Ποινικός Κώδικας (Ν. 4619/2019), 16η έκδ., 2023


Ποινικός Κώδικας (Ν. 4619/2019), 16η έκδ., 2023

Ο Νέος Ποινικός Κώδικας κυρώθηκε με τον Ν. 4619/2019 (ΦΕΚ Α΄ 95/11.6.2019) και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ίδιου νόμου, άρχισε να ισχύει από την 1η Ιουλίου 2019.

Στην παρούσα έκδοση περιλαμβάνεται το κείμενο του νέου ΠΚ πλήρως ενημερωμένο μέχρι και τον Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α΄ 83/3.4.2023) και αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο.

Edition info

Title
Ποινικός Κώδικας (Ν. 4619/2019)
Ιούνιος 2023 Ενημέρωση μέχρι και τον Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α΄ 83/3.4.2023)
© 2023
Series
Edition
16th ed.
ISBN
978-960-648-712-5
Pages
X + 228
Price
€ 10.00
In stock

Table of contents   +

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

(Ν. 4619/2019)

Άρθρο Πρώτο

ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Άρθρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Πρώτο: Ο Ποινικός Νόμος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δεύτερο: Το έγκλημα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τρίτο: Απόπειρα και συμμετοχή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τέταρτο: Ποινές και μέτρα ασφάλειας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Πέμπτο: Επιμέτρηση ποινής-104Β

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Έκτο: Η έκτιση των ποινών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Έβδομο: Λόγοι που εξαλείφουν το αξιόποινο - Παραγραφή ποινών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Όγδοο: Ειδικές διατάξεις για ανηλίκους

Δεύτερο ΒΙΒΛΙΟ

Ειδικό μέρος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Πρώτο: Προσβολές του δημοκρατικού πολιτεύματος-137Δ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δεύτερο: Προσβολές της διεθνούς υπόστασης της χώρας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τρίτο: Εγκλήματα κατά άλλων κρατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τέταρτο: Εγκλήματα κατά των πολιτειακών και πολιτικών οργάνων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Πέμπτο: Προσβολές κατά της πολιτειακής εξουσίας-182Α

Άρθρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Έκτο: Εγκλήματα κατά της δημόσιας τάξης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Έβδομο: Επιβουλή της θρησκευτικής ειρήνης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Όγδοο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ένατο: Εγκλήματα σχετικά με το νόμισμα, άλλα μέσα πληρωμής και ένσημα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δέκατο: Εγκλήματα σχετικά με τα υπομνήματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ενδέκατο: Εγκλήματα σχετικά με την απονομή δικαιοσύνης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δωδέκατο: Εγκλήματα σχετικά με την υπηρεσία-263Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δέκατο τρίτο: Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δέκατο τέταρτο: Εγκλήματα κατά συγκοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και άλλων κοινωφελών εγκαταστάσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δέκατο πέμπτο: Εγκλήματα κατά της ζωής και προσβολές του εμβρύου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δέκατο έκτο: Εγκλήματα κατά της σωματικής ακεραιότητας-315Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δέκατο έβδομο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δέκατο όγδοο: Εγκλήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δέκατο ένατο: Εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής -353

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εικοστό: Εγκλήματα σχετικά με την οικογένεια-306Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εικοστό πρώτο: Εγκλήματα κατά της τιμής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εικοστό δεύτερο: Προσβολές ατομικού απορρήτου και επικοινωνίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εικοστό τρίτο: Εγκλήματα κατά περιουσιακών αγαθών

Τρίτο ΒΙΒΛΙΟ

Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο Δεύτερο

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Ν. Μπιτζιλέκης, Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας, 2η έκδ., 2023
Συστηματική ανάλυση των εγκλημάτων κατά της ιδιοκτησίας - ενημερωμένο μέχρι και τον Ν. 4947/2022
Ν. Σαββίδης, Η πραγματογνωμοσύνη στην ποινική δίκη, 2023
Πλήρης ανάλυση του αποδεικτικού μέσου της πραγματογνωμοσύνης στην ποινική διαδικασία με έμφαση σε πρακτικά ζητήματα