Ελληνικά English
| | | |

Books


Δίκαιο ανταγωνισμού (αθέμιτου & ελεύθερου) - Δίκαιο προστασίας καταναλωτή, 6η έκδ., 2020

Edition info

Title
Δίκαιο ανταγωνισμού (αθέμιτου & ελεύθερου) - Δίκαιο προστασίας καταναλωτή
Βασική Εμπορική Νομοθεσία ΙΙΙ
© 2020
Editor
Series
Edition
6th ed.
ISBN
978-960-648-130-7
Pages
ΧΙII + 401
Price
€ 11.00
In stock

Δίκαιο ανταγωνισμού (αθέμιτου & ελεύθερου) - Δίκαιο προστασίας καταναλωτή, 6η έκδ., 2020


Δίκαιο ανταγωνισμού (αθέμιτου & ελεύθερου) - Δίκαιο προστασίας καταναλωτή, 6η έκδ., 2020

Η νέα έκδοση του παρόντος περιλαμβάνει τις τροποποιήσεις που έχουν επέλθει στο Ν. 3959/2011 σε διάφορα άρθρα του και κυρίως στα διέποντα την Επιτροπή Ανταγωνισμού από τέσσερις νόμους, οι οποίοι φυσικά και αφορούσαν άλλα ζητήματα, όπως δυστυχώς είθισται τα τελευταία χρόνια, και μεταξύ των άλλων επέφεραν αλλαγές και στο Ν. 3959/2011. Πρόκειται για τους νόμους 4623/2019, 4635/2019, αλλά και τους προγενέστερους νόμους 4389/2016 και 4364/2016. Οι τροποποιήσεις έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο του νόμου, ενώ παράλληλα, στις αντίστοιχες υποσημειώσεις, σημειώνονται οι εισάγουσες αυτές τις τροποποιήσεις, νομοθετικές διατάξεις.

Edition info

Title
Δίκαιο ανταγωνισμού (αθέμιτου & ελεύθερου) - Δίκαιο προστασίας καταναλωτή
Βασική Εμπορική Νομοθεσία ΙΙΙ
© 2020
Editor
Series
Edition
6th ed.
ISBN
978-960-648-130-7
Pages
ΧΙII + 401
Price
€ 11.00
In stock

Table of contents   +

ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Φεβρουάριος 2019)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ – ΤΕΥΧΟΣ

Κώδικας Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013

Α. ΔΙΚΑΙΟ ΑΘΕΜΙΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Β. ΔΙΚΑΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Γ. ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Content type

Categories

Purchase

Add to cart  Add to cart
Add to wishlist  Add to wishlist

Related editions

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account