Ελληνικά English
| | | |

Π. Αρβανιτάκης/Δ. Κονδύλης/Σ. Κουσούλης..., Ερμηνεία ΚΠολΔ - Τόμοι Ι & ΙΙ, 2000


Π. Αρβανιτάκης/Δ. Κονδύλης/Σ. Κουσούλης..., Ερμηνεία ΚΠολΔ - Τόμοι Ι & ΙΙ, 2000Η απόδοση της σύγχρονης εικόνας του ΚΠολΔ με βάση κυρίως τις αποκτηθείσες γνώσεις και εμπειρίες από την τριακονταετή και πλέον εφαρμογή του από τη νομολογία.

Η ακριβής παρουσίαση και, όπου χρειάζεται, κριτική της νομολογίας, τόσο του εκάστοτε κυρίαρχου νομολογιακού ρεύματος όσο και των αποκλίσεων, με παράλληλη αναφορά και των έγκυρων απόψεων της θεωρίας.

Η κάλυψη της ανάγκης του επειγόμενου για γρήγορες και άμεσες λύσεις του νομικού της πράξης, όχι μόνον με τη μετάδοση αξιόπιστων πληροφοριών και γνώσεων, κατά τρόπο συνοπτικό εύληπτο και λειτουργικό, αλλά και την υπεύθυνη και αιτιολογημένη θεμελίωση λύσεων.

ΟΙ ΠΗΓΕΣ
Στο δίτομο αυτό συλλογικό έργο ερευνήθηκαν και αξιολογήθηκαν:
· 123.542 αποφάσεις δικαστηρίων όλων των βαθμών από την έναρξη ισχύος του ΚΠολΔ, αντλημένες από όλα τα περιοδικά και βάσεις δεδομένων έως και τις αρχές του 2000.
· Αδημοσίευτες αποφάσεις του ΑΠ και δικαστηρίων της ουσίας έως τις αρχές του 2000.
· Αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και διεθνών διαιτητικών δικαστηρίων
· Ειδική και αναλυτική βιβλιογραφία.

Η ΔΟΜΗ
· Άρθρο του ΚΠολΔ με τις πηγές του
· Ειδική και αναλυτική βιβλιογραφία
· Συστηματική ερμηνεία με μνεία των καίριων αποφάσεων που διαμόρφωσαν και διαμορφώνουν τις επικρατούσες στη νομολογία αντιλήψεις

ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
· Διευθυντές έκδοσης:
Κωνσταντίνος Κεραμεύς, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Διονύσιος Κονδύλης, Επίτιμος Αρεοπαγίτης
Νικόλαος Νίκας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
· Επιμέλεια έκδοσης:
Πάρις Αρβανιτάκης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
· Συνεργάτες του έργου:
Π. Αρβανιτάκης Π., Επίκ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Σ. Κουσούλης, Επίκ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Δ. Κράνης, Εφέτης
Κ. Μακρίδου, Επίκ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Μ. Μαργαρίτης, Εφέτης
Γ. Νικολόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Γ. Ορφανίδης, Επίκ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Ε. Ποδηματά, Επίκ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Ι. Τέντες, Δ.Ν. Εφέτης
Α. Φουστούκος, Δ.Ν. Δικηγόρος

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Σχετικές εκδόσεις

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού