Σ. Χριστοφορίδης, Επαγγελματικό ποδόσφαιρο, 2011


Σ. Χριστοφορίδης, Επαγγελματικό ποδόσφαιρο, 2011

Το ποδόσφαιρο, αφού «εκτέθηκε» ανεπανόρθωτα για τους γνωστούς λόγους τους τελευταίους μήνες, εκτίθεται πλέον στα ράφια των Eκδόσεων Σάκκουλα.
Ένα βιβλίο με βασικό σκοπό να αποκαταστήσει το τρωθέν κύρος του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, μετά τη λαίλαπα των αποκαλύψεων για τα “στημένα” παιχνίδια, αποδεικνύοντας ότι στο ελληνικό ποδόσφαιρο υπάρχουν νόμοι, όργανα και θεσμοί. Παρουσιάζονται οι Ανεξάρτητες Αρχές (ΕΕΑ, ΑΣΕΑΔ κλπ) τα Δικαιοδοτικά και τα Πειθαρχικά Όργανα, τα Διεθνή Όργανα (CAS, UEFA).
Κυρίως όμως υποδεικνύονται χρηστικοί τρόποι, μέσα από θεωρητική ανάλυση, παραπομπή σε νομολογία (μέρος της οποίας, κυρίως αδημοσίευτη, περιλαμβάνεται στο παρόν πόνημα) και υποδείγματα δικογράφων και υπομνημάτων, προκειμένου αφενός οι δανειστές των ΠΑΕ να μπορούν να διεκδικήσουν τα οφειλόμενα, αφετέρου οι ΠΑΕ να μπορούν να αμυνθούν όταν βάλλονται από τους διεκδικητές των οφειλομένων ή όταν θέλουν να προστατεύσουν τα συμφέροντά τους.
Παράλληλα παρατίθενται τα κόστη των παραβόλων κατάθεσης των προσφυγών και των εξόδων εν γένει για παράσταση στις Αθλητικές Επιτροπές, καθώς και χρονοδιαγράμματα ως την έκβαση τελεσίδικων αποφάσεων.
Ένα βιβλίο για δικηγόρους, δικαστές, διοικητικούς παράγοντες, μάνατζερ, ποδοσφαιριστές, προπονητές, δημοσιογράφους, ανθρώπους του αθλητισμού εν γένει.

Edition info

Title
Επαγγελματικό ποδόσφαιρο
Θεωρία - Νομολογία - Υποδείγματα
© 2011
Author
ISBN
978-960-445-742-7
Pages
XIV + 257
Price
€ 28.00
In stock

Table of contents   +

Προλογικό σημείωμα

Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

1.1 ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΘΛΗΤΕΣ

I. Οι συμβάσεις με επαγγελματίες αθλητές

II. Τα χρεόγραφα που συνοδεύουν τα δεύτερα συμφωνητικά

III. Ο τύπος της επίσημης σύμβασης με ποδοσφαιριστή

IV. Οι συμβάσεις με ερασιτέχνες αθλητές

V. Τα ανταλλάγματα του ερασιτεχνικού σωματείου

VI. Το δικαίωμα του ερασιτεχνικού σωματείου έναντι της Π.Α.Ε. στα τροφεία

1.2 ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ

I. Οι συμβάσεις με επαγγελματίες προπονητές

II. Η καταγγελία της σύμβασης

1.3 ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΒΟΗΘΟΥΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ – ΣΚΑΟΥΤΕΡ

I. Οι συμβάσεις με επαγγελματίες βοηθούς προπονητές

1.4 ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ, ΓΙΑΤΡΟΥΣ

I. Οι συμβάσεις με φυσικοθεραπευτές και γιατρούς

1.5 ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΜΑΝΑΤΖΕΡ – ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ

I. Οι συμβάσεις αθλητή με μάνατζερ

II. Οι συμβάσεις Π.Α.Ε. με μάνατζερ

III. Η διάκριση των δύο συμβάσεων

1.6 ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

I. Οι συμβάσεις με εταιρίες ένδυσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΤΑ ΑΥΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

2.1 ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

I. Τα δικαιώματα της Π.Α.Ε. στο σήμα

II. Το σήμα φήμης. Η άμυνα της Π.Α.Ε. σε περίπτωση παραβίασης των

δικαιωμάτων της επί του σήματος

III. Ο τρόπος εκχώρησης των δικαιωμάτων επί του σήματος

2.2 ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ Π.Α.Ε. ΣΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΧΟΡΗΓΙΩΝ

I. Η σπουδαιότητα των χορηγών και οι παροχές τους

2.3 ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ Π.Α.Ε. ΣΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ι. Ο ζωογόνος ρόλος της διαφήμισης για τις ομάδες

ΙΙ. Η καταβολή τέλους διαφήμισης στον αρμόδιο Δήμο

2.4 ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ Π.Α.Ε. ΣΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

I. Η κοινή τηλεοπτική διαχείριση

II. Τα ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα του Κυπέλλου και των ευ­ρωπαϊκών

διοργανώσεων

III. Η ημέρα και η ώρα μετάδοσης

IV. Τα ραδιοφωνικά δικαιώματα, τα δικαιώματα μετάδοσης μέσω internet και

μέσω κινητών τηλεφώνων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ­ΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

3.1 Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ι. Οι βασικές αρμοδιότητες της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού

ΙΙ. Τι συμβαίνει στην πράξη

ΙΙΙ. Η αύξηση των ποσοστών συμμετοχής του ερασιτεχνικού σωματείου στη

μετοχική σύνθεση της Π.Α.Ε

IV. Το ιδιότυπο σχήμα της «Λέσχης Φίλων του ΑΡΗ» και η έγκρισή του από την

Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, ως απαρχή νέων μοντέλων διοίκη-

σης στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο

V. Η αρμοδιότητα της κατάπτωσης των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής

VI. Λοιπές αρμοδιότητες της Ε.Ε.Α

3.2 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΤΟΠΙΝΓΚ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.)

I. Η σύνθεση του ΕΣΚΑΝ

II. Οι αρμοδιότητες του Ε.Σ.ΚΑ.Ν

3.3 Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ (Δ.Ε.Α.Β.)

I. Η σύνθεση και σύσταση της Δ.Ε.Α.Β

II. Το έργο της Δ.Ε.Α.Β

III. Η περαιτέρω συμβολή της Δ.Ε.Α.Β

3.4 ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

I. Η σύνθεση και σύσταση του Ελεγκτικού Συμβουλίου

II. Το έργο του Ελεγκτικού Συμβουλίου

III. Η διενέργεια των ελέγχων

3.5 ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΥΣΕΩΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (Α.Σ.Ε.Α.Δ.)

I. Η σύνθεση και σύσταση του Α.Σ.Ε.Α.Δ

II. Οι αρμοδιότητες του Α.Σ.Ε.Α.Δ

III. Το Τμήμα του Α.Σ.Ε.Α.Δ. στη Θεσσαλονίκη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ

I. Η δυνατότητα διεκδίκησης των οφειλομένων από πλευράς αθλητή ή προπονητή

4.2 Η ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ

I. Έκδοση εκτελεστού τίτλου από χρεόγραφα ή ιδιωτικά έγ­γραφα

II. Δυνατότητες είσπραξης μέσω εκτελεστού τίτλου

A. Κατάσχεση εις χείρας τρίτου κατά ομάδας Superleague (Α΄ Εθνικής)

a. Κατάσχεση εις χείρας τρίτου για απαίτηση από τηλεοπτικά δικαιώματα,

όπου τρίτος η SUPER­LEAGUE, η ΕΡΤ Α.Ε. κ.λπ

β. Τα ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα του πρω­ταθλήματος

γ. Η κεντρική τηλεοπτική διαχείριση

δ. Τα ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα των ευ­ρωπαϊκών διοργανώσεων

ε. Τα ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα του Κυ­πέλλου Ελλάδας

στ. Η δυνατότητα κατάσχεσης εσόδων από εκ­μετάλλευση διαφημιστικού

χρόνου

Β. Κατάσχεση εις χείρας τρίτου κατά ομάδας Foot­ballleague και Foot

ballleague 2 (ομάδας Β΄ ή Γ΄ Εθνικής)

α. Κατάσχεση εις χείρας τρίτου για απαίτηση από ραδιοτηλεοπτικά δικαιώ-

ματα όπου τρίτος είναι η FOOTBALL LEAGUE, FOOTBALL LEAGUE 2, η ΕΡΤ

Α.Ε. και η ΟΤΕ Α.Ε. για τους αγώνες που μεταδίδονται τηλεοπτικά από το

CONΝ-X TV, συνδρομητικό τηλεοπτικό κανάλι που έχει δημιουργήσει ο ΟΤΕ

β. Τα ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα του πρω­ταθλήματος

Γ. Κατάσχεση εις χείρας τρίτου για όλες τις ομάδες ανεξαρτήτως επαγγελμα-

τικής κατηγορίας

ΙΙΙ. Η διαδικασία και η δικονομία της κατάσχεσης εις χείρας τρί­του

Α. Tα διακυβεύματα της δυνατότητας είσπραξης μέσω κατασχέσεων εις

χείρας τρίτου

Β. Η ορθολογική προσέγγιση της δυνατότητας εί­σπραξης μέσω κατασχέ-

σεων εις χείρας τρίτου

Γ. Η μη υποβολή δήλωσης στο Ειρηνοδικείο από πλευράς τρίτου

Δ. Η αναζήτηση των φερέγγυων «τρίτων»

IV. Κατάσχεση σε βάρος της κινητής και ακίνητης περιουσίας της οφειλέτιδας

Π.Α.Ε.

A. Η κατάσχεση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Π.Α.Ε

V. Αίτηση στην ΕΕΑ για κατάπτωση εγγυητικής

A. Η διαδικασία της αίτησης για κατάπτωση εγγυητι­κής επιστολής

B. Η μη αναγνώριση των τελεσίδικων αποφάσεων των Επιτροπών

Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών

Γ. Η δικονομία της συζήτησης της αίτησης κατάπτω­σης

Δ. Ο τρόπος πληρωμής από την κατάπτωση της εγ­γυητικής

Ε. Τα ένδικα μέσα

ΣΤ. Το καθεστώς σε περίπτωση που οι απαιτήσεις τρί­του ανάγονται σε εποχή

που αντί της Π.Α.Ε. υπήρχε το Ιδρυτικό Αθλητικό Σωματείο ή Τμήμα

Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών

VI. Σύγκριση της κατάσχεσης εις χείρας τρίτου με την αίτηση κατάπτωσης της

εγγυητικής επιστολής

4.3 ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ Π.Α.Ε

I. Η εκχώρηση απαίτησης από πλευράς Π.Α.Ε. ως τρόπος αποπληρω­μής

4.4 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΟΚΡΑΤΗΣΗ

I. Οι ποινικές κυρώσεις και η δυνατότητα προσωποκράτησης σε βάρος των

νομίμων εκπροσώπων των Π.Α.Ε

4.5 Η ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Π.Α.Ε

I. Η δυνατότητα συντηρητικής κατάσχεσης της περιουσίας μίας Π.Α.Ε

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

5.1 ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗΝ Α΄ ΒΑΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ Α.

Ν. 2725/1999 ΜΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗ­ΤΙΚΟ

I. Το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, σύμφωνα με το άρθρο 95 Ν. 2725/1999

Οι Επιτροπές Επίλυσης Oικονομικών Διαφορών

II. Τα ιδιωτικά συμφωνητικά μεταξύ Π.Α.Ε. και αθλητών

III. Η ισχύς των παραρτημάτων – αντεγγράφων

IV. Οι κρίσιμες εφαρμοστέες διατάξεις για την κατάθεση προ­σφυγής στην Πρω-

τοβάθμια Οικονομική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. - Οι απαι­τούμενες προϋποθέσεις

V. Τα παράβολα κατάθεσης προσφυγής στην Α΄ βάθμια Επιτροπή

VI. Η δικονομία άσκησης της προσφυγής στις Επιτροπές Επίλυ­σης Οικονο-

μικών Διαφορών

VII. Η κατάθεση έφεσης της απόφασης της Α΄ βάθμιας Επιτροπής

5.2 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΜΕΣΩ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΠΙ­ΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΑΦΟΡΩΝ

I. Η εκτέλεση (ενεργοποίηση) των αποφάσεων αφαίρεσης βαθμών

II. Η δικονομία και η διαδικασία ενεργοποίησης των επιβληθει­σών ποινών

III. Το τελικό συμπέρασμα

IV. Η δυνατότητα είσπραξης τόκων μέσω της ενεργοποίησης

V. Η βραδύτητα της διαδικασίας ενεργοποίησης των ποινών - οι εναλλακτικές

λύσεις 71.

5.3 Η ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΩΣ ΜΕΣΟ

ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

I. Το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο

II. Η δικονομία της εμπλοκής στη χορήγηση πιστοποιητικού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΦΙΛΑ­ΘΛΩΝ

6.1 ΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

I. Αγώνες Πρωταθλήματος

II. Αγώνες Κυπέλλου Ελλάδος

III. Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

6.2 ΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΦΙΛΑΘΛΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο

ΕΠΙΜΕΤΡΟ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

1. Ανεπίσημο συμβόλαιο (παράρτημα) Αθλητή με Π.Α.Ε

2. Αγωγή για αμοιβή γυμναστή

3. Εσωτερικός κανονισμός Π.Α.Ε. – ποδοσφαιριστών

4. Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταγραφής ανήλικου ποδοσφαιριστή από Α.Σ

5. Ιδιωτικό συμφωνητικό Π.Α.Ε. με ανήλικο ερασιτέχνη αθλητή

6. Εξώδικο Αθλητικού Σωματείου για απαίτηση τροφείων

7. Προσφυγή ερασιτεχνικού σωματείου για απαίτηση τροφείων

8. Σύμβαση Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών με βοηθό προ­πονητή – scouter

9. Σύμβαση με φυσιοθεραπευτή

10. Σύμβαση Π.Α.Ε. με διαμεσολαβητή – μάνατζερ

11. Σύμβαση εκχώρησης του σήματος

12. Σύναψη Σύμβασης licensing με Π.Α.Ε

13. Σύμβαση χορηγίας

14. Σύμβαση παραχώρησης αποκλειστικών δικαιωμάτων δια­φημιστικής εκμε-

τάλλευσης

15. Σύμβαση για τηλεοπτική διαχείριση

16. Απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής Α.Σ. στην από­κτηση μετοχών πέ-

ραν του εκ του ν. 2725/1999 προβλεπομένου ποσοστού 10%

17. Απόσπασμα πρακτικού της ΕΕΑ περί αυξήσεως ποσοστού Ερασιτέχνη

18. Αίτηση αναστολής και ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής ποδοσφαιριστή

19. Κατάσχεση εις χείρας τρίτου για παρούσες και μελλοντικές απαιτήσεις

20. Δήλωση τρίτου σε Ειρηνοδικείο

21. Δήλωση τρίτου στο Ειρηνοδικείο

22. Ανακοπή 933 ΚΠολΔ κατά θετικής δήλωσης επί κατάσχεσης εις χείρας τρίτου

23. Άρση κατασχετηρίου

24. Αίτηση κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής

25. Απόσπασμα πρακτικού της ΕΕΑ με το οποίο αποφασίζεται η κατάπτωση εγ-

γυητικής επιστολής

26. Σύμβαση εκχώρησης απαίτησης Π.Α.Ε. προς ποδοσφαιριστή με παράλληλη

μετάφραση του κειμένου στα αγγλικά, για απαιτήσεις που αφο­ρούν τους

αλλοδαπούς αθλητές

27. Εξώδικη κλήση

28. Ένορκη βεβαίωση

29. Αίτηση για ενεργοποίηση ποινής

30. Δικαιολογητικά για χορήγηση άδειας συμμετοχής στο πρω­τάθλημα

31. Σύμβαση Π.Α.Ε. με ραδιόφωνο

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Βιβλιογραφία

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Α. Καραΐνδρου/Ι. Κατράς/Σ. Μαυρίδης..., Μισθώσεις, 2η έκδ., 2021
Series: Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων, #1
Η επίδραση του Covid-19 στο πεδίο των μισθώσεων σε ουσιαστικό, δικονομικό και δημοσιονομικό επίπεδο- εμπλουτισμένη και επαυξημένη έκδοση
Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου, 2018
Από τα περιεχόμενα του έτους 2018: ΜΕΛΕΤΕΣ Α. Καραγκουνίδης, Δάνεια μετόχων στην ανώνυμη εταιρία και μεταχείρισή τους στην πτώχευση σ.  187 Α. Μπεχλιβάνης, Ελαττωματικές...
Χ. Παπαδάκης, Εγχειρίδιο Εμπορικών Μισθώσεων, 2η έκδ., 2016
Η νέα έκδοση του παρόντος αντιμετωπίζει με πληρότητα όλα τα ζητήματα που προκύπτουν από τις εμπορικές μισθώσεις, όπως αυτές ρυθμίστηκαν με τον ν. 4242/2014 και άλλες...
Ε. Ρίζος, Συμβάσεις Ξενοδόχων - Ταξιδιωτικών πρακτόρων, 2016
Στο βιβλίο αυτό αναλύεται η, ελλιπώς ρυθμισμένη στο ελληνικό δίκαιο, ξενοδοχειακή σύμβαση και οι επιμέρους μορφές της, δηλαδή οι συμβάσεις μεταξύ ξενοδόχων και ταξιδιωτικών...