Δικαιώματα του Ανθρώπου, 90 (2021)


Δικαιώματα του Ανθρώπου, 90 (2021)

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 90/2021

Εμμανουήλ Ρούκουνας, Η διπλωματία στην υπηρεσία της πατρίδος.

Κώστας Σταμάτης, Η δικαιοπολιτική αντιμετώπιση της γυναικοκτονίας.

Σίμος Μηναΐδης, Η Ανάλυση των Συνεπειών της Ρύθμισης.

Τζένη Πρεβεδούρου, Συμμόρφωση της Διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις.

Ch. Papacharalambous/Kr. PasKeviciene, European Investigation Order Analysis.

Ορέστης Βουβονίκος, Η άσκηση του δικαιώματος ψήφου των εκτός επικρατείας εκλογέων.

Ιωάννα Πέρβου, Έμφυλη ισότητα στον χώρο του αθλητισμού.

Προκόπιος Παυλόπουλος, Συνταγματικό Δικαστήριο Γερμανίας και γαλλικό Conseil d’État. Αμφισβήτηση της υπεροχής του Ευρωπαϊκού Δικαίου.

Προκόπιος Παυλόπουλος, Πολωνία: Μια «ξένη» στη Ευρωπαϊκή Ένωση;

Edition info

Journal
Year
2021
Issue number
90
Price
€ 25.00
In stock

Table of contents   +

Περιεχόμενα – Table des matières

Ι. Μελέτες

Εμμανουηλ Ρουκουνας

Ἡ διπλωματία στὴν ὑπηρεσία τῆς πατρίδος. Πα­νη­γυρικὴ συνεδρία τῆς 23ης Μαρτίου 2021 γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τῆς ἐπετείου τῆς 25ης Μαρτίου 1821.

Κωστας Σταματης

Η δικαιοπολιτική αντιμετώπιση της γυναικοκτονίας.

Σιμος Μηναϊδης

Η Ανάλυση των Συνεπειών της Ρύθμισης. Κομβική παράμετρος της νομοθετικής προδικασίας.

Τζενη Πρεβεδουρου

Προβλήματα συμμόρφωσης της Διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις. Διοικητική δυστροπία ή δικαστικός μαξιμαλισμός;

Charis Papacharalambous

Kristina Paskeviciene

European Investigation Order Analysis. The principle of mutual recognition, necessity and the principle of proportionality.

ΙΙ. Επίκαιρα θέματα

Ορεστης Βουβονικος

Η άσκηση του δικαιώματος ψήφου των εκλογέων εκτός ελληνικής επικράτειας στον ν. 4648/2019 υπό την νομολογία των δικαιοδοτικών οργάνων της ΕΣΔΑ.

Ιωαννα Περβου

Έμφυλη ισότητα στον χώρο του αθλητισμού. Ανάλυση των υποθέσεων υπερανδρογοναιμίας.

ΙΙΙ. Σχολιασμένη Νομολογία

Προκοπιος Παυλοπουλος

«Αλλαγή σκυτάλης» μεταξύ του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας και του Συμβουλίου της Επικρατείας της Γαλλίας, στην «διαδρομή» αμφισβήτησης της κανονιστικής υπεροχής του Ευρωπαϊκού Δικαίου (Σχόλιο στην απόφαση Conseil d’ État 21.4.2021. «French Data Network et autres»).

Προκοπιος Παυλοπουλος

Πολωνία: Μια «ξένη» στην Ευρωπαϊκή Ένωση; (Σχόλιο στην απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Πολωνίας της 7ης Οκτωβρίου 2021 για ένα ενδεχόμενο «Polexit»).

ΙV. Νομολογία ΕυρωπΔΔΑ

Μαρια-Λουϊζα Δευτου

Επισκόπηση επιλεγμένης νομολογίας ΕυρΔΔΑ 2020.

V. Varia

Compte Rendu

Για βιβλίο της Αθαν. Συκιώτου.

VΙ. Βιβλιογραφία

Α΄ Κριτικά Σημειώματα –Recensions

Πετροσ Ι. Παραρασ, Ανάλεκτα (Ξεν. Κοντιάδης).

Julie Mattiussi, L’apparence de la personne physique (Ελένη Ηλ. Προκοπίου).

Νεστωρ Κουρακησ, Εισαγωγή στην κλασική Ρητορική (Κωνστ. Καλλίρης).

Charis Papacharalambous, The Aims of Punish­ment (Βασιλική Χρήστου).

Β΄ Παρουσιάσεις Βιβλίων

Περιεχόμενα

ΔτΑ Νος 87-89/2021.

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist