Ελληνικά English
| | | |

Books


Κ. Φράγκος, Κώδικας Ποινικής Δικονομίας - Ερμηνεία & πρόσφατη νομολογία Αρείου Πάγου κατ’ άρθρο & Συμπλήρωμα, 2011

Edition info

Title
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας - Ερμηνεία & πρόσφατη νομολογία Αρείου Πάγου κατ’ άρθρο & Συμπλήρωμα
© 2011
Editors
Author
ISBN
978-960-445-724-3
Pages
ΧΧΧ + 1433
Price
€ 120.00
In stock

Κ. Φράγκος, Κώδικας Ποινικής Δικονομίας - Ερμηνεία & πρόσφατη νομολογία Αρείου Πάγου κατ’ άρθρο & Συμπλήρωμα, 2011


Κ. Φράγκος, Κώδικας Ποινικής Δικονομίας - Ερμηνεία & πρόσφατη νομολογία Αρείου Πάγου κατ’ άρθρο & Συμπλήρωμα, 2011

Άμεσες λύσεις σε κάθε δικονομικό πρόβλημα που ανακύπτει στην προδικασία, στα δικαστικά συμβούλια και στην κύρια διαδικασία των ακροατηρίων.

Το παρόν έργο συνδυάζει κατά μοναδικό και εύχρηστο τρόπο Επιστήμη, Νομολογία και Πρακτική. Τοποθετείται στα ζητήματα με σαφήνεια, συγκεντρώνοντας τις συνήθως ισχύουσες και πλέον χρήσιμες πρακτικά θεωρητικές απόψεις και κυρίως τις κρατούσες νομολογιακές πρακτικές, ερμηνείες και τοποθετήσεις των Ποινικών Τμημάτων και της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου στις αντίστοιχες ποινικές δικονομικές διατάξεις, κατ’ άρθρο, έχοντας λάβει υπ’ όψιν το σύνολο της πρόσφατης, από το 2008 έως το Ιούλιο του 2011, νομολογίας του Αρείου Πάγου. Τέλος, περιλαμβάνεται συμπλήρωμα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4055/2012.

Edition info

Title
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας - Ερμηνεία & πρόσφατη νομολογία Αρείου Πάγου κατ’ άρθρο & Συμπλήρωμα
© 2011
Editors
Author
ISBN
978-960-445-724-3
Pages
ΧΧΧ + 1433
Price
€ 120.00
In stock

Table of contents   +

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Ποινική δικαιοδοσία

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Τα ποινικά δικαστήρια

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Aποκλεισμός, εξαίρεση και αποχή των δικαστικών προσώπων

ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Γενικές διατάξεις

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Έναρξη και αναβολή της ποινικής δίωξης

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Έγκληση

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Άδεια για καταδίωξη

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Δεδικασμένο

ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Προδικαστικά ζητήματα

ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Νομιμοποίηση – Αρμοδιότητα

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΔΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Κατηγορούμενοι

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Πολιτικώς ενάγοντες

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Αστικώς υπεύθυνοι

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Δικαιώματα των διαδίκων

ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Αρμοδιότητα καθ’ ύλην

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Τοπική αρμοδιότητα

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Γενική διάταξη

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Αρμοδιότητα σε περίπτωση συνάφειας και συναιτιότητας

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Σύγκρουση της αρμοδιότητας και αρμοδιότητα κατά παραπομπή

ΕΚΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Αποφάσεις και πρακτικά

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Εκθέσεις

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Κοινοποιήσεις και επιδόσεις

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Προθεσμίες

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Ακυρότητες

ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Γενικοί ορισμοί

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Αυτοψία

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Πραγματογνώμονες και τεχνικοί σύμβουλοι

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Μάρτυρες

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Διερμηνείς

ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΑΝΑΚΡΙΣΗ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Γενικοί ορισμοί

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Προανάκριση

ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ: ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Γενικές διατάξεις

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Έρευνες

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Κατάσχεση

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Απολογία του κατηγορουμένου

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Σύλληψη και προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου

ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Συμβούλιο Πλημμελειοδικών

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ

ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Θεμελιώδεις αρχές της διαδικασίας

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Καθήκοντα και δικαιώματα εκείνου που διευθύνει τη συζήτηση

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Έναρξη της διαδικασίας στο ακροατήριο

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Αποδεικτική διαδικασία

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Τι ακολουθεί την αποδεικτική διαδικασία.

ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Στο πλημμελειοδικείο

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Στο εφετείο

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Στα μικτά δικαστήρια

ΠΕΜΠΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Πταίσματα

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Πλημμελήματα

ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΑΠΟΝΤΩΝ

ΚΑΙ ΦΥΓΟΔΙΚΩΝ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Πλημμελήματα

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Κακουργήματα

ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Έκδοση

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙO: Άλλες περιπτώσεις δικαστικής συνδρομής

ΕΚΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

ΔΕΛΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Έφεση

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Αίτηση αναίρεσης

ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Έφεση

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Αναίρεση

ΕΒΔΟΜΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Επανάληψη της διαδικασίας

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Αποκατάσταση

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Αποζημίωση εκείνων που κρατήθηκαν και μετέπειτα αθωώθηκαν

ΟΓΔΟΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Αποφάσεις εκτελεστές

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Αναβολή και διακοπή της εκτέλεσης της ποινής

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Αμφιβολίες και αντιρρήσεις σχετικά με την εκτέλεση

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Τέλος των ποινών

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Εκτέλεση αποφάσεων για τις πολιτικές απαιτήσεις

ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Εποπτεία στην έκτιση της στερητικής της ελευθερίας ποινής

ΕΝΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΕΞΟΔΑ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Content type

Categories

Purchase

Add to cart  Add to cart
Add to wishlist  Add to wishlist

Related editions

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account