Ελληνικά English
| | | |

Τεύχη περιοδικών


Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου, 1 (2019)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Έτος
2019
Αριθμός τεύχους
1
Τιμή
€ 65,00
Σε απόθεμα

Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου, 1 (2019)


Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου, 1 (2019)

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 1/2019:

Μελέτες

Γ. Ι. Συλίκος, Εγκλήματα από αμέλεια, σ. 242

Νομολογία

  • Τα δικαστικά πρόσωπα δεν είναι τρίτοι στη συκοφαντική δυσφήμηση, ΑΠ 487/2019, σ. 143
  • Προσβολή εγγράφου ως πλαστού στην ποινική διαδικασία, ΑΠ 220/2019, σ. 9
  • Συκοφαντική δυσφήμηση, Δυσφήμηση Ανώνυμης Εταιρίας, Ψευδής αναφορά στην Αρχή - Αθώωση, ΑΠ 383/2019, σ. 137
  • Υπεξαίρεση, ΣυμβΕφΠατρ 79/2018 (με παρατηρήσεις Γ. Συλίκου), σ. 156
  • Σωματική βλάβη από αμέλεια, ΔιατΕισΕφΠατρ 23/2018 (με παρατηρήσεις Γ. Συλίκου), σ. 187
  • Παραχάραξη/Κυκλοφορία παραχαραγμένου, ΑΠ 841/2018, σ. 215
  • Ποινικό Διεθνές Δίκαιο, ΑΠ 2192/2018, σ. 237

Πολιτική Αγωγή, Συστηματική Συλλογή Νομολογίας

Διαδικαστικές Ακυρότητες

Ακάλυπτες Επιταγές

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Έτος
2019
Αριθμός τεύχους
1
Τιμή
€ 65,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ.

Ι. ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ΑΠ 372/2019 (Τμ. ΣΤ)

ΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ

ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

i. Αποδεικτικά μέσα/Απαγορευμένα αποδεικτικά μέσα

ΑΠ 1239/2018 (Τμ. Ε’)

ii. Έγγραφα

ΑΠ 1239/2018 (Τμ. Ε΄)

ΑΠ 2035/2018 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠ 233/2019 (Τμ. Z΄)

iii. Προσβολή εγγράφου ως πλαστού

ΑΠ 220/2019 (Τμ. Ε΄)

iv. Πολιτικώς ενάγοντες

ΑΠ 2035/2018 (Τμ. ΣΤ΄)

v. Πραγματογνωμοσύνη – Ιατροδικαστική Έκθεση.

ΑΠ 1852/2018 (Τμ. Ζ΄)

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΑΠ 1859/2018 (Τμ. Ζ΄)

ΑΝΑΒΟΛΗ

ΑΠ 383/2019 (Τμ. Ζ΄)

ΑΠ 1079/2018 (Τμ. E΄)

ΑΠ 2135/2018 (Τμ. Ζ΄)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ

i. Εκκρεμοδικία

ΑΠ 601/2018 (Τμ. Ζ΄)

ii. Ακυρότητα κλητηρίου θεσπίσματος ή κλήσης ή της επίδοσής τους

ΑΠ 385/2019 (Τμ. Z΄)

iii. Αρμοδιότητα

ΑΠ 1951/2018 (Τμ. Ζ΄)

iv. Σύνθεση του Δικαστηρίου

ΑΠ 1147/2018 (Τμ. Ε΄)

v. Παράσταση με Συνήγορο

ΑΠ 1467/2018 (Τμ. Ζ΄)

III. ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

Η ΑΝΑΙΡΕΣΗ

ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ

ΑΠ 1003/2018 (Τμ. Ε΄)

IV. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΑΠ 989/2018 (Τμ. Ε΄)

ΑΠ 583/2018 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠ 1644/2018 (Τμ. Ε΄)

ΑΠ 1743/2018 (Τμ. Α΄ Διακοπών Ποιν)

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Α. Η ΠΟΙΝΗ

ΕΛΑΦΡΥΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΠ 1239/2018 (Τμ. Ε΄)

ΑΠ 182/2018 (Τμ. Ε΄)

AΠ 1875/2018 (Τμ. Ε΄)

ΑΠ 583/2018 (Τμ. Ε΄)

Β. ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ

Νομική Πλάνη

ΑΠ 626/2019 (Τμ. Ε΄)

ΙΙ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Απάτη κακουργηματική

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ

Πλαστογραφία κακουργηματική

ΑΠ 1239/2018 (Τμ. Ε΄)

ΑΠ 233/2019 (Τμ. Z΄)

ΑΠ 404/2019 (Τμ. Ζ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Ανθρωποκτονία από πρόθεση

ΑΠ 182/2018 (Τμ. Ε΄)

ΑΠ 217/2018 (Τμ. Ζ΄)

Ανθρωποκτονία από αμέλεια

ΑΠ 2035/2018 (Τμ. ΣΤ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

Συκοφαντική δυσφήμηση/Συκοφαντική δυσφήμηση

Ανώνυμης Εταιρίας

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ

ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ψευδής αναφορά στην Αρχή

ΑΠ 383/2019 (Τμ. Ζ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

Συκοφαντική δυσφήμηση

ΑΠ 487/2019 (Τμ. Ε΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ

ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ψευδής καταμήνυση, ψευδορκία μάρτυρα

ΑΠ 487/2019 (Τμ. Ε΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

Συκοφαντική δυσφήμηση/δια του Τύπου

ΑΠ 1416/2018 (Τμ. ΣΤ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Υπεξαίρεση

ΣυμβΕφΠατρ 79/2018, Παρατ. Δρ. Ι. Συλίκος

Ληστεία

ΑΠ 1998/2018 (Τμ. ΣΤ΄)

ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ

ΔιατΕισΕφΠατρ 23/2018, Παρατ. Δρ. Ι. Συλίκος

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.

Ψευδής βεβαίωση

ΑΠ 2000/2018 (Τμ. ΣΤ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ

Παραχάραξη/Κυκλοφορία παραχαραγμένου νομίσματος

ΑΠ 841/2018 (Τμ. Ε΄)

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ

ΑΚΑΛΥΠΤΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ

ΑΠ 523/2019 (Τμ. Ζ΄)

ΑΠ 1147/2018 (Τμ. Ε΄)

ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΑΠ 135/2019 (Τμ. Z΄)

ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΑΠ 70/2019 (Τμ. Ε΄)

ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ.

ΑΠ 428/2019 (Τμ. ΣΤ΄)

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΚΔΟΣΗ

ΑΠ 2192/2018 (Τμ. Ε΄) (Συμβ)

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΤΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δρ. Γεώργιος Ι. Συλίκος, Εγκλήματα από αμέλεια

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δρ. Γεώργιος Ι. Συλίκος, Λόγοι έφεσης κατά του παραπεμπτικού βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 1/2019

Λημματικό Ευρετήριο

Αγορά

Προσθήκη στο καλάθι  Προσθήκη στο καλάθι
Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών  Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού