Πρακτική αστικών υποθέσεων ΙΙ, 2005


Πρακτική αστικών υποθέσεων ΙΙ, 2005

Το CD ROM ενημέρωσης «Πρακτική αστικών υποθέσεων ΙΙ», είναι ένα πλήρες έργο με νέα αντικείμενα, το οποίο προορίζεται να συμπληρώσει το προϊόν "Πρακτική αστικών υποθέσεων Ι - 2001".

Το cd rom ενημέρωσης περιέχει μεταξύ άλλων:

  • 22 νέα θέματα, όπως ΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ-ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΝΟΜΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΞΕΝΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ κτλ.
  • 113 καινούργια υποδείγματα, απόλυτα προσαρμοσμένα στις σύγχρονες νομολογιακές εξελίξεις, αποτελώντας έτσι το απαραίτητο βοήθημα κάθε μάχιμου δικηγόρου.

Όλα τα λήμματα εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά, με την παράθεση μικρών εισαγωγικών κεφαλαίων, της κυριότερης νομολογίας των τελευταίων ετών. Επίσης περιλαμβάνονται υποδείγματα των κυριοτέρων διαδικαστικών πράξεων και ενεργειών και ενδίκων βοηθημάτων του Κ.Πολ.Δ., καθώς και υποδείγματα ιδιωτικών συμφωνητικών και εξωδίκων εγγράφων.

Η εγκατάσταση της «Πρακτικής αστικών υποθέσεων ΙΙ» εκτελείται αυτομάτως με την εισαγωγή του CD ROM ενημέρωσης στον υπολογιστή σας. Το νέο έργο συμπληρώνει τα περιεχόμενα και την ύλη του προγράμματος που ήδη χρησιμοποιείτε, προσθέτοντας τα νέα λήμματα και τα αντίστοιχα υποδείγματα δικογράφων, τα οποία με το πάτημα ενός πλήκτρου μπορούν να εξαχθούν στον επεξεργαστή κειμένου σας.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Πρακτική αστικών υποθέσεων ΙΙ
CD-Rom Ενημέρωσης
© 2005
Συγγραφέας
ISBN
978-053-002-6
Τιμή
€ 88,00
Σε απόθεμα
Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών