Shopping cart
Ελληνικά English
| | | |

Journals


Επιθεώρηση Ακινήτων (ΕπΑκ), 3 (2021)

Edition info

Journal
Επιθεώρηση Ακινήτων (ΕπΑκ)
ISSN
2653-9578
Current issue
Issue number: 3, 2021
© September 2021
Pages: VIII + 230
Subscriptions

Students: € 75

Individuals: € 100

International subscription: € 165

Legal Entities of the Public Sector: € 180

Companies: € 140

Επιθεώρηση Ακινήτων (ΕπΑκ) (ΕπΑκ)


Επιθεώρηση Ακινήτων (ΕπΑκ), 3 (2021)

ΤΕΥΧΟΣ ●3 2021 • Ιούλιος - Σεπτέµβριος

ΜΕΛΕΤΕΣ

Γ. Καρύµπαλη-Τσίπτσιου, Ο τίτλος ως στοιχείο τακτικής χρησικτησίας και η σχέση του µε την καλή πίστη και τη µεταγραφή, σ. 477

Χ. Τερζίδης, ∆ικαιοπραξίες επί ακινήτων σε παραµεθόριες περιοχές, σ. 484

Π. Χριστοδούλου, Σκέψεις περί του επιτρεπτού της αυτούσιας διανοµής «διατηρητέου» ακινήτου υπό το πρίσµα της ασφάλειας του δικαίου, σ. 501

Σ. Κοτρώνης, Ζητήµατα από την εµπράγµατη υποκατάσταση κατ’ ΑΚ 1287. Συστηµατική προσέγγιση µε αφορµή την ΑΠ 553/2020, σ. 509

Α. Λαδοπούλου, Κτήση κυριότητας µε χρησικτησία επί ακινήτου στο οποίο έχει λάβει χώρα απαλλοτρίωση ή πράξη εφαρµογής, σ. 520

Ι. Παπαδόπουλος, Έκδοση πιστοποιητικού ακαΐας και πιστοποιητικού δασικού εν γένει χαρακτήρα έκτασης για κάθε µεταβίβαση, σύσταση, αλλοίωση και γενικά µεταβολή των εµπραγµάτων δικαιωµάτων ακινήτων, συναρτήσει των δασικών χαρτών, σ. 684

Α. Κωνής/∆. Τατσιώνης, Οι θεσµοί ιµλιακίων, µπάσταινας και τα ιδιόρρυθµα δικαιώµατα της Ηπείρου στο Εθνικό Κτηµατολόγιο, σ. 687

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ

Γ. ∆ιαµαντόπουλος, Ανακρίβεια αρχικής κτηµατολογικής εγγραφής, στην οποία εµφαίνεται ως δικαιούχο κυριότητας το ελληνικό ∆ηµόσιο, παρότι το εµπράγµατο δικαίωµά του είχε αποδυναµωθεί (κατ’ άρθρο 281 ΑΚ), σ. 531

Γ. ∆ιαµαντόπουλος, Εννοιολογική αποσαφήνιση των όρων «διαµέρισµα» και «δωµάτιο» ως αυτοτελών αντικειµένων κατάτµησης· ιδίως στο πλαίσιο συµβατικής απαγόρευσης κατάτµησης κατά δωµάτια, δυνάµει όρου κανονισµού πολυκατοικίας, σ. 549

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠ 198/2020: Απαράδεκτο ανακοπής κατά πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής, λόγω επίδοσης αυτής µόνο στον Υπουργό Οικονοµικών και όχι στον προϊστάµενο της Κτηµατικής Υπηρεσίας (Παρατ. Π. Χριστοδούλου), σ. 555

ΑΠ 319/2020: Το δικαίωµα του µισθωτή για µη καταβολή µισθώµατος εξαιτίας εµφάνισης πραγµατικού ελαττώµατος (εκτεταµένες φθορές) από γεγονός ανώτερης βίας (βίαια επεισόδια σε διαδήλωση), (Παρατ. Ν. Τριανταφύλλου), σ. 656

ΑΠ 782/2020: Προϋποθέσεις ειδικής χρησικτησίας άρθρ. 4 ν. 3127/2003· ανεπάρκεια αιτιολογιών απόφασης ως προς το στοιχείο της κακής πίστης δικαιοπαρόχου της ενάγουσας (Παρατ. Μ. Βλάχου), σ. 564

ΣυµβΕφ∆ωδ 20/2021: Πότε δεν στοιχειοθετείται παράβαση καθήκοντος εκ µέρους συµβολαιογράφου λόγω σύµπραξής του σε µεταβίβαση εµπράγµατων δικαιωµάτων σε ακίνητα ευρισκόµενα στην παραµεθόριο, σ. 675

ΜΕφΘεσ 73/2020: Η αποδεικτική δύναµη της έκθεσης αποβολής και εγκατάστασης που συντάσσει ο δικαστικός επιµελητής κατά την εκτέλεση της διαταγής απόδοσης χρήσης µισθίου (Παρατ. Ν. Τριανταφύλλου), σ. 668

ΜΠρΚεφ 17/2021: Επιτρεπτή η διεξαγωγή εκούσιου πλειστηριασµού και την περίοδο του lockdown, σ. 586

ΜΠρΚεφ 93/2021: Απαράδεκτη η αγωγή διόρθωσης του άρθρου 6 § 2 ν. 2664/1998 όταν στρέφεται κατά ήδη διορθωµένης κτηµατολογικής εγγραφής, η οποία ως τέτοια αναπτύσσει αµάχητο τεκµήριο ορθότητας (Παρατ. Μ. Τσιλιγγερίδου), σ. 609

ΜΠρΘεσ 2826/2021: Επιτρεπτό απευθείας άσκησης της αγωγής του άρθρου 6 § 2 ν. 2664/1998 για τη διόρθωση ανακριβών πρώτων εγγραφών µε την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη» (Παρατ. Σ. Κοτρώνη), σ. 620

Edition info

Journal
Επιθεώρηση Ακινήτων (ΕπΑκ)
ISSN
2653-9578
Current issue
Issue number: 3, 2021
© September 2021
Pages: VIII + 230
Subscriptions

Students: € 75

Individuals: € 100

International subscription: € 165

Legal Entities of the Public Sector: € 180

Companies: € 140

Table of contents   +

ΜΕΛΕΤΕΣ

Γ. Καρύµπαλη-Τσίπτσιου, Ο τίτλος ως στοιχείο τακτικής χρησικτησίας και η σχέση του µε την καλή πίστη και τη µεταγραφή, σ.

Χ. Τερζίδης, ∆ικαιοπραξίες επί ακινήτων σε παραµεθόριες περιοχές, σ.

Π. Χριστοδούλου, Σκέψεις περί του επιτρεπτού της αυτούσιας διανοµής «διατηρητέου» ακινήτου υπό το πρίσµα της ασφάλειας του δικαίου, σ.

Σ. Κοτρώνης, Ζητήµατα από την εµπράγµατη υποκατάσταση κατ’ ΑΚ 1287. Συστηµατική προσέγγιση µε αφορµή την ΑΠ 553/2020, σ.

Α. Λαδοπούλου, Κτήση κυριότητας µε χρησικτησία επί ακινήτου στο οποίο έχει λάβει χώρα απαλλοτρίωση ή πράξη εφαρµογής, σ.

Ι. Παπαδόπουλος, Έκδοση πιστοποιητικού ακαΐας και πιστοποιητικού δασικού εν γένει χαρακτήρα έκτασης για κάθε µεταβίβαση, σύσταση, αλλοίωση και γενικά µεταβολή των εµπραγµάτων δικαιωµάτων ακινήτων, συναρτήσει των δασικών χαρτών, σ.

Α. Κωνής/∆. Τατσιώνης, Οι θεσµοί ιµλιακίων, µπάσταινας και τα ιδιόρρυθµα δικαιώµατα της Ηπείρου στο Εθνικό Κτηµατολόγιο, σ.

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ

Γ. ∆ιαµαντόπουλος, Ανακρίβεια αρχικής κτηµατολογικής εγγραφής, στην οποία εµφαίνεται ως δικαιούχο κυριότητας το ελληνικό ∆ηµόσιο, παρότι το εµπράγµατο δικαίωµά του είχε αποδυναµωθεί (κατ’ άρθρο 281 ΑΚ), σ.

Γ. ∆ιαµαντόπουλος, Εννοιολογική αποσαφήνιση των όρων «διαµέρισµα» και «δωµάτιο» ως αυτοτελών αντικειµένων κατάτµησης· ιδίως στο πλαίσιο συµβατικής απαγόρευσης κατάτµησης κατά δωµάτια, δυνάµει όρου κανονισµού πολυκατοικίας, σ.

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠ 198/2020: Απαράδεκτο ανακοπής κατά πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής, λόγω επίδοσης αυτής µόνο στον Υπουργό Οικονοµικών και όχι στον προϊστάµενο της Κτηµατικής Υπηρεσίας (Παρατ. Π. Χριστοδούλου), σ.

ΑΠ 319/2020: Το δικαίωµα του µισθωτή για µη καταβολή µισθώµατος εξαιτίας εµφάνισης πραγµατικού ελαττώµατος (εκτεταµένες φθορές) από γεγονός ανώτερης βίας (βίαια επεισόδια σε διαδήλωση), (Παρατ. Ν. Τριανταφύλλου), σ.

ΑΠ 782/2020: Προϋποθέσεις ειδικής χρησικτησίας άρθρ. 4 ν. 3127/2003· ανεπάρκεια αιτιολογιών απόφασης ως προς το στοιχείο της κακής πίστης δικαιοπαρόχου της ενάγουσας (Παρατ. Μ. Βλάχου), σ.

ΣυµβΕφ∆ωδ 20/2021: Πότε δεν στοιχειοθετείται παράβαση καθήκοντος εκ µέρους συµβολαιογράφου λόγω σύµπραξής του σε µεταβίβαση εµπράγµατων δικαιωµάτων σε ακίνητα ευρισκόµενα στην παραµεθόριο, σ.

ΜΕφΘεσ 73/2020: Η αποδεικτική δύναµη της έκθεσης αποβολής και εγκατάστασης που συντάσσει ο δικαστικός επιµελητής κατά την εκτέλεση της διαταγής απόδοσης χρήσης µισθίου (Παρατ. Ν. Τριανταφύλλου), σ.

ΜΠρΚεφ 17/2021: Επιτρεπτή η διεξαγωγή εκούσιου πλειστηριασµού και την περίοδο του lockdown, σ.

ΜΠρΚεφ 93/2021: Απαράδεκτη η αγωγή διόρθωσης του άρθρου 6 § 2 ν. 2664/1998 όταν στρέφεται κατά ήδη διορθωµένης κτηµατολογικής εγγραφής, η οποία ως τέτοια αναπτύσσει αµάχητο τεκµήριο ορθότητας (Παρατ. Μ. Τσιλιγγερίδου), σ.

ΜΠρΘεσ 2826/2021: Επιτρεπτό απευθείας άσκησης της αγωγής του άρθρου 6 § 2 ν. 2664/1998 για τη διόρθωση ανακριβών πρώτων εγγραφών µε την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη» (Παρατ. Σ. Κοτρώνη), σ.

Editorial team   +

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Γεώργιος ∆ιαµαντόπουλος, Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΑΠΘ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Απόστολος Αρβανίτης, Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ

Καλλιόπη Μακρίδου, Καθηγήτρια Νοµικής Σχολής ΑΠΘ

Θεοχάρης Ζάγκας, Καθηγητής Γεωπονοδασολογικής Σχολής ΑΠΘ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ:

∆ΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ:

Γεώργιος Αποστολάκης, Αρεοπαγίτης· Μαρία Μουλιανιτάκη, Αρεοπαγίτης· ∆ήµητρα Ζώη, Πρόεδρος Εφετών· Θωµαΐτσα Πατρώνα, Πρόεδρος Εφετών· Καλλιρρόη Χειµαριού, Πρόεδρος Εφετών· Παρθένα Ιωαννίδου, Εφέτης· Πέτρος Πρέκας, Εφέτης· ∆ήµητρα Σίσκου, Εφέτης· Χρυσή Φυντριλάκη, Εφέτης· Πέτρος Αλικάκος, ∆ρ.Ν., Πρόεδρος Πρωτοδικών· Αντώνιος Βαθρακοκοίλης, ∆ρ.Ν., Πρόεδρος Πρωτοδικών· Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών· Ευδοκία Γκιόκη, Πρωτοδίκης· Αθανάσιος Θεοδοσιάδης, Πρωτοδίκης· Αικατερίνη Καραΐνδρου, Πρωτοδίκης· Γεώργιος Λαζαρίδης, Πρωτοδίκης· Αριστέα Περτσελάκη, Πρωτοδίκης· Παναγιώτα Συριοπούλου, Πρωτοδίκης.

ΜΕΛΗ ∆ΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ:

Αριστοτέλης-Κοσµάς ∆ούκας, Οµότιµος Καθηγητής Γεωπονοδασολογικής Σχολής ΑΠΘ· Θέκλα Τσιτσώνη, Καθηγήτρια Γεωπονοδασολογικής Σχολής ΑΠΘ· Ευγενία Πρεβεδούρου, Καθηγήτρια Νοµικής Σχολής ΑΠΘ· Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, Αναπληρωτής Kαθηγητής Νοµικής Σχολής ΑΠΘ· ∆ηµήτριος Νικολακάκης, ∆ρ.Ν., Αναπληρωτής Καθηγητής Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ· Ιωάννης ∆εληκωστόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΕΚΠΑ· Σταµάτιος Κουµάνης, Επίκουρος Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΑΠΘ· Ιάκωβος Μαθιουδάκης, Επίκουρος Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΑΠΘ· Άννα Πλεύρη, Επίκουρη Καθητήτρια Νοµικής Σχολής Πανεπιστηµίου Λευκωσίας· Ευριπίδης Ρίζος, Επίκουρος Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΑΠΘ· Ζαφείριος Τσολακίδης, Επίκουρος Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΕΚΠΑ.

ΝΟΜΙΚΟΙ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ∆ΑΣΟΛΟΓΟΙ:

Ευαγγελία Ασηµακοπούλου, ∆ρ.N., ∆ικηγόρος Θεσσαλονίκης· Αναστασία Βεζυρτζή, ∆ρ.Ν., ∆ικηγόρος Θεσσαλονίκης· Παναγιώτα Ζήτση, ∆ικηγόρος Αθηνών· Αικατερίνη Ιωσηφίδου, ∆ικηγόρος Θεσσαλονίκης· Ρένα Κουκούτση, ∆ικηγόρος Αθηνών· ∆ηµήτριος Κουρκουµέλης, ∆ικηγόρος Αθηνών· Βενετία Παρασκευοπούλου, ∆ικηγόρος Αθηνών· Νικόλαος Τριανταφύλλου, ∆ρ.Ν., ∆ικηγόρος Βόλου· Κωνσταντίνος Τσενές, ∆ικηγόρος Αθηνών· Παναγής Χριστοδούλου, ∆ρ.Ν., ∆ικηγόρος Λάρισας· Αναστασία ∆ρανδάκη, Συµβολαιογράφος Ρεθύµνου· Γεώργιος Σούρµπας-Σερέτης, Συµβολαιογράφος Θεσσαλονίκης· Χρήστος Τερζίδης, Συµβολαιογράφος Κοµοτηνής· Κωνσταντίνος Γάτσος, Προϊστάµενος Κτηµατολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης· Μάρθα Πλαστήρα, Προϊσταµένη Κτηµατολογικού Γραφείου Κιλκίς· Ιωάννα Σιµοπούλου, Αγρονόµος και Τοπογράφος-Μηχανικός· Μαρία Τζιάρα, Αγρονόµος και Τοπογράφος-Μηχανικός· Ιωάννης Καπετανγιάννης, ∆ιευθυντής ∆ασών

Subscription

For journal subscription orders, please contact one of our stores (Athens: +30 210 33 87 500, Thessaloniki: +30 2310 535 381) or send an e-mail to info@sakkoulas.gr

Current issue

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account