Δ. Μέλισσας, Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (Ν. 4067/2012), 3η έκδ., 2015


Δ. Μέλισσας, Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (Ν. 4067/2012), 3η έκδ., 2015

Τρία χρόνια μετά τη θέσπιση του ΝΟΚ, ν. 4067/2012, όλα άλλαξαν. Τροποποιήθηκαν σχεδόν όλα τα άρθρα του, εκδόθηκαν πολλές ερμηνευτικές εγκύκλιοι, αποφάσεις του ΝΣΚ, του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, των Διοικητικών Εφετείων και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Όλα συμπεριλήφθηκαν στην τρίτη έκδοση του ΝΟΚ. Όλα όσα πρέπει να ξέρει ο δικηγόρος, ο μηχανικός, ο υπάλληλος, ο συμβολαιογράφος για την αρτιότητα και την οικοδομησιμότητα ενός οικοπέδου και για τις δουλείες του, για το συντελεστή δόμησης και όγκου και το ποσοστό κάλυψής του, τη θέση του κτιρίου και όλων των εγκαταστάσεων, την ανέγερση και επισκευή ενός σύγχρονου βιοκλιματικού κτιρίου, με πρόβλεψη για τα ΑΜΕΑ, με λειτουργικά, ενεργειακά και διακοσμητικά στοιχεία στις όψεις του κτιρίου, με κατασκευές και φυτεύσεις στους ακάλυπτους χώρους και τις περιφράξεις, με φυτεμένα δώματα.

Edition info

Title
Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (Ν. 4067/2012)
(όπως τροποποιήθηκε)
Ερμηνεία Κατ' άρθρο
Αποφάσεις ΣτΕ και Διοικητικών Εφετείων - Εγκύκλιοι - Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ - Αποφάσεις ΚΕΣΑ
© 2015
Author
Edition
3rd ed.
ISBN
978-960-568-253-8
Pages
XVIII + 684
Price
€ 56.00
In stock

Table of contents   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος Γ΄ έκδοσης

Πρόλογος Β΄ έκδοσης

Πρόλογος

Συντομογραφίες

ΝΟΜΟΣ 4067/2012

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός

Άρθρο 1. Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 2. Ορισμοί

Άρθρο 3. Ορισμοί συντελεστών και μεγεθών

Άρθρο 4. Άδειες Δόμησης

Άρθρο 5. Χρήση κτιρίων

Άρθρο 6. Προστασία Αρχιτεκτονικής και Φυσικής Κληρονομιάς

Άρθρο 7. Αρτιότητα και οικοδομησιμότητα

Άρθρο 8. Ειδικές περιπτώσεις

Άρθρο 9. Δουλείες σε ακίνητα

Άρθρο 10. Κίνητρα για την περιβαλλοντική αναβάθμιση και βελτίωση της ποιότητας ζωής σε πυκνοδομημένες και αστικές περιοχές

Άρθρο 11. Συντελεστής δόμησης

Άρθρο 12. Ποσοστό κάλυψης

Άρθρο 13. Συντελεστής Όγκου

Άρθρο 14. Θέση κτιρίου και εγκαταστάσεων

Άρθρο 15. Ύψος κτιρίου – αφετηρία μέτρησης υψών - πλάτος δρόμου

Άρθρο 16. Λειτουργικά, ενεργειακά και διακοσμητικά στοιχεία στις όψεις του κτιρίου

Άρθρο 17. Κατασκευές και φυτεύσεις στους ακάλυπτους χώρους και περιφράξεις

Άρθρο 18. Φυτεμένα δώματα

Άρθρο 19. Κατασκευές πάνω από το κτίριο

Άρθρο 20. Κατασκευές σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους

Άρθρο 21. Προσωρινές κατασκευές

Άρθρο 22. Παρόδια στοά

Άρθρο 23. Υφιστάμενα κτίρια

Άρθρο 24. Χαμηλά κτίρια

Άρθρο 25. Κίνητρα για τη δημιουργία κτιρίων ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης

Άρθρο 26. Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων

Άρθρο 27. Ειδικές διατάξεις

Άρθρο 28. Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 34. Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 35. Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 48. Έναρξη ισχύος

Λημματικό ευρετήριο

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Σ. Κοτρώνης, Η οριστικοποίηση και το αμάχητο τεκμήριο των πρώτων εγγραφών στο Εθνικό Κτηματολόγιο, 2022
Series: Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου, #22
Όλα τα ζητήματα γύρω από την οριστικοποίηση και την παραγωγή του τεκμηρίου των πρώτων εγγραφών
Δ. Μέλισσας, Airbnb - Η πολεοδομική αντιμετώπιση, 2022
Αναλύσεις και προβληματισμοί γύρω από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις