Ελληνικά English
| | | |

Books


Ι. Παπαφλωράτος, Θεωρίες των Διεθνών Σχέσεων, 2018

Edition info

Title
Θεωρίες των Διεθνών Σχέσεων
© 2018
Foreword
Author
ISBN
978-960-568-840-0
Pages
ΧΙΙΙ + 193
Price
€ 22.00
In stock

Ι. Παπαφλωράτος, Θεωρίες των Διεθνών Σχέσεων, 2018


Ι. Παπαφλωράτος, Θεωρίες των Διεθνών Σχέσεων, 2018

Οι Διεθνείς Σχέσεις αποτελούν μία επιστήμη, η οποία βασίζεται κατ’ εξοχήν σε ορισμένες θεωρίες. Αυτές αποτελούν το θεμέλιο για την ερμηνεία των γεγονότων στην διεθνή αρένα. Η αλληλεπίδρασή τους με το διακρατικό σύστημα και την Διεθνή Πολιτική Οικονομία δημιουργεί ένα πλέγμα κανόνων, που νοηματοδοτούν το υπόβαθρο των αποφάσεων των διαφόρων δρώντων στο διεθνές γίγνεσθαι.

Στο βιβλίο αυτό γίνεται συνοπτική ανάλυση των προαναφερθεισών παραμέτρων με γνώμονα την κατανόηση των εξελίξεων στην σημερινή εποχή.

Edition info

Title
Θεωρίες των Διεθνών Σχέσεων
© 2018
Foreword
Author
ISBN
978-960-568-840-0
Pages
ΧΙΙΙ + 193
Price
€ 22.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

Εισαγωγικό σημείωμα

Κεφάλαιο 1

Αναδρομή στην εξέλιξη του διακρατικού συστήματος

Θουκυδίδης

Καντ

Αββάς Σαιντ Πιερ

Γκρότιους

Γαλλική Επανάσταση

Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος & Μεσοπόλεμος

Ψυχρός Πόλεμος

Κεφάλαιο 2

Θεωρίες Διεθνών Σχέσεων

Στρουκτουραλισμός

Φιλελευθερισµός

Ρεαλισμός

Νεορεαλισμός

Νεοφιλελευθερισµός

Κοινωνιολογικός Φιλελευθερισμός

Φιλελευθερισμός της αλληλεξαρτήσεως

Θεσμικός Φιλελευθερισμός

Δημοκρατικός Φιλελευθερισμός

Ο Francis Fukuyama & «Το τέλος της ιστορίας»

Κοσμοπολίτικος Φιλελευθερισμός

Κεφάλαιο 3

Εναλλακτικές Θεωρίες

Η μαρξιστική θεώρηση των διεθνών σχέσεων: Η θεωρία του ιστορικού υλισμού.

Αγγλική Σχολή

Η πρόκληση του μεταθετικισμού

Κριτική Θεωρία

Κονστρουκτιβισμός

Κανονιστική Θεωρία

Μεταδομισμός & Μεταμοντερνισμός

Φεμινισμός ή Έμφυλη Διάσταση

Η Οικολογία

Μετα-αποικιοκρατία

Κεφάλαιο 4

Διεθνής Πολιτική Οικονομία

1. Τι μελετά η Διεθνής Πολιτική Οικονομία

2. Η προσέγγιση του Ρεαλισμού και ο οικονομικός εθνικισμός

3. Η προσέγγιση του Φιλελευθερισμού

4. Η θεωρία των διεθνών καθεστώτων

5. Η προσέγγιση του ιστορικού δομισμού

6. Νέες θεωρητικές προσεγγίσεις

7. Παγκόσμια διακυβέρνηση

7.1 Από τη «διεθνή αναρχία» στην παγκόσµια διακυβέρνηση

8. Σύγχρονοι Θεωρητικοί Προβληματισμοί - Κλασικές και Θετικιστικές Προσεγγίσεις

8.1 Ορθολογισμός

8.2 Φιλελευθερισμός

8.3 Ρεαλισμός

8.4 Μαρξισμός

9. Η φύση μίας οικονομίας

10. Η μελέτη της διεθνούς πολιτικής οικονομίας

10.1 Διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα

10.2 Μερική παγκοσμιοποίηση των διεθνών χρηματοοικονομικών

10.3 Οι χρηματοοικονομικές κρίσεις

10.4 Η φύση των χρηματοοικονομικών κρίσεων

10.5 Ο οικονομικός ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών

11. Το εμπορικό σύστημα. Η συζήτηση περί ελεύθερου εμπορίου

12. Ο ρόλος του κράτους στην παγκόσμια οικονομία

13. Διεθνής οικονομική διακυβέρνηση

13.1 Νεοφιλελεύθερος ινστιτουσιοναλισμός

13.2 Νέο-μεσαιωνισμός

13.3 Διακυβερνητισμός

14. Εθνικά συστήματα πολιτικής οικονομίας

Επίλογος

Βιβλιογραφία & Αρθρογραφία

Βιογραφικό Σημείωμα

Content type

Categories

Purchase

Add to cart  Add to cart
Add to wishlist  Add to wishlist

Related editions

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account