Σας ενημερώνουμε ότι θα δεχόμαστε αιτήσεις για το Επιδοτούμενο Πρόγραμμα στήριξης Eπιστημόνων - Ελεύθερων Επαγγελματιών πληττόμενων από τον Covid-19 της μέχρι την Τετάρτη 22 Απριλίου και ώρα 18:00.

Μετά από αυτήν την ώρα καμία αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή.

Ευχαριστούμε όσους συμμετείχαν στο Πρόγραμμα μέσω των Εκδόσεων Σάκκουλα για την εμπιστοσύνη τους.