Α. Μακρυδημήτρης, Υφαίνοντας τον ιστό της Πηνελόπης, 2013


Α. Μακρυδημήτρης, Υφαίνοντας τον ιστό της Πηνελόπης, 2013 Η «αχίλλειος πτέρνα» του κοινωνικού μετασχηματισμού στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης υπήρξε το κράτος και η δημόσια διοίκηση, που συνήθως χαρακτηρίζεται ως ο «μεγάλος ασθενής». Διαμορφώθηκε, μάλιστα, κατ’ αυτή την περίοδο μια ‘παράδοξη’ ή αντιστρόφως ανάλογη σχέση ανάμεσα στον εκδημοκρατισμό του κράτους και της κοινωνίας, αφενός, και τον εκσυγχρονισμό και την ποιότητα της διοίκησης, αφετέρου.
Στο πλαίσιο αυτό διάφορες απόπειρες και εγχειρήματα για την αλλαγή, τον εκσυγχρονισμό και την ‘επανίδρυση’ του κράτους έμοιαζε να πέφτουν στο κενό ή μάλλον να ξηλώνονται στην πράξη εκείνα που σχεδιάζονταν και προτείνονταν στη θεωρία, τη νομοθεσία και τις προθέσεις.
Το βιβλίο αυτό του καθηγητή της Διοικητικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Αντώνη Μακρυδημήτρη εκθέτει και ανατέμνει με σαφήνεια και ευθύτητα ορισμένες από τις πιο κρίσιμες αιτίες της ύφανσης και από-ύφανσης του ιστού της διοίκησης και της δημοκρατίας στη χώρα μας την περίοδο της μεταπολίτευσης. Στα ένδεκα κεφάλαια του βιβλίου προσφέρονται στοιχεία και εκτιμήσεις στον ειδικό, αλλά και τον ενδιαφερόμενο αναγνώστη για το πρόβλημα της δημόσιας διοίκησης, το οποίο ίσως είναι ένα από τα δυσχερέστερα που αντιμετωπίζει ο τόπος σήμερα.

Edition info

Title
Υφαίνοντας τον ιστό της Πηνελόπης
Διοίκηση και Δημοκρατία στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης
© 2013
Series director
Series editor
Author
Series
ISBN
978-960-445-945-2
Pages
ΧΙ + 168
Price
€ 15.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

1. Το σύστημα της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και οι εφαρμογές του

2. ‘Κυβερνητισμός’: fata morgana της δημοκρατίας

3. Συντονισμός στο κέντρο της κυβέρνησης

4. Κυβερνήσεις συνεργασίας

5. Η «μέση λύση» για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

6. Ρυθμιστική διακυβέρνηση

7. Ελλείμματα αξιοκρατίας στη σύγχρονη δημοκρατία

8. Δημόσια διοίκηση και έκτακτες συνθήκες

9. Η μεταρρύθμιση της κρατικής Διοίκησης: ο βράχος του Σίσυφου

10. H δύναμη των ιδεών

11. Ηθική και νομιμότητα: προκλήσεις διαφάνειας στη δημοκρατία

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΡΩΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Χ. Αθανασοπούλου, Η συμμόρφωση της διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις, 2021
Σχόλια και συμπεράσματα για τη λειτουργία του συστήματος οργάνωσης της διοίκησης και της διοικητικής δικαιοσύνης