Πρακτική εμπορικών μισθώσεων, 2001


Πρακτική εμπορικών μισθώσεων, 2001

Το CD ROM της σειράς CODEX, "Πρακτική εμπορικών μισθώσεων", καλύπτει όλο το φάσμα των εμπορικών μισθώσεων και περιλαμβάνει:

- κατ' άρθρο ερμηνεία του ΠΔ 34/1995 (ενημέρωση μέχρι και το ν. 2741/1999)
- νομολογιακή τεκμηρίωση και ειδική βιβλιογραφία
- δικόγραφα αγωγών, προτάσεων και εξώδικων δηλώσεων
- αποφάσεις ΑΠ

Το CD ROM της σειράς CODEX, "Πρακτική εμπορικών μισθώσεων", καλύπτει όλο το φάσμα των εμπορικών μισθώσεων και περιλαμβάνει:

- κατ' άρθρο ερμηνεία του ΠΔ 34/1995 (ενημέρωση μέχρι και το ν. 2741/1999)
- νομολογιακή τεκμηρίωση και ειδική βιβλιογραφία
- δικόγραφα αγωγών, προτάσεων και εξώδικων δηλώσεων
- αποφάσεις ΑΠ

Η "Πρακτική εμπορικών μισθώσεων" είναι σχεδιασμένη για τα λειτουργικά συστήματα Windows 95, 98, NT, 2000, Me και νεώτερα. Έκδοση singe user.

Edition info

Title
Πρακτική εμπορικών μισθώσεων
CD-ROM
© 2001
Author
ISBN
978-960-301-568-7
Price
€ 64.50
In stock
Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist