Δικαιώματα του Ανθρώπου, 88 (2021)


Δικαιώματα του Ανθρώπου, 88 (2021)

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 88/2021

Ι. Μελέτες

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, «Κοινή γνώμη», «λαϊκό περί δικαίου αίσθημα» και απονομή δικαιοσύνης.
ΑΘΑΝ. ΡΑΝΤΟΣ, Κοινή γνώμη και απονομή δικαιοσύνης. Το «λαϊκό αίσθημα» στην απονομή της Δικαιοσύνης.
ΓΙΑΝΝΗΣ Ζ. ΔΡΟΣΟΣ, Κοινή γνώμη και απόδοση της δικαιοσύνης.
ΣΠΥΡΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ, Απονομή της δικαιοσύνης και λαϊκό αίσθημα.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΩΣΤΑΚΗ, Η απαγόρευση των πολιτικών κομμάτων σύμφωνα με τη νομολογία του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας και του ΕΔΔΑ και η σχέση έντασης με την αρχή της Δημοκρατίας.

ΙΙ. Επίκαιρα θέματα

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, Η αξία του Ανθρώπου και ο Ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας του Συντάγματος.
ΠΟΛΥΒΙΑ ΠΑΡΑΡΑ, Η ανθρωποκεντρική υποστασιοποίηση της Ελληνικής Γλώσσας. Ταμεῖον σοφίας, ἀρετῆς καί κάλλους.

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΕΕΔΑ), Παρατηρήσεις επί των ζητημάτων ιθαγένειας στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων.

ΙΙΙ. Σχολιασμένη Νομολογία

ΝΙΚΟΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ Ι. ΠΑΓΑΝΙΤΣΑΣ, Ασφάλεια δικαίου και νομολογιακές αποκλίσεις εντός του αυτού δικαστηρίου. Η απόφαση του ΕΔΔΑ στην υπόθεση Σινέ Τσαγκαράκης Α.Ε.Ε κατά Ελλάδος, 17257/13, 23-5-2019 και οι αποφάσεις 2208/2020 και 2210/2020 του ΣτΕ (επανάληψη της διαδικασίας).
ΕΔΔΑ, Υπόθεση Σινέ Τσαγκαράκης ΑΕΕ κατά Ελλάδος, 23-5-2019.
ΣΤΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ, Το έλλειμμα για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς στο δίκαιο της Ένωσης. Σχόλιο στην ΟλΣΕ 991/2011. Σταθμός Βενιζέλου στην Θεσσαλονίκη.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, Ο σταθμός Βενιζέλου στην Θεσσαλονίκη.

ΙV. Varia
A΄ Miettes Scientifiques
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Η Εθνοκάθαρση των Ουιγούρων από την Κίνα.
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΡΕΤΤΟΥ, Το φαινόμενο SLAPP.
Β΄ Bloc-notes
Γ΄ Τρίτη Γνώμη Jean-Luc Gréau, Peter Gay, L’Express no 3149/2011.

V. Βιβλιογραφία

Α΄ Κριτικά Σημειώματα –Recensions
ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΑΡΑΚΛΑΣ, Η λογική του κεφαλαίου. Μια κριτική εισαγωγή στην σκέψη του Μαρξ και του Βέμπερ (Γιώργος Τράντας).
ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΗΣ, “Τα κακομαθημένα παιδιά της ιστορίας”. Η διαμόρφωση του νεοελληνικού κράτους. 18ος-21ος αιώνας, (Απόστολος Διαμαντής).
MARIE-AUDE BEERNAERT/FREDERIC KRENC, Le droit à un procès équitable dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (Γιώργος Τράντας).
ΑNTONIS S. KECHRIS, Étude historique sur la censure des films en France. De La Quadruple exécution capitale de Béthune (1909) à l’explosion pornographique des années ’70 suivi de La politique symbolique et les films “X”. Un souvenir de l’époque giscardienne (Πέτρος Ι. Παραράς).
Κ. Α. ΠΙΣΠΙΡΙΓΚΟΣ, Δίκαιο και Πολιτική στις δημηγορίες του Θουκυδίδη (Πέτρος Ι. Παραράς).

Β΄ Παρουσιάσεις Βιβλίων

Edition info

Journal
Year
2021
Issue number
88
Price
€ 24.99
In stock

Table of contents   +

Περιεχόμενα – Table des matières

Ι. Μελέτες

Απόστολος Σ. Γεωργιάδης

«Κοινή γνώμη», «λαϊκό περί δικαίου αίσθημα» και απονομή δικαιοσύνης.

Αθαν. Ράντος

Κοινή γνώμη και απονομή δικαιοσύνης. Το «λαϊκό αίσθημα» στην απονομή της Δικαιοσύνης.

Γιάννης Ζ. Δρόσος

Κοινή γνώμη και απόδοση της δικαιοσύνης.

Σπύρος Βλαχόπουλος

Απονομή της δικαιοσύνης και λαϊκό αίσθημα.

Φωτεινή Κωστάκη

Η απαγόρευση των πολιτικών κομμάτων σύμφωνα με τη νομολογία του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας και του ΕΔΔΑ και η σχέση έντασης με την αρχή της Δημοκρατίας.

ΙΙ. Επίκαιρα θέματα

Προκοπιος Παυλοπουλος

Η αξία του Ανθρώπου και ο Ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας του Συντάγματος.

Πολυβία Παραρά

Η ανθρωποκεντρική υποστασιοποίηση της Ελληνικής Γλώσσας. Ταμεῖον σοφίας, ἀρετῆς καί κάλλους.

Εθνική Επιτροπή για τα

Δικαιώματα του Ανθρώπου

(ΕΕΔΑ)

Παρατηρήσεις επί των ζητημάτων ιθαγένειας στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων.

ΙΙΙ. Σχολιασμένη Νομολογία

Νίκος Φραγκάκης

Γρηγόρης Ι. Παγανίτσας

Ασφάλεια δικαίου και νομολογιακές αποκλίσεις εντός του αυτού δικαστηρίου. Η απόφαση του ΕΔΔΑ στην υπόθεση Σινέ Τσαγκαράκης Α.Ε.Ε κατά Ελλάδος, 17257/13, 23-5-2019 και οι αποφάσεις 2208/2020 και 2210/2020 του ΣτΕ (επανάληψη της διαδικασίας).

ΕΔΔΑ

Υπόθεση Σινέ Τσαγκαράκης ΑΕΕ κατά Ελλάδος, 23-5-2019.

Στελλα Χριστοφοριδου

Το έλλειμμα για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς στο δίκαιο της Ένωσης. Σχόλιο στην ΟλΣΕ 991/2011. Σταθμός Βενιζέλου στην Θεσσαλονίκη.

Συμβουλιο της Επικρατειας

Ο σταθμός Βενιζέλου στην Θεσσαλονίκη.

ΙV. Varia

A΄ Miettes Scientifiques

Γεωργιοσ Οικονομου

Η Εθνοκάθαρση των Ουιγούρων από την Κίνα.

Χριστινα Βρεττου

Το φαινόμενο SLAPP.

Β΄ Bloc-notes

Γ΄ Τρίτη Γνώμη

Jean-Luc Gréau, Peter Gay, L’Express no 3149/2011.

V. Βιβλιογραφία

Α΄ Κριτικά Σημειώματα –Recensions

Γιώργος Φαράκλας, Η λογική του κεφαλαίου. Μια κριτική εισαγωγή στην σκέψη του Μαρξ και του Βέμπερ (Γιώργος Τράντας).

Κώστας Κωστής, “Τα κακομαθημένα παιδιά της ιστορίας”. Η διαμόρφωση του νεοελληνικού κράτους. 18ος-21ος αιώνας, (Απόστολος Διαμαντής).

Marie-Aude Beernaert/Frédéric Krenc, Le droit à un procès équitable dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (Γιώργος Τράντας).

Αntonis S. Kechris, Étude historique sur la censure des films en France. De La Quadruple exécution capitale de Béthune (1909) à l’explosion pornographique des années ’70 suivi de La politique symbolique et les films “X”. Un souvenir de l’époque giscardienne (Πέτρος Ι. Παραράς).

Κ. Α. Πισπιριγκος, Δίκαιο και Πολιτική στις δημηγορίες του Θουκυδίδη (Πέτρος Ι. Παραράς).

Β΄ Παρουσιάσεις Βιβλίων

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist