Ελληνικά English
| | | |

Η πραγματογνωμοσύνη στην κτηματολογική δίκη | Εθνικό κτηματολόγιο


Η πραγματογνωμοσύνη στην κτηματολογική δίκη | Εθνικό κτηματολόγιο
Η πραγματογνωμοσύνη στην κτηματολογική δίκη | Εθνικό κτηματολόγιο

Το Διατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Α.Π.Θ. «Κτηµατολόγιο: Νοµικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις»,
το Κέντρο Κτηµατολογικών Μελετών (ΚΕ.ΚΤΗ.ΜΕ.)
και οι Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

µε την υποστήριξη του περιοδικού Επιθεώρηση Ακινήτων
συνδιοργανώνουν ηµερίδα µε θέµα:

Η ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η συµβολή του αγρονόµου τοπογράφου µηχανικού στο Εθνικό Κτηµατολόγιο

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Αρρυθµίες και προοπτικές

Πέµπτη 28 Μαρτίου 2019
(Μέρος Α΄: ώρα 5:00 µ.µ. - Μέρος B΄: ώρα 6:30 µ.µ.)

Αίθουσα εκδηλώσεων Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών,
οδός Εθν. Αµύνης, αριθ. 2, Θεσσαλονίκη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΕΡΟΣ Α΄

Η ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η συμβολή του αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού στο Εθνικό Κτηματολόγιο

17:00-17:05
Προσέλευση-εγγραφές συνέδρων για τη χορήγηση πιστοποιητικών παρακολούθησης

17:05-17:10
Κήρυξη έναρξης εργασιών της ημερίδας από τον Διευθυντή του ΔΠΜΣ «Κτηματολόγιο» και Πρόεδρο του ΚΕΚΤΗΜΕ Καθηγητή Γεώργιο Διαμαντόπουλο

17:10-17:25
Απόστολος Αρβανίτης, Καθηγητής Πολυτεχνείου ΑΠΘ

Ο ρόλος του αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού σήμερα στο Κτηματολόγιο

17:25-17:45
Μαρία Περτσελάκη, Δρ.Ν. Πάρεδρος

Η πραγματογνωμοσύνη στην πολιτική δίκη

17:45-18:00
Νικόλαος Γεωργάκης, Αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός

Η πραγματογνωμοσύνη στην κτηματολογική δίκη

18:00-18:15
Χρήστος Ζαβρακλής, Δικηγόρος, ΜΔΕ ΔΠΜΣ Κτηματολόγιο

Οι μονάδες εμβαδομέτρησης στην πραγματογνωμοσύνη κτηματολογικής δίκης

18:15-18: 30 Παρεμβάσεις-ερωτήσεις-συζήτηση

ΜΕΡΟΣ Β΄

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Αρρυθμίες και προοπτικές

18:30-18:45
Παρουσίαση του νέου περιοδικού Επιθεώρηση ΑΚΙΝΗΤΩΝ από τον επιστημονικό διευθυντή του Καθηγητή Γεώργιο Διαμαντόπουλο

18:45-19:00
Αικατερίνη Μπάτζιου-Καρακάση, Πρόεδρος Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Εθνικό Κτηματολόγιο: Η συμβολή του συμβολαιογράφου

19:00-19:15
Ευστάθιος Κουτσοχήνας, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Εθνικό Κτηματολόγιο: Η εμπειρία του δικηγόρου

19:15-19:30
Κωνσταντία Εμμανουηλίδου, Εφέτης, τ. Κτηματολογικός Δικαστής

Εθνικό Κτηματολόγιο: Η οπτική του κτηματολογικού δικαστή

19:30-20:00 Παρεμβάσεις-ερωτήσεις-συζήτηση

Διευθύνει ο Καθηγητής Νομικής Γεώργιος Διαμαντόπουλος

Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης της ημερίδας, ενώ η είσοδος/συμμετοχή είναι δωρεάν

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account