Ελληνικά English
| | | |

Books


Εργατική νομοθεσία - Βασικά Νομοθετήματα, 2015

Edition info

Title
Εργατική νομοθεσία - Βασικά Νομοθετήματα
© 2015
Editors
Series
ISBN
978-960-568-229-3
Pages
XXI + 904
Price
€ 14.00
Out of print

Εργατική νομοθεσία - Βασικά Νομοθετήματα, 2015


Εργατική νομοθεσία - Βασικά Νομοθετήματα, 2015 Στην παρούσα έκδοση ενσωματώνονται όλες οι επελθούσες νομοθετικές μεταβολές στο Εργατικό Δίκαιο, Ατομικό και Συλλογικό, καθώς και οι νεότερες εθνικές γενικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Edition info

Title
Εργατική νομοθεσία - Βασικά Νομοθετήματα
© 2015
Editors
Series
ISBN
978-960-568-229-3
Pages
XXI + 904
Price
€ 14.00
Out of print

Table of contents   +

Σημείωμα ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Σημείωμα ΤΡΙΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Σημείωμα ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Σημείωμα ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Διάγραμμα ΥΛΗΣ

Α΄ ΜΕΡΟΣ: Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις

I. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΙΔΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΙ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

ΙΙΙ. ΜΙΣΘΟΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΙΣΘΟΥ

IV. ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΡΓΙΕΣ – ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

V. ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

VI. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ – ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ – Α.Μ.Ε.Α.

VII. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ

VIII. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ή ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Β΄ ΜΕΡΟΣ: Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις

I. ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ – ΑΠΕΡΓΙΑ

II. ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

III. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

IV. ΕΘΝΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Γ΄ ΜΕΡΟΣ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ οδηγιεσ

δ΄ ΜΕΡΟΣ: ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ευρετηριο


Content type

Categories

Purchase

Add to wishlist  Add to wishlist

Related editions

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account