Ελληνικά English
| | | |

Books


Φορολογικός Πολυκώδικας - Συμπλήρωμα, 2018

Edition info

Title
Φορολογικός Πολυκώδικας - Συμπλήρωμα
Ενημέρωση σύμφωνα με τους Νόμους 4530/2018, 4537/2018, 4547/2018, 4549/2018, 4557/2018 και άλλες τροποποιήσεις
© 2018
Editors
Series
ISBN
978-960-568-891-2
Pages
ΙΙΙ + 25
Price
€ 3.00
In stock

Φορολογικός Πολυκώδικας - Συμπλήρωμα, 2018


Φορολογικός Πολυκώδικας - Συμπλήρωμα, 2018

Ενημέρωση σύμφωνα με τους Νόμους 4530/2018, 4537/2018, 4547/2018, 4549/2018, 4557/2018 και άλλες τροποποιήσεις

Edition info

Title
Φορολογικός Πολυκώδικας - Συμπλήρωμα
Ενημέρωση σύμφωνα με τους Νόμους 4530/2018, 4537/2018, 4547/2018, 4549/2018, 4557/2018 και άλλες τροποποιήσεις
© 2018
Editors
Series
ISBN
978-960-568-891-2
Pages
ΙΙΙ + 25
Price
€ 3.00
In stock

Table of contents   +

Ν. 4172/2013: ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Ν. 4223/2013: ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Ν. 1587/1950: ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Ν. 2961/2001: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ, ΠΡΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ

Ν. 2859/2000: ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

Ν. 2960/2001: (ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ άρθρα 53-141)

Ν. 4174/2013: ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Content type

Categories

Purchase

Add to cart  Add to cart
Add to wishlist  Add to wishlist

Related editions

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account