Ελληνικά English
| | | |

Books


Πολυκώδικας, 2019

Edition info

Title
Πολυκώδικας
Νομοθετικό συμπλήρωμα
σύμφωνα με τους Ν. 4585/2018, 4587/2018, 4590/2019, 4596/2019, 4598/2019, 4601/2019 και ΠΝΠ 31.12.2018 (ΦΕΚ Α΄ 216/24.12.2018, Α΄ 218/24.12.2018, Α΄ 17/7.2.2019, Α΄ 32/26.2.2019, Α΄ 36/1.3.2019, Α΄ 44/9.3.2019 και Α΄ 221/31.12.2018)
© 2019
Series
ISBN
978-960-568-957-5
Pages
56
Price
€ 2.00
In stock

Πολυκώδικας, 2019


Πολυκώδικας, 2019

Νομοθετικό Συμπλήρωμα σύμφωνα με τους Ν. 4585/2018, 4587/2018, 4590/2019, 4596/2019, 4598/2019, 4601/2019 και ΠΝΠ 31.12.2018 (ΦΕΚ Α΄ 216/24.12.2018, Α΄ 218/24.12.2018, Α΄ 17/7.2.2019, Α΄ 32/26.2.2019, Α΄ 36/1.3.2019, Α΄ 44/9.3.2019 και Α΄ 221/31.12.2018)

Edition info

Title
Πολυκώδικας
Νομοθετικό συμπλήρωμα
σύμφωνα με τους Ν. 4585/2018, 4587/2018, 4590/2019, 4596/2019, 4598/2019, 4601/2019 και ΠΝΠ 31.12.2018 (ΦΕΚ Α΄ 216/24.12.2018, Α΄ 218/24.12.2018, Α΄ 17/7.2.2019, Α΄ 32/26.2.2019, Α΄ 36/1.3.2019, Α΄ 44/9.3.2019 και Α΄ 221/31.12.2018)
© 2019
Series
ISBN
978-960-568-957-5
Pages
56
Price
€ 2.00
In stock

Table of contents   +

Π.Δ. 283/1985 «ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ»

Π.Δ. 258/1986 «ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

Ν. 1756/1988 «ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ»

N. 3528/2007 «ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ»

Ν. 2664/1998 «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Ν. 3869/2010 «ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ»

Ν. 4548/2018 «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ»

Ν. 3419/2005 «ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.)»

Content type

Categories

Purchase

Add to cart  Add to cart
Add to wishlist  Add to wishlist

Related editions

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account