Ελληνικά English
| | | |

Books


Κώδικας ποινικής δικονομίας, 4η έκδ., 2018

Edition info

Title
Κώδικας ποινικής δικονομίας
Σεπτέμβριος 2018
© 2018
Series
Edition
4th ed.
ISBN
978-960-568-868-4
Pages
ΧΙΙ + 359
Price
€ 9.00
In stock

Κώδικας ποινικής δικονομίας, 4η έκδ., 2018


Κώδικας ποινικής δικονομίας, 4η έκδ., 2018

Ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας της σειράς «Σύγχρονη Νομοθεσία» είναι πλήρως ενημερωμένος με όλες τις πρόσφατες τροποποιήσεις έως και τους Νόμους 4236/2014 (ΦΕΚ Α΄ 33/11.2.2014), 4251/2014 (ΦΕΚ Α΄ 80/1.4.2014), 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄ 85/7.4.2014), 4264/2014 (ΦΕΚ Α΄ 118/15.5.2014), 4267/2014 (ΦΕΚ Α΄ 137/12.6.2014), 4274/2014 (ΦΕΚ Α΄ 147/14.7.2014), 4322/2015 (ΦΕΚ Α΄ 42/27.4.2015), 4356/2015 (ΦΕΚ Α΄ 181/24.12.2015), Ν. 4360/2016 (ΦΕΚ Α΄ 9/29.1.2016), 4411/2016 (ΦΕΚ Α΄ 142/3.8.2016), 4443/2016 (ΦΕΚ Α΄ 232/9.12.2016), 4446/2016 (ΦΕΚ Α΄ 240/22.12.2016), 4478/2017 (ΦΕΚ Α΄ 91/23.6.2017) και 4509/2017 (ΦΕΚ Α΄ 201/22.12.2017).

Edition info

Title
Κώδικας ποινικής δικονομίας
Σεπτέμβριος 2018
© 2018
Series
Edition
4th ed.
ISBN
978-960-568-868-4
Pages
ΧΙΙ + 359
Price
€ 9.00
In stock

Table of contents   +

ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διάγραμμα Περιεχομένων ΚώδικΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Content type

Categories

Purchase

Add to cart  Add to cart
Add to wishlist  Add to wishlist

Related editions

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account