραξης εγγυητικής επιστολής ή ενέγγυας πίστωσης στην ημεδαπή και αλλοδαπή νομολογία
€4,50
Η δικαστική απαγόρευση της είσπραξης εγγυητικής επιστολής ή ενέγγυας πίστωσης στην ημεδαπή και αλλοδαπή νομολογία
Διεύθυνση Σειράς: Κ. Παμπούκης. [Σειρά: Μακεδονική Ένωση Εμπορικού Δικαίου τ. 8]
Συγγραφέας: Μακεδονική Ένωση Εμπορικού Δικαίου, Χρυσάνθης Χαράλαμπος
ISBN/ISSN: 978-960-301-450-8
© 1999
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Ειδικά ζητήματα από την έκδοση ακάλυπτης επιταγής
€4,50
Ειδικά ζητήματα από την έκδοση ακάλυπτης επιταγής
Τέσσερις αυτοτελείς μελέτες. Διεύθυνση Σειράς: Κ. Παμπούκης. [Σειρά: Μακεδονική Ένωση Εμπορικού Δικαίου τ. 6]
Συγγραφέας: Μακεδονική Ένωση Εμπορικού Δικαίου, Παμπούκης Κωνσταντίνος Γ.
ISBN/ISSN: 978-960-301-355-2
© 1998
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Το δίκαιο της βιομηχανικής και της πνευματικής ιδιοκτησίας στην πράξη
€14,50
Το δίκαιο της βιομηχανικής και της πνευματικής ιδιοκτησίας στην πράξη
Πέντε γνωμοδοτήσεις σε τέσσερις κύκλους υποθέσεων. Διεύθυνση Σειράς: Κ. Παμπούκης. [Σειρά: Μακεδονική Ένωση Εμπορικού Δικαίου τ. 5]
Συγγραφέας: Μακεδονική Ένωση Εμπορικού Δικαίου, Παμπούκης Κωνσταντίνος Γ.
ISBN/ISSN: 978-960-301-283-1
© 1996
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Το καθήκον της προσυμβατικής αναγγελίας στην ασφάλιση φερεγγυότητας του οφειλέτη κατά το Ελληνικό και Ιταλικό δίκαιο
€4,50
Το καθήκον της προσυμβατικής αναγγελίας στην ασφάλιση φερεγγυότητας του οφειλέτη κατά το Ελληνικό και Ιταλικό δίκαιο
Διεύθυνση Σειράς: Κ. Παμπούκης. [Σειρά: Μακεδονική Ένωση Εμπορικού Δικαίου τ. 4]
Συγγραφέας: Μακεδονική Ένωση Εμπορικού Δικαίου, Κιάντος Βασίλειος
ISBN/ISSN: 978-960-301-269-6
© 1996
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Ο έλεγχος της ανώνυμης εταιρίας
€7,50
Ο έλεγχος της ανώνυμης εταιρίας
Διεύθυνση Σειράς: Κ. Παμπούκης. [Σειρά: Μακεδονική Ένωση Εμπορικού Δικαίου τ. 3]
Συγγραφέας: Μακεδονική Ένωση Εμπορικού Δικαίου, Παμπούκης Κωνσταντίνος Γ.
ISBN/ISSN: 978-960-301-245-9
© 1996
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου - CD Rom
€250,00
Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου - CD Rom
CD ROM - Έτη 1995 έως σήμερα - Ενοποιημένα λημματικά ευρετήρια - Επίκαιρες μελέτες - Γνωμοδοτήσεις - Νομολογία - Βιβλιογραφία
Συγγραφέας: Μακεδονική Ένωση Εμπορικού Δικαίου, CODEX - Ηλεκτρονική Σειρά (CD Rom)
ISBN/ISSN: 978-960-301-660-8
© 1995-2012
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Έννοια, λειτουργία και αποτελέσματα του αλληλόχρεου λογαριασμού
€4,50
Έννοια, λειτουργία και αποτελέσματα του αλληλόχρεου λογαριασμού
Διεύθυνση Σειράς: Κ. Παμπούκης. [Σειρά: Μακεδονική Ένωση Εμπορικού Δικαίου τ. 2]
Συγγραφέας: Μακεδονική Ένωση Εμπορικού Δικαίου, Κονδύλης Δημήτριος
ISBN/ISSN: 978-960-301-231-9
© 1995
Περισσότερες πληροφορίες 

Η αρχή της πλειοψηφίας στην Ανώνυμη Εταιρία
€7,50
Η αρχή της πλειοψηφίας στην Ανώνυμη Εταιρία
Μύθος και πραγματικότητα. 4ο πανελλήνιο συνέδριο εμπορικού δικαίου, Ναύπλιο 3-5 Νοεμβρίου 1994. Διεύθυνση Σειράς: Κ. Παμπούκης. [Σειρά: Μακεδονική Ένωση Εμπορικού Δικαίου τ. 1]
Συγγραφέας: Μακεδονική Ένωση Εμπορικού Δικαίου
ISBN/ISSN: 978-960-301-198-3
© 1995
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Προβλήματα από την εφαρμογή του νόμου της ανώνυμης εταιρίας και η ευρωπαϊκή ανώνυμη εταιρία
€26,50
Προβλήματα από την εφαρμογή του νόμου της ανώνυμης εταιρίας και η ευρωπαϊκή ανώνυμη εταιρία
3ο πανελλήνιο συνέδριο εμπορικού δικαίου, Ιωάννινα 30 Σεπτεμβρίου 1993
Συγγραφέας: Μακεδονική Ένωση Εμπορικού Δικαίου, Δικηγορικός Σύλλογος Ιωαννίνων
ISBN/ISSN: 978-960-301-159-2
© 1994
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Επισκόπηση εμπορικού δικαίου
€130,00
Επισκόπηση εμπορικού δικαίου
Ετήσιοι τόμοι δερματόδετοι (τιμή ανά τόμο)
Συγγραφέας: Μακεδονική Ένωση Εμπορικού Δικαίου
ISBN/ISSN: 1106-5729-1
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών


  • «« Αρχή
  • « Προηγούμενο
  • 1
  • Επόμενο »
  • Τέλος »»
Αποτελέσματα 1 - 16 Από 16
Σύνθετη αναζήτηση
Προσφορές

Εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης
Καλάθι αγορών
Η βιβλιοθήκη μου

iPhone Apps
Σάκκουλα Α.Ε. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Υπολογισμός Τόκων - iOS App
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook