Π. Νάσκου-Περράκη/Κ. Αντωνόπουλος/Μ. Σαρηγιαννίδης, Διεθνείς Οργανισμοί, 2η έκδ., 2019


Π. Νάσκου-Περράκη/Κ. Αντωνόπουλος/Μ. Σαρηγιαννίδης, Διεθνείς Οργανισμοί, 2η έκδ., 2019

Η συστηματική μελέτη των διεθνών οργανισμών και η διδασκαλία τους στα ελληνικά πανεπιστήμια συνοδεύτηκε με το ενδιαφέρον για την εισδοχή της χώρας μας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και την ανάγκη της διπλωματικής αντιμετώπισης της τουρκικής επεκτατικότητας μετά την εισβολή στην Κύπρο και την προβολή διεκδικήσεων στο Αιγαίο. Ασφαλώς και η ακαδημαϊκή ενασχόληση με τους διεθνείς οργανισμούς υπήρξε ώριμη και σημαντική στην ελληνική γραμματολογία ήδη στις αρχές του 20ού αιώνα, ωστόσο το αντικείμενο απασχόλησε τα προγράμματα σπουδών των ελληνικών πανεπιστημίων στα τέλη της δεκαετίας του ’70. Πλέον, η μελέτη των διεθνών οργανισμών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των προγραμμάτων σπουδών των νομικών σχολών, των τμημάτων πολιτικών επιστημών, διεθνών, ευρωπαϊκών και άλλων περιοχικών σπουδών, και απολαμβάνει την προσοχή που αρμόζει, αλλά και επιβάλλεται από τις ανάγκες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και τη σύγχρονη διεθνή πραγματικότητα.

Με το παρόν εγχειρίδιο, που βρίσκεται πλέον στη δεύτερη αναθεωρημένη έκδοσή του, προσφέρεται μια συνολική και διεπιστημονική προσέγγιση στη μελέτη και κατανόηση των διεθνών οργανισμών. Η σημασία της ουσιαστικής συμμετοχής της χώρας μας στους σημαντικότερους οικουμενικούς και περιφερειακούς οργανισμούς, η εξοικείωση με τη δικαιοπολιτική φύση της διεθνούς οργάνωσης, αλλά και η προοπτική της επαγγελματικής σταδιοδρομίας σε έναν διεθνή οργανισμό, αποτελούν επαρκή κίνητρα για τη μελέτη και τη διδασκαλία του γνωστικού πεδίου των διεθνών οργανισμών.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Διεθνείς Οργανισμοί
© 2019
Συγγραφείς
Έκδοση
2η έκδ.
ISBN
978-960-648-011-9
Σελίδες
ΧΧΧIV + 586
Τιμή
€ 45,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Προλογικό σημείωμα

Προλογικό σημείωμα Α΄ έκδοσης

Συντομογραφίες

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2. Προδρομικές μορφές της διεθνούς οργάνωσης στην Αρχαία Ελλάδα

2.1. Γενικά για τον χαρακτήρα της διεθνούς οργάνωσης

2.2. Το πρότυπο των αμφικτυονιών

3. Η αυτοκρατορική υποκατάσταση και η επιστροφή της πόλης-κράτους

3.1. Η ρωμαϊκή αυτοκρατορία

3.2. Η βυζαντινή αυτοκρατορία

3.3. Το σύστημα των πόλεων-κρατών στην ιταλική χερσόνησο

4. Βεστφαλία και Ουτρέχτη: τα θεμέλια του κρατοκεντρικού συστήματος.

4.1. Τα δομικά χαρακτηριστικά του βεστφαλικού συστήματος

4.2. Η «ιδεολογία» του βεστφαλικού συστήματος

5. Από το Συνέδριο της Βιέννης (1815) στην οικουμενική Χάγη (1907)

5.1. Η εποχή των επαναστάσεων

5.2. Το Συνέδριο της Βιέννης

5.3. Η Ευρωπαϊκή Συμφωνία

6. Η οικουμενική Χάγη

6.1. Η οικουμενική δομή των δύο συνδιασκέψεων

6.2. Τα επιτεύγματα της Χάγης

7. Η Συνθήκη των Βερσαλλιών ως πράξη παγκόσμιας αυτορρύθμισης

8. Η Κοινωνία των Εθνών: ο πρώτος διεθνής οργανισμός με οικουμενική εμβέλεια

8.1. Η «ιδεολογική» σύγκρουση γύρω από την ΚτΕ

8.2. Ο οδικός χάρτης της ΚτΕ

8.3. Τα όργανα και οι εξουσίες και οι αρμοδιότητές τους

8.4. Η κριτική της ΚτΕ

8.5. Η συνεισφορά της ΚτΕ

8.6. Άλλες παράλληλες θεσμικές συμβολές

8.7. Συνολική αποτίμηση

9. Θεωρίες για τη διεθνή οργάνωση μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

10. Η διαρκής επιρροή της Σχολής του Ρεαλισμού

10.1. Η σχολή του κλασικού ρεαλισμού

10.2. Νεορεαλισμός και η σχολή του New Haven

11. Λειτουργισμός και Νεολειτουργισμός

11.1. Η θεωρία του λειτουργισμού

11.2. Η θεωρία του νεολειτουργισμού

12. Φεντεραλισμός και νεοφεντεραλισμός

12.1. Η θεωρία του φεντεραλισμού/ομοσπονδισμού

12.2. Η θεωρία του νεοφεντεραλισμού

13. Περιφερισμός

ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

1. Γενική θεωρία για τους διεθνείς οργανισμούς

2. Ίδρυση των διεθνών οργανισμών

2.1. Η νομική φύση της ιδρυτικής συνθήκης και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της

2.2. Το περιεχόμενο των ιδρυτικών συνθηκών

3. Τυπολογία των διεθνών οργανισμών

3.1. Παγκόσμιοι και περιφερειακοί διεθνείς οργανισμοί

3.2. Ανοικτοί και κλειστοί διεθνείς οργανισμοί

3.3. Το αντικείμενο και ο σκοπός των διεθνών οργανισμών: γενικοί και ειδικοί

3.4. Διακυβερνητικοί /διακρατικοί και υπερεθνικοί διεθνείς οργανισμοί.

4. Νομική προσωπικότητα των διεθνών οργανισμών

5. Η νομική προσωπικότητα και οι εξουσίες των διεθνών οργανισμών

6. Έννομες συνέπειες της νομικής προσωπικότητας

6.1. Ικανότητα διαδίκου

6.2. Διεθνής ευθύνη

6.3. Δικαιοπρακτική ικανότητα

6.4. Ενεργητική και παθητική πρέσβευση (αντιπροσώπευση)

6.5. Sui generis αρμοδιότητες

7. Ιδιότητα μέλους και ζητήματα εκπροσώπησης

7.1. Απόκτηση της ιδιότητας μέλους διεθνούς οργανισμού

7.2. Κατηγορίες μελών διεθνών οργανισμών

7.3. Αναστολή, αποχώρηση και αποβολή μέλους διεθνούς οργανισμού.

7.4. Απώλεια και λήξη της ιδιότητας μέλους

7.5. Ζητήματα αντιπροσώπευσης

8. Οργανωτική διάρθρωση

8.1. Κύρια όργανα

8.2. Σύσταση επικουρικών οργάνων

9. Πράξεις των διεθνών οργανισμών

9.1. Είδη πράξεων των διεθνών οργανισμών

10. Διάκριση των λειτουργιών των διεθνών οργανισμών

11. Η έδρα

12. Χρηματοδότηση

13. Τροποποίηση της ιδρυτικής συνθήκης

14. Διάλυση και διαδοχή διεθνών οργανισμών

15. Συμπεράσματα

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η ΘΕΣΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ:

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

I. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

Α. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ (ΟΗΕ)

Περιεχόμενα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΑΣΚΟΥ-ΠΕΡΡΑΚΗ

1. Ιστορική Αναδρομή

2. Ο Χάρτης του ΟΗΕ

3. Σκοποί του ΟΗΕ

4. Οι Αρχές του ΟΗΕ

4.1. Η Κυρίαρχη Ισότητα όλων των Κρατών-μελών (Άρθρο 2 (1))

4.2. Η αρχή της Καλής Πίστης (Άρθρο 2 (2))

4.3. Η Ειρηνική Επίλυση των Διαφορών (Άρθρο 2 (3))

4.4. Η Απαγόρευση της Απειλής ή Χρήσης Βίας (Άρθρο 2 (4))

4.4.1. Η Έκταση της Απαγόρευσης της Χρήσης Βίας

4.4.2. Η χρήση βίας από ένοπλες ομάδες και η Απειλή χρήσης βίας.

4.4.3. Οι Εξαιρέσεις του Κανόνα Απαγόρευσης Χρήσης Βίας

4.4.3.1. Το δικαίωμα Άμυνας

4.4.3.2. Άμυνα κατά Ενόπλων Ομάδων και Τρομοκρατών

4.4.3.3. Συλλογική Άμυνα

4.4.3.4. Ανθρωπιστική Επέμβαση

4.4.3.5. Επέμβαση μετά από Πρόσκληση της Κυβέρνησης ενός Κράτους

4.5. Παροχή Συνδρομής προς τον ΟΗΕ και Αποχή από την παροχή συνδρομής σε Κράτη εναντίον των οποίων λαμβάνονται προληπτικά ή κυρωτικά μέτρα (Άρθρο 2 (5))

4.6. Διασφάλιση ότι Τρίτα Κράτη (μη μέλη) θα ενεργούν σύμφωνα με τις Αρχές του ΟΗΕ (Άρθρο 2 (6))

4.7. Μη-Επέμβαση του ΟΗΕ στις Εσωτερικές υποθέσεις των Κρατών-μελών (Άρθρο 2 (7))

5. Ιδιότητα Μέλους στον ΟΗΕ

5.1. Ειδικά Ζητήματα Κτήσης Ιδιότητας Μέλους

5.2. Απώλεια της Ιδιότητας Μέλους

5.3. Καθεστώς Παρατηρητή

6. Θεσμική Δομή

6.1. Κύρια Όργανα

6.1.1. Γενική Συνέλευση

6.1.2. Το Συμβούλιο Ασφαλείας

6.1.3. Το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο (ECOSOC)

6.1.4. Το Συμβούλιο Κηδεμονιών

6.1.5. Η Γραμματεία

6.1.6. Το Διεθνές Δικαστήριο

6.2. Τα κυριότερα Επικουρικά Όργανα και Προγράμματα

6.2.1. Επιτροπή Διεθνούς Δικαίου (International Law Commission).

6.2.2. Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για το Παιδί (United Nations International Children’s Emergency Fund-UNICEF)

6.2.3. Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR)

6.2.4. Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (UN Human Rights Council)

6.2.5. Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD)

6.2.6. Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (United Nations Development Programme-UNPD)

6.2.7. Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (United Nations Environment Programme-UNEP)

7. Δραστηριότητες του ΟΗΕ

7.1. Διεθνής Ειρήνη και Ασφάλεια

7.1.1. Ειρηνική Επίλυση των Διαφορών (Κεφάλαιο VI, Άρθρα 33-38 Χάρτη ΟΗΕ)

7.1.2. Η Συλλογική Κυρωτική Δράση του ΟΗΕ

7.1.2.1. Ο κεντρικός ρόλος του Συμβουλίου Ασφαλείας

7.1.2.2. Η Ενεργοποίηση του Μηχανισμού Συλλογικής Ασφά­λειας

7.1.2.3. Η Κυρωτική δράση του Συμβουλίου Ασφαλείας

(Α) Προσωρινά Μέτρα (Άρθρο 40 Χάρτη ΟΗΕ)

(Β) Μέτρα μη στρατιωτικού χαρακτήρα (Άρθρο 41 Χάρτη ΟΗΕ)

(Γ) Μέτρα στρατιωτικού χαρακτήρα (Άρθρο 42 Χάρτη ΟΗΕ)

7.1.2.4. Ο ρόλος της Γενικής Συνέλευσης: Ψήφισμα «Ενωμένοι για την Ειρήνη»

7.1.2.5. Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις ΗΕ

7.2. Δράση σε Θέματα Οικονομικά, Κοινωνικά και Ανθρωπιστικά

7.3. Η Ατζέντα 2030 και οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

7.3.1. Το Πολιτικό Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

8. Διεθνής Ευθύνη

Β. ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΑΣΚΟΥ-ΠΕΡΡΑΚΗ

1. Γενικά περί των Ειδικευμένων Οργανώσεων

2. Διακρίσεις των Ειδικευμένων Οργανώσεων

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ, ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

1. Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) - International Labour Organization (ILO)

1.1. Ιστορική Αναδρομή

1.2. Ιδρυτική Συνθήκη

1.2.1. Σκοπός- Αρχές της ΔΟΕ

1.3. Ιδιότητα Μέλους στη ΔΟΕ

1.4. Θεσμική Δομή

1.4.1. Η Γενική Συνδιάσκεψη των Αντιπροσώπων (ΓΣΑ)

1.4.1.1. Διαρκής Επιτροπή για την εφαρμογή των προτύπων

1.4.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ)

1.4.3. Το Διεθνές Γραφείο Εργασίας (ΔΓΕ)

1.4.4. Δευτερεύοντα όργανα

1.4.4.1. Το Διοικητικό Δικαστήριο

1.5. Δραστηριότητες της ΔΟΕ

1.5.1. Η κατάρτιση των διεθνών συμβάσεων

1.5.2. Ο έλεγχος της εφαρμογής των συμβάσεων

1.5.3. Πρόσφατες εξελίξεις

2. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) - World Health Organization (WHO)

2.1. Ιστορική Αναδρομή

2.2. Σκοπός της ΠΟY

2.3. Ιδιότητα Μέλους στην ΠΟΥ

2.4. Θεσμική Δομή

2.5. Δραστηριότητες της ΠΟΥ

3. Η Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό - U.N. Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO)

3.1. Ιστορική Αναδρομή

3.2. Σκοπός της UNESCO

3.3. Ιδιότητα Μέλους της UNESCO

3.4. Θεσμική Δομή

3.5. Δραστηριότητες της UNESCO

4. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας [ΠΟΠΙ] - World Intellectual Property Organization (WIPO)

4.1. Ιστορική Αναδρομή

4.2. Σκοπός του ΠΟΠΙ

4.3. Ιδιότητα Μέλους του ΠΟΠΙ

4.4. Θεσμική Δομή

4.5. Άλλα Όργανα

4.5.1. Ενώσεις

4.5.2. Μόνιμες και Διαρκείς Επιτροπές

4.6. Δραστηριότητες του ΠΟΠΙ

4.6.1. Κύριες δραστηριότητες

4.6.2. Διεθνείς Συμβάσεις και νομοπαραγωγή

4.6.3. Λοιπές δραστηριότητες

4.6.4. Επίλυση διαφορών

  ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

1. Όμιλος Παγκόσμιας Τράπεζας- World Bank Group

1.1. Η Διεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης - International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)

1.1.1. Ιστορική Αναδρομή

1.1.2. Σκοπός της Παγκόσμιας Τράπεζας

1.1.3. Ιδιότητα μέλους στην Τράπεζα

1.1.4. Θεσμική Δομή

1.1.5. Δραστηριότητες της Τράπεζας

1.2. Ο Διεθνής Οργανισμός Χρηματοδότησης- International Finance Corporation (IFC)

1.2.1. Ιστορική Αναδρομή

1.2.2. Σκοπός του IFC

1.2.3. Ιδιότητα Μέλους στον IFC

1.2.4. Θεσμική Δομή

1.2.5. Δραστηριότητες του IFC

1.3. Ο Διεθνής Οργανισμός Ανάπτυξης - International Development Association (IDA)

1.3.1. Ιστορική Αναδρομή

1.3.2. Σκοπός του IDA

1.3.3. Ιδιότητα Μέλους στον IDA

1.3.4. Θεσμική δομή

1.3.5. Δραστηριότητες του IDA

1.4. Οργανισμός Πολυμερούς Ασφάλισης Επενδύσεων- Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)

1.4.1. Ιστορική Αναδρομή

1.4.2. Σκοπός του MIGA

1.4.3. Ιδιότητα Μέλους στον MIGA

1.4.4. Θεσμική Δομή

1.4.5. Δραστηριότητες του MIGA

1.5. Το Διεθνές Κέντρο για την επίλυση διαφορών που σχετίζονται με επενδύσεις - The International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID)

1.5.1. Ιστορική Αναδρομή

1.5.2. Σκοπός του ICSID

1.5.3. Ιδιότητα Μέλους στον ICSID

1.5.4. Θεσμική Δομή

1.5.4.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο

1.5.4.2. Η Γραμματεία

1.5.5. Δραστηριότητες του ICSID

2. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) - International Monetary Fund (IMF)

2.1. Ιστορική Αναδρομή

2.2. Σκοπός του ΔΝΤ

2.3. Ιδιότητα Mέλους στο ΔΝΤ

2.4. Θεσμική Δομή

2.5. Κύριες Δραστηριότητες του ΔΝΤ

2.5.1. Δημοσιονομικά καθήκοντα: Η δράση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την καταπολέμηση της Οικονομικής Κρίσης

2.6. Λοιπές δραστηριότητες

3. Ο Οργανισμός Επισιτισμού και Γεωργίας - Food and Agricultural Organization (FAO)

3.1. Ιστορική Αναδρομή

3.2. Σκοπός του FAO

3.3. Ιδιότητα Μέλους στον FAO

3.4. Θεσμική Δομή

3.5. Δραστηριότητες του FAO

4. Το Διεθνές Ταμείο Γεωργικής Ανάπτυξης International Fund for Agricultural Development (IFAD)

4.1. Ιστορική Αναδρομή

4.2. Σκοπός του IFAD

4.3. Ιδιότητα Μέλους στον IFAD

4.4. Θεσμική Δομή

4.5. Δραστηριότητες του IFAD

5. Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών - United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)

5.1. Ιστορική Αναδρομή

5.2. Σκοπός του UNIDO

5.3. Ιδιότητα Μέλους στον UNIDO

5.4. Θεσμική Δομή

5.5. Δραστηριότητες του UNIDO

  ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Εισαγωγή

1. Η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών - International Telecommunications Union (ITU)

1.1. Ιστορική Αναδρομή

1.2. Σκοπός της Ένωσης

1.3. Ιδιότητα Μέλους στην Ένωση

1.4. Θεσμική Δομή

1.5. Δραστηριότητες της Ένωσης

2. H Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση - Universal Postal Union (UPU)

2.1. Ιστορική Αναδρομή

2.2. Σκοπός της Ένωσης

2.3. Ιδιότητα Μέλους της Ένωσης

2.4. Θεσμική Δομή

2.5. Δραστηριότητες της ΠΤΕ/UPU

3. Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός - World Meteorological Organization (WMO)

3.1. Ιστορική Αναδρομή

3.2. Σκοπός του Οργανισμού

3.3. Ιδιότητα Μέλους στον Οργανισμό

3.4. Θεσμική Δομή

3.5. Δραστηριότητες του ΠMO/WMO

4. Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας - International Civil Aviation Organization (ICAO)

4.1. Ιστορική Αναδρομή

4.2. Σκοπός του Οργανισμού

4.3. Ιδιότητα Μέλους στον Οργανισμό

4.4. Θεσμική Δομή

4.5. Δραστηριότητες του ΔΟΠΑ/ICAO

5. Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός - International Maritime Organization (IMO)

5.1. Ιστορική Αναδρομή

5.2. Σκοπός του Οργανισμού

5.3. Ιδιότητα Μέλους στον Οργανισμό

5.4. Θεσμική Δομή

5.5. Δραστηριότητες του ΔΝΟ/IMO

6. Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού - World Tourism Organization (UNWTO)

6.1. Ιστορική Αναδρομή

6.2. Σκοπός του Οργανισμού

6.3. Ιδιότητα Μέλους στον UNWTO

6.4. Θεσμική Δομή

6.5. Δραστηριότητες του ΠΟΤ/WTO

 Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

1. O Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) - World Trade Organization (WTO)

1.1. Ιστορική Αναδρομή

1.2. Ιδρυτική Συμφωνία του ΠΟΕ

1.3. Ιδιότητα Μέλους στον ΠΟΕ

1.4. Θεσμική Δομή

1.4.1. Κύρια Όργανα

1.4.2. Λήψη Αποφάσεων

1.4.3. Μηχανισμός Ελέγχου Εμπορικών Πολιτικών

1.4.4. Μηχανισμός Επίλυσης Διαφορών

1.5. Δραστηριότητες του ΠΟΕ

1.5.1. Οι συμφωνίες

1.5.2. Το Αναπτυξιακό πρόγραμμα της Ντόχα

1.5.3. Το «Πακέτο του Μπαλί»

1.5.4. Η Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

2. Η Διεθνής Οργάνωση Ατομικής Ενέργειας - International Atomic Energy Agency (IAEA)

2.1. Ιστορική Αναδρομή

2.2. Σκοπός του Οργανισμού

2.3. Ιδιότητα Μέλους στον Οργανισμό

2.4. Θεσμική Δομή

2.5. Δραστηριότητες της ΔΟΑΕ/IAEA

3. Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης - International Organisation of Migration (IOM)

3.1. Ιστορική Αναδρομή

3.2. Σκοπός του ΔΟΜ

3.3. Ιδιότητα Μέλους στον ΔΟΜ

3.4. Θεσμική Δομή

3.4.1. Το Συμβούλιο

3.4.2. Η Διοίκηση

3.4.2.1. Γενικός Διευθυντής

3.4.2.2. Ρυθμίσεις για τις οικονομικές εισφορές και δαπάνες. Υπεύθυνο για την αποτελεσματικότερη οικονομική διαχείριση του Οργανισμού είναι το Συμβούλιο

3.4.2.3. Λοιπά όργανα

3.5. Δραστηριότητες του ΔΟΜ

ΙI. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΑΣΚΟΥ-ΠΕΡΡΑΚΗ

Γενικά περί Περιφερειακών Οργανισμών

Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

1. Το Συμβούλιο της Ευρώπης - The Council of Europe (CoE)

1.1. Ιστορική Αναδρομή

1.2. Σκοπός –Αρχές

1.3. Ιδιότητα Μέλους στο Συμβούλιο της Ευρώπης

1.4. Θεσμική Δομή

1.4.1. Η Επιτροπή Υπουργών

1.4.1.1. Λειτουργία

1.4.1.2. Αποφάσεις

1.4.1.3. Επικουρικά Όργανα

1.4.2. Κοινοβουλευτική Συνέλευση

1.4.2.1. Σύνθεση

1.4.2.2. Αρμοδιότητες

1.4.2.3. Πράξεις της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης

1.4.2.4. Οργάνωση - Λειτουργία

1.4.3. Η Γενική Γραμματεία

1.4.4. Ο Επίτροπος για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

1.5. Δραστηριότητες του Συμβουλίου της Ευρώπης

1.5.1. Δικαιώματα του Ανθρώπου

1.5.2. Δημοκρατία

1.5.2.1. Εκπαίδευση, Πολιτισμός και Αθλητισμός

1.5.2.2. Νεότητα

1.5.2.3. Υγεία

1.5.2.4. Προστασία Περιβάλλοντος

1.5.2.5. Τοπική περιφερειακή αυτοδιοίκηση

1.5.3. Κράτος Δικαίου

1.5.3.1. Νομικές υποθέσεις

1.6. Η δράση του Συμβουλίου της Ευρώπης σε περίπτωση κατάλυσης των δημοκρατικών θεσμών

1.6.1. Η Ελληνική υπόθεση

1.6.2. Η Τουρκική υπόθεση

2. Το Βόρειο Συμβούλιο - Nordic Council

2.1. Ιστορική Αναδρομή

2.2. Σκοπός του Βορείου Συμβουλίου

2.3. Ιδιότητα Μέλους στο Βόρειο Συμβούλιο

2.4. Θεσμική Δομή

2.4.1. Το Βόρειο Συμβούλιο

2.4.1.1. Η Συνέλευση

2.4.2. Το Βόρειο Συμβούλιο των Υπουργών

2.4.3. Η Γραμματεία

2.4.4. Ινστιτούτα

2.4.5. Η Βόρεια Τράπεζα Επενδύσεων

2.5. Δραστηριότητες του Βορείου Συμβουλίου

ΠΟΛΙΤΙΚΟ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

1. Εισαγωγή

2. Ο Οργανισμός ΒορειοΑτλαντικού Συμφώνου - North Atlantic Treaty Organization (NATO)

2.1. Ιστορική Αναδρομή

2.2. Ιδρυτική Συνθήκη του ΝΑΤΟ

2.2.1. Περιεχόμενο

2.2.2. Σκοπός

2.3. Ιδιότητα Μέλους στο ΝΑΤΟ

2.4. Θεσμική Δομή

2.4.1. Πολιτικό Σκέλος

2.4.1.1. Το Συμβούλιο

2.4.1.2. Επιτροπές

2.4.1.3. Γενικός Γραμματέας

2.4.2. Στρατιωτικό σκέλος

2.4.2.1. Στρατιωτική Επιτροπή

2.4.2.2. Διεθνές Στρατιωτικό Επιτελείο

2.4.2.3. Οι Διοικήσεις του ΝΑΤΟ

2.4.3. Η Βορειοατλαντική Συνέλευση

2.5. Δραστηριότητες του ΝΑΤΟ

3. Ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) - Organization on Security and Cooperation in Europe (OSCE)

3.1. Ιστορική Αναδρομή

3.2. Σκοπός του ΟΑΣΕ

3.3. Ιδιότητα Μέλος στον ΟΑΣΕ

3.4. Συνεργασία με άλλα κράτη εταίρους (Partners for Co-operation)

3.4. Θεσμική Δομή

3.4.1. Οι Σύνοδοι Κορυφής

3.4.2. Οι Αναθεωρητικές Συνδιασκέψεις

3.4.3. Το Υπουργικό Συμβούλιο

3.4.4. Το Ανώτερο Συμβούλιο (ΑΣ)

3.4.5. Το Μόνιμο Συμβούλιο (ΜΣ)

3.4.6. Ο Προεδρεύων του ΟΑΣΕ

3.4.7. Η Τρόικα

3.4.8. Οι Ad hoc Ομάδες

3.4.9. Το Forum

3.4.10. Ύπατος Αρμοστής για Εθνικές Μειονότητες (ΥΑΕΜ)

3.4.11. Το Κέντρο Πρόληψης Συγκρούσεων

3.4.12. Το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

3.4.13. Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση

3.4.14. Ο Εκπρόσωπος για την Ελευθερία των ΜΜΕ

3.4.15. Το Δικαστήριο Συνδιαλλαγής και Διαιτησίας

3.4.16. Η Γραμματεία

3.5. Δραστηριότητες του ΟΑΣΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

1. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) - The Organization of Economic Cooperation and Development (OECD)

1.1. Ιστορική Αναδρομή

1.2. Σκοπός του ΟΟΣΑ

1.3. Ιδιότητα Μέλους στον ΟΟΣΑ

1.4. Θεσμική Δομή

1.4.1. Το Συμβούλιο

1.4.2. Η Εκτελεστική Επιτροπή

1.4.3. Η Εκτελεστική Επιτροπή για Ειδικές Συνόδους

1.4.4. Ο Γενικός Γραμματέας

1.4.5. Επιτροπές

1.5. Δραστηριότητες του ΟΟΣΑ

2. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) - European Union (EU)

2.1. Ιστορική Αναδρομή

2.1.1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση

2.2. Σκοπός και Αρχές της ΕΕ

2.3. Ιδιότητα μέλους στην ΕΕ

2.4. Θεσμική Δομή

2.4.1. Τα κύρια όργανα

2.4.1.1. Το όργανο πολιτικού ελέγχου και συννομοθέτης: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ)

2.4.1.2. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

2.4.1.3. Τo διακυβερνητικό όργανο: το Συμβούλιο

2.4.1.4. Η Επιτροπή

2.4.1.5. Το όργανο δικαστικού ελέγχου: Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2.4.1.6. Το Δικαστήριο

2.4.1.7. Το Γενικό Δικαστήριο

2.4.2. Ειδικευμένα Δικαστήρια και το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης της ΕΕ

2.4.2.1. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών

2.4.2.2. To Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΣ)

2.4.3. Λοιπά όργανα

2.4.3.1. Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ)

2.4.3.2. Η Επιτροπή των Περιφερειών

2.4.3.3. Η Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων (ΕΜΑ)

2.4.4.4. Νομοθετικές Πράξεις

2.4.4.5. Ο ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων

2.5. Δραστηριότητες της ΕΕ

3. Η Οικονομική Συνεργασία Εύξεινου Πόντου (ΟΣΕΠ) Black Sea Economic Cooperation (BSEC)

3.1. Ιστορική Αναδρομή

3.2. Σκοπός και Αρχές του ΟΣΕΠ

3.3. Ιδιότητα Μέλους στον ΟΣΕΠ

3.4. Θεσμική Δομή

3.4.1. Κύρια όργανα

3.4.1.1. Το Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών (ΣΥΠΕΞ)

3.4.1.2. Ο Προεδρεύων

3.4.1.3. Το Σύστημα της Τρόικας

3.4.1.4. Η Επιτροπή Ανωτέρων Αξιωματούχων (ΕΑΑ)

3.4.1.5. Η Μόνιμη Διεθνής Γραμματεία (PERMIS)

3.4.2. Επικουρικά Όργανα

3.4.3. Συνδεδεμένα Σώματα με τον ΟΣΕΠ

3.4.3.1. Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση (PABSEC)

3.4.3.2. Το Επιχειρηματικό Συμβούλιο (Ε.Σ.)

3.4.3.3. Η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης του Εύξεινου Πόντου (ΤΕΑΕΠ)

3.4.3.4. Το Διεθνές Κέντρο Μελετών Εύξεινου Πόντου (ΔΙΚΕΜΕΠ)

3.4.3.5. Το Συντονιστικό Κέντρο για την Ανταλλαγή Στατιστικών Δεδομένων και Οικονομικών Πληροφοριών

3.5. Δραστηριότητες του ΟΣΕΠ

4. ΑΛΛΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Γενικά

4.1. Η Ένωση της Μπενελούξ - Benelux Union (BENELUX)

4.1.1. Ιστορικό

4.1.2. Σκοπός

4.1.3. Μέλη

4.1.4. Θεσμική δομή

4.1.4.1. Η Επιτροπή Υπουργών (άρθρα 16-22)

4.1.4.2. Το Συμβούλιο της BENELUX

4.1.4.3. Συμβουλευτικό Κοινοβουλευτικό Συμβούλιο

4.1.4.4. Το Δικαστήριο της BENELUX

4.1.4.5. Η Γενική Γραμματεία

4.1.5. Δραστηριότητες της BENELUX

4.1. Η Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) - European Free Trade Association (EFTA)

4.2.1. Ιστορικό

4.2.2. Σκοπός-αρχές

4.2.3. Μέλη

4.2.4. Θεσμική δομή

4.2.5. Δραστηριότητες της ΕΖΕΣ

4.3. Η Κεντροευρωπαϊκή Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου - Central European Free Trade Area (CEFTA)

4.3.1. Ιστορικό

4.3.2. Σκοπός- Αρχές

4.3.3. Μέλη

4.3.4. Θεσμική Δομή

4.3.5. Δραστηριότητες των CEFTA

4.3.5.1. Βιομηχανικά προϊόντα

4.3.5.2. Αγροτικά προϊόντα

4.3.5.3. Γενικοί Όροι

4.3.5.4. Σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση

4.4. Η Συνέλευση της Βαλτικής

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

1. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Εκμετάλλευση Μετεωρολογικών Δορυφόρων - European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT)

1.1. Ιστορική Αναδρομή

1.2. Σκοπός του EUMETSAT

1.3. Ιδιότητα Μέλους του EUMETSAT

1.4. Θεσμική Δομή

1.5. Δραστηριότητες του EUMETSAT

Β. ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

1. Ο Οργανισμός Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ) Organization of American States (OAS)

1.1. Ιστορική Αναδρομή

1.2. Ιδρυτική Συνθήκη

1.2.1. Σκοπός – Αρχές

1.3. Ιδιότητα Μέλους στον ΟΑΚ

1.4. Θεσμική Δομή

1.4.1. Η Γενική Συνέλευση

1.4.2. Οι Συμβουλευτικές Συναντήσεις των Υπουργών Εξωτερικών.

1.4.3. Τα Συμβούλια

1.4.3.1. Το Μόνιμο Συμβούλιο

1.4.3.2. Το Διαμερικανικό Συμβούλιο για την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη

1.4.4. Διαμερικανικές Επιτροπές

1.4.4.1. Η Διαμερικανική Νομική Επιτροπή

1.4.4.2. Η Διαμερικανική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

1.4.5. Η Γενική Γραμματεία

1.4.6. Οι Ειδικευμένες Οργανώσεις

1.5. Δραστηριότητες του ΟΑΚ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Γενικά

1. Το Σύστημα Ενοποίησης Κεντρικής Αμερικής- Central American Integration System (SICA)

1.1. Ιστορικό

1.2. Σκοπός

1.3. Μέλη

1.4. Θεσμική Δομή

1.5. Δραστηριότητες του SICA

2. Το Οικονομικό Σύστημα Λατινικής Αμερικής - El Sistema Economico Latino­americanico (SELA)

2.1. Ιστορικό

2.2. Σκοπός

2.3. Μέλη

2.4. Θεσμική δομή

2.4.1. Το Λατινοαμερικανικό Συμβούλιο

2.4.2. Οι Επιτροπές Δράσης

2.4.3. Η Μόνιμη Γραμματεία

2.5. Δραστηριότητες του SELA

3. Κοινότητα των Άνδεων - Andean Community

3.1. Ιστορικό

3.2. Σκοπός

3.3. Μέλη

3.4. Θεσμική δομή

3.5. Δραστηριότητες της Κοινότητας των Άνδεων

4. Η Κοινή Αγορά του Νοτίου Ημισφαιρίου της Αμερικής - Mercando Comun del Sur (MERCOSUR/MERCOSUL)

4.1. Ιστορικό

4.2. Σκοπός

4.3. Μέλη

4.4. Θεσμική δομή

4.4.1. Συμβούλιο Κοινής Αγοράς

4.4.2. Ομάδα Κοινής Αγοράς

4.4.3. Γραφείο Διοίκησης και Κοινωνικο-οικονομικό Γνωμοδοτικό Όργανο

4.4.4. Υποομάδες εργασίας

4.4.5. Κοινή Κοινοβουλευτική Επιτροπή

4.4.6. Επιτροπή Εμπορίου

4.5. Δραστηριότητες του MERCOSUR

5. Η Κοινότητα της Καραϊβικής - Carribean Community (CARICOM)

5.1. Ιστορικό

5.2. Σκοπός

5.3. Μέλη

5.4. Θεσμική δομή

5.4.1. Η Σύνοδος

5.4.2. Το Συμβούλιο Υπουργών της Κοινότητας

5.4.3. Το Συμβούλιο για Οικονομικά και Σχεδιασμό (COFAP)

5.4.4. Το Συμβούλιο για το Εμπόριο και την Οικονομική Ανάπτυξη (COTED)

5.4.5. Το Συμβούλιο για τις εξωτερικές και κοινοτικές σχέσεις (COFCOR)

5.4.6. Το Συμβούλιο για ανθρώπινη και Κοινωνική Ανάπτυξη (COHSOD)

5.4.7. Το Δικαστήριο της Καραϊβικής

5.5. Δραστηριότητες της CARICOM

6. O Σύνδεσμος Λατινοαμερικανικής Ενοποίησης- Latin American Integration Association (LAIA ή ALADI)

6.1. Ιστορικό

6.2. Σκοπός

6.3. Μέλη

6.4. Θεσμική Δομή

6.5. Δραστηριότητες του ALADI

7. Κοινότητα Λατινοαμερικανικών κρατών και κρατών της Καραϊβικής (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños – Community of Latinamerican and Caribbean States – CELAC)

8. Η Βορειο-Αμερικανική Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών - North American Free Trade Agreement (NAFTA)

8.1. Ιστορικό

8.2. Πρόσφατες εξελίξεις

Γ. ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

1. Ο Οργανισμός της Αφρικανικής Ένωσης (ΑΕ) - Organization of African Union (AU)

1.1. Ιστορική Αναδρομή

1.2. Ιδρυτική Πράξη της ΑΕ

1.2.1. Σκοποί της ΑΕ

1.2.2. Αρχές της ΑΕ

1.3. Ιδιότητα Μέλους στην ΑΕ

1.4. Θεσμική Δομή

1.4.1. Η Συνέλευση

1.4.2. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο

1.4.3. Η Επιτροπή

1.4.4. Η Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων

1.4.5. Ειδικευμένες Τεχνικές Επιτροπές

1.4.6. Παναφρικανικό Κοινοβούλιο

1.4.7. Οικονομικό, Κοινωνικό και Πολιτιστικό Συμβούλιο (ECOSOCC)

1.4.8. Το Δικαστήριο

1.4.9. Το Συμβούλιο Ειρήνης και Ασφάλειας

1.4.10. Οικονομικοί Οργανισμοί

1.5. Δραστηριότητες της ΑΕ

1.5.1. Σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφρικανικής Ένωσης

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Γενικά

1. H Οικονομική Κοινότητα Κεντροαφρικανικών Κρατών - Economic Com­munity of Central African States (ECCAS)

1.1. Ιστορικό

1.2. Σκοπός

1.3. Μέλη

1.4. Θεσμική δομή

1.5. Δραστηριότητες της ECCAS

2. H Κοινότητα Ανατολικής Αφρικής - East African Community (EAC)

2.1. Ιστορικό

2.2. Σκοπός

2.3. Μέλη

2.4. Θεσμική δομή

2.5. Δραστηριότητες της ΕΑC

3. Η Οικονομική Κοινότητα Δυτικής Αφρικής - Economic Community of West African States (ECOWAS)

3.1. Ιστορικό

3.2. Σκοπός

3.3. Μέλη

3.4. Θεσμική δομή

3.5. Δραστηριότητες της ΕCOWAS

4. H Κοινή Αγορά Ανατολικής και Νότιας Αφρικής - The Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA)

4.1. Ιστορικό

4.2. Σκοπός

4.3. Μέλη

4.4. Θεσμική Δομή

4.4.1. Η Αρχή της COMESA

4.4.2. Το Συμβούλιο Υπουργών

4.4.3. Η Επιτροπή των Διοικητών των Κεντρικών Τραπεζών

4.4.4. Η Διακυβερνητική Επιτροπή

4.4.5. Οι Τεχνικές Επιτροπές

4.4.6. Η Γραμματεία

4.4.7. Η Συμβουλευτική Επιτροπή

4.4.8. Το Δικαστήριο

4.5. Δραστηριότητες της COMESA

5. Η Αφρικανική Οικονομική Κοινότητα (ΑΟΚ) - African Economic Community (AEC)

5.1. Ιστορικό

5.2. Σκοπός

5.3. Μέλη

5.4. Θεσμική Δομή

5.5. Δραστηριότητες της ΑΟΚ/AEC

  ΛΟΙΠΟΙ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

1. Νότια Αφρικανική Αναπτυξιακή Κοινότητα - Southern African Deve­lopment Community

2. Η Ένωση του Αραβικού Μαγκρέμπ - Arab Maghreb Union

3. H Διακυβερνητική Αρχή για την Ανάπτυξη - Intergovernmental Authority on Development (IGAD)

4. Κοινότητα Κρατών Σαχέλ-Σαχάρας - Community of Sahelo-Saharan States CEN-SAD

Δ. ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Γενικά

1. Ο Σύνδεσμος Κρατών Νοτιανατολικής Ασίας - Association of South East Asian Nations (ASEAN)

1.1. Ιστορικό

1.2. Σκοπός-αρχές του ΑSΕΑΝ

1.2.1. Σκοπός

1.2.2. Αρχές

1.3. Ιδιότητα Μέλους στον ΑSΕΑΝ

1.4. Θεσμική Δομή

1.4.1. Η Σύνοδος Κορυφής

1.4.2. Το Συντονιστικό Συμβούλιο

1.4.3. Τα Κοινοτικά Συμβούλια (άρθρο 9)

1.4.4. Υπουργικά Όργανα ανά τομείς

1.4.5. Ο Γενικός Γραμματέας

1.4.6. Η Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων

1.4.7. Οι Εθνικές Γραμματείες

1.4.8. Τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

1.4.9. Το ίδρυμα του ASEAN

1.4.10. Όργανα συνεργαζόμενα με τον ASEAN

1.5. Δραστηριότητες του ΑSΕΑΝ

1.5.1. Οικονομική Συνεργασία

1.5.2. Πολιτική συνεργασία

1.5.3. Εξωτερικές Σχέσεις

1.5.4. Δικαιώματα του Ανθρώπου

2. Η Ένωση Περιφερειακής Συνεργασίας Νότιας Ασίας - South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC)

2.1. Ιστορικό

2.2. Σκοπός- Αρχές

2.3. Μέλη

2.4. Θεσμική Δομή

2.4.1. Η Συνάντηση Κορυφής των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων

2.4.2. Το Συμβούλιο των Υπουργών

2.4.3. Η Μόνιμη Επιτροπή

2.4.4. Τεχνικές Επιτροπές

2.4.5. Εκτελεστικές Επιτροπές

2.4.6. Γραμματεία

2.4.7. Λοιπά Όργανα

2.5. Δραστηριότητες της SAARC

2.5.1. Από τη SAPTA στη SAFTA

2.5.2. Σχέσεις με διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς

2.5.3. Σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση

3. Το Σχέδιο Κολόμπο για Συνεργάσιμη Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη στην Ασία και στον Ειρηνικό (Σχέδιο Κολόμπο) - Colombo Plan for Cooperative Economic and Social Development in Asia and the Pacific (Colombo Plan)

3.1. Ιστορικό

3.2. Σκοπός

3.3. Μέλη

3.4. Θεσμική δομή

3.5. Δραστηριότητες του Σχεδίου Κολόμπο

4. Η Οικονομική Συνεργασία Ασίας – Ειρηνικού (Asia – Pacific Economic Cooperation APEC)

5. Ο Οργανισμός Ασιατικής Παραγωγικότητας (The Asian Productivity Organisation APO)

6. Το Κέντρο του Νότου (The South Centre)

7. CABI (Commonwealth Agricultural Bureau International)

8. Η Κοινότητα Καρύδας της Ασίας και του Ειρηνικού (Asian and Pacific Coconut Community)

9. Οικονομική Κοινότητα της Κεντρικής Ασίας

10. Ευρωασιατική Οικονομική Κοινότητα (Εurasian Economic Community)

11. Οργανισμός Συνθήκης για τη Συλλογική Ασφάλεια (Collective Security Treaty Organization)

12. Οργανισμός Συνεργασίας της Σαγκάης

Ε. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

1. Ο Σύνδεσμος Αραβικών Κρατών - League of Arab States (LAS)

1.1. Ιστορική Αναδρομή

1.2. Ιδρυτική Συνθήκη

1.2.1. Σκοπός

1.3. Ιδιότητα Μέλους στον Αραβικό Σύνδεσμο

1.4. Θεσμική Δομή

1.4.1. Το Συμβούλιο

1.4.2. Το Κοινό Συμβούλιο Άμυνας

1.4.3. Το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο

1.4.4. Η Γενική Γραμματεία

1.4.5. Οι Επιτροπές

1.4.6. Η Συνέλευση

1.5. Δραστηριότητες του Αραβικού Συνδέσμου

1.6. Οικονομική Ενοποίηση του Αραβικού Κόσμου

2. Ο Οργανισμός Πετρέλαιο-Εξαγωγικών Κρατών (ΟΠΕΚ) - Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC)

2.1. Ιστορικό

2.2. Σκοπός

2.3. Μέλη

2.4. Θεσμική δομή

2.4.1. Τη Συνέλευση

2.4.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο

2.4.3. Η Γραμματεία

2.4.4. Η Συμβουλευτική Επιτροπή

2.5. Δραστηριότητες του ΟΠΕΚ

3. Συμβούλιο Συνεργασίας Κρατών του Κόλπου - Gulf Cooperation Council (GCC)

3.1. Ιστορικό

3.2. Σκοπός

3.3. Μέλη

3.4. Θεσμική δομή

3.5. Δραστηριότητες του GCC

4. Ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας (ΟΙΣ) - Organisation of the Islamic Cooperation (OIC)

4.1. Ιστορικό

4.2. Σκοπός

4.3. Μέλη

4.4. Θεσμική δομή

4.4.1. Η Σύνοδος των Βασιλέων και Αρχηγών Κρατών και Κυβερνή­σεων

4.4.2. Η Σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών

4.4.3. Η Γενική Γραμματεία

4.4.4. Βοηθητικά Όργανα

4.4.5. Ειδικευμένοι και θυγατρικοί Οργανισμοί

4.4.6. Το Δικαστήριο

4.5. Δραστηριότητες του ΟΙΣ/OIC

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Β. Ζαλίδης, Το νομικό καθεστώς των πυρηνικών όπλων και η Συνθήκη Απαγόρευσής τους, 2023
Σειρά: Σειρά Διεθνών Σπουδών, #9
Μια συστηματική ανάλυση των νομικών παραμέτρων γύρω από την κατοχή και χρήση των πυρηνικών όπλων υπό το πρίσμα των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, 4η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #39
Η παρούσα συλλογή βασικής νομοθεσίας ιδιωτικού διεθνούς δικαίου περιέχει πολλές από τις διατάξεις που αφορούν σε αυτό το επιστημονικό αντικείμενο. Κατ’ αρχάς παρατίθενται οι...
Β. Καρατζιάς/Β. Ζαλίδης/Α. Λιούτας, Εγχειρίδιο Δικαίου Ενόπλων Συγκρούσεων, 2022
Μια συστηματική παρουσίαση των βασικών αρχών και των κανόνων του Δικαίου των Ενόπλων Συγκρούσεων