Ελληνικά English
| | | |

Books


Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, 5η έκδ., 2019

Edition info

Title
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας
Ιούλιος 2019
© 2019
Series
Edition
5th ed.
ISBN
978-960-648-001-0
Pages
ΧΙΙΙ + 362
Price
€ 11.00
In stock

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, 5η έκδ., 2019


Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, 5η έκδ., 2019

Ο Νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας κυρώθηκε με τον Ν. 4620/2019 (ΦΕΚ Α΄ 96/11.6.2019) και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ίδιου νόμου, άρχισε να ισχύει από την 1η Ιουλίου 2019.

Στην παρούσα έκδοση περιλαμβάνεται το κείμενο του νέου ΚΠΔ όπως ισχύει μετά τις διορθώσεις που επέφερε η ΠΝΠ της 27.6.2019 (ΦΕΚ Α΄ 106/27.6.2019) και αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο.

Edition info

Title
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας
Ιούλιος 2019
© 2019
Series
Edition
5th ed.
ISBN
978-960-648-001-0
Pages
ΧΙΙΙ + 362
Price
€ 11.00
In stock

Table of contents   +

ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Content type

Categories

Purchase

Add to cart  Add to cart
Add to wishlist  Add to wishlist

Related editions

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account