Ελληνικά English
| | | |

Books


Ο Κανονισμός της Βουλής, 2η έκδ., 2017

Edition info

Title
Ο Κανονισμός της Βουλής
Εισαγωγή - Κείμενο - Θεματικό ευρετήριο
© 2017
Editor
Series
Issue number
30
Edition
2nd ed.
ISBN
978-960-568-688-8
Pages
ΧΙ + 268
Price
€ 8.00
In stock

Ο Κανονισμός της Βουλής, 2η έκδ., 2017


Ο Κανονισμός της Βουλής, 2η έκδ., 2017

Στον τόμο περιέχεται το Πρώτο Μέρος, το γνωστό και ως Κοινοβουλευτικό, του Κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων, δηλαδή οι ρυθμίσεις που διέπουν την οργάνωση και τη λειτουργία της. Προτάσσεται εκτενής εισαγωγή, στην οποία παρουσιάζονται, κατά σειρά, η σχετική συνταγματική πρόβλεψη, η διαδικασία επεξεργασίας και οι βασικές επιλογές του πρώτου Κανονισμού της μεταπολιτευτικής περιόδου, ο νέος Κανονισμός του Ιουνίου του 1987 και οι διαδοχικές, είκοσι πέντε συνολικά, τροποποιήσεις του, με την τελευταία να λαμβάνει χώρα τον Ιούνιο του 2017. Στο κείμενο του ισχύοντος Κανονισμού έχουν ενσωματωθεί όσες μεταβολές έχουν επέλθει στα τριάντα ακριβώς έτη από τη θέση του σε ισχύ με αναφορά στο έτος θέσπισης των επιμέρους διατάξεων. Προστέθηκε, επίσης, ο Κώδικας Δεοντολογίας των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Τον τόμο συμπληρώνει θεματικό ευρετήριο για να καταστεί η μελέτη του περισσότερο χρηστική.

Edition info

Title
Ο Κανονισμός της Βουλής
Εισαγωγή - Κείμενο - Θεματικό ευρετήριο
© 2017
Editor
Series
Issue number
30
Edition
2nd ed.
ISBN
978-960-568-688-8
Pages
ΧΙ + 268
Price
€ 8.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Content type

Categories

Purchase

Add to cart  Add to cart
Add to wishlist  Add to wishlist

Related editions

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account