Ελληνικά English
| | | |

Journal issues


Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου, 4 (2018)

Edition info

Journal
Year
2018
Issue number
4
Price
€ 65.00
In stock

Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου, 4 (2018)


Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου, 4 (2018)

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 4/2018:

Μελέτη

Γ. Ι. Συλίκος, Η άμυνα ως λόγος αποκλεισμού του αδίκου (Μέρος Πρώτο), σ. 999

Νομολογία

 • Απαγορευμένα αποδεικτικά μέσα, ΑΠ 1093/2018 (Τμ. ΣΤ΄), σ. 765
 • Απάτη και Εκβίαση, ΟλΑΠ 1/2018, σ. 893, ΑΠ 1482/2018 (Τμ. Ζ΄), σ. 863, ΑΠ 1236/2018 (Τμ. Ε΄),
 • σ. 842, ΣυμβΑΠ 1100/2018 (Τμ. ΣΤ΄), σ. 848, ΣυμβΑΠ 538/2018 (Τμ. Ε΄), σ. 861, ΑΠ 343/2018
 • (Τμ. Ζ΄), σ. 879, ΑΠ 417/2018 (Τμ. Ε΄), σ. 909, ΑΠ 796/2018 (Τμ. Ε΄), σ. 914
 • Πλαστογραφία πτυχίου, ΑΠ 420/2018 (Τμ. Ε΄), σ. 899
 • Ψευδής βεβαίωση από Δικαστικό Επιμελητή, ΑΠ 1092/2018 (Τμ. Ε΄), σ. 927
 • Διατάραξη της ασφάλειας της οδικής συγκοινωνίας, ΑΠ 17/2018 (Τμ. Ε΄), σ. 931
 • Πτωχευτικό Ποινικό Δίκαιο, ΑΠ 1156/2018 (Τμ.Ζ΄), σ. 989
 • Ληστρική κλοπή, ΑΠ 834/2018 (Τμ. Ε΄), σ. 945
 • Μετατροπή της ποινής, ΑΠ 1076/2018 (Τμ. ΣΤ΄), σ. 828
 • Δοσοποίηση, ΑΠ 1109/2018 (Τμ. Ζ΄), σ. 831

Ακάλυπτες Επιταγές, Συστηματική Συλλογή Νομολογίας

Αναβολή, Συστηματική Συλλογή Νομολογίας

Πολιτική Αγωγή, Συστηματική Συλλογή Νομολογίας

Edition info

Journal
Year
2018
Issue number
4
Price
€ 65.00
In stock

Table of contents   +

ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΕΥΧΟΥΣ 4/2018

Η ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

I. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ

ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ

i. Αναβολή κατά το άρθρο 349 ΚΠΔ

ΑΠ 1270/2018 (Τμ. Ζ΄)

ΑΠ 1482/2018 (Τμ. Ζ΄)

ΑΠ 421/2018 (Τμ. Ε΄)

ΑΠ 432/2018 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠ 2/2018 (Τμ. ΣΤ΄)

ii. Αναβολή για κρείσσονες αποδείξεις

ΑΠ 2/2018 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

i. Απαγορευμένα αποδεικτικά μέσα

ΑΠ 1093/2018 (Τμ. ΣΤ΄)

ii. Έγγραφα

ΑΠ 1482/2018 (Τμ. Ζ΄)

ΑΠ 901/2018 (Τμ. Ε΄)

ΑΠ 1200/2018 (Τμ. Ε΄)

iii. Μάρτυρες

ΑΠ 1093/2018 (Τμ. ΣΤ΄)

iv. Πραγματογνωμοσύνη

ΑΠ 896/2018 (Τμ. Ε΄)

v. Απολογία του κατηγορουμένου/Αγόρευση του συνηγόρου/Άρνηση νομικού χαρακτηρισμού και ισχυρισμοί για μεταβολή της κατηγορίας

ΑΠ 343/2018 (Τμ. Ζ΄)

ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ.

ΑΠ 126/2018 (Τμ. ΣΤ΄)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ

i. Δεδικασμένο

ΑΠ 988/2018 (Τμ. Ε΄)

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΠ 1472/2018 (Τμ. Β΄ Διακοπών Ποιν)

ΑΠ 1121/2018 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΠ 538/2018 (Τμ. Ε΄) (Συμβ)

II. ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΕΦΕΣΗ

ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ

ΑΠ 841/2018 (Τμ. Ε΄)

ΕΦΕΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΚΑΤΑ ΑΘΩΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΠ 1266/2018 (Τμ. Ζ΄)

III. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΑΠ 2/2018 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠ 914/2018 (Τμ. Ε΄)

ΑΠ 538/2018 (Τμ. E΄) (Συμβ)

ΑΠ 432/2018 (Τμ. ΣΤ΄)

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Α. ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

I. ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ

i. Υπαιτιότητα

Πραγματική Πλάνη

ΑΠ 217/2018 (Τμ. Ζ΄)

ΑΠ 538/2018 (Τμ. E΄) (Συμβ)

ii. Ικανότητα για καταλογισμό

Άρση ή ελάττωση της ικανότητας για καταλογισμό

ΑΠ 1111/2018 (Τμ. Ζ΄)

ΑΠ 1092/2018 (Τμ. Ε΄)

ΑΠ 802/2018 (Τμ. Ε΄)

II. ΑΔΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Λόγοι άρσης του αδίκου

Άμυνα

ΑΠ 783/2018 (Τμ. Ζ΄)

III. ΑΞΙΟΠΟΙΝΟ

Εξάλειψη του αξιόποινου

Έλλειψη έγκλησης

ΑΠ 1019/2018 (Τμ. ΣΤ΄)

Έγκληση από ανώνυμη εταιρία

ΑΠ 576/2018 (Τμ. Ε΄)

IV. ΜΟΡΦΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Συμμετοχή

Ηθική αυτουργία

ΑΠ 908/2018 (Τμ. ΣΤ΄)

Β. Η ΠΟΙΝΗ

I. ΕΛΑΦΡΥΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΠ 343/2018 (Τμ. Ζ΄)

ΑΠ 2/2018 (Τμ. ΣΤ΄)

II. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΠ 1200/2018 (Τμ. Ε΄)

ΑΠ 449/2018 (Τμ. ΣΤ΄)

III. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ

Μετατροπή συνολικής ποινής

ΑΠ 1076/2018 (Τμ. ΣΤ΄)

Δοσοποίηση

ΑΠ 1109/2018 (Τμ. Ζ΄)

IV. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ

ΑΠ 1482/2018 (Τμ. Ζ΄)

ΙΙ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ

Ανθρωποκτονία από αμέλεια

ΑΠ 785/2018 (Τμ. Z΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Απάτη/Απάτη επί Δικαστηρίου

ΑΠ 1236/2018 (Τμ. Ε΄)

ΑΠ 1100/2018 (Τμ. ΣΤ΄) (Συμβ)

Αυτοτελής ισχυρισμός εξάλειψης του αξιοποίνου

ΑΠ 538/2018 (Τμ. E΄) (Συμβ)

Εκβίαση

ΑΠ 1482/2018 (Τμ. Ζ΄)

ΑΠ 343/2018 (Τμ. Ζ΄)

Τοκογλυφία

ΑΠ 421/2018 (Τμ. Ε΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ

Πλαστογραφία και χρήση πλαστού εγγράφου

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Απάτη/κακουργηματική

ΟλΑΠ 1/2018 (Πλήρης Ποινική Ολομέλεια)

ΑΠ 420/2018 (Τμ. Ε΄)

ΑΠ 417/2018 (Τμ. Ε΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ

ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ψευδορκία μάρτυρα

ΑΠ 1142/2018 (Τμ. ΣΤ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ

ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ψευδορκία μάρτυρα/Ηθική αυτουργία σε ψευδορκία.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ

Πλαστογραφία και χρήση πλαστού

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Απάτη/Απάτη επί Δικαστηρίου

ΑΠ 796/2018 (Τμ. Ε΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ

Υπεξαγωγή εγγράφων

ΑΠ 1183/2018 (Τμ. Α΄ Διακοπών Ποιν)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.

Ψευδής βεβαίωση/από δικαστικό επιμελητή

ΑΠ 1092/2018 (Τμ. Ε΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διατάραξη της ασφάλειας της οδικής συγκοινωνίας

ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ

Επικίνδυνη σωματική βλάβη

ΑΠ 17/2018 (Τμ. Ζ΄)

ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ

Σωματικές βλάβες από αμέλεια/από υπόχρεο

ΑΠ 896/2018 (Τμ. Ε΄)

Σωματικές βλάβες από πρόθεση

ΑΠ 542/2018 (Τμ. ΣΤ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Ληστρική Κλοπή

ΑΠ 834/2018 (Τμ. Ε΄)

Κλοπή/κακουργηματική

ΑΠ 530/2018 (Τμ. Ε΄)

Υπεξαίρεση

ΑΠ 1309/2018 (Τμ. Ε΄)

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ

ΑΚΑΛΥΠΤΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ

ΑΠ 1210/2018 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠ 1030/2018 (Τμ. Ζ΄)

ΑΠ 988/2018 (Τμ. Ε΄)

ΑΠ 899/2018 (Τμ. Ε΄)

ΑΠ 292/2018 (Τμ. ΣΤ΄)

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

ΑΠ 1173/2018 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠ 368/2018 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠ 539/2018 (Τμ. ΣΤ΄)

ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΠ 1156/2018 (Τμ. Z΄)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΠ 1411/2018 (Τμ. ΣΤ΄)

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Δρ. Γεώργιος Ι. Συλίκος, Η άμυνα ως λόγος αποκλεισμού του αδίκου (Μέρος Πρώτο)

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΕΤΟΥΣ

Λημματικό Ευρετήριο

Αριθμητικό Ευρετήριο Αποφάσεων

Purchase

Add to cart  Add to cart
Add to wishlist  Add to wishlist

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account