Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου, 2018


Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου, 2018

Από τα περιεχόμενα του έτους 2018:

ΜΕΛΕΤΕΣ

Α. Καραγκουνίδης, Δάνεια μετόχων στην ανώνυμη εταιρία και μεταχείρισή τους στην πτώχευση σ.  187

Α. Μπεχλιβάνης, Ελαττωματικές αποφάσεις διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 95 ν. 4548/2018 σ.  563

Α. Μπεχλιβάνης, Το νέο δίκαιο της πώλησης καταναλωτικών αγαθών: Πού είναι η προστασία του καταναλωτή; - Η καρατόμηση του καταναλωτή στην προκρούστεια κλίνη του δικαίου της πώλησης του Αστικού Κώδικα σ.    1

Α. Παπαδοπούλου, Blockchain: Η τεχνολογία που υπόσχεται «ψηφιακή ασφάλεια» - Πιθανές εφαρμογές και συνέπειες για το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας και ιδίως στο ζήτημα της ψηφιακής ανάλωσης σ.  211

Ν. Τέλλης, Οι πρόσφατες νομοθετικές παρεμβάσεις στο Πτωχευτικό Δίκαιο σ.  365

N. Τέλλης, Υπερνομοθετική προστασία δικαιώματος επί διακριτικού γνωρίσματος επιχείρησης σ.  543

ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ

Π. Μπαντιμαρούδη, Η σύμβαση παροχής επιχειρηματικών συμβουλών ως νέα συμβατική μορφή της σύγχρονης οικονομίας σ.  399

Π. Νίκου, Είδη ναύλωσης - Ναύλωση γυμνού σκάφους, χρονοναύλωση, ναύλωση κατά ταξίδι σ.   15

Α. Στεργιούλα, Ικανοποίηση των δικαιούχων απαιτήσεων από ασφάλιση αστικής ευθύνης αυτοκινήτου επί ανακλήσεως της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής επιχείρησης και ο ρόλος του Επικουρικού Κεφαλαίου σ.  239

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Ι. Ιγγλεζάκης, Συνδημιουργός προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή – Σύμβαση εκμετάλλευσης προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή ως σύμβαση εταιρίας σ.  429

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Edition info

Title
Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου
Ενημέρωση έτους 2018
© 2018
Directors
Series
Ηλεκτρονικές ενημερώσεις
ISBN
978-960-568-942-1
Price
€ 50.00
In stock

Table of contents   +

ΜΕΛΕΤΕΣ

Α. Καραγκουνίδης,. Δάνεια μετόχων στην ανώνυμη εταιρία και μεταχείρισή τους στην πτώχευση σ.  187

Α. Μπεχλιβάνης,. Ελαττωματικές αποφάσεις διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 95 ν. 4548/2018. σ.  563

Α. Μπεχλιβάνης,. Το νέο δίκαιο της πώλησης καταναλωτικών αγαθών: Πού είναι η προστασία του καταναλωτή; - Η καρατόμηση του καταναλωτή στην προκρούστεια κλίνη του δικαίου της πώλησης του Αστικού Κώδικα. σ.    1

Α. Παπαδοπούλου,. Blockchain: Η τεχνολογία που υπόσχεται «ψηφιακή ασφάλεια» - Πιθανές εφαρμογές και συνέπειες για το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας και ιδίως στο ζήτημα της ψηφιακής ανάλωσης σ.  211

Ν. Τέλλης,. Οι πρόσφατες νομοθετικές παρεμβάσεις στο Πτωχευτικό Δίκαιο σ.  365

N. Τέλλης,. Υπερνομοθετική προστασία δικαιώματος επί διακριτικού γνωρίσματος επιχείρησης σ.  543

ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ

Π. Μπαντιμαρούδη,. Η σύμβαση παροχής επιχειρηματικών συμβουλών ως νέα συμβατική μορφή της σύγχρονης οικονομίας. σ.  399

Π. Νίκου,. Είδη ναύλωσης - Ναύλωση γυμνού σκάφους, χρονοναύλωση, ναύλωση κατά ταξίδι σ.   15

Α. Στεργιούλα,. Ικανοποίηση των δικαιούχων απαιτήσεων από ασφάλιση αστικής ευθύνης αυτοκινήτου επί ανακλήσεως της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής επιχείρησης και ο ρόλος του Επικουρικού Κεφαλαίου. σ.  239

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Ι. Ιγγλεζάκης,. Συνδημιουργός προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή – Σύμβαση εκμετάλλευσης προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή ως σύμβαση εταιρίας. σ.  429

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Συμβουλίου Επικρατείας

ΣτΕ 2248/2018. σ.  579

Ολομέλειας Αρείου Πάγου

ΟλΑΠ 4/2018 (Εισαγωγικό σημείωμα Ι. Γκέγκας). σ.  251

Αρείου Πάγου

ΑΠ 57/2017. σ.   31

ΑΠ 97/2017. σ.  261

ΑΠ 123/2017. σ.   33

ΑΠ 163/2017. σ.  263

ΑΠ 853/2017. σ.  266

ΑΠ 1128/2017. σ.  441

ΑΠ 1131/2017. σ.   48

ΑΠ 1221/2017. σ.   56

ΑΠ 1260/2017 (Εισαγωγικό σημείωμα Ι. Γκέγκας). σ.  449

ΑΠ 1667/2017 (Παρατηρήσεις Ι. Γκέγκας, σ. 460). σ.  455

ΑΠ 1880/2017 (Παρατηρήσεις Ι. Γκέγκας, σ. 275). σ.  269

ΑΠ 1982/2017 (Παρατηρήσεις Ι. Γκέγκας, σ. 480). σ.  467

ΑΠ 13/2018 (Παρατηρήσεις Ι. Γκέγκας, σ. 603). σ.  587

Τριμελούς Εφετείου Αθηνών

ΤρΕΑ 967/2017 (Εισαγωγικό σημείωμα Ι. Γκέγκας). σ.   60

Τριμελούς Εφετείου Πειραιώς

ΤρΕΠ 89/2017 (Παρατηρήσεις Μ. Κουλουφάκου, σ. 619). σ.  611

Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης

ΤρΕΘ 1357/2016. σ.  485

ΤρΕΘ 40/2017 (Εισαγωγικό σημείωμα Α. Μπεχλιβάνης). σ.   67

ΤρΕΘ 43/2017 (Παρατηρήσεις Α. Λαμπριανίδου, σ. 503). σ.  493

ΤρΕΘ 133/2017. σ.  278

ΤρΕΘ 275/2017. σ.  511

ΤρΕΘ 1163/2018 (Παρατηρήσεις Α. Λαμπριανίδου, σ. 632). σ.  623

ΤρΕΘ 1164/2018 (Εισαγωγικό σημείωμα Α. Μπεχλιβάνης). σ.  635

Εφετείου Θεσσαλονίκης

ΕΘ 983/2017 (Παρατηρήσεις Α. Λαμπριανίδου, σ. 93). σ.   86

Μονομελούς Εφετείου Αθηνών

ΜονΕΑ 4189/2018 (Παρατηρήσεις Ι. Γκέγκας, σ. 687). σ.  670

Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης

ΜονΕΘ 144/2017 (Εισαγωγικό σημείωμα Α. Μπεχλιβάνης). σ.   73

ΜονΕΘ 481/2017. σ.   79

ΜονΕΘ 744/2017 (Παρατηρήσεις Α. Λαμπριανίδου, σ. 290). σ.  281

ΜονΕΘ 855/2017 (Εισαγωγικό σημείωμα Α. Άνθιμος). σ.  293

ΜονΕΘ 1357/2017 (Εισαγωγικό σημείωμα Α. Άνθιμος). σ.  518

ΜονΕΘ 1484/2017 (Εισαγωγικό σημείωμα Α. Άνθιμος). σ.  644

ΜονΕΘ 1845/2017. σ.  524

ΜονΕΘ 129/2018. σ.  302

ΜονΕΘ 483/2018. σ.  528

ΜονΕΘ 899/2018. σ.  653

ΜονΕΘ 945/2018. σ.  660

Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

ΠΠΘ 2095/2017. σ.   98

ΠΠΘ 4893/2017. σ.  103

ΠΠΘ 4901/2017. σ.  310

ΠΠΘ 4907/2017. σ.  110

ΠΠΘ 8064/2017 (Εισαγωγικό σημείωμα Α. Μπεχλιβάνης). σ.  117

ΠΠΘ 14650/2017. σ.  126

ΠΠΘ 1419/2018. σ.  314

ΠΠΘ 3526/2018. σ.  692

ΠΠΘ 3978/2018. σ.  706

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

ΜΠΑ 1186/2017. σ.  133

ΜΠΑ 1685/2018 (Παρατηρήσεις Α. Στεργιούλα, σ. 152). σ.  144

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

ΜΠΘ 16175/2017 (Παρατηρήσεις Α. Άνθιμος, σ. 165). σ.  155

ΜΠΘ 3149/2018. σ.  713

ΜΠΘ 3548/2018. σ.  723

Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών

ΜονΠΠ 134/2018 (Εισαγωγικό σημείωμα Ι. Γκέγκας). σ.  535

Ειρηνοδικείου Σερρών

ΕιρΣερ 75/2017. σ.  355

Ειρηνοδικείου Χανίων

Ειρ Χανίων 49/2017 (Παρατηρήσεις Ι. Γκέγκας, σ. 179). σ.  167

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Α. Άνθιμος,. Elena Alina Onţanu, Cross – Border Debt Recovery in the EU. A Comparative and Empirical Study on the Use of the European Uniform Procedures, Ius Commune Europaeum Series No 159, Intersentia 2017, σελίδες xvii + 533. σ.  185

Α. Άνθιμος,. Jörg Risse (ed.), The Complete (but Unofficial) Guide to the Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, 4th edition, C.H. Beck - Hart - Nomos 2017 σ.  363

Α. Άνθιμος,. Ewelina Kajkowska, Enforceability of Multi-Tiered Dispute Resolution Clauses, Hart Publishing 2017. σ.  541

Α. Άνθιμος,. Angelika Ruth Tafelmeier, Schiedsspruch und staatliche Gerichtsbarkeit – Rolle und Funktion des staatlichen Gerichts bei der Aufhebung, Anerkennung und Vollstreckbarerklärung von Schiedssprüchen, διδ. Διατριβή Freiburg, Duncker & Humblot, Schriften zum Prozessrecht, Band 249, 2018, σελίδες 316 σ.  737

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist