Ελληνικά English
| | | |

Books


Κώδικας Συμβολαιογράφων, 2012

Edition info

Title
Κώδικας Συμβολαιογράφων
(Ν. 2830/2000)
© 2012
Editor
Series
ISBN
978-960-445-869-1
Pages
Χ + 158
Price
€ 10.00
In stock

Κώδικας Συμβολαιογράφων, 2012


Κώδικας Συμβολαιογράφων, 2012 Ο Κώδικας Συμβολαιογράφων της σειράς «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ» περιλαμβάνει το Νόμο 2830/2000 με τον οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας, καθώς και την Εισηγητική και Αιτιολογική Έκθεση αυτού. Ο Κώδικας Συμβολαιογράφων είναι πλήρως ενημερωμένος μέχρι και τους νόμους 3919/2011 (ΦΕΚ Α΄ 32/2-3-2011) και 4038/2012 (ΦΕΚ Α΄ 14/2-2-2012).

Edition info

Title
Κώδικας Συμβολαιογράφων
(Ν. 2830/2000)
© 2012
Editor
Series
ISBN
978-960-445-869-1
Pages
Χ + 158
Price
€ 10.00
In stock

Table of contents   +

ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Content type

Categories

Purchase

Add to cart  Add to cart
Add to wishlist  Add to wishlist

Related editions

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account