Ελληνικά English
| | | |

Books


Ποινικός Κώδικας, 7η έκδ., 2019

Edition info

Title
Ποινικός Κώδικας
Σεπτέμβριος 2019: Ενημέρωση μέχρι και το Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α' 134/9.8.2019)
© 2019
Series
Edition
7th ed.
ISBN
978-960-648-007-2
Pages
Χ + 192
Price
€ 10.00
Out of print

Ποινικός Κώδικας, 7η έκδ., 2019


Ποινικός Κώδικας, 7η έκδ., 2019

Ο Νέος Ποινικός Κώδικας κυρώθηκε με τον Ν. 4619/2019 (ΦΕΚ Α΄ 95/ 11.6.2019) και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ίδιου νόμου, άρχισε να ισχύει από την 1η Ιουλίου 2019.

Στην παρούσα έκδοση περιλαμβάνεται το κείμενο του νέου ΠΚ πλήρως ενημερωμένο μέχρι και τον Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134/9.8.2019) και αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο.

Edition info

Title
Ποινικός Κώδικας
Σεπτέμβριος 2019: Ενημέρωση μέχρι και το Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α' 134/9.8.2019)
© 2019
Series
Edition
7th ed.
ISBN
978-960-648-007-2
Pages
Χ + 192
Price
€ 10.00
Out of print

Table of contents   +

ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διάγραμμα Περιεχομένων ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

Αλφαβητικό ευρετήριο

Content type

Categories

Purchase

Add to wishlist  Add to wishlist

Related editions

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account