Ελληνικά English
| | | |

Books


Πνευματική ιδιοκτησία, 5η έκδ., 2019

Edition info

Title
Πνευματική ιδιοκτησία
Βασική εμπορική νομοθεσία IV - Σεπτέμβριος 2019
Ελληνική νομοθεσία - Κοινοτική νομοθεσία - Διεθνείς συμβάσεις/Συνθήκες
© 2019
Editor
Series
Edition
5th ed.
ISBN
978-960-648-040-9
Pages
ΧΙΙ + 249
Price
€ 11.00
In stock

Πνευματική ιδιοκτησία, 5η έκδ., 2019


Πνευματική ιδιοκτησία, 5η έκδ., 2019

Στόχος του ανά χείρας τεύχους είναι να αποτελέσει ένα εύχρηστο εργαλείο μελέτης και έρευνας, για τους φοιτητές των Νομικών Σχολών αλλά για τον νομικό της πράξης, στο πλαίσιο της κοινής αρχής που διέπει όλη τη σειρά της «Βασικής Εμπορικής Νομοθεσίας», να παράσχει στο νομικό μια εύχρηστη, προσιτή και ενημερωμένη συλλογή νομοθετημάτων.

Edition info

Title
Πνευματική ιδιοκτησία
Βασική εμπορική νομοθεσία IV - Σεπτέμβριος 2019
Ελληνική νομοθεσία - Κοινοτική νομοθεσία - Διεθνείς συμβάσεις/Συνθήκες
© 2019
Editor
Series
Edition
5th ed.
ISBN
978-960-648-040-9
Pages
ΧΙΙ + 249
Price
€ 11.00
In stock

Table of contents   +

ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ – ΤΕΥΧΟΣ

I. Ελληνική νομοθεσία

ΙΙ. νομοθεσία της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΙΙΙ. Διεθνείς συμβάσεις/ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ευρετήριο

Content type

Categories

Purchase

Add to cart  Add to cart
Add to wishlist  Add to wishlist

Related editions

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account