Shopping cart
Ελληνικά English
| | | |

Books


Δίκαιο εμπορικών εταιριών, 3η έκδ., 2020
Shopping cart Wishlist

Edition info

Title
Δίκαιο εμπορικών εταιριών
Βασική εμπορική νομοθεσία ΙΙ
Μάιος 2020
© 2020
Editors
Series
Edition
3rd ed.
ISBN
978-960-648-136-9
Pages
XVΙΙΙ + 727
Price
€ 20.00
In stock

Δίκαιο εμπορικών εταιριών, 3η έκδ., 2020


Δίκαιο εμπορικών εταιριών, 3η έκδ., 2020

Αμέσως μετά την κυκλοφορία της προηγούμενης έκδοσης ψηφίστηκε ο Ν. 4635/2019, με έναρξη ισχύος την 30.1.2020, ο οποίος αφενός αντικατέστησε το Ν. 3419/2005 για το Γ.ΕΜ.Η. και αφετέρου επέφερε μεταβολές σε διατάξεις του δικαίου των προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών, συμπεριλαμβανομένου και του δικαίου για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς.

Το γεγονός αυτό κατέστησε αναγκαία την προκείμενη έκδοση, η οποία ως εκ τούτου εμπεριέχει πλήρως ενημερωμένες και όλες τις πρότερες νομοθετικές μεταβολές που διαλαμβάνονταν στην προηγηθείσα και είχαν επισυμβεί:

α) στο δίκαιο των προσωπικών εταιριών με τους Ν. 4403/2016, Ν. 4441/2016, Ν. 4541/2018, Ν. 4601/2019 και 4605/2019,

β) στο δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας, με την αντικατάσταση του Κ.Ν. 2190/1920 από το Ν. 4548/2018, ο οποίος με τη σειρά του τροποποιήθηκε με τους Ν. 4587/2018, Ν. 4601/2019, Ν. 4609/2019 και της ΠΝΠ της 27.06.2019,

γ) στο δίκαιο της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με τους Ν. 4541/ 2018 και Ν. 4601/2019,

δ) στο δίκαιο της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας με τους Ν. 4403/ 2016, Ν. 4541/2018 και Ν. 4601/2019 που κατήργησε τμήμα αυτού,

ε) στη διαδικασία ίδρυσης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών (υπηρεσίες μιας στάσης) με το Ν. 4441/2016, όπως ισχύει μετά το
Ν. 4541/2018 και

στ) στο δίκαιο των εταιρικών μετασχηματισμών, με το Ν. 4601/2019, όπως αυτός ισχύει μετά την πρώτη τροποποίησή του με το Ν. 4623/2019.

Εννοείται, ότι και στην προκείμενη έκδοση διατηρούνται τόσον ο Ν. 4308/2014 («Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα»), όσον και οι διατάξεις των άρθρων 96, 97 και 98 του Ν. 3588/2007 («Πτωχευτικός Κώδικας»).

Edition info

Title
Δίκαιο εμπορικών εταιριών
Βασική εμπορική νομοθεσία ΙΙ
Μάιος 2020
© 2020
Editors
Series
Edition
3rd ed.
ISBN
978-960-648-136-9
Pages
XVΙΙΙ + 727
Price
€ 20.00
In stock

Table of contents   +

ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ – ΤΕΥΧΟΣ

Ι. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΙΙ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΙΙΙ. ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

IV. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

V. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ

VΙ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Content type

Categories

Add to cart Add to wishlist

Related editions

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account