Ελληνικά English
| | | |

Journal issues


Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 2 (2019)

Edition info

Journal
Year
2019
Issue number
2
Price
€ 25.00
In stock

Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 2 (2019)


Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 2 (2019)

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 2/2019:

Ποιο μέλλον για τη δημόσια διοίκηση στην Ελλάδα

Βέλτιστες διοικητικές πρακτικές

Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών & Περιουσίας ΑΕ (ΕΕΣΥΠ)

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)

Η αναθεώρηση του Συντάγματος

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων

Πολιτικές αιρεσιμότητες στον προϋπολογισμό της ΕΕ

Nέοι θεσμοί δημοσιονομικής διοίκησης

Επικαιρότητα
Η αξία του ανθρώπου ως θεμέλιο του ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα του Συντάγματος

Κυπριακό Διοικητικό Δικαστήριο
Ο έλεγχος συνταγματικότητας των περικοπών των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων στην Κύπρο

Edition info

Journal
Year
2019
Issue number
2
Price
€ 25.00
In stock

Table of contents   +

121 Εκδοτικό Σηµείωµα

Επικαιρότητα

122 Η αξία του ανθρώπου ως θεµέλιο του ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα του Συντάγµατος. Οι θεσµικές επιπτώσεις στο πεδίο της Βιοηθικής, του Πρ. Παυλόπουλου

Νοµοθεσία

132 Δελτίο Νοµοθεσίας (επιµέλεια: Ευ. Μπάλτα)

Νοµολογία

Αλλοδαπά Δικαστήρια

133 Κυπριακό Διοικητικό Δικαστήριο [Έλεγχος συνταγµατικότητας των περικοπών των µισθών των δηµοσίων υπαλλήλων στο πλαίσιο αντιµετώπισης της οικονοµικής κρίσης] (Σχόλιο: Σ. Γιάλλουρου)

162 Δελτίο Νοµολογίας

(επιµέλεια: Ευ. Μπάλτα)

• ΣτΕ Ολ. 685/2019: Η εξαίρεση των οικιστικών πυκνώσεων από τους δασικούς χάρτες είναι αντίθετη προς το Σύνταγµα, σ. 162 • ΣτΕ Ολ. 682/2019: Επί αιτήσεως ακυρώσεως από πλείονα πρόσωπα & ανεξαρτήτως οµοδικίας αρκεί η καταβολή ενός παραβόλου, σ. 163 • ΣτΕ Ολ. 435/2019: Ο διορισµός στη θέση Γενικού Επιτρόπου της Επικράτειας στο ΕλΣυν προϋποθέτει συναίνεση του επιλεγόµενου δικαστικού λειτουργού, σ. 165 • ΣτΕ 380/2019 Τµ. Β΄: Ακύρωση εικονικού τιµολογίου που ο εκδότης επέδειξε σε τρίτον, ώστε να του εκχωρήσει απαίτησή του έναντι του αγοραστή, σ. 167 • ΔΠρΑθ 200/2019: Αίτηµα αδείας διαµονής συζύγου νοµίµως διαµένουσας στην Ελλάδα αλλοδαπής υπηκόου απορρίπτεται για λόγους δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, σ. 169 • ΔΠρΑθ 19619/2018: Μη αποτροπή ζηµίας στο πλαίσιο επεισοδίων ακόµη και µε µέτρα άκρας επιµέλειας δεν στοιχειοθετεί ευθύνη του Δηµοσίου, σ.

Μελέτες - Απόψεις

173 Δηµόσια νοµικά πρόσωπα και «Ελληνική Εταιρεία Συµµετοχών και Περιουσίας» ΑΕ (ΕΕΣΥΠ), του Σ. Λύτρα

187 Οι προκλήσεις για το µέλλον της δηµόσιας διοίκησης στην Ελλάδα - Σχεδιάζοντας το µέλλον, του Ι. Συµεωνίδη

196 Πολιτικές αιρεσιµότητες που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς τις χρηµατοδοτήσεις από τον προϋπολογισµό της στο πλαίσιο του νέου Πολυετούς Δηµοσιονοµικού Πλαισίου 2021 - 2027, του Δ. Σκιαδά

207 Κανόνες διοικητικής δράσης πέραν του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας µε αφορµή τις βέλτιστες διοικητικές πρακτικές, του Ι. Μαθιουδάκη

226 Γενικός Κανονισµός Προστασίας Δεδοµένων: µια κριτική ηθικο-συνταγµατική αποτίµηση ένα χρόνο µετά από τη θέση του σε εφαρµογή, της Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή

234 Νέοι θεσµοί δηµοσιονοµικής διοίκησης: Γραφείο Προϋ­πολογισµού του Κράτους στη Βουλή και Ελληνικό Δηµοσιονοµικό Συµβούλιο, της Ευ. Μπάλτα

249 Η τρέχουσα αναθεωρητική διαδικασία και οι προοπτικές της, της Β. Γεωργοπούλου

262 Διοικητική οργάνωση και ανθρώπινο δυναµικό. Σχέση παράλληλου εναρµονισµού - Η περίπτωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, του Στ. Ακαλίδη

Βιβλιοπαρουσιάσεις

276 Παναγιώτης Μαντζούφας: Καλή νοµοθέτηση και κράτος δικαίου-Πολυνοµία, κακονοµία και µη εφαρµογή των νόµων, από Α. Παυλόπουλος

Purchase

Add to cart  Add to cart
Add to wishlist  Add to wishlist

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account