Καλάθι αγορών
Ελληνικά English
| | | |

Βιβλία


Β. Αντωνόπουλος, Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών & συναφή νομοθετήματα», 2011
Καλάθι αγορών Λίστα επιθυμητών

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών & συναφή νομοθετήματα»
• Αιτιολογική έκθεση Ν. 3604/2007 • Π.Δ. 16/22.1.1930 • Ν. 3016/2002 • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 2157/2001 • Ν. 3412/2005 • Ν. 3419/2005 • Ν. 3853/2010
© 2011
Συνεργάτες
Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-611-6
Σελίδες
XXIV + 466
Τιμή
€ 30,00
Σε απόθεμα

Β. Αντωνόπουλος, Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών & συναφή νομοθετήματα», 2011


Β. Αντωνόπουλος, Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών & συναφή νομοθετήματα», 2011

Μετά τις τελευταίες νομοθετικές παρεμβάσεις στον κ.ν. 2190/1920, που επήλθαν με το ν. 3604/2007, ακολούθησαν και άλλες, που κατέστησαν αναγκαία την παρούσα έκδοση. Τέτοιες παρεμβάσεις επήλθαν κυρίως: 1) με το ν. 3853/2010, που εισήγαγε την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης εταιριών και τροποποίησε τη νομοθεσία για το ΓΕΜΗ. Ο νόμος αυτός, όπως έχει επισημανθεί, έλαβε υπόψη την «πρώτη» Οδηγία 68/151/ΕΟΚ, 2) με το ν. 3884/2010, που ενσωμάτωσε την Οδηγία 2007/36/ΕΚ. Η Οδηγία αυτή αφορά την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων από μετόχους εισηγμένων εταιριών, έχει όμως σημασία και για τις μη εισηγμένες εταιρίες, 3) με τους ν. 3756/2009, 3763/2009 και κυρίως το ν. 3873/2010. Οι νόμοι αυτοί ενσωματώνουν κοινοτικές Οδηγίες που αναφέρονται σε ζητήματα εταιρικών λογαριασμών. Τέτοιες οδηγίες είναι η 2006/43/ΕΚ (άρθρο 49), 77/91/ΕΟΚ (άρθρο 33) και οι Οδηγίες 2006/46/ΕΚ και 2007/63/ΕΚ, 4) με το ν. 3867/2010, που στο άρθρο 43γ, για την αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία, προσθέτει παράγρ. 6α.
Η νέα έκδοση λαμβάνει υπόψη τις παραπάνω νομοθετικές παρεμβάσεις και φιλοδοξεί να παρουσιάσει τον κ.ν. 2190/1920 πλήρως επικαιροποιημένο και έτσι να αποτελέσει χρήσιμο βοηθητικό εργαλείο για όσους ασχολούνται με το εταιρικό δίκαιο και όχι μόνο.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών & συναφή νομοθετήματα»
• Αιτιολογική έκθεση Ν. 3604/2007 • Π.Δ. 16/22.1.1930 • Ν. 3016/2002 • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 2157/2001 • Ν. 3412/2005 • Ν. 3419/2005 • Ν. 3853/2010
© 2011
Συνεργάτες
Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-611-6
Σελίδες
XXIV + 466
Τιμή
€ 30,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Προλογικό Σημείωμα Γ΄ έκδοσης

Προλογικό Σημείωμα Β΄ έκδοσης

Προλογικό σημείωμα Α΄ έκδοσης

Ι. Ν. 2190/1920

«ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ»

II. Ειδικό Μέρος: κατ’ άρθρον ανάλυση

ΙΙI. Π.Δ. 16/22.1

«ΠΕΡΙ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ»

ΙV. ΝΟΜΟΣ 3016/2002

«ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΘΕΜΑΤΑ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

VII. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3419/2005

«ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.)

ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ»

VIII. ΝΟΜΟΣ 3853/2010

«ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Ευρετήριο όρων #

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού