Ελληνικά English
| | | |

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο


Δάνεια σε ελβετικό φράγκο
Δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου - Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Δάνεια σε ελβετικό φράγκο», στις 28/03/2019, ημέρα Πέμπτη, και ώρες 16:00-21:00.

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε Δικηγόρους, Δικαστικούς λειτουργούς, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, και εν γένει σε νομικούς που ασχολούνται με τα δάνεια σε ξένο νόμισμα ή έχουν ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό ενδιαφέρον σε ζητήματα τραπεζικού δικαίου και δικαίου προστασίας του καταναλωτή.

ΣΚΟΠΟΣ

Το ακανθώδες ζήτημα των δανείων σε ελβετικό φράγκο απασχολεί έντονα τη νομική (και όχι μόνο) επικαιρότητα ήδη από το 2014. Το γενικότερο ενδιαφέρον έγκειται στο γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου των ετών 2006-2009 συνήφθησαν στην Ελλάδα περίπου 65.000 συμβάσεις δανείου σε ελβετικό φράγκο με συναλλαγματική ισοτιμία που ανερχόταν κατά μέσο όρο στο 1,60, ενώ σήμερα η ισοτιμία ανέρχεται περίπου στο 1,12.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εξοπλιστούν οι συμμετέχοντες με εξειδικευμένες και ενδελεχείς γνώσεις γύρω από το δυσχερές νομικό ζήτημα των δανείων σε ελβετικό φράγκο, να κατανοήσουν την σχετική προβληματική και να καταφέρουν να αξιολογήσουν τις πιθανές λύσεις.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Α. Εισαγωγικά

I) Τι είναι τα δάνεια σε ξένο νόμισμα

II) Ιδιαιτερότητες και χαρακτηριστικά των δανείων σε ελβετικό φράγκο

III) Ιστορική αναδρομή

1. Η συναλλαγματική ισοτιμία φράγκου-ευρώ από το 2000 έως σήμερα

2. Το επιτόκιο LIBOR από το 2006 έως σήμερα

IV) Παραδείγματα δανείων – η επίπτωση της διακύμανσης της ισοτιμίας στη δόση και το άληκτο κεφάλαιο

Β. Ισχύον νομοθετικό πλαίσιο

Ι) Οδηγία 2014/17 (άρθρα 23-24)

ΙΙ) Νόμος 4438/2016 (άρθρο 22)

ΙΙΙ) ΠΔ/ΤΕ 2501/2002 (Κεφ. Β.2. περ. x και xi)

Γ. Οι (πιθανές) νομικές βάσεις προστασίας του δανειολήπτη

Ι) Άρθρο 2 του ν.2251/1994: καταχρηστικότητα των ΓΟΣ συναλλαγματικής ισοτιμίας

ΙΙ) Άρθρο 228 ΑΚ: αναπροσαρμογή των συμβατικών παροχών κατ’ εφαρμογήν της αρχής της καλής πίστης

ΙΙΙ) Άρθρο 338 ΑΚ: απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών

ΙV) Λοιπές νομικές βάσεις (άρθρο 8 ν.2251/1994: ευθύνη παρέχοντος υπηρεσίες, άρθρα 9α επ. ν.2251/1994: αθέμιτες εμπορικές πρακτικές κλπ.)

Δ. Νομολογία

Ι) Οι αποφάσεις του ΔικΕΕ

ΙΙ) Ο διχασμός της νομολογίας των ελληνικών δικαστηρίων της ουσίας

ΙΙΙ) Παρέκβαση – Η σύσταση/πόρισμα του Συνηγόρου του Καταναλωτή

ΙV) Επικαιρότητα: το ζήτημα των δανείων σε ελβετικό φράγκο ενώπιον του Αρείου Πάγου

1. Επί ατομικής δίκης: αναμονή έκδοσης απόφασης της Ολομέλειας ΑΠ

2. Επί συλλογικής δίκης: αναμονή συζήτησης ενώπιον του ΑΠ

3. Νομοθετική ρύθμιση του ζητήματος μετά την έκδοση απόφασης του ΑΠ;

V) H από 20.12.2018 απόφαση του ΕΔΑΔ (υπόθεση MERKANTIL CAR ZRT. against Hungary)

Ε. Συμπεράσματα - Συνολική αποτίμηση

I) Αποτίμηση: αδιαφάνεια των όρων ή απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών;

II) Ποια είναι εν τέλει η δίκαιη λύση;

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Η Αιμιλία Γ. Ευθυμίου είναι πτυχιούχος Νομικής του ΑΠΘ, κάτοχος ΜΔΕ στο Δίκαιο προστασίας καταναλωτή και Διδάκτωρ Εμπορικού Δικαίου της Νομικής ΔΠΘ. Τα τελευταία χρόνια διδάσκει προπτυχιακά μαθήματα στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ως Ακαδημαϊκός Υπότροφος του ΤΕΙ ΑΜΘ. Επίσης, διδάσκει τα μεταπτυχιακά μαθήματα «Ηλεκτρονικό εμπόριο» και «Τραπεζικό δίκαιο» στο ΠΜΣ «Οικονομικά και Δίκαιο των Επιχειρήσεων» του ΤΕΙ ΑΜΘ. Είναι τακτικός συνεργάτης στο νομικό περιοδικό Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου (ΧρΙΔ) και έχει συγγράψει πληθώρα μελετών και σχολίων επί δικαστικών αποφάσεων, με έμφαση στα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Έχει εκδώσει δύο μονογραφίες: 1) Η συγκριτική διαφήμιση, εκδόσεις Π.Ν. Σάκκουλα, Αθήνα, 2016 και 2) Η αρχή της διαφάνειας στο δίκαιο των Γ.Ο.Σ., εκδόσεις Π.Ν. Σάκκουλα, Αθήνα, 2013.

Για περισσότερες πληροφορίες επί του σεμιναρίου επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2103623506, ώρες 09:30-17:30, ή αποστείλατε e-mail στο seminars@cecl.gr.

Ημερομηνία διεξαγωγής:

28/03/2019

Ώρες υλοποίησης σεμιναρίου:

16:00-21:00

Τόπος διεξαγωγής: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (Ακαδημίας 43, Αθήνα)

Αξία συμμετοχής:

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 100 €

Για νομικά πρόσωπα: 130 €

Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής: 22/03/2019

Όσοι εγγραφούν έως 11/03/19, θα λάβουν 15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες επί του σεμιναρίου επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2103623506, ώρες 09:30-17:30, ή αποστείλατε e-mail στο seminars@cecl.gr.

Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο seminars@cecl.gr. Παρακαλείσθε για την έγκαιρη αίτηση συμμετοχής σας, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account