Νομοκανονικά, 2 (2023)


Νομοκανονικά, 2 (2023)

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 2/2023:

ΜΕΛΕΤΕΣ – ΑΡΘΡΑ – ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Ι. Μ. ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ, Η Συνθήκη της Λωζάνης και το Οικουμενικό Πατριαρχείο

Δ. Η. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ, Τα εμπράγματα δικαιώματα των Μονών του Αγίου Όρους κατά το οθωμανικό δίκαιο

Ι. Μ. ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ, Ησυχαστήρια. Συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 50 § 2 β΄ Ν. 4559/2018. Γνωμοδότηση

Γ. Ι. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Συγκρότηση Μοναστηριακών Συμβουλίων στην Εκκλησία Κρήτης. Γνωμοδοτικό σημείωμα

Edition info

Journal
Year
2023
Issue number
2
Price
€ 40.00
In stock

Table of contents   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Συνεργάτες του τεύχους

Συντοµογραφίες

ΜΕΛΕΤΕΣ – ΑΡΘΡΑ – ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Ι. Μ. ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ, Η Συνθήκη της Λωζάνης και το Οικουμενικό Πατριαρχείο

Δ. Η. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ, Τα εμπράγματα δικαιώματα των Μονών του Αγίου Όρους κατά το οθωμανικό δίκαιο

Ι. Μ. ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ, Ησυχαστήρια. Συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 50 § 2 β΄ Ν. 4559/2018. Γνωμοδότηση

Γ. Ι. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Συγκρότηση Μοναστηριακών Συμβουλίων στην Εκκλησία Κρήτης. Γνωμοδοτικό σημείωμα

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ

Συμβουλίου της Επικρατείας 318/2022 Τμ. Α´ (με σχόλιο Ε. Μ. ΠΑΛΙΟΥ-ΡΑ)

Συμβουλίου της Επικρατείας 328/2022 Τμ. Δ´

Συμβουλίου της Επικρατείας 1977/2022 Τμ. Γ´ (με σχόλιο Ε. ΠΑΠΑΗΛΙΑ)

Συμβουλίου της Επικρατείας 630/2023 Τμ. Γ´ (με σημείωση Δ. Γ. ΚΡΕΜΠΕΝΙΟΥ)

Συμβουλίου της Επικρατείας 690/2023 Τμ. Ε´

Συμβουλίου της Επικρατείας 700/2023 Τμ. Γ´

Συμβουλίου της Επικρατείας 986/2023 Τμ. Γ´(με σχόλιο Γ. Π. ΖΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ)

Συμβουλίου της Επικρατείας 1072/2023 Τμ. Γ´ (με σχόλιο Θ. Χ. ΤΣΙΒΟΛΑ)

Αρείου Πάγου 1134/2022 Τμ. Α1 (με σχόλιο Α. Α. ΚΟΝΤΗ)

Τριμελούς Εφετείου Πατρών 112/2022 (με σημείωση Π. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥ-ΛΟΥ)

Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θηβών 15/2023 (με σχόλιο Γ. Ι. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ)

Μονομελούς Πρωτοδικείου Σάμου 84/2023

Ειρηνοδικείου Νεάπολης Λασιθίου 5/2023 (με σχόλιο Α. Α. ΚΟΝΤΗ)

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ – ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Γ. Κ. ΙΑΤΡΟΥ, Δ. Η. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ, Ο Τόμος του 1850 και η φαλκίδευσή του με τους νόμους Σ΄ και ΣΑ΄/1852, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα 2021, σσ. 284

Γ. Ι. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Αχιλλίου Πόλις, Εξαμηνιαία περιοδική έκδοση Ι. Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, τεύχ. 9 / Μάιος 2023, σσ. 482

Συνεργάτες του τεύχους

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής Εκκλησιαστικού Δικαίου, Νομική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Δικηγόρος, Ακαδημίας 45, 106 72 Αθήνα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, Διδάκτωρ Νομικής Πανεπιστημίου Χαϊδελβέργης- Μεταπτυχ. Δίπλωμα Εκκλησιαστικού Δικαίου Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Δικηγόρος, Καρυοφύλλη 18-20, 115 27 Αθήνα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΖΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, Μεταπτυχ. Δίπλωμα Εκκλησιαστικού Δικαίου Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Δικηγόρος, Βάλβη 3, 431 31 Καρδίτσα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΙΑΤΡΟΥ, Διδάκτωρ Νομικής - Δικηγόρος, Δ. Γούναρη 31-33, 262 21 Πάτρα

ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ, Ομότιμος Καθηγητής Εκκλησιαστικού Δικαίου Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Μπιζανίου 20, 152 37 Φιλοθέη

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α. ΚΟΝΤΗΣ, Διδάκτωρ Νομικής - Δικηγόρος, Λ. Δεκελείας 32, 143 43 Ν. Χαλκηδόνα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΡΕΜΠΕΝΙΟΣ, Διδάκτωρ Νομικής - Δικηγόρος, Πίνδου 33, 153 43 Αγία Παρασκευή

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Η. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ, Καθηγητής Κανονικού Δικαίου, Θεολογική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Διδάκτωρ Νομικής - Δικηγόρος, Αλεξάνδρου Σβώλου 34, 546 22 Θεσσαλονίκη

ΕΛΕΝΗ Μ. ΠΑΛΙΟΥΡΑ, Μεταπτυχ. Δίπλωμα Εκκλησιαστικού Δικαίου Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Δικηγόρος, Πανεπιστημίου 56, 106 78 Αθήνα

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ, Μεταπτυχ. Δίπλωμα Εκκλησιαστικού Δικαίου Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Δικηγόρος, Λεωφόρος Λαυρίου 150, 153 54 Γλυκά Νερά

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Χ. ΤΣΙΒΟΛΑΣ, Διδάκτωρ Νομικής - Δικηγόρος, Καβαλλότι 27 & Προπυλαίων, 117 42 Αθήνα

 
Add to cart Add to wishlist