Δημοσιεύματα Τομέα Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου Α.Π.Θ.