Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (Ν. 4620/2019), 13η έκδ., 2023


Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (Ν. 4620/2019), 13η έκδ., 2023

Ο Νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας κυρώθηκε με τον Ν. 4620/2019 (ΦΕΚ Α΄ 96/11.6.2019) και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ίδιου νόμου, άρχισε να ισχύει από την 1η Ιουλίου 2019.

Στην παρούσα έκδοση περιλαμβάνεται το κείμενο του νέου ΚΠΔ πλήρως ενημερωμένο μέχρι και τον Ν. 5003/2022 (ΦΕΚ Α΄ 230/14.12.2022) και αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο.

Edition info

Title
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (Ν. 4620/2019)
Δεκέμβριος 2022 Ενημέρωση μέχρι και τον Ν. 5003/2022 (ΦΕΚ Α΄ 230/14.12.2022)
© 2023
Series
Edition
13th ed.
ISBN
978-960-648-631-9
Pages
XIV + 390
Price
€ 12.00
In stock

Table of contents   +

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

(Ν. 4620/2019)

Άρθρο Πρώτο

ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Γενικοί ορισμοί

Άρθρα

Πρώτο Τμήμα: Ποινικά δικαστήρια και δικαστικά πρόσωπα.

Κεφάλαιο πρώτο: Ποινική δικαιοδοσία

Κεφάλαιο δεύτερο: Τα ποινικά δικαστήρια

Κεφάλαιο τρίτο: Αποκλεισμός, εξαίρεση και αποχή των δικαστικών προσώπων

Δεύτερο Τμήμα: Ποινική δίωξη.

Κεφάλαιο πρώτο: Γενικές διατάξεις

Κεφάλαιο δεύτερο: Εισαγγελείς οικονομικού εγκλήματος. -36

Κεφάλαιο τρίτο: Έναρξη και αναβολή της ποινικής δίωξης

Κεφάλαιο τέταρτο: Αποχή από την ποινική δίωξη. Αποχή υπό όρους

Κεφάλαιο πέμπτο: Έγκληση

Κεφάλαιο έκτο: Άδεια για δίωξη

Κεφάλαιο έβδομο: Δεδικασμένο

Κεφάλαιο όγδοο: Προδικαστικά ζητήματα

Τρίτο Τμήμα: Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Κεφάλαιο πρώτο: Νομιμοποίηση - Αρμοδιότητα

Κεφάλαιο δεύτερο: Απαιτήσεις σε βάρος του μηνυτή ή εγκαλούντα

Τέταρτο Τμήμα: Διάδικοι στην ποινική δίκη.

Άρθρα

Κεφάλαιο πρώτο: Γενικές διατάξεις

Κεφάλαιο δεύτερο: Κατηγορούμενοι

Κεφάλαιο τρίτο: Παριστάμενοι για την υποστήριξη της κατηγορίας

Κεφάλαιο τέταρτο: Δικαιώματα των διαδίκων

Πέμπτο Τμήμα: Αρμοδιότητα.

Κεφάλαιο πρώτο: Αρμοδιότητα καθ’ ύλη

Κεφάλαιο δεύτερο: Τοπική αρμοδιότητα

Κεφάλαιο τρίτο: Γενική διάταξη

Κεφάλαιο τέταρτο: Αρμοδιότητα σε περίπτωση συνάφειας και συναιτιότητας

Κεφάλαιο πέμπτο: Σύγκρουση της αρμοδιότητας και αρμοδιότητα κατά παραπομπή

Έκτο Τμήμα: Διαδικαστικές πράξεις.

Κεφάλαιο πρώτο: Αποφάσεις και πρακτικά

Κεφάλαιο δεύτερο: Εκθέσεις

Κεφάλαιο τρίτο: Κοινοποιήσεις και επιδόσεις

Κεφάλαιο τέταρτο: Προθεσμίες

Κεφάλαιο πέμπτο: Ακυρότητες

ΔΕΥΤΕΡΟ βιβλίο

Οι αποδείξεις

Κεφάλαιο Πρώτο: Γενικοί ορισμοί

Κεφάλαιο Δεύτερο: Ενδείξεις και αυτοψία

Κεφάλαιο Τρίτο: Πραγματογνώμονες και τεχνικοί σύμβουλοι

Κεφάλαιο Τέταρτο: Μάρτυρες

Κεφάλαιο Πέμπτο: Διερμηνείς

Τρίτο βιβλίο

Προδικασία

Πρώτο Τμήμα: Ανάκριση.

Κεφάλαιο πρώτο: Γενικοί ορισμοί

Άρθρα

Κεφάλαιο δεύτερο: Προκαταρκτική εξέταση

Κεφάλαιο τρίτο: Προανάκριση

Κεφάλαιο τέταρτο: Κύρια ανάκριση

Δεύτερο Τμήμα: Ανακριτικές πράξεις.

Κεφάλαιο πρώτο: Γενικές διατάξεις

Κεφάλαιο δεύτερο: Έρευνες. Ειδικές ανακριτικές πράξεις

Κεφάλαιο τρίτο: Κατάσχεση

Κεφάλαιο τέταρτο: Απολογία του κατηγορουμένου

Κεφάλαιο πέμπτο: Σύλληψη και προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου

Τρίτο Τμήμα: Ποινική συνδιαλλαγή - Ποινική διαπραγμάτευση

Τέταρτο Τμήμα: Διαδικασία στα δικαστικά συμβούλια.

Κεφάλαιο πρώτο: Συμβούλιο πλημμελειοδικών

Κεφάλαιο δεύτερο: Συμβούλιο εφετών - Σύνθεση και διαδικασία

Τέταρτο βιβλίο

Διαδικασία στο ακροατήριο

Πρώτο Τμήμα: Προπαρασκευαστική διαδικασία

Δεύτερο Τμήμα: Κύρια διαδικασία.

Κεφάλαιο πρώτο: Θεμελιώδεις αρχές της διαδικασίας

Κεφάλαιο δεύτερο: Καθήκοντα και δικαιώματα του διευθύνοντος τη συζήτηση

Κεφάλαιο τρίτο: Έναρξη της διαδικασίας στο ακροατήριο

Κεφάλαιο τέταρτο: Αποδεικτική διαδικασία

Κεφάλαιο πέμπτο: Τί ακολουθεί την αποδεικτική διαδικασία

Τρίτο Τμήμα: Ειδικοί κανόνες διαδικασίας.

Κεφάλαιο πρώτο: Στο πλημμελειοδικείο

Κεφάλαιο δεύτερο: Στο εφετείο

Κεφάλαιο τρίτο: Στα μικτά ορκωτά δικαστήρια

Πέμπτο βιβλίο

Ειδικές διαδικασίες

Άρθρα

Πρώτο Τμήμα: Συνοπτική διαδικασία.

Κεφάλαιο πρώτο: Ποινική διαταγή

Κεφάλαιο δεύτερο: Πλημμελήματα που καταλαμβάνονται επ’ αυτοφώρω

Δεύτερο Τμήμα: Διαδικασία κατά απόντων και φυγοδίκων.

Κεφάλαιο πρώτο: Πλημμελήματα

Κεφάλαιο δεύτερο: Κακουργήματα

Τρίτο Τμήμα: Δικαστική συνδρομή.

Κεφάλαιο πρώτο: Έκδοση

Κεφάλαιο δεύτερο: Άλλες περιπτώσεις δικαστικής συνδρομής

Έκτο βιβλίο

Ένδικα μέσα

Πρώτο Τμήμα: Γενικοί ορισμοί

Δεύτερο Τμήμα: Ένδικα μέσα κατά βουλευμάτων.

Κεφάλαιο πρώτο: Έφεση κατά βουλεύματος

Κεφάλαιο δεύτερο: Αίτηση αναίρεσης βουλεύματος

Τρίτο Τμήμα: Ένδικα μέσα κατά των αποφάσεων.

Κεφάλαιο πρώτο: Έφεση

Κεφάλαιο δεύτερο: Αναίρεση

Έβδομο βιβλίο

Έκτακτα ένδικα μέσα

Κεφάλαιο Πρώτο: Επανάληψη της διαδικασίας

Κεφάλαιο Δεύτερο: Αποζημίωση εκείνων που κρατήθηκαν και μετέπειτα αθωώθηκαν

Όγδοο βιβλίο

Εκτέλεση

Άρθρα

Κεφάλαιο Πρώτο: Αποφάσεις εκτελεστές

Κεφάλαιο Δεύτερο: Αναβολή και διακοπή της εκτέλεσης της ποινής

Κεφάλαιο Τρίτο: Αμφιβολίες και αντιρρήσεις σχετικά με την εκτέλεση. -563

Κεφάλαιο Τέταρτο: Τέλος των ποινών

Κεφάλαιο Πέμπτο: Εποπτεία στην έκτιση της στερητικής της ελευθερίας ποινής

Ένατο βιβλίο

Ποινικό μητρώο

Δέκατο βιβλίο

Έξοδα της ποινικής διαδικασίας

Ενδέκατο βιβλίο

Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο Δεύτερο

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Θ. Δαλακούρας/Α. Κωνσταντινίδης, Κώδικας ποινικής δικονομίας, 2011
H παρούσα έκδοση φιλοδοξεί να αποτελέσει απαραίτητο εργαλείο για τον φοιτητή, αλλά και για τον εφαρμοστή του δικαίου που αναζητά έναν εμπλουτισμένο με ειδικότερες πληροφορίες...
Λ. Μαργαρίτης, Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, 9η έκδ., 2008
H παρούσα έκδοση ένα σημείο αναφοράς έχει: την όσο το δυνατό μεγαλύτερη επάρκεια του προσφερόμενου κανονιστικού υλικού. Καταβλήθηκειδιαίτερη φροντίδα ώστε με τη χρήση του...
Δίκαιο πληροφορικής & Διαδικτύου, 4η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #40
Η ραγδαία νομοθετική παραγωγή επέβαλε την αναθεώρηση της παρούσας συλλογής νομοθεσίας του δικαίου πληροφορικής και διαδικτύου. Οι αλλαγές αφορούν όλα τα πεδία του δικαίου που...
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, 4η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #39
Η παρούσα συλλογή βασικής νομοθεσίας ιδιωτικού διεθνούς δικαίου περιέχει πολλές από τις διατάξεις που αφορούν σε αυτό το επιστημονικό αντικείμενο. Κατ’ αρχάς παρατίθενται οι...
Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων & Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών, 5η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #14
Ο νέος Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών κυρώθηκε με τον Ν. 4938/2022 και ισχύει από 6.6.2022. Ο νέος Κώδικας αντικατέστησε τον προϊσχύσαντα...