Ελληνικά English
| | | |

Journal issues


Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης, 1 (2019)

Edition info

Journal
Year
2019
Issue number
1
Price
€ 40.00
In stock

Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης, 1 (2019)


Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης, 1 (2019)

Η τριμηνιαία Επιθεώρηση «Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΔτΚΑ) που διευθύνει ο καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ Άγγελος Στεργίου, φιλοδοξεί να αναδειχθεί σε προνομιούχο τόπο συνάντησης και προβληματισμού ειδικών του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης. Δημοσιεύει διεξοδικές μελέτες, σχόλια, γνώμες για ζητήματα που βρίσκονται στην καρδιά του κλάδου αυτού του δικαίου. Σχολιάζει τη νομοθετική και νομολογιακή επικαιρότητα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Μέσα από τις σελίδες της ο δικηγόρος, ο δικαστής, ο ερευνητής ενημερώνονται για όλες τις πτυχές της κοινωνικής ασφάλισης και γενικότερα της κοινωνικής ασφάλειας από τους πλέον ειδικούς στο γνωστικό αντικείμενο που διακονεί η Επιθεώρηση. Αρκετά τεύχη της θα είναι θεματικά, για μια πιο συγκεντρωτική και συνεκτική παρουσίαση των σχετικών ζητημάτων. Απώτερος (έμμεσα ομολογημένος) στόχος της ΔτΚΑ είναι να αναδειχθεί σε εργαλείο για την προώθηση μιας αλληλέγγυας κοινωνίας.

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 1/2019:

Άρθρα

Άγγελος Στεργίου

Η οικογένεια υπό το βλέμμα της κοινωνικής ασφάλισης, σ. 2

Βασιλική Κουζιώρτη

Η ευθύνη διαχειριστών κεφαλαιουχικής εταιρείας έναντι του ΕΦΚΑ, σ. 44

Χρήστος Μορφακίδης/Δημήτριος Χαλκιάς

Η υποχρέωση ενημέρωσης του διοικουμένου από την κοινωνικοασφαλιστική και ­φορολογική διοίκηση, σ. 67

Άννα Τσέτουρα

Απασχόληση συνταξιούχων, σ. 85

Νομολογία Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΔΕΕ της 6/9/2018, C-527/2016: Κανονισμός 883/2004, Απόσπαση εργαζομένων, ­Δεσμευτικότητα Πιστοποιητικού Α1 (Παρατ. Ά. Τσέτουρα), σ. 103

Νομολογία Διοικητικών Δικαστηρίων

ΔΕφΑθ 6130/2017: Αλληλέγγυα ευθύνη διοικούντων νομικά πρόσωπα για φορολογικές οφειλές, σ. 133

ΔΕφΛαρ 498/2018: Αναγγελία εργατικού ατυχήματος (Παρατ. Ά. Στεργίου), σ. 139

ΔΠρΑθ 8757/2018: Προχρονολόγηση της αναπηρίας (Παρατ. Ά. Στεργίου), σ. 151

Νομολογία Πολιτικών Δικαστηρίων

ΜΕφΘεσ 474/2018: Αλληλοβοηθητικό Ταμείο, Μείωση του εφάπαξ βοηθήματος (Παρατ. Ά. Στεργίου), σ. 162

Edition info

Journal
Year
2019
Issue number
1
Price
€ 40.00
In stock

Table of contents   +

1 Editorial

Άρθρα

2 Άγγελος Στεργίου, Η οικογένεια υπό το βλέμμα της κοινωνικής ασφάλισης

44 Βασιλική Κουζιώρτη, Η ευθύνη διαχειριστών κεφαλαιουχικής εταιρείας έναντι του ΕΦΚΑ

67 Χρήστος Μορφακίδης/Δημήτριος Χαλκιάς, Η υποχρέωση ενημέρωσης του διοικουμένου από την κοινωνικοασφαλιστική και φορολογική διοίκηση

85 Άννα Τσέτουρα, Απασχόληση συνταξιούχων

Νομολογία Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης

103 ΔΕΕ της 6/9/2018, C-527/2016: Κανονισμός 883/2004, Απόσπαση εργαζομένων, Δεσμευτικότητα Πιστοποιητικού Α1 (Παρατ. Ά. Τσέτουρα)

Νομολογία Διοικητικών Δικαστηρίων

133 ΔΕφΑθ 6130/2017: Αλληλέγγυα ευθύνη διοικούντων νομικά πρόσωπα για φορολογικές οφειλές

139 ΔΕφΛαρ 498/2018: Αναγγελία εργατικού ατυχήματος (Παρατ. Ά. ­Στεργίου)

151 ΔΠρΑθ 8757/2018: Προχρονολόγηση της αναπηρίας (Παρατ. Ά. ­Στεργίου)

Νομολογία Πολιτικών Δικαστηρίων

162 ΜΕφΘεσ 474/2018: Αλληλοβοηθητικό Ταμείο, Μείωση του εφάπαξ βοηθήματος (Παρατ. Ά. Στεργίου)

Purchase

Add to cart  Add to cart
Add to wishlist  Add to wishlist

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account